Công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp sản xuất ngọc kế

45 43 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học MỤC LỤC Lời mở đầu .2 Phần mở đầu Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu thực tập môn học Nội dung nghiên cứu Thời gian địa điểm nghiên cứu CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP XD NGỌC .5 1.1 Quá trình hình thành phát triển .5 1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất đặc điểm quy trình cơng nghệ cơng ty XD Ngọc .7 1.4.2 Chế độ kế tốn hình thức kế tốn áp dụng đơn vị 10 1.5 Một số kêt hoạt động sản xuất kinh doanh 12 Chương THỰC TRANG CƠNG TÁC HẠCH TỐN TỐN TSCĐ TẠI DNXD NGỌC .13 2.1 toán TSCĐ 13 2.1.1 Các quy định quản lý TSCĐ 13 2.1.2 Các chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ .14 2.1.3 toán chi tiêt TSCĐ .16 2.1.4 Kế toán tổng hợp TSCĐ .31 2.2 tốn hao mòn TSCĐ 33 2.2.1 Phương pháp tính khấu hao 33 2.2.2 Kế tốn chi tiết hao mòn TSCĐ 33 2.2.3 Kế toán tổng hợp hao mòn TSCĐ .38 KÊT LUẬN 39 Đánh giá chung cơng tác tốn doanh nghiệp XD Ngọc .39 1.1 Ưu điểm công tác toán DN 39 1.2 Hạn chê cơng tác tốn DN 40 Kiên nghị giải qut mặt hạn chê nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tốn TSCĐ DN 41 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Lời mở đầu Tài sản cố định (TSCĐ) tư liệu quan trọng trình sản xuất kinh doanh (SXKD) đơn vị Là phận tạo nên sở vật chất, tham gia cách trực tiếp gián tiếp vào việc tạo sản phẩm doanh nghiệp (DN) Đối với DN TSCĐ nhân tố đẩy mạnh trình SXKD thơng qua việc nâng cao suất người lao động Bởi TSCĐ xem thước đo trình độ cơng nghệ, lực sản xuất khả cạnh tranh DN Trong năm qua, vấn đề nâng cao hiệu việc sử dụng TSCĐ đặc biệt quan tâm Đối với DN, điều quan trọng không mở rộng quy mô TSCĐ mà phải biết khai thác hiệu nguồn TSCĐ Do DN cần chế độ quản lý thích đáng tồn diện TSCĐ, đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ, kết hợp với việc thường xuyên đổi TSCĐ Kế tốn cơng cụ hữu hiệu nằm hệ thống quản lý TSCĐ DN Kế tốn TSCĐ cung cấp thơng tin hữu ích tình hình TSCĐ DN nhiều góc độ khác Dựa thơng tin đó, nhà quản lý phân tích chuẩn xác để định kinh tế Việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân thủ quy định hành chế độ tài kế tốn Để chế độ tài kế tốn đến với DN cần q trình thích ứng định, Nhà nước dựa vào tình hình thực chế độ DN, tìm vướng mắc đẻ sửa đổi kịp thời Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Phần mở đầu Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu thực tập mơn học Nhằm tìm hiểu cách thức làm việc điều kiện tiếp xúc với thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thêm kiến thức trang bị cho việc làm sau này.Đồng thời giúp hiểu rõ hệ thống kế toán thực tế rộng thị trường, môi trường kinh tế Từ mục tiêu đào tạo Nhà trường, kết hợp lý luận với thực tiễn, chuẩn bị cho sinh viên trường đảm nhận cơng việc chuyên ngành sở công tác thực tế Bởi : – Thơng qua việc thâm nhập thực tế sản xuất kinh doanh ngành, nghề sinh viên đối chiếu, củng cố bổ sung nhằm nâng cao phần kiến thức lý thuyết nghiên cứu kinh tế, tài chính, kế tốn thương mại cách tồn diện hệ thống – Vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo chế độ kế tốn tài vừa đảm bảo ngun tắc kế toán Việt Nam, vừa đảm bảo phù hợp với thực tế công tác sở sản xuất kinh doanh – Bồi dưỡng ý thức, quan điểm đạo đức nghề nghiệp, tác phong công tác: khiêm tốn động học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nội qui, kỷ luật thực tập sở thực tập Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm chung doanh nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế tốn doanh nghiệp Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn TÀI SẢN CỐ ĐỊNH cơng ty Xây Dựng Ngọc Kế Thời gian địa điểm nghiên cứu Địa điểm: Tại công ty Xây Dựng Ngọc Kế Thời gian: Từ 26/03/2012 đến 22/04/2012 Việc lấy số liệu chủ yếu quý IV 2012 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP XD NGỌC 1.1 Quá trình hình thành phát triển Doanh nghiệp XD Ngọc Kế doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình giao thơng thủy lợi; xây lắp đường dây, trạm biến áp; khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng DN thành lập năm 2009 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định ký ngày tháng năm 2009 Trụ sở DN: Xã Xuân Bắc –huyện Xuân Trường –tỉnh Nam Định Với số vốn ban đầu eo hẹp( 3.000.000.000 ba tỷ đồng) nên điều kiện DN khó khăn,đời sống cán cơng nhân viên doanh nghiệp chưa cải thiện nhiều DN nhận tham gia thi cơng nhiều cơng trình trải khắp địa bàn tỉnh nên gặp nhiều khó khăn việc quản lý thi cơng Tuy DN thành lập từ bắt tay vào hoạt động,DN bước trưởng thành lớn mạnh ngành xây dựng Việt Nam nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung 1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty XD Ngọc Bộ máy quản lý tổ chức sản xuất DN thể sơ đồ sau: Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học GIÁM ĐỐC DN PGĐ KINH DOANH P hành ĐỘI PGĐ KỸ THUẬT PGĐ DỰ ÁN P kế toán P vật tư ĐỘI ĐỘI P.dự án ĐỘI Giám đốc doanh nghiệp: Là người sáng lập doanh nghiệp người đại diện hợp pháp mặt pháp nhân cho doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật điều hành doanh nghiệp Các phó giám đốc: Các phó giám đốc nhiệm vụ giúp giám đốc điều hành doanh nghiệp theo phân cấp ủy quyền giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc nhiệm vụ giám đốc ủy nhiệm Phòng tốn: Giúp giám đơc doanh nghiệp tổ chức thực cơng tác kế tốn thống doanh nghiệp nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Phòng hành chính: Thực kế hoạnh nhiệm vụ nhân theo thủ tục hanh nhà nước Phòng dự án: Xây dựng tư vấn kế hoạch, đề án, dự án cho doanh nghiệp Phòng vật tư: Quản lí trang thiết bị doanh nghiệp Các đội trực thuộc phòng ban: Chịu trách nhiệm thi công, thực nhiệm vụ giám đốc phòng ban giao cho Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật 1.3 Báo cáo thực tập môn học Đặc điểm tổ chức sản xuất đặc điểm quy trình cơng nghệ cơng ty XD Ngọc  Đặc điểm tổ chức sản xuất Địa bàn kinh doanh rộng lớn, hoat động mang tính chất lưu động, làm phát sinh chi phí quản lý lớn Để khắc phục tình trạng cơng ty tổ chức kinh doanh theo mơ hình khốn gọn cơng trình, hạng mục cơng trình Chu kỳ sản xuất kéo dài, tổ chức sản xuất hợp lý, đẩy nhanh tiến đọ thi công điều kiện quan trọng để tránh tổn thất rủi ro ứ đọng vốn đầu tư kinh doanh Sản phẩm XDCB thường diễn trời, chịu tác động trực tiếp điều kiện mơi trường thiên nhiên, khí hậu việc thi cơng xây lắp mức độ mang tính chất thời vụ làm phát sinh chi phí bảo quản vật liệu, bảo quản máy thi công… Đặc điểm gây thiệt hại rủi ro bất ngờ, đòi hỏi sản phẩm xây lắp tính chi phí dự phòng chi phí bảo hành để đảm bảo chi phí cơng trình Q trình từ khởi cơng hồn thành cơng trình bàn giao đưa sử dụng thường kéo dài Nó phụ thuộc quy mơ tính chất phức tạp kỹ thuật cơng trình Q trình thi cơng chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn thi công lại chia thành nhiều cơng việc khác nhau, cơng trình chủ yếu diễn trời chịu tác động lớn nhân tố môi trường xấu mưa, nắng, lũ lụt đòi hỏi nhà xây dựng phải giám sát chặt chẽ biến động để hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng xấu  Quy trình cơng nghệ Quy trình cơng nghệ sản xuất dây truyền sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Mỗi loại doanh nghiệp loại sản phẩm quy trình cơng nghệ riêng loại sản phẩm Cơng ty XD Ngọc Kế cơng ty sản xuất nhập loại vật liệu xây dựng, đấu thầu cơng trình xây dựng Các cơng trình mà cơng ty xây dựng thường quy mơ lớn, rộng khắp lại Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học mang tính trọng điểm, liên hồn nên quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty khơng máy móc thiết bị hay dây truyền sản xuất tự động, mà bao gồm cơng trình đấu thầu, thi cơng, bàn giao cơng trình xây dựng cách liên hồn thể khái qt quy trình cơng nghệ sản xuất công ty XD Ngọc Kế sau… + Giai đoạn đấu thầu cơng trình: Giai đoạn dự thầu,chủ đầu tư thông báo đấu thầu gửi thư mời thầu đến công ty,công ty mua hồ sơ dự thầu mà chủ đầu tư bán.Căn vào biện pháp thi công hồ sơ kỹ thuật,lao động,tiền lương hồ sơ mời thầu điều kiện khác công ty phải làm thủ tục sau: - Lập biện pháp thi công tiến độ thi công - Lập dự toán xác định giá bỏ thầu - Giấy bảo lãnh dự thầu ngân hàng - Cam kết cung ứng tín dụng + Giai đoạn trúng thầu cơng trình: Khi trúng thầu cơng trình,chủ đầu tư định phê duyệt kết mà công ty trúng - Công ty chủ đầu tư thương thảo hợp đồng - Lập hợp đồng giao nhận thầu ký kết - Thực bảo lãnh thực hợp đồng ngân hàng - Tạm ứng vốn theo hợp đồng luật xây dựng quy định + Giai đoạn thi công cơng trình: - Lập báo cáo biện pháp tổ chức thi cơng,trình bày tiến độ thi cơng trước chủ đầu tư chủ đầu tư chấp nhận - Bàn giao nhận tim mốc mặt - Thi cơng cơng trình theo biện pháp tiến độ lập + Giai đoạn nghiệm thu cơng trình: Giai đoạn nghiệm thu phần: Cơng trình xây dựng thường nhiều giai đoạn thi công phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.Vì cơng ty Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học chủ đầu tư thường quy định nghiệm thu công trình theo giai đoạn.Cơng ty chủ đầu tư xác định giá trị cơng trình hồn thành ký vào văn nghiệm thu cơng trình theo giai đoạn đăng ký hợp đồng,thường nghiệm thu giai đoạn chủ đầu tư lại ứng phần giá trị giai đoạn cơng trình Tổng nghiệm thu bàn giao: Lúc cơng trình hồn thành theo tiến độ giá trị khối lượng hợp đòng,cơng ty thực thủ tục sau:  Lập dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt  Chủ đầu tư phê duyệt tốn tới 95% giá trị cơng trình cho cơng ty,giữ lại 5% giá trị bảo hành cơng trình + Giai đoạn lý hợp đồng: Là thời gian bảo hành cơng trình hết,cơng trình đảm bảo giá trị hợp đồng thỏa thuận bên.Lúc cơng ty nhận 5% giá trị cơng trình lại bên : chủ đầu tư công ty ký vào văn lý hợp đồng ký theo quy định pháp luật,chấm dứt quan hệ kinh tế chủ đầu tư công ty thời điểm văn lý hiệu lực 1.4 Tổ chức cơng tác tốn cơng ty XD Ngọc 1.4.1 Hình thức cấu tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán DN thể sơ đồ sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ KT chi phí giá thành Kế tốn hàng tồn kho Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học Kế tốn trưởng : nhiệm vụ đạo tổ chức hướng dẫn kiểm tra toàn cơng tác kế tốn cơng ty Tổ chức lập báo cáo theo yêu cầu công tác quản lý, chịu trách nhiệm trước giám đóc nhà nước thơng tin kinh tế tốn tổng hợp : Kiểm tra đối chứng hiệu chỉnh sai sót q trình hạch tốn kế tốn phần hành, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế tốn tốn chi phí giá thành: tập hợp khoản chi phí phát sinh quan, đánh giá sản phẩm Đồng thời phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm, xác điịnh kết kinh doanh toán TSCĐ: Nhận cập nhật chứng từ TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ nhập Lập biên bàn giao bàn giao tài sản cho doanh nghiệp Lập giao biên bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản toán hàng tồn kho: Lập phiếu nhập xuất kho nhập hay xuất hàng hoá vào sổ chi tiết theo dõi nhập xuất tồn kho theo mặt hàng kho 1.4.2 Chế độ kế tốn hình thức kế tốn áp dụng đơn vị Công ty XD Ngọc Kế doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp chịu điều chỉnh luật doanh nghiệp.Do vậy, cơng tác kế tốn doanh nghiệp thực theo chế độ kế tốn doanh nghiệp hành tài ban hành.Cụ thể sau: - Niên độ kế toán áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chế độ kế toán: VNĐ - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: ghi thẻ song song 10 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học Cơng ty áp dụng hình thức sổ toán: sổ nhật ký chung Chứng từ gốc Nhật ký đặc biệt Nhật ký chung Sổ Cái sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối TK Báo Cáo Tài Chính Ghi Ghi ngày Ghi định kỳ cuối tháng đối chiếu Hàng ngày, vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau số liệu ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài 11 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Doanh nghiệp XD Báo cáo thực tập mơn học CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGỌC Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 427/CT Ngày 30 tháng 03 năm 2012 THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số: 125 - Căn vào Biên giao nhận tài sản cố định ngày 30 tháng 03 năm 2012 Tên, ký mã hiệu, quy cách, (cấp hạng) TSCĐ: Khu tập thể Nước sản xuất (xây dựng): Việt Nam Năm sản xuất: 2012 Năm đưa vào sử dụng: 2012 Bộ phận quản lý sử dụng: Đội thi công số SHCT BBBG Nguyên giá tài sản cố định NT Diễn Nguyên giá giải 30/03/2012 khu tập thể STT Tên, quy cách Giá trị Hao mòn TSCĐ Năm GTHM Cộng dồn 143.372.00 143.372.000 ĐVT Số lượng Giá trị C dụng cụ phụ tùng A B - Ghi giảm Tài sản cố định chứng từ số:… ngày….tháng……năm……… - Lý ghi giảm Tài sản cố định:………………………………………… Người lập toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 2.1.4 Kế toán tổng hợp TSCĐ Tài khoản sử dụng 32 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học - TK 211: TSCĐ hữu hình -TK 2112- nhà cửa vật kiếm trúc -TK 2113- máy móc thiết bị thi cơng -TK 2114- phương tiện vận tải truyền dẫn -TK 2115 -thiết bị dụng cụ quản lý -TK 2118- TSCĐ khác - TK 213: TSCĐ vơ hình - Các TK liên quan : TK 331, TK 154, TK414 Khi TSCĐ tăng toán ghi Trường hợp TSCĐ dùng vào SXKD thuộc đối tượng chịu thuế theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 211 – giá chưa thuế GTGT Nợ TK 133- thuế GTGT TK 111, 112, 331, 341 tổng giá toán Trường hợp TSCĐ dùng vào SXKD thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Nợ TK 211 – tổng giá tốn TK 111, 112, 331, 341 Khi mua TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng cho SXKD Nợ TK 211 – ghi theo giá mua trả tiền Nợ TK 133 ( ) Nợ TK 242 – phần lãi trả chậm TK 331 – tổng giá tốn Trường hợp nhận vốn góp nhận vốn cấp TSCĐ hữu hình Nợ TK 211 - giá hội đồng giao nhận đánh giá TK 411 Trường hợp DN tài trợ , biếu tặng đưa vào sử dụng 33 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học Nợ TK 211 TK 711 Trường hợp mua TSCĐ nhà cửa vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng cho SXKD Nợ TK 211 – nguyên giá nhà cửa vật kiến trúc Nợ TK 213 – nguyên giá quyền sử dụng đất Nợ TK 133 TK 111, 112, 331, Trường hợp dùng kinh phí nghiệp, kinh phí dự án để đầu tư mua sắm TSCĐ TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng Nợ TK 211 TK 111, 112 TK 241 TK 331 TK 461 Khi TSCĐ giảm tốn ghi Giảm TSCĐ nhượng bán Nợ TK 214 – giá trị hao mòn Nợ TK 811 – Giá trị lại TK 211 – Ngun giá Căn biên lý, ghi TSCĐ phản ánh giá trị lại chưa thu hồi Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ Nợ TK 811 – Chi phí khác TK 211, 213 Giá trị vốn góp đánh giá thấp giá trị TSCĐ Nợ TK 222, 223 34 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Nợ TK 214 Nợ TK 811 TK 211, 213 2.2 tốn hao mòn TSCĐ 2.2.1 Phương pháp tính khấu hao Phương pháp tính khấu hao DN sử dụng Đối với loại tài sản cố định ô tô, thiết bị phục vụ cho thi công doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính khấu hao đường thẳng, mức khấu hao xác định sau: Nguyên giá tính khấu hao Nguyên giá TSCĐ = Tỷ lệ khấu Giá trị lại ước tính - hao bình - qn năm x 100% Số năm sử dụng ước tính Mức khấu hao bình = Ngun giá Số tháng sử tính khấu hao x dụng quân năm Mức khấu hao quí Tỷ lệ khấu x năm = hao bình quân năm Mức khấu hao tháng x 2.2.2 Kế tốn chi tiết hao mòn TSCĐ Ngày 15/01/2012 DN mua máy xúc Komatsu PC200 Nguyên giá 600.000.000đ, thời gian sử dụng 10 năm Mức trích khấu hao = tháng 600.000.000 = 5.000.000 đ/ tháng 10 năm x 12 Lũy tháng 12 cần trích = 5.000.000 x 11 = 55.000.000đ 35 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Mức khấu hao quý = 5.000.000 x = 15.000.000đ Căn vào bảng tổng hợp khấu hao đơn vị, kế toán TSCĐ lập bảng tổng hợp khấu hao cho toàn DN DOANH NGHIỆP XD NGỌC BẢNG TỔNG HỢP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH QUÝ I năm 2012 ĐVT:đồng STT Tên tài sản Nguyên giá Mức khấu hao quý I Doanh nghiệp 3.194.000.000 102.613.478 Máy móc, thiết bị 14.595.000.000 860.053.000 Đội thi cơng 1.586.010.830 50.746.000 Tổng 19.375.010.838 1.013.412.478 Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, ) 36 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Căn vào Bảng tổng hợp khấu hao tài sản cố định quý I kế toán tổng hợp thực định khoản bút toán phản ánh vào Bảng phân loại DOANH NGHIỆP XD BẢNG PHÂN LOẠI NGỌC Số: 80 TS/T3 ĐVT: Đồng Chứng từ SH Diễn giải NT 80 TS Ghi TK 214, ghi nợ TK 623 Phân bổ khấu 642 627 Tổng cộng 860.053.000 102.613.478 50.746.000 1.013.412.478 860.053.000 102.613.478 50.746.000 1.013.412.478 hao quí I năm 2012 Cộng Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, ) 37 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Căn vào Bảng kế toán tổng hợp thực phản ánh vào Sổ nhật ký chung Sổ TK 214: DOANH NGHIỆP XD NGỌC Địa chỉ: Xuân Bắc-Xuân Trường-Nam Định SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quí I năm 2012 Ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: Đồng Chứng từ SH Diễn giải NT Đã SH ghi TK Số phát sinh Nợ 3.056.824.213 3.056.824.213 sổ Số trang trước chuyển sang …… Phân bổ chi 30TS/T3 623 860.053.000 642 627 214 … 102.613.478 50.746.000 31/03/2012 phí cho phận X ……… Cộng chuyển sang trang sau Người ghi số Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) DOANH NGHIỆP XD NGỌC Địa chỉ: Xuân Ngọc-Xuân Trường-Nam Định SỔ CÁI 38 1.013.412.478 … … 4.070.236.691 4.070.236.691 Giám đốc doanh nghiệp (Ký, họ tên, đóng dấu) Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học Q I năm 2012 Ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: Đồng Chứng từ Ký hiệu Diễn giải NT SH Số phát sinh TK Nợ Số dư đầu năm 22TS/T1 25/01/2012 Chuyển cơng cụ 1.471.762.146 211 230.363.857 623 860.053.000 642 102.613.478 627 50.746.000 thành TSCĐ ……… BPBKH 30/03/2012 Phân bổ khấu hao ………… ………… ……… ………… Cộng phát sinh 1.243.776.335 Dư cuối kỳ 3.715.538.481 Người ghi số Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 39 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học 2.2.3 Kế tốn tổng hợp hao mòn TSCĐ Kế tốn khấu hao TSCĐ sử dụng TK 214: hao mòn TSCĐ tài khoản khác liên quan Hàng tháng trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư vào chi phí SXKD đồng thời phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ tăng Nợ TK 627 – Chi phí SXC Nợ TK 641 – Chi phí BH Nợ TK 642 – Chi phí quản lý DN Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán TK 214 Nhận TSCĐ sử dụng điều chuyển đến Nợ TK 211 TK 411 TK 214 Trường hợp cuối năm TC, thay đổi phương pháp thời gian khấu hao TSCĐ mà mức khâu hao so với số trích tăng giảm - Nếu chênh lệch tăng Nợ TK 627, 641, 642 TK 214 - Nếu chênh lệch giảm Nợ TK 214 TK 627, 641, 642… TSCĐ dùng cho hoạt động nghiệp, dự án Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TK 214 TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi tập thể, tính hao mòn lần vào cuối năm Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ TK 214 40 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học KÊT LUẬN Đánh giá chung cơng tác tốn doanh nghiệp XD Ngọc 1.1 Ưu điểm cơng tác tốn DN * Tổ chức máy quản lý cấu tổ chức máy quản lý phù hợp với đặc điểm quy mô hoạt động DN, phục vụ tốt cho trình sản xuất kinh doanh Các phòng ban quy định rõ chức năng, nhiệm vụ phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh DN * Bộ máy toán Bộ máy kế toán DN tổ chức theo mơ hình tập trung phù hợp với tình hình thực tế DN Bộ máy kế toán thiết kế nhằm thực chức kiểm tra giám sát đầy đủ chặt chẽ nghiệp vụ kinh tế phát sinh DN Bộ máy kế toán thể rõ vai trò quan trọng tham mưu cho nhà quản lý việc tạo định kinh tế Với mơ hình tổ chức này, lực kế toán viên khai thác cách hiệu đồng thời hạn chế việc tiêu hao công sức * Hệ thống chứng từ sổ sách Hệ thống chứng từ DN lưu trữ theo chế độ đảm bảo khoa học việc truy cập tìm kiếm thơng tin Hàng tháng, hàng q chứng từ gốc tập hợp theo nhóm, chủng loại khác Chứng từ năm tài liên tiếp lưu trữ ngăn tài liệu, sẵn sàng cho tra, kiểm tra, kiểm tốn tài * Cơng tác kiểm tài sản cố định Tài sản cố định DN kiểm kê, đánh giá vào thời điểm cuối năm Việc giúp cho DN khả kiểm sốt tình hình giá trị trạng TSCĐ sử dụng DN Căn vào kết kiểm hàng năm, DN biện pháp giải kịp thời Ngoài việc kiểm giúp cho nhà quản lý định phương hướng đầu tư vào TSCĐ 41 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học việc đề biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định * Công tác đầu tư tài sản cố định Việc đầu tư cho TSCĐ năm qua DN quan tâm cách mức DN trọng việc mở rộng quy mơ máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động xây dựng thiết bị sử dụng quản lý Việc nâng cao tỷ trọng nguồn vốn tự cho thấy khả chủ động DN 1.2 Hạn chê công tác toán DN * Chứng từ sổ sách: - Chứng từ luân chuyển DN chậm DN thành lập khơng lâu nên kế tốn doanh nghiệp chưa hồn thiện - Các cơng trình DN tham gia thi công nằm rải rác nhiều nơi địa bàn tỉnh nên khó khăn cho việc tập hợp sổ sách, số liệu * Về cơng tác hạch tốn kế toán quản lý tài sản cố định DN thực hạch tốn tổng hợp theo hình thức Nhật ký chung, Các bảng lập làm sở cho kế toán tổng hợp thực phản ánh vào Sổ tổng hợp Các bảng phân loại khơng quy định cụ thể áp dụng ghi hay ghi Nợ cho tài khoản cụ thể Trong trường hợp nghiệp vụ xảy liên quan đến nhiều bút tốn DN phải lập số lượng lớn Bảng phân loại * Hạch tốn Đơi chỗ chưa với quy định tài Cụ thể: Các chi phí phát sinh liên quan đến trình xây lắp tập hợp vào TK 154 khai Bảng tổng hợp chi phí cho cơng trình Khi thực bàn giao , kế tốn hạch toán: Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định Nợ TK 211 Nguyên giá TSCĐ 42 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập mơn học TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Kết chuyển nguồn vốn Nợ TK 441 Nguyên giá TSCĐ TK 411 Việc hạch tốn khơng quy định * Hạch tốn chi phí sửa chữa tài sản cố định Đối với việc sửa chữa lớn: DN thực lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ khơng bút tốn trích trích trước chi phí cho cơng tác Chỉ phát sinh nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ DN thực phản ánh vào chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tập hợp vào TK 241 (2413) "XDCB dở dang" Cuối kỳ kế tốn thực kết chuyển: Nợ TK 627 Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 142 (1421) Chi phí trả trước (nếu chi phí lớn) TK 241 (2413) XDCB dở dang Việc khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ làm cho doanh nghiệp không chủ động việc hạch tốn chi phí, tính giá thành sản phẩm xây lắp *Việc hạch toán khấu hao TSCĐ kế toán hạch toán TK như: TK 623, TK 627, TK 642 chưa đủ Chi phí khấu hao đội xây lắp không xác định Ảnh hưởng tới việc nộp thuế thu nhập DN lớn Kiên nghị giải quyêt mặt hạn chê nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tốn TSCĐ DN - Để quản lý tài sản cố định đơn vị trực thuộc, phận khác nhau, DN nên mở thêm Sổ chi tiết tài sản cố định theo đơnvị sử dụng Tại đơn vị cần sổ theo dõi TSCĐ ngun giá, thời gian sử dụng, tên cơng trình phục vụ, người quản lý tài sản cố định 43 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Mẫu sổ chi tiết tài sản cố định theo đơn vị sử dụng: SỔ CHI TIÊT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG Bộ phận sử dụng:…………………… Quý…./ năm 200 Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm tài sản cố định Chứng từ Chứng từ Tên, ký mã hiệu, Số Ngày hiệu tháng quy cách ĐVT (cấp hạng Số Đơn lượng giá Số Lý tiền Số SH hiệu NT giảm TSCĐ TSCĐ) Cộng Người ghi sổ toán trương (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trình tự Sổ chi tiết TSCĐ cho phận sử dụng ( Sử dụng phòng Kế tốn tài chính) tương tự ghi sổ chi tiết TSCĐ mà doanh nghiệp áp dụng Trình tự ghi Sổ theo dõi TSCĐ, cán đơn vị phản ánh nguyên giá TSCĐ Căn vào biên liên quan đến việc điều động TSCĐ kế toán phản ánh người sử dụng TSCĐ, thời gian sử dụng TSCĐ, tên cơng trình phục vụ (nếu có) Mẫu sổ theo dõi tài sản SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 44 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Quý…./ năm 200 Chứng từ S N H T Mã số Nguyên TSCĐ giá Người quản lý Từ Đến Giảm TSCĐ Chứng từ Lý SH NT Ghi Cộng Người ghi sổ Phụ trách phận (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) - Việc phân loại TSCĐ nên phân loại theo tình trạng sủ dụng để thuận tiện cho công tác theo dõi, định đầu tư; nên phân loại sau: - TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất - TSCĐ dùng cho quản lý - TSCĐ dùng cho hoạt động khác - TSCĐ chờ xử lý + TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng + TSCĐ hư hỏng chờ xử lý - DN nên thực việc thuê TSCĐ để mở rộng lực sản xuất điều kiện vốn hạn hẹp, giảm rủi ro việc đầu tư 45 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Báo cáo thực tập môn học Trong thời gian thực tập Cơng ty xây dựng Ngọc Kế, em điều tìm hiểu thực tế q trình hạch tốn kế tốn tài sản cố định để so sánh với kiến thức mà em trang bị nhà trường, đồng thời em học nhiều điều bổ ích từ việc vận dụng linh hoạt chế độ tài kế tốn DN Mặc dù cố gắng trình Báo cáo thực tập môn học em chắn không tránh thiếu sót Em mong bảo thầy giao để Bản Báo cáo thực tập mơn học em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Đình Trụ bác, chú, anh, chị phòng Kế tốn - Tài DN nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập để em hồn thiện Báo cáo thực tập mơn học Sinh viên Đào Thị Thu Lớp:K5CĐ/LK9 46 ... chung doanh nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn TÀI SẢN CỐ ĐỊNH công ty Xây Dựng Ngọc Kế Thời gian địa điểm nghiên cứu Địa điểm: Tại công. .. vị Công ty XD Ngọc Kế doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp chịu điều chỉnh luật doanh nghiệp. Do vậy, công tác kế toán doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán doanh nghiệp hành tài ban hành.Cụ... trình cơng nghệ sản xuất dây truyền sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Mỗi loại doanh nghiệp có loại sản phẩm có quy trình cơng nghệ riêng loại sản phẩm Cơng ty XD Ngọc Kế công ty sản xuất nhập loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp sản xuất ngọc kế , Công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp sản xuất ngọc kế , Thời gian và địa điểm nghiên cứu, Bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất của DN được thể hiện bằng sơ đồ sau:, TẠI DNXD NGỌC KẾ, Kiến nghị giải quyết những mặt hạn chế nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ của DN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay