NGHIÊN CỨU SÂU HẠI TRÊN CÂY DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

85 32 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ËËËËËËËËËËËËËËËË NGUYỄN THỊ MINH THU NGHIÊN CỨU SÂU HẠI TRÊN CÂY DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM BIỆN PHÁP PHỊNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP TP Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ËËËËËËËËËËËËËËËË NGUYỄN THỊ MINH THU NGHIÊN CỨU SÂU HẠI TRÊN CÂY DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS VŨ THỊ NGA TP Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 LỜI CẢM TẠ Xin ghi nhớ mãi: Công lao Cha Mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ điểm tựa cho lớn khôn Luôn nhớ ơn Anh Chị không ngừng động viên giúp đỡ em Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp Cùng tồn thể quý thầy cô hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập Xin cảm ơn: Những lời dạy quí báu bảo tận tình cho em suốt thời gian thực tập làm đề tài cô Vũ Thị Nga Chân thành biết ơn: Gia đình ơng Lê Xn Trường cô làm vườn Trảng Bom, Đồng Nai giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thành viên lớp DH07QR nhớ kỉ niệm vui buồn i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu đặc điểm sâu hại dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) giai đoạn vườn ươm biện pháp phòng trừ sâu hại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai” tiến hành vườn ươm ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thời gian từ 02/2011 đến 07/2011 Mục đích nghiên cứu, điều tra thành phần sâu hại dầu rái phát lồi sâu hại thử nghiệm số loại thuốc trừ sâu sâu hại mà loại thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, thiên địch mơi trường Thí nghiệm trừ sâu bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, yếu tố, nghiệm thức lần lặp lại Phương pháp điều tra thành phần sâu hại biến động tác hại sâu hại thực theo phương pháp viện Bảo Vệ Thực Vật (1997) Kết thu sau: Đã điều tra 30 hộ nông dân canh tác dầu rái Trảng Bom, có 50 % số hộ tổng số hộ có diện tích từ 1000 - 5000 m2; có 3,3 % số hộ có diện tích trồng dầu rái Qua khảo sát thấy dầu rái loài trồng nhiều chiếm khoảng 60 % diện tích Cây giống trồng hạt lấy giống từ Trà Vinh Các hộ quan tâm đến kĩ thuật chăm sóc dầu rái Nhất việc đóng bầu, bón phân, làm cỏ phòng trừ sâu hại Có 98,33 % số hộ phun thuốc diệt cỏ, 100 % tưới nước vào mùa khô, 43,33 % hộ bón phân tháng/lần Đất bầu có nhiều loại Có 50 % loại đất bầu gồm 50% đất + 30% sơ dừa + 20% phân bò, 26,66% đất bầu gồm 80% đất + 20% (1/2 phân bò + 1/2 sơ dừa) 23,33 % đất bầu gồm 80 % đất + 10% sơ dừa + 10%(phân bò + phân vi sinh) Phân thường dùng để bón DAP, tổng hợp màu, đầu trâu, phân bón lá, NPK, đạm , vi sinh 100% hộ sử dụng thuốc trừ sâu phòng trừ sâu hại, có 66,67 % số hộ dùng thuốc cao liều lượng khuyến cáo; 93,33 % vấn có bị ảnh hưởng tới sức khỏe thuốc trừ sâu 73,33 % số người có sử dụng bảo hộ phun thuốc ii Tại khu vực điều tra, chúng tơi ghi nhận 53 lồi gây hại loài thiên địch thuộc 29 họ Trong bao gồm bộ: cánh thẳng (Orthoptera), cánh (Homoptera), cánh cứng (Coleoptera), cánh nửa (Hemiptera), cánh vảy (Lepidoptera) Trong 47 loài gây hại có lồi gây hại chính, lồi gây hại nặng rầy đốm (Menosoma sp.) bọ đầu dài (Apoderus notatus Fabricius), loài gây hại tương đối cao bọ xít nâu xanh (Tessaratoma sp.), sâu (Archips micaceana Walker) sâu ăn (Picrostomastis inductalis Walker) Thiên địch xuất nhiều kiến lửa ( Solenopsis geminate Fabricius) Tỷ lệ bị hại rầy đốm Menosoma sp dầu rái non trung bình 66,69 %, số bị hại trung bình 42,73 % Rầy đốm Menosoma sp có tuổi ấu trùng, thời gian hồn thành vòng đời phòng biến động từ 19,29 - 31,87 ngày, ngồi vườn biến động từ 19,65 26,27 ngày Tuổi thọ trưởng thành kéo dài trung bình 21,22 ± 0,39 ngày Khả sinh sản đợt trung bình 67,17 ± 0,548 trứng, đợt trung bình 80,91 ± 0,36 trứng.Số trứng nở đợt trung bình đạt 58,05 ±0,578 trứng, đợt trung bình đạt 76,73 ± 0,36 trứng Sau ngày phun thuốc, hiệu lực trừ rầy đốm Menosoma sp phòng thí nghiệm cao ngồi vườn Các nghiệm thức thiamethoxam, PSO, abamectin, Rotenone, Emamectin benzoate có hiệu rầy đốm Menosoma sp., riêng thiamethoxam có hiệu lực tuyệt đối Bementent có hiệu thấp phun vườn 5.240 % sau ngày phun iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Giới thiệu sơ lược dầu rái: 2.1.1 Đặc tính sinh thái 2.1.2 Đặc điểm sinh học 2.1.3 Đặc điểm phân bố 2.1.4 Công dụng .4 2.1.5 Kĩ thuật tạo trồng rừng 2.2 Đặc điểm hình thái, sinh học số lồi sâu hại 2.3 Đặc điểm tác dụng số loại thuốc trừ sâu dùng phòng thí nghiệm vườn .9 2.3.1.Thuốc hóa học: 2.3.1.1 Dầu phun Caltex D-C-Tron Plus 98,8 EC 2.3.1.2 Thuốc trừ sâu sinh học cao cấp Vibamec 1,8 EC 10 2.3.1.3 Thuốc trừ sâu Actara 25 WG 11 2.3.1.4 Thuốc trừ sâu vi sinh Bemetent WP 11 2.3.1.5 Thuốc thảo mộc Rotenone EC 11 2.3.1.6 Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 1,9 WP 12 iv 2.4 Đặc điểm tự nhiên xã hội khu vực nghiên cứu 12 2.4.1 Vị trí địa lí 12 2.4.2 Khí tượng thuỷ văn 13 2.4.3 Tài nguyên rừng tỉnh Đồng Nai 14 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 15 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 15 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 15 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu 15 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.2.1 Điều tra trạng canh tác dầu rái vườn ươm nông dân 16 3.3.2.2 Điều tra thành phần sâu hại dầu rái giai đoạn vườn ươm huyện Trảng Bom, Đồng Nai 16 3.3.2.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, hình thái rầy đốm phòng thí nghiệm 17 3.3.2.4 Điều tra biến động tác hại số lồi sâu hại 18 3.3.2.5 Khảo sát hiệu lực trừ sâu số loại thuốc trừ sâu 19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Hiện trạng canh tác dầu rái hộ nông dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 21 4.2 Thành phần sâu hại dầu rái 25 4.3 Đặc điểm hình thái, sinh thái đặc điểm gây hại rầy đốm (Menosoma sp.) 33 4.3.1 Đặc điểm gây hại tập tính sống 33 4.3.2 Đặc điểm hình thái 34 4.3.3 Đặc điểm sinh vật học 37 4.4 Biến động tác hại rầy đốm (Menosoma sp.) dầu rái huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai năm 2011 40 v 4.5 Kết thử nghiệm hiệu lực phòng trừ rầy đốm Menosoma sp số loại thuốc trừ sâu 41 4.5.1 Hiệu lực trừ rầy đốm Menosoma sp phòng thí nghiệm 41 4.5.2 Hiệu lực trừ rầy đốm Menosoma sp vườn 43 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT MĐXH: Mức độ xuất NSP: Ngày sau phun thuốc TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TLBH: Tỷ lệ bị hại CSBH: Chỉ số bị hại vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Hiện trạng canh tác dầu rái (tại Trảng Bom, Đồng Nai, năm 2011) 21 Bảng 4.2: Số lượng lồi trùng gây hại thiên địch thu thập dầu rái (tại Trảng Bom, Đồng Nai, năm 2011) 25 Bảng 4.3: Các lồi trùng gây hại dầu rái (từ tháng đến tháng năm 2011 Trảng Bom , Đồng Nai) 26 Bảng 4.4: Các loài thiên địch sâu hại dầu rái (tại Trảng Bom, Đồng Nai Thủ Đức TP Hồ Chí Minh) 31 Bảng 4.5: Kích thước rầy đốm Menosoma sp .37 Bảng 4.6: Thời gian phát dục pha vòng đời rầy(Menosoma sp.) phòng thí nghiệm Khoa Lâm Nghiệp, Đại học Nông Lâm TP HCM 38 Bảng 4.7: Vòng đời rầy đốm (Menosoma sp.) dầu rái Trảng Bom, Đồng Nai 39 Bảng 4.8: Số trứng đẻ rầy đốm Menosoma sp dầu rái vườn ươm huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 39 Bảng 4.9: Hiệu lực trừ rầy đốm Menosoma sp loại thuốc trừ sâu dầu rái phòng thí nghiệm Đại Học Nông Lâm TP.HCM 41 Bảng 4.10: Hiệu lực trừ rầy đốm Menosoma sp loại thuốc trừ sâu dầu rái vườn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, năm 2011 43 viii Between Within 17497.153 3499.431 3937.106 328.092 12 10.666 0.0004 Total 17 21434.259 Coefficient of Variation = 31.91% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 296.770 98.923 1.86 10.46 3.00 300.000 100.000 0.00 10.46 3.00 72.300 24.100 2.83 3.00 150.550 50.183 34.58 10.46 3.00 107.920 35.973 17.51 10.46 3.00 94.212 31.404 21.33 10.46 10.46 -Total 18.00 1021.752 56.764 Within 35.51 8.37 18.11 Bartlett's test Chi-square = 44.062 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Ba ngày sau phun thuốc ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between 5304.857 1060.971 xxii 3.152 0.0479 Within 12 4039.041 336.587 Total 17 9343.897 Coefficient of Variation = 21.78% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 300.000 100.000 0.00 10.59 3.00 300.000 100.000 0.00 10.59 3.00 300.000 100.000 0.00 10.59 3.00 244.120 81.373 32.26 10.59 3.00 174.340 58.113 31.25 10.59 3.00 198.030 66.010 1.53 10.59 -Total 18.00 1516.490 84.249 Within 23.44 5.53 18.35 Bartlett's test Chi-square = 103.283 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Năm ngày sau phun thuốc Variable (5NSP) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 1369.916 273.983 12 1133.340 94.445 xxiii 2.901 0.0606 Total 17 2503.256 Coefficient of Variation = 10.35% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 300.000 100.000 0.00 5.61 3.00 300.000 100.000 0.00 5.61 3.00 300.000 100.000 0.00 5.61 3.00 300.000 100.000 0.00 5.61 3.00 253.720 84.573 17.95 5.61 3.00 237.120 79.040 15.64 5.61 -Total 18.00 1690.840 93.936 Within 12.13 2.86 9.72 Bartlett's test Chi-square = 119.345 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảy ngày sau phun thuốc Variable (7NSP) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 12 1097.248 219.450 905.875 75.490 2.907 0.0603 - xxiv Total 17 2003.123 Coefficient of Variation = 9.13% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 300.000 100.000 0.00 5.02 3.00 300.000 100.000 0.00 5.02 3.00 300.000 100.000 0.00 5.02 3.00 300.000 100.000 0.00 5.02 3.00 275.000 91.667 14.43 5.02 3.00 237.120 79.040 15.64 5.02 -Total 18.00 1712.120 95.118 Within 10.85 8.69 Bartlett's test Chi-square = 117.824 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Trắc nghiệm phân hạng LSD mức 0,05 Một ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 328.1 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.22 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 98.92 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 98.92 A xxv 2.56 Mean = 24.10 B Mean = 50.18 B Mean = 50.18 B Mean = 35.97 B Mean = 35.97 B Mean = 31.40 B Mean = 31.40 B Mean = 24.10 B Ba ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 336.6 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.64 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 81.37 AB Mean = 81.37 AB Mean = 58.11 B Mean = 66.01 B Mean = 66.01 B Mean = 58.11 B Năm ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 94.44 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 17.29 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 84.57 AB Mean = 84.57 AB xxvi Mean = 79.04 B Mean = 79.04 B Bảy ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 75.49 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.46 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 91.67 AB Mean = 91.67 AB Mean = 79.04 B Mean = 79.04 B Hiệu lực trừ rầy đốm Menosoma sp vườn Một ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 18 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (1NSP) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 12 15295.698 3059.140 2135.101 177.925 17.193 0.0000 Total 17 17430.799 xxvii Coefficient of Variation = 39.53% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 94.270 31.423 11.28 7.70 3.00 286.750 95.583 3.97 7.70 3.00 93.430 31.143 26.88 7.70 3.00 49.280 16.427 8.89 7.70 3.00 70.090 23.363 10.88 7.70 3.00 13.528 4.509 2.22 7.70 -Total 18.00 607.348 33.742 Within 32.02 7.55 13.34 Bartlett's test Chi-square = 10.323 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Ba ngày sau phun thuốc Variable (3NSP) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 12 14324.817 2864.963 7215.649 601.304 4.765 0.0125 Total 17 21540.466 xxviii Coefficient of Variation = 46.00% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 175.090 58.363 30.82 14.16 3.00 300.000 100.000 0.00 14.16 3.00 189.780 63.260 33.03 14.16 3.00 135.430 45.143 32.57 14.16 3.00 145.760 48.587 22.40 14.16 3.00 13.530 4.510 2.22 14.16 -Total 18.00 959.590 53.311 Within 35.60 8.39 24.52 Bartlett's test Chi-square = 39.485 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Năm ngày sau phun thuốc Variable (5NSP) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 12 18178.449 3635.690 4141.964 345.164 10.533 0.0005 Total 17 22320.413 xxix Coefficient of Variation = 25.05% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 235.350 78.450 29.80 10.73 3.00 300.000 100.000 0.00 10.73 3.00 281.400 93.800 10.74 10.73 3.00 266.660 88.887 16.65 10.73 3.00 235.950 78.650 27.92 10.73 3.00 15.706 5.235 3.30 10.73 -Total 18.00 1335.066 74.170 Within 36.23 8.54 18.58 Bartlett's test Chi-square = 37.964 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảy ngày sau phun thuốc Variable (7NSP) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 12 21442.003 4288.401 335.495 27.958 153.388 0.0000 Total 17 21777.498 xxx Coefficient of Variation = 6.46% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 292.590 97.530 4.28 3.05 3.00 300.000 100.000 0.00 3.05 3.00 300.000 100.000 0.00 3.05 3.00 300.000 100.000 0.00 3.05 3.00 265.360 88.453 11.77 3.05 3.00 15.710 5.237 3.30 3.05 -Total 18.00 1473.660 81.870 Within 35.79 5.29 Bartlett's test Chi-square = 85.738 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Trắc nghiệm phân hạng LSD mức 0,05 Một ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 177.9 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 23.73 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 31.42 B Mean = 95.58 A Mean = 95.58 A Mean = 31.42 B Mean = 31.14 B Mean = 31.14 B xxxi 8.44 Mean = 16.43 BC Mean = 23.36 BC Mean = 23.36 BC Mean = 16.43 BC Mean = 4.510 C Mean = 4.510 C Ba ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 601.3 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 43.62 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 58.36 AB Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 63.26 AB Mean = 63.26 AB Mean = 58.36 AB Mean = 45.14 BC Mean = 48.59 B Mean = 48.59 B Mean = 45.14 BC Mean = 4.510 C Mean = 4.510 C Năm ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 345.2 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 33.05 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 78.45 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 93.80 A Mean = 93.80 A Mean = 88.89 A Mean = 88.89 A Mean = 78.65 A Mean = 78.65 A Mean = 78.45 A Mean = 5.240 B Mean = 5.240 B xxxii Bảy ngày sau phun thuốc Error Mean Square = 27.96 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.406 at alpha = 0.050 Original Order Mean = 97.53 AB Ranked Order Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.0 A Mean = 97.53 AB Mean = 88.45 B Mean = 88.45 B Mean = 5.240 C Mean = 5.240 C Phụ lục 6: Phân tích thống kê mơ tả kích thước (Trứng, Ấu trùng, Trưởng thành) Trứng chiều dài chiều rộng Mean 1.209966667 Mean Standard Error 0.015714367 Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance 1.2165 1.25 0.086071135 0.00740824 Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis -0.06848898 Kurtosis Skewness -0.22470079 Skewness 0.3598 0.005628826 0.355 0.4 0.030830348 0.00095051 -1.231210526 0.020322226 Range 0.35 Range 0.09 Minimum 1.05 Minimum 0.31 Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 1.4 36.299 30 0.032139489 Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.071135129 xxxiii 0.4 10.794 30 0.011512241 0.085687459 Ấu trùng nở chiều dài chiều rộng Mean 1.380333333 Mean 0.42866667 Standard Error 0.021963833 Standard Error 0.00879516 Median 1.4 Median Mode 1.4 Mode 0.408 0.4 Standard Deviation 0.120300868 Standard Deviation 0.04817306 Sample Variance 0.014472299 Sample Variance 0.00232064 Kurtosis -0.916405811 Skewness 0.213040646 Kurtosis -0.0395611 Skewness 0.80354789 Range 0.4 Range Minimum 1.2 Minimum Maximum 1.6 Sum Maximum 41.41 Count CV % 0.55 Sum 30 Confidence Level(95.0%) 0.2 0.35 12.86 Count 0.044921082 30 Confidence Level(95.0%) 0.01798812 0.11237883 0.08715349 Ấu trùng tuổi cuối chiều dài Mean Standard Error Median Mode chiều rộng 5.69 0.101975 5.75 Mean 1.737 Standard Error 0.043 Median Mode 1.75 1.5 Standard Deviation 0.558539 Standard Deviation 0.237 Sample Variance 0.311966 Sample Variance 0.056 Kurtosis -0.67827 Kurtosis -1.43 Skewness 0.298637 Skewness -0.19 Range Range 0.8 Minimum Minimum 1.3 Maximum Maximum 2.1 Sum Count 170.7 30 xxxiv Sum Count 52.1 30 Confidence Level(95.0%) 0.208562 CV % 0.098161 Confidence Level(95.0%) 0.089 0.137 Trưởng thành đực chiều dài chiều rộng Mean 5.592857 Mean 1.842857 Standard Error 0.105072 Standard Error 0.022761 Median 5.6 Mode Standard Deviation 0.393142 Sample Variance 0.15456 Median 1.85 Mode 1.9 Standard Deviation 0.085163 Sample Variance 0.007253 Kurtosis -1.62025 Kurtosis -0.296268 Skewness -0.24803 Skewness -0.177912 Range Range 0.3 Minimum Minimum 1.7 Maximum Maximum Sum 78.3 Count 14 Confidence Level(95.0%) 0.226993 CV % 0.070294 Sum 25.8 Count 14 Confidence Level(95.0%) 0.049172 0.046213 Trưởng thành chiều dài Mean Standard Error Median Mode chiều rộng 7.175 0.073881 7.05 Mean 2.41875 Standard Error 0.04002 Median Mode 2.45 2.5 Standard Deviation 0.295522 Standard Deviation 0.160078 Sample Variance 0.087333 Sample Variance 0.025625 Kurtosis 2.965554 Kurtosis -0.36435 Skewness 1.518854 Skewness -0.23638 Range 1.2 Range 0.6 Minimum Maximum 6.8 Minimum 2.1 Maximum 2.7 xxxv Sum Count 114.8 16 Confidence Level(95.0%) 0.157473 CV % 0.041188 Sum Count Confidence Level(95.0%) xxxvi 38.7 16 0.0853 0.066182 ... Nghiên cứu đặc điểm sâu hại dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) giai đoạn vườn ươm biện pháp phòng trừ sâu hại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tiến hành vườn ươm ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện. .. có hiệu Với lí trên, chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu sâu hại dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) giai đoạn vườn ươm biện pháp phòng trừ sâu hại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 1.2 Mục tiêu... thành phần sâu hại dầu rái giai đoạn vườn ươm - Điều tra biến động tỉ lệ bị nhiễm, số bị nhiễm số sâu hại - Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học sâu hại - Thí nghiệm biện pháp phòng trừ sâu hại thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SÂU HẠI TRÊN CÂY DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU SÂU HẠI TRÊN CÂY DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay