báo cáo thực tập tại công ty tnhh một thành viên ân hoa

35 38 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI MỞ ĐẦU ii DANH MỤC VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .v PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN HOA .1 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thành viên Ân Hoa .1 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Ân Hoa 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Ân Hoa 1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010 năm 2011 2.1.2.Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 2.2.Tổ chức cơng tác phân tích kế toán .10 2.2.1.Bộ phận thực thời điểm tiến hành cơng tác phân tích kinh tế .10 2.2.2.Nội dung tiêu phân tích kinh tế Cơng ty TNHH MTV Ân Hoa 10 2.2.3.Tính tốn phân tích số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh dựa số liệu báo cáo kế toán 13 2.3.Tổ chức cơng tác tài 14 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QT CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH MTV ÂN HOA 18 3.1.Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn Cơng ty 18 3.1.1 Ưu điểm 18 3.2.Đánh giá khái quát công tác phân tích kinh tế Cơng ty 18 3.2.1.Ưu điểm 18 3.3.Đánh giá khái qt cơng tác tài Cơng ty 19 3.3.1.Ưu điểm 19 PHỤ LỤC 22 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà i SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Trong xu tồn cầu hóa,nền kinh tế nước ta ngày phát triển mạnh mẽ.Ngày nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập phát triển.Các doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhà nước,hoạt động kinh doanh tập trung vào ba lĩnh vực chính: thương mại,dịch vụ; cơng nghiệp chế biến;xây dựng vận chuyển hàng hóa,hành khách.Với ưu quy mô nhỏ,gọn động ,dễ quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa dễ dộng thích ứng với thay đổi nhu cầu thị trường khả thay đổi phương án sản xuất kinh doanh,thay đổi mặt hàng nhanh phù hợp với xu hướng thay đổi tập quán tiêu dùng người dân Một quy luật tất yếu kinh tế thị trường quy luật cạnh tranh.Làm để xây dựng cho doanh nghiệp thị trường riêng? Làm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng: sản phẩm chất lượng cao,giảm giá thành sản phẩm ? Là câu hỏi ln đặt cho doanh nghiệp.Chính doanh nghiệp nhỏ vừa xây dựng cho mơ hình tổ chức kinh doanh,tổ chức kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hạch tốn kế tốn có vai trò quan trọng hệ thống quản lý kinh tế tài doanh nghiệp,giữ vai trò quan trọng việc kiểm sốt hoạt động kinh doanh.chính vậy,các doanh nghiệp muốn nâng cao tính cạnh tranh,nâng cao chất lượng sản phẩm,giảm giá thành sản phẩm phải xây dựng cho hệ thống kế tốn tốt Xuất phát từ nhu cầu vai trò trên,qua thời gian thực tập Công ty TNHH MTV ÂN HOA, em dã tim hiểu số đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty để xây dựng báo cáo tổng hợp Ngồi lời mở đầu kết luận báo cáo thực tập tổng hợp gồm nội dung sau: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ÂN HOA GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà ii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN II: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN,TÀI CHÍNH,PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV ÂN HOA PHẦN III:ĐÁNH GIÁ KHÁI QT CONG TÁC KẾ TỐN,PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH MTV ÂN HOA PHẦN IV:DỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà iii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp DT Doanh thu TC Tài TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên KQKD Kết kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TK Tài khoản BCTC Báo cáo tài NSLĐ Năng suất lao động TSCP Tỷ suất chi phí BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ LN Lợi nhuận QLDN Quản lý doanh nghiệp VKD Vốn kinh doanh GĐ Giám đốc TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn CSH Chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2011 2010 Bảng 2.1: Phân tích chung tình hình thực chi phí kinh doanh Cơng ty GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà iv SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp Bảng 2.2: Phân tích ngân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận Công ty Bảng 2.3: Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Bảng 2.4:Phân tích tình hình quản lý sử dụng vốn_ tài sản Công ty Bảng 2.5: Các khoản nộp Ngân sách Nhà Nước GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà v SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN HOA 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH thành viên Ân Hoa  Tên : Công ty TNHH thành viên Ân Hoa  Tên giao dịch : Công ty TNHH thành viên Ân Hoa  Mã số thuế : 0103809586  Trụ sở công ty : Đồng Lư _ Đồng Quang _ Quốc Oai _ Hà Nội  Chức năng, nhiệm vụ : Công ty thành lập nhằm tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận doanh thu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần thu nhập cho ngân sách thành phố Hà Nội  Ngành nghề kinh doanh : * Xây dựng công trìnhcơng nghiệp,dân dụng sở hạ tầng thị,các cơng trình giao thơng đường bộ,bến cảng * Cho th máy móc thiết bi cơng trình xây dựng,sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng * Kinh doanh vận chuyển hành khách vận tải đường * Giám sát thi công,tư vấn thiết kế ,trang trí nội thất cho cơng trình * Đầu tư kinh doanh bất động sản  Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH MTV Ân Hoa Công ty TNHH MTV Ân Hoa doanh nghiệp nhỏ vừa,được thành lập từ ngày tháng năm 2009 theo Giấy đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đàu Tư TP Hà Nội Mặc dù doanh nghiệp trẻ thành lập kinh tế nhiều khó khăn cơng ty phát huy điểm mạnh công ty sẵn có,khắc phục khó khăn thành lập kinh tế thị trường Chính dù bước chân vào thị trường công ty nhận quan tâm tin tưởng nhiều khách hàng nhận nhiều hợp đồng có giá trị cao Công ty tạo đứng nhiều lĩnh vực : cung cấp nguyên vật liệu xây dựng ,giám sát thi cơng cơng trình kinh doanh đầu tư bất GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà i SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp động sản Ngoài cơng ty có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh,xâm nhập vào số lĩnh vực kinh doanh ,tiếp tục vươn rộng thị trường Đồng thời cơng ty mở lớp nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Ân Hoa Công ty TNHH thành viên Ân Hoa doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều nghành nghề cơng ty mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nguyên vật liêu xây dựng phục vụ cho cơng trình lớn thành phố tỉnh thành phố lân cận.Chính cơng ty thường sản xuất sản phẩm cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng cơng trình,gói thầu xây dựng cụ thể.Việc quản lý,tổ chức hạch toán,xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh cơng ty phải có kế hoạch cụ thể,so sánh việc thực kế hoạch đề ra.Từ rút kinh nghiệm,khắc phục nhược điêm mình,đồng thời phát huy điểm mạnh để nâng cao hiệu sản xuất,đạt lợi nhuận cao kinh doanh 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Ân Hoa  Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh : Là công ty kinh doanh nhỏ vừa với đặc trưng kinh doanh nhỏ,tập trung địa bàn hẹp lên quy mơ hình thức tổ chức kinh doanh công ty TNHH MTV Ân Hoa mang tính tập trung ,cơ cấu tổ chức đơn giản trực tuyến  Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Ân Hoa(xem phụ lục số 1) Bộ máy quản lý Công ty nhiệm vụ phận : *Ban Giám đốc : Giám đốc : người điều hành công ty đại diện theo pháp luật công ty Giám đốc người có lực kinh doanh tổ chức quản lý cơng ty,có kinh nghiệm điều hành lĩnh vực kinh doanh cơng ty,hiểu biết pháp luật chấp hành tốt pháp luật Phó giám đốc : người hỗ trợ đắc lực GĐ điều hành cơng ty lĩnh vưc định.Phó giám đốc chịu phân công ,quản lý giám đốc chịu trách nhiệm trước GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà ii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp giám đốc,pháp luật nhiệm vụ công việc đươc giao.Đồng thời phó giám đốc người thay mặt giám đốc đạo ,điều hành quản lý công ty giam đốc vắng mặt theo ủy quyền giám đốc *Các phòng ban : + Bộ phận kế tốn : - Tổ chức cơng tác hạch kế tốn, đảm bảo thực chế độ, sách Nhà nước quy định, bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn - Phân tích hoạt động kinh tế để kịp thời thông tin đến lãnh đạo, giúp lãnh đạo công tác quản trị đưa định đắn, kịp thời cho việc sản xuất kinh doanh - Giám sát, đôn đốc hoạt động tài đơn vị, chịu trách nhiệm số liệu hạch toán kinh tế đơn vị trước giám đốc pháp luật - Xây dựng kế hoạch tài năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty đồng thời đạo hướng dẫn, kiểm tra giám sát tình hình thực kế hoạch - Tổ chức lưu trữ chứng từ, tài liệu,sổ sách báo cáo kế toán tài liệu có liên quan + Bộ phận sản xuất,kinh doanh : - Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh công ty - Lập kế hoạch tháng,năm giao đơn vị tổ chức triển khai thực - Trực tiếp tham gia vào trình sản xuất tạo sản phẩm công ty - Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu sản xuất kinh doanh, tham gia xây dựng giá bán sản phẩm +Bộ phận hành : - Bộ phận hành làm cơng tác hành nhân công ty.Đảm nhận chịu trách nhiệm với cơng ty cơng tác hành tổng hợp,cơng tác thi đua khen thưởng,công tác y tế,công tác bảo hiểm,an ninh trật tự Đông thời đảm nhận chịu trách nhiệm vê công tác tổ chức lao động, cán quản lý hồ sơ lý lịch toàn nhân viên cán công ty,giải thủ tục việc,đề bạt.phân công công tác.Giải loại giấy tờ khác GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà iii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp + Bộ phận kế hoạch vật tư : - Lập kế hoach,tham mưu ,tổ chức hoạt động công ty - Kiểm tra giam sat cơng trình,chuẩn bị vật tư.trang thiết bị nhằm cung cấp cho kế hoạch công ty,đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Tổ chức,phối hợp cơng việc với phòng ban để hồn thành tốt công viêc công ty 1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010 năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ So sánh năm 2011 2010 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Số tiền Tỷlệ(%) 1.Tổng doanh thu 36.150.909.030 45.566.623.125 9.415.714.090 26,04 2.Tổng chi phí 35.666.015.147 44.839.854.888 9.173.839.740 25,27 3.LN trước thuế 484.893.883 726.768.227 241.874.344 49.88 210.460.070 250.027.056 39.566.986 18,80 4.Thuế khoản phải nộp Ngân sách 5.Thu nhập bình quân đầu người năm 35.486.938 41.519.717 6.032.779 16,99 Bảng 1.1.Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2011 2010 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010 2011 Nhận xét: _ Doanh thu Công ty năm 2011 so với năm 2010 tăng 9.415.714.090 đồng,tương ứng tỷ lệ tăng 26,04% Trong tổng chi phí tăng 9.173.839.740 đồng,tỷ lệ tăng 25,27%.Như vậy,tỷ lệ tăng doanh thu lớn tỷ lệ tăng chi phí.Lợi nhuận trước thuế tăng 241.874.344 đồng,tỷ lệ tăng 49.88%,đây tỷ lệ tăng tương đối lớn,cho thấy hiệu kinh doanh công ty năm 2011 tốt _ Thuế khoản phải nộp Nhà Nước tăng 39.566.986đ,tỷ lệ tăng 18,08%, công ty ngày đóng góp tích cực vào Ngân sách Nhà Nước GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà iv SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp _Thu nhập bình quân đầu người năm tăng 6.032.779 đồng,tỷ lệ tăng 17% cho thấy đời sống lao động công ty ngày cao GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà v SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp Qua phân tích tài sản nguồn vốn ta thấy: Trong năm 2011,Công ty chiếm dụng vốn nhà cung cấp vốn vay ngắn hạn để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh,bên cạnh tăng nguồn vốn chủ sở hữu.Nhưng công ty cần xem xết khả toán khoản nợ giáo hạn việc chiếm dụng vốn nhà cung cấp tảng nhanh không tốt cho Công tyCơng tác quản lý doanh thu,chi phí,lợi nhuận công ty Doanh thu công ty ghi nhận vào biên lý hợp đồng,khi nhận tiền toán khách hàng chủ đầu tư cho phần cơng việc hồn thành.Doanh thu công ty gồm:doanh thu từ BH CCDV,doanh thu hoạt động tài chính,doanh thu từ thu nhập khác Chi phí kinh doanh cơng ty tập hợp sau hợp đồng kinh doanh,các hooatj động tài Chi phí gơm:các khoản giảm trừ doanh thu,giá vốn hàng bán,chi phí QLDN,chi phí tài chính,chi phí khác Lợi nhuận công ty xác định sau trừ thuế khoản phải nộp Ngân sách trích nộp quỹ gồm:Quỹ phúc lợi 10% tổng quy lương tháng,Quỹ khen thưởng 5% quỹ lương tháng,Quỹ dự trữ bắt buộc 5% lãi ròng(dùng để tăng vốn bổ sung vốn kinh doanh quỹ 25% vốn công ty)  Xác định tiêu nộp Ngân sách quản lý công nợ So sánh năm 2011 với 2010 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 1.Thuê GTGT 59.786.000 2.Thuế TNDN Số tiền Ty lệ(%) 65.210.000 5.424.000 9.07 121.223.471 181.692.056 60.468.585 49.88 3.Thuế khác 2.450.000 3.125.000 675000 27,55 4.Tổng cộng 210.460.070 250.027.056 39.566.986 18,80 Bảng 2.5.Các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước công ty GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xvi SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp Nhận xét:Hàng năm Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước,nộp đầy đủ loại thuế :Thuế GTGT,Thuế TNDN khoản thuế khác GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xvii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QT CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH MTV ÂN HOA 3.1.Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn Cơng ty 3.1.1 Ưu điểm Công ty tổ chức công tác kế tốn theo hình thức tập trung Mơ hình kế toán quản lý tập trung giúp việc đạo lãnh đạo cơng tác kế tốn tập trung thống tồn đơn vị,thuận tiện cho việc phân cơng chun mơn hóa cơng việc nhân viên kế toán trang bị phương tiện ,kỹ thuật tính tốn đại Bộ máy kế tốn gọn nhẹ ,được tổ chức khoa học hợp lý,các phận kế tốn phân cơng cơng việc cụ thể rõ ràng.Kế toán trưởng người chi đạo giám sát cơng việc phận kế tốn lên có thống khơng có chồng cheo cơng việc phận kế toán với Hệ thống chứng từ vận dụng tuân thủ theo quy định Pháp luật Bộ tài hóa đơn chứng từ.Công ty xây dựng luân chuyển chứng từ hợp lý,khoa học,kiểm tra, đối chiếu chứng từ trung thực xác trước ghi sổ kế tốn Công ty tổ chức vận dụng tài khoản kế toán theo QĐ 48/2006/QĐBTC,hạch toán nội dung kết cấu TK sủ dụng 3.1.2.Hạn chế Việc áp dụng định 48 làm cho số lượng TK tổng hợp công ty giảm số lượng tài khoản chi tiết lại nhiều lên để thuận tiên cho việc quản lý,theo dõi khoản mục chi phí,câc cơng trình cơng ty đa mở TK chi tiết cấp 2,vì cơng việc kế tốn chi tiết tăng lên 3.2.Đánh giá khái qt cơng tác phân tích kinh tế Công ty 3.2.1.Ưu điểm Công ty thực phân tích tiêu quan trọng như:doanh thu,chi phí,các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận để thấy phát triển doanh thu,mối quan hệ doanh thu chi phí,các nhân tố ảnh hưởng đên lợi nhuận từ đánh giá kết kinh doanh để rút kết luận GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xviii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp 3.2.2.Hạn chế Cơng ty tiến hành phân tích kinh tế chưa trọng,chưa hiệu quả,kết phân tích chưa sủ dụng tối ưu.Việc phân tích kinh tế kế toán trưởng tiên hành sau niên độ kế tốn,vì việc phân tích chưa sâu,chỉ phân tích tiêu bản.Cơng ty phân tích chung chi phí kinh doanh doanh nghiệp,các nhân tố ảnh hưởng tới LN Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực:mua bán sản xuất nguyên vật liệu xây dựng cần phân tích ảnh hưởng sản lượng,giá bán tới doanh thu Cơng ty.Từ thấy mối quan hệ giá bán sản lượng,để tăng doang thu Công ty lên tăng giá bán hay giảm giá bán để tăng sản lượng tiêu thụ 3.3.Đánh giá khái qt cơng tác tài Công ty 3.3.1.Ưu điểm Công ty xây dựng kế hoạch tài năm,cơng tác huy động vốn kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Nguồn vốn tài Cơng ty ln thơng suốt,được quản lý sử dụng có hiệu 3.3.2.Hạn chế Việc xây dựng,quản lý,huy động tài Cơng ty GĐ Phó GĐ thực khơng có phận kế hoạch _ tài riêng.Vi khả tài Cơng ty hồn tồn phụ thuộc vào GĐ cuối niên độ kế tốn khơng đánh giá lại việc thực kế hoạch tài Nguồn vốn bổ xung cho kinh doanh Công ty nguồn vốn vay ngắn hạn chủ yếu vay ngân hàng lên gây khó khăn cho cơng ty đáo hạn.Chính Cơng ty lên có kế hoạch bổ xung nguồn vốn nguồn vốn vay dài hạn để giảm chi phí vay chủ động kinh doanh PHÀN IV: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xix SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp Qua thời gian thực tập tổng hợp ,em tiến hành nghiên cứu,khảo sát cơng tác kế tốn,tài chính,phân tích kinh tế Công ty TNHH MTV Ân Hoa rút số nhận xét sau: Cơng tác hạch tốn quản lý chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty chưa tốt gặp số khó khăn trơng cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm.Vì ,em lựa chọn: _ Hướng đề tài thứ nhất:” Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm trơng Cơng ty TNHH MTV Ân Hoa” thuộc học phần kế tốn Cơng tác phân tích chi phí Cơng ty chưa hiệu quả,kết phân tích chưa đem lại hiệu tối ưu,chưa sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Vì em lựa chọn: _ Hướng đề tài thứ 2:”Phân tích ảnh hưởng số lượng hàng bán giá bán đến biến động doanh thu Công ty TNHH MTV Ân Hoa” thuộc học phần phân tích kinh tế Việc huy động sử dụng vốn Cơng ty GĐ Phó GĐ thực tốt,đáp ứng yêu cầu vốn Công ty.Nhưng nguồn vốn bổ xung cho hoạt động kinh doanh thường vốn vay ngắn hạn.Chính dài hạn Cơng ty chưa có cơng tác huy động sử dụng vốn kịp thời.Vì vây,em lựa chọn: _ Hướng đề tài thứ 3:”Công tác quản lý sử dụng vốn,biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vôn Công ty TNHH MTV Ân Hoa” thuộc học phần tài GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xx SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập ngắn Công ty TNHH MTV Ân Hoa với quan tâm nhiệt tình giúp đỡ thầy giáo,các anh chị Công ty ban Giám đốc Công ty giúp đỡ em nắm bắt thực tế,củng cố hoàn thiện kiến thức học trường.Đồng thời giúp em tiếp thu kiến thức kinh nghiệm thực tế công việc.Tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu tình hình thực tế cơng tác kế tốn cơng ty Là sinh viên thực tập với bảo dẫn dắt nhiệt tình Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HÀ ,em nhận thức mối quan hệ lý luận thực tiễn hoạt động kế tốn Cơng ty.Sự cấp thiết tàm quan trọng cơng tác hạch tốn kế toán Do hạn chế thời gian nghiên cứu mặt chun mơn,trình độ hạn chế nên Báo cáo thục tập tổng hợp em không tránh khỏi co sai xót,hạn chế.Kính mong nhận quan tâm,đóng góp,giúp đỡ thầy giáo cho em tiến Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ THÚY VÂN PHỤ LỤC GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xxi SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp I.Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Ân Hoa GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN KẾ TOÁN BỘ PHẬN SẢN XUẤT KINH BỘ PHẬN BỘ PHẬN HÀNH KẾ HOẠCH CHÍNH VẬT TƯ DOANH II.Phụ lục 2: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xxii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HĨA KẾ KẾ THỦ TỐN TỐN TỐN QUỸ TIỀN BÁN LƯƠNG HÀNG VÀ BHXH GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà TỔNG HỢP VÀ KQKD xxiii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp Mẫu số B 02 _ DNN (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ _ BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị :Công ty TNHH MTV Ân Hoa Địa :Đồng Quang _ Quốc Oai _ HN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm : 2011 Đơn vị tính:Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU A Mã số B !.Doanh thu bán hàng cung cấp 01 dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu Thuyết minh Năm Năm trước C IV.08 35.485.624.300 44.388.370.234 331.426.934 130.599.683 02 3,Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 (10= 01-02) 35.154.197.370 44.257.770.551 4.Giá vốn hàng bán 34.154.695.758 43.258.936.224 11 5.Lợi nhuận gộp bán bàng 20 cung cấp dịch vụ (20=10-11) 999.501.616 998.834.327 6.Doanh thu hoạt động tài 21 370.406.936 685.445.632 7.Chi phí tài - Trong đố chi phí lãi vay 22 23 115.863.986 35.826.947 216.686.543 37.329.501 8.Chi phí quản lý kinh doanh 24 814.986.432 913.863.342 9.Lợi nhuận từ hoạt động 30 kinh doanh (30=20+21-22-24) 439.058.134 553.730.074 10.Thu nhập khác 31 626.304.724 623.406.936 11.chi phí khác 32 580.468.975 450.368.783 12.Lợi nhuận khác (40= 31-31) 40 45.835.749 173.038.153 13.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuê 50 (50= 30+40) IV.09 14.Chi phí thuế thu nhập doanh 51 nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xxiv 484.893.883 726.768.227 121.223.470 181.692.056 SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp 15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập 60 doanh nghiệp (60=50-51) Người lập biểu Nguyễn Thị Thu Hà 363.670.413 545.076.171 Lập,ngày 28 tháng 12 năm2011 Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Đạt Ân Đơn vị :Công ty TNHH MTV Ân Hoa Địa : Đồng Lư _ Quốc Oai _ HN Mẫu biểu số B 01 – DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày tháng năm GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xxv SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp Đơn vị tinh: Đồng Việt Nam TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 100 I.Tiền khoản tương đương tiền 110 (III.01) II.Đầu tư tài ngắn hạn 120 (III.05) 1.Đầu tư tài ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư tài 129 ngắn hạn (*) III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1.Phải thu khách hàng 131 2.Trả trước cho người bán 132 3.Các khoản phải thu khác 138 4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (*) IV.Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.Tài ngắn hạn 150 1.Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 151 (III.02) 2.Thuế khoản phải thu Nhà nước 152 3.Tài sản ngắn hạn B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) 158 200 I.Tài sản cố định 210 Nguyên giá 211 2.Giá trị hao mòn lũy kế(*) 212 3.Chi phí xây dựng dở dang 213 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà (III.03.0 4) xxvi SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp II.Bất động sản đầu tư 220 1.Nguyên giá 221 2.Giá trị hao mòn lũy kế(*) 222 III.Các khoản đầu tư tài dài 230 hạn 1.Đầu tư tài dài hạn (III.05) 231 2.Dự phòng giảm giá đầu tư tài 239 dài hạn (*) IV.Tái dài hạn khác 240 1.Phải thu dài hạn 241 2.Tài sản dài hạn khác 248 3.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 249 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) 250 NGUỒN VỐN A – NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) 300 I.Nợ ngắn hạn 310 1.Vay ngắn hạn 311 2.Phải trả cho người bán 312 3.Người mua trả tiền trước 313 4.Thuế khoản phải nộp Nhà 314 Nước 5.Phải trả người lao động 315 6.Chi phí phải trả 316 7.Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 8.Dự phòng phải trả ngắn hạn(*) 319 II.Nợ dài hạn 320 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà III.06 xxvii SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp 1.Vay nợ dài hạn 321 2.Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 322 3.Phải trả,phải nộp dài hạn khác 328 4.Dự phòng phải trả dài hạn(*) 329 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 I.Vốn chủ sở hữu 410 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 2.Thặng dư vốn cổ phần 412 3.Vốn khác chủ sở hữu 413 4.Cổ phiếu quỹ(*) 414 5.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 6.Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 7.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 II.Quỹ khen thưởng phúc lợi 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) (III.07) 400 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Số cuối năm Số đầu năm – Tài sản thuê – Vật tư,hàng hóa nhận giữ hộ,nhận gia cơng – Hàng hóa nhận bán hộ,nhận ký gửi,ký cược – Nợ khó đòi xử lý – Ngoại tệ loại Người lập biểu Ghi chú: GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà Kế toán trưởng xxviii Lập,ngày tháng năm Giám đốc SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp (1)Số liệu tiêu có dấu sao(*)được ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn( ) (2)Các tiêu khơng có số liệu khơng phải báo cáo không đánh lại “Mã số” (3) Doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch(X) “Số cuối năm” ghi “31.12.X” ;”Số đầu năm” ghi “01.01.X” NHẬN XÉT CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xxix SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hà xxx SV: Trần Thị Thúy Vân _ K6HK1A ... trình hình thành phát triển công ty TNHH thành viên Ân Hoa  Tên : Công ty TNHH thành viên Ân Hoa  Tên giao dịch : Công ty TNHH thành viên Ân Hoa  Mã số thuế : 0103809586  Trụ sở công ty : Đồng... Thương mại Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập ngắn Công ty TNHH MTV Ân Hoa với quan tâm nhiệt tình giúp đỡ thầy cô giáo,các anh chị Công ty ban Giám đốc Công ty giúp đỡ... thời cơng ty mở lớp nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Ân Hoa Công ty TNHH thành viên Ân Hoa doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại công ty tnhh một thành viên ân hoa , báo cáo thực tập tại công ty tnhh một thành viên ân hoa , PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN HOA, PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ÂN HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay