báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kỹ thuật sơn phát

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 MỤC LỤC Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 Lời Mở Đầu Trong công cuôc đổi kinh tế, thực CNH – HĐH đất nước với thành tựu đạt được, đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI thêm tâm khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế đường tất yếu phát triển quốc gia.Hòa nhập với xu này, đảng nhà nước ta đề phương hướng, sách chủ đạo đưa hoạt động thương mại quốc tế trở thành động lực phát triển kinh tế.Chính việc nhập máy móc, thiết bị áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật ý nghĩa vô to lớn Công ty cổ phần kỹ thuật Sơn phát doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhập loại thiết bị máy móc từ nước ngồi đáp ứng nhu cầu uy tín, chất lượng, chủng loại giá thành sản phẩm Thị trường công ty đa dạng bao gồm:Đức, đài loan, Singapo…Trong đó, Đức thị trường truyền thống chủ yếu công ty.Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển tồn giới,mơi trường kinh doanh biến động khơng ngừng, cơng ty cần nhận định biện pháp theo kịp thời đại Chính hoạt động nhập ý nghĩa chiến lược tồn phát triển công ty Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 Chương : Tổng Quan Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Phát 1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần kỹ thuật Sơn phát đời thức vàp hoạt động tháng 10 năm 2007 • Tên gọi: Công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát • Địa chỉ: 121 Nguyễn Ngọc Nại- Phường Khương Trung- Quận Thanh Xuân- Hà Nội • Điện thoại: 0932255585 - 0439958640 • Fax:0435659367 Email:Nguyenhong@Sơnphat.com Website:http/Vnth.vn/e/kythuat sonphat htn Là loại hình: doanh nghiệp tư nhân Tổng số vốn gần tỷ đồng 1.2 Lĩnh Vực Kinh doanh - Phân phối ủy quyền SIEMENS Việt Nam động điện, biến tần thiết bị công nghiêp khác - Xuất nhập loại linh kiện thiết bị máy móc 1.3 Cấu Tổ Chức Của Cơng ty Công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát thành lập vòng năm gần đây, với mục đích ban đầu nhập kinh doanh loại thiết bị máy móc.Quy mơ ban đầu không thật lớn, để tạm thời đáp ứngnhu cầu kinh doanh công ty , cấu công ty xây dựng theo mơ hình đây: Tổng giám đốc Giám đốc Phòng kỹ thuật Phòng xuất nhập Phòng TC kế tốn Phòng kế hoạch Tổng số nhân viên doanh nghiệp 50 người đó: Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 Số nhân lực trình độ đại học trở lên: 30 người, chiếm tỷ lệ 60% tổng số nhân lực công ty Số nhân lực tốt nghiệp khối kinh tế QTKD 20 người, từ trường đại học Thương mại người Như số lượng cử nhân tốt nghiệp đại học thương mại làm việc công ty chiếm 10% tổng số lao động, chiếm 17% tổng số nhân lực trình độ đại học trở lên, tương ứng chiếm 25% nhân lực tốt nghiệp khối kinh tế, QTKD Theo số liệu thu thập trên, ta thấy số cử nhân đại học thương Mại chiếm tỷ lệ tương đối công ty Với học phần đào tạo trường không tạo kiến thức tốt mà tạo cho cử nhân trường kỹ bổ trợ giúp cho họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đồng thời bước khẳng định “thương hiệu” sinh viên Thương Mại, giúp nhà tuyển dụng tin tưởng đưa định tuyển dụng sinh viên Thương Mại Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 Chương : Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Tại Cơng Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Phát 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007- 2011 Bảng1 : Kết hoạt động kinh doanh thời gian qua Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 Tổng doanh thu -Doanh thu mặt hàng MBN -Doanh thu từ mặt hàng khác Tổng chi phí Lợi nhuân trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 336.724 301.724 35.000 268.562 68.162 17.0405 51.1215 2010 602.775 552.775 50.000 495.241 107.534 26.8835 80.6505 2011 805.778 730.778 75.000 625.214 180.564 45.141 135.423 2010/2009 Tuyệt Tỷ 2011/2010 Tuyệt Tỷ lệ % đối 266.051 251.051 15 226.679 39.372 9.843 29.529 đối 203.003 178.003 25 129.973 73.03 18.2575 54.7725 lệ % 79 83.2 42.85 84.4 57.76 57,76 57,76 33.67 32.2 50 26.24 67.91 67.91 67.91 (Nguồn từ phòng kế tốn) 2.2 Đánh giá hoạt động kinh doanh công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát Nhìn vào bảng số liệu ta thấy thu nhập doanh nghiệp tăng qua năm Tổng doanh thu năm 2010 so với tổng doanh thu năm 2009 tăng 79%, tương ứng 266.051 triệu đồng số đáng kể, năm 2009 năm mà Cơng ty vào hoạt động dần khẳng định tên tuổi thương hiệu cho riêng Tổng doanh thu năm 2011 so với tổng doanh thu năm 2010 tăng 33,67%, tương ứng 203.003 triệu đồng, điều hoàn toàn hợp lý với điều kiện thị trường tương đối ổn định, tình hình nhập tiêu thụ Cơng ty tăng Lợi nhuận sau thuế mà Công ty đạt năm 2011 so với năm 2010 năm 2010 so với năm 2009 tương ứng 67.79% 57.76% thể nói lợi nhuận Cơng ty ngày cao, chứng tỏ công ty ngày chỗ đứng thị trường 2.2.1 Kinh doanh xuất nhập Hoạt động nhập hàng công ty diễn thường xuyên, thường đến hai lần tháng Hoạt động nhập hoạt động thiếu, công ty thực chất đại lý phân phối máy bơm nứớc Việt Nam, cơng ty khơng chức sản xuất mà thiết lập mạng lưới phân phối, đưa sản phẩm đến Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 với người tiêu dùng mà thơi.ta theo dõi kim ngạch nhập công ty năm qua theo bảng giá trị nhập công ty Bảng 2: Giá trị nhập năm gần đay công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát Đơn vị :Triệu VNĐ Các tiêu Tổng giá trị mua Giá trị nhập Mua nội địa Năm 2009 156.47 122.54 33.93 Năm 2010 766.64 739.87 26.77 Năm 2011 926.83 926.83 (Nguồn:Sổ cân đối kế tốn kết kinh doanh – Phòng kế tốn) 2.2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh Nhìn vào bảng ta thấy tổng giá trị nhập công ty tăng qua năm.Sở dĩ Năm 2009 tổng giá trị nhập thấp công ty vào hoạt động từ tháng 10 năm 2007.Tổng giá trị nhập năm 2009 156.47 triệu VNĐ giá trị nhập chiếm 122.54 triệu VNĐ tương đương với 78.32%gấp bốn lần so với mua nội địa.Điều phản ánh chênh lệch rõ hàng nhập công ty Mua nội địa thực tế chiếm tỷ lệ khiêm tốn 21,68% Năm 2010,tổng giá trị nhập 766.64 triệu VNĐ, tăng 390% so với năm 2009 Mặc dù chia trung bình quý rõ ràng giá trị đạt năm 2010 tương đương với năm 2009 Ngun nhân cơng ty tham gia vào thị trường kinh doanh máy bơm nước nên thị trường ban đầu nhỏ hẹp.Mục đích chủ yếu cơng ty thời gian cung cấp đủ hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng, gây dựng đứng thị trường Tiếp đến thi trường cho riêng , cơng ty nghĩ đến việc mở rộng phân phối, gia tăng giá trị nhập khẩu, thỏa mãn tiêu dùng khách hàng Năm 2011 đánh dấu bước phát triển thị phần công ty Bằng chứng tổng giá trị nhập công ty tăng thêm 20.9% tương ứng với 160.19 triệu VNĐ.Giá trị nhập tăng lên, tức mức tiêu thụ tăng lên Lợi nhuận tăng đem lại nguồn lực cho công ty phát triển thời gian tới 2.3 Tình hình nhập mặt hàng máy bơm nước • Bảng 3:kim nghạch nhập theo thị trường công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát Đơn vị tính:Triệu VNĐ Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Các TT TT Đức TT Khác Năm 2009 ST TT(%) 156.47 100 0 Lớp : K6HMQ1 Năm 2010 ST TT(%) 766.64 100 0 Năm 2011 ST TT(%) 816.18 88.06 110.65 11.94 (Nguồn:Tài liệu nghiên cứu thị trường phòng kinh doanh) Nhìn vào bảng ta thấy thị trường nhập công ty qua năm rõ ràng.Năm 2009 2010 cơng ty khơng nhập máy móc thiết bị cảu TT khác chất lương sản phẩm từ thị trường chưa cao Trong Sản phẩm nhập từ thị trường Đức lại giá thành tố giá lại hấp dẫn Do mặt hàng máy bơm nước sản xuất Đức bước đầu thu lợi nhuân thị phần cho công ty Tuy mục tiêu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng buộc cơng ty cần phải biện pháp điều chỉnh cho họp lý phù hợp với môi trường kinh doanh xu hướng thời đại Hoàn thiện chất lượng sản phẩm mục tiêu đề cho cơng ty, lý cơng ty tiến hành khai thác sang TT khác Năm 2009 năm 2010 100% giá trị nhập công ty tùy thị trường Đức.Nhưng đến năm 2011 giá trị nhập từ thị trường khác công ty 110.65triệu VNĐ chiếm tỷ trọng 11.94 tổng giá trị nhập năm Giá trị nhập từ TT Đức chiếm tỷ trọng cao nhiều 88.06% tương ứng với số tiền 816.18 triệu VNĐ Chương : Một số vấn đề tồn đề xuất vấn đề nghiên cứu 3.1 Thuận lợi Nhờ nỗ lực cán công nhân viên mà cơng ty hoạt động hiệu trước cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp khác ngành.Hoạt động kinh Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 doanh công ty ổn định, lợi nhuận tăng lên qua năm, tạo dựng uy tín thị trường Công ty thiết lập mạng lưới bạn hàng rộng khắp, góp phần đa dạng hóa mặt hàng, đảm bảo chất lượng , đáp ứng nhu cầu đầy đủ khách hàng Cơng ty nhiều đơn đặt hàng khchs hàng nước hơn, hợp đồng nhập ln vượt mức kế hoạch, góp phần làm tăng doanh thu lợi nhuộn cảu công ty Công tác thực hợp đồng việc thực chuỗi cơng việc liên tục liên quan chặt chẽ đến Thực tốt công việc sở để thực công việc thực hợp đồng.Thực hợp đồng hiệu nghĩa q trình thực từ công tác làm thủ tục hải quan đến tiếp nhận kiểm tra hàng hóa hiệu Mọi hợp đồng công ty thực với nội dung, điều khoản kết, sai sót lớn xảy Các hợp đồng nhập cơng ty tốn phương thức trả điện chuyển tiền lý tổng giá trị hợp đồng khơng q lớn hình thức tốn nhanh gọn, khơng gây vướng mắc cho hai bên Từ nghiệp vụ làm thủ tục hải quan, tiếp nhận kiểm tra hàng hóa đến khiếu nạicủa cơng ty xây dựng theo quy trình thống tạo điều kiện cho hoạt động giám sát, điều hành thực hợp đồng cơng ty 3.2 Khó khăn 3.2.1 Những hạn chế chung: - Sự khác biệt ngơn ngữ, văn hóa, tập qn thương mại, luật pháp, khoảng cách địa lý gây cho công ty Sơn phát trình thực hợp đồng nhập - Thị trường nhập bó hẹp phạm vi ban hàng lâu năm - Trình độ nghiệp vụ cán cơng nhân viên hạn chế - Cơng ty gặp khơng khó khăn thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh, phần lượng hàng tồn kho lớn gây nợ đọng vốn, để nhập phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao Mối quan hệ thiếu chặt chẽ công ty với ngân hàng gây ảnh hưởng đến họat dộng nhập công ty - Tiến trình cải cách thủ tục hành chậm chạp, biểu thuế số quy định pháp lý liên quan tới thủ tục, sách nhập hay thay đổi Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 Để nhập máy móc thiết bị cơng ty phải qua nhiều quan phòng ban với nnhững thủ tục pháp luật quan liêu Điều ảnh hưởng lớn đến hội kinh doanh công ty 3.2.2.Những hạn chế phía cơng ty -Cơng ty thường gặp trục trực cửa hàng nhập công ty khai báo không khớp với giấy chứng nhận xuát xứ (C/O) nguyên nhân chủ yếu lỗi nhầm lẫn đối tác công tác lập bảng kê khai danh mục hàng hóa Điều gây nên phiền phức khơng đáng cho cơng ty Cơng ty phải mát thêm thời gian chờ hoàn tất sử đổi khai báo hải quan phải chịu thêm chi phí lưu kho - trường hợp hợp đồng hai bên khơng khớp Trong trường hợp xảy sai khớp hợp đồng hai bên, công ty gửi lại hợp đồng đề nghị bên bán sửa lại cho đúng.Thường trường hợp vậy, đối tác trực tiếp gửi điện xin lỗi chịu chi phí phát sinh - Luật hải quan ban hành khiến cho công tác làm tủ tục nhập hàng hóa cho cơng ty gặp nhiều bất lợi.Thực tế cho thấy, thời gian ngắn, luật hải quan liên tục sửa đổi phòng kinh doanh khơng đủ nhân viên để chuyên trách hoàn toàn việc theo dõi, cập nhập thông tin liên quan Một phàn trình độ nhân viên chuyên trách nhập cơng ty hạn chế, nắm bắt thơng tin chưa kịp thời, dẫn đến nhiều bất lợi cho công tác làm thủ tục nhập hàng hóa cơng ty 3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập hàng máy bơm nước công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát - Làm thủ tục hải quan: Trong khâu làm thủ tục hải quan, công ty thuờng xuyên gặp phải trục trặc Lý khai báo công ty không khớp với thông số quan hải quan giá sản phẩm, chủng loại sản phẩm Sau kiểm tra hàng, hàng nhập công ty thường bị quan hải quan giữ lại để thẩm định, điều khiến cho công ty tốn thêm chi phí lưu kho trình nhập hàng bị chậm trễ Do đó, cách giải giuy công ty phải tiến hành khai báo sớm, trước hàng vận chuyển đến điểm giao nhận cảng Hải Phòng, đồng thời đề nghị quan hải quan sẵn sàng tiến hành thẩm định hàng hóa hàng vận chuyển tới - Thanh tốn tiền hàng nhập khẩu:Cơng ty sử dụng hình thức trả tiền điện chuyển tiền nên việc tốn tiền hàng ln diễn thuận lợi Tuy nhiên cơng ty đề nghị với đối tác kéo dài thời hạn toán tiền hàng để Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 thể chủ động việc tốn Cơng ty nên tạo quan hệ tốt với ngân hàng đại diện, nhằm tạo điều kiện toán ngoại tệ cho bạn hàng.Tuy nhiên thời gian tới công ty không dừng lại người xuất mà cơng ty phải hợp đồng với đối tác khác.Phương thức toán điện chuyển tiền đảm bảo lợi ích nhiều cho người nhập khẩu, gay rủi ro cho người xuất khẩu, đối tác xuất khơng chấp nhận phương thức tốn này, việc đàm phán thương lượng khó khăn Do công ty nên tạo linh hoạt cho kết hợp đồng việc áp dụng phương thức toán khác cho hợp đồng nhập khẩu.Hiện nay, phương thức toán L/C phổ biến chấp nhân rõ ràng bảo đảm quyền lợi cho hai phía người xuất người nhập khẩu.Điều khiến cho thỏa thuận điều khoản tốn nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kế hợp đồng nhập khẩu.Nếu cơng ty bó hẹp phương thức tốn điện chuyển tiền tương lai bỏ lỡ nhiều hợp đồng nhập tốt, làm giảm hiệu quy trình nhập - Khiếu nại giải khiếu nại:Trong kinh doanh nhập ln tranh chấp bên Tranh chấp chủ yếu nảy sinh khác ngơn ngữ, trị ,luật pháp, tơn giáo, tập quán Đồng thời hiểu nhầm thuật ngữ thống dùng hợp đồng Do vậy, muốn kinh doanh an tồn, khơng kẽ hở việc kết hợp đồng , tránh khiếu nại, trước kết hợp đồng, công ty nên tham khảo ý kiến công ty tư vấn pháp luật công ty dịch thuật, đồng thời nêu rõ việc giải sai phậm hay tranh chấp phương pháp hợp đồng - Nâng cao hiệu làm việc đội ngũ nhân viên: Trong chế thị trường, để đảm bảo hoạt động kinh doanh vai trò người ngày trở nên quan trọng.Yêu cầu đội ngũ nhân viên ngày cao, ngồi trình độ nghiệp vụ, nhân viên phải tự trau dồi cho kiến thức khác ngoại ngữ, tin học, pháp luật, sánh nhà nước luật phấp quốc tế, nội dung Incoterm năm 2010 Sự thành công công ty tương lai phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán nhân viên công ty,đặc biệt nhân viên phụ trách kinh doanh nhập khẩu.Sự thất bại hay thành công hợp đồng nhạp phụ thuộc lớn vào nhân viên phụ trách kinh doanh nhập khẩu.chỉ cần Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 sai sót nhân viên ảnh hưởng lớn đến hoạt đông kinh doanh công ty Để nâng cao trình độ nhân viên,cơng ty nên bồi dưỡng tổ chức thi tuyển nhân viên nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế giỏi, ưu tiên người thành thạo ngoại ngữ,… Đồng thời sách tiền lương, thưởng phạt cơng minh để thúc đẩy cán nhân viên tự nâng cao nghiệp vụ Chú trọng qng cáo cơng ty: Quảng cáo cách tự quảng bá giới thiệu công ty, sản phẩm công ty tới người tiêu dùng, tới nhà cung cấp Họ biết nhiều cơng ty khả cạnh tranh cơng ty thị trường lớn, mang lại hợp đồng cung cấp từ nhà cung ứng, tạo hội lớn kinh doanh.Thực tế cho thấy, hoạt động quảng cáo công ty giới thiệu qua báo, internet… quảng cáo ti vi chưa người tiêu dùng biết đến.Đây hội lớn người tiêu dùng biết đến sản phẩm doanh nghiệp quảng bá thương hiệu mình.Từ tạo lòng tin người tiêu dùng nước, tạo mối quan hệ với bạn hàng nước Một nhà cung cấp biết điều này, họ tự động gửi chào hàng đến công ty, tạo hội lựa chọn lớn hơn, tìm nguồn hàng đạt u cầu đế ra.Cơng ty xây dựng trang Web mạng Internet số người truy cập không nhiều.Công ty nên thiết kế thật độc đáo thay đổi thường xuyên để thu hút qun tâm ý khách hàng nhiều Tạo nguồn vốn cho nhập khẩu: Quy trình nhập đòi hỏi tốn ngoại tệ mạnh, công ty hai đồng tiền USD EUR Đây hai đồng tiền chịu tác động tỷ giá hối đối Mặt khác sách kiểm sốt nhà nước , cơng ty khơng kiểm sốt ngoại tệ nhiều khơng thuận lợi toán hàng nhập Bên cạnh đó, lượng ngoại tệ thu từ xuất hạn chế hoạt động xuất công ty ít, khơng đáng kể so với lượng lớn thiết bị máy móc nhập về.Để khắc phục tình trạng này, cơng ty nên khắc phục biện pháp cụ thể.Cơng ty trì mối quan hệ làm ăn lâu dài tố đẹp với người xuất ngân hàng để họ sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cần toán cho người xuất vào thời điểm mà hai bên thỏa thuận hợp đồng nhập Thêm vào đó, cơng ty phải nâng co uy tín doanh nghiệp người xuất khẩu, làm họ tin tưởng cung cấp khoản tín dụng trả chậm cho công ty Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 3.4 Đề xuất hai vấn đề cần nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Hồn thiện quy trình thực HĐNK máy bơm nước từ thị trường Đức công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp ... Tổng Quan Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Phát 1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần kỹ thuật Sơn phát đời thức vàp hoạt động tháng 10 năm 2007 • Tên gọi: Cơng ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát • Địa... cho công ty phát triển thời gian tới 2.3 Tình hình nhập mặt hàng máy bơm nước • Bảng 3:kim nghạch nhập theo thị trường công ty cổ phần kỹ thuật Sơn Phát Đơn vị tính:Triệu VNĐ Báo Cáo Thực Tập. .. tuyển dụng sinh viên Thương Mại Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Trường Đại Học Thương Mại Lớp : K6HMQ1 Chương : Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Phát 2.1 Hoạt động sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kỹ thuật sơn phát , báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kỹ thuật sơn phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay