ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THUỘC CÔNG TY CAO SU CHƯ PĂH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

81 21 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THỊ LAN ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THUỘC CÔNG TY CAO SU CHƯ PĂH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THỊ LAN ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THUỘC CÔNG TY CAO SU CHƯ PĂH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI Ngành : Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Thành phố Hồ Chí Minh 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP HCM - Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm TP HCM - Quý thầy cô Khoa Lâm nghiệp Đã nhiệt tình giảng dạy, đào tạo, trang bị cho tơi vốn kiến thức suốt năm học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô ThS Nguyễn Thị Mộng Trinh, Bộ mơn thơng tin địa lí, khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị Công ty TNHH MTV cao su chư Păh, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp số liệu cần thiết thời gian thực tế Cảm ơn bạn lớp DH07LNGL bên cạnh giúp đỡ năm học vừa qua Ngồi giúp đỡ thầy cơ, bạn bè, có động viên gia đình, ln tạo điều kiện thuận lợi để đạt kết ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Nguyễn Thị Lan ii TĨM TẮT Ở Tây Ngun nói chung Gia Lai nói riêng điều kiên đất đai, khí hậu thích nghi với việc trồng cơng nghiệp cà phê, cao su, hồ tiêu, điều … việc phát triển cơng nghiệp cà phê, cao su hai loại công nghiệp chủ lực chiếm diện tích lớn diện tích đất trồng trọt Để đảm bảo hiệu sản xuất cao su cần phải quan tâm đến yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vườn đặc biệt đất định đến diện tích đất có trồng cao su hay khơng, cao su phát triển mạnh loại đất đồng thời vừa cho suất mủ sinh khối cao loại đất tốt nhằm giúp đem lại hiệu kinh tế cao mặt sản lượng mủ trình khai thác lẫn sản lượng gỗ thời kì ngưng cho mủ Để quản lý tất thông tin phải cần tới đồ sổ sách, bên cạnh bất tiện đồ giấy đồ đắt, lượng thông tin hạn chế, cập nhập thơng tin theo thời gian… Cùng với tiến khoa học kĩ thuật đặc biệt công nghệ thông tin việc thành lập đồ số nhằm mục tiêu giúp cải thiện khuyết điểm đồ giấy đáp ứng yêu cầu người sử dụng Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng Gis quy hoạch vùng trồng cao su thuộc công ty Cao Su Chư Păh, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai” Địa điểm nghiên cứu nông trường công ty Cao Su Chư Păh, với bước đầu xây dựng sở liệu không gian đồ trạng trồng cao su với bảng số liệu thuộc tính Sau thu thập số liệu dường kính, chiều cao, sản lượng mủ, trữ lượng gỗ ta phân tích số liệu cho thấy loại đất có ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng phát triển cao su Từ kết để lọc loại đất phần mềm Mapinfo, bên cạnh cho thấy tính tối ưu hiệu Mapinfo xây dựng sở liệu iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i CẢM TẠ .ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu 1.3 Ý nghĩa 1.4 Giới hạn đề tài .3 Chương TỔNG QUAN 2.1 Hệ thống thơng tin địa lí (GIS) .4 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Lịch sử phát triển .4 2.1.3 Thành phần 2.2 Tình hình ứng dụng hệ thống thơng tin địa lí GIS 2.2.1 Tình hình ứng dụng GIS giới 2.2.2 Tình hình ứng dụng GIS Việt Nam 2.2.3 Ứng dụng GIS xây dựng đồ .8 2.2.4 Lí chọn địa điểm 2.3 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu 2.3.1 Vị trí địa lí huyện Chư Păh 10 2.3.2 Vị trí địa lí huyện IaGrai 13 iv 2.3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 15 2.4 Giới thiệu Cao Su 16 2.5 Phân hạng đất trồng cao su .19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đánh giá sinh trưởng Cao Su theo loại đất 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Sinh trưởng Cao Su loại đất khác địa bàn quản lý công ty Cao Su Chư Păh 23 3.2.1.1 Ngoại nghiệp 23 3.2.1.2 Nội nghiệp .24 3.2.2 Định hướng Quy hoạch vùng trồng Cao Su tiềm địa bàn huyện Chư păh Iagrai công ty cao su Chư păh 26 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Sinh trưởng Cao Su loại đất khác địa bàn quản lý công ty Cao Su Chư Păh 28 4.1.1 Nhân tố sản lượng 28 4.1.2 Nhân tố chiều cao .30 4.1.3 Nhân tố đường kính 32 4.1.4 Nhân tố trữ lượng .33 4.2 Định hướng quy hoạch vùng trồng Cao Su tiềm dựa yếu tố thổ nhưỡng 35 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .38 5.1 Kết luận .38 5.2 Kiến nghị .38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIS Geographic information system HTTTĐ Lhệ thống thông tin địa lí HTQTDL Hệ thống quản trị liệu C1,3 Chu vi tai vị trí 1,3m Hvn Chiều cao vút D1,3 Đường kính tai vị trí 1,3m Sdtra Diện tích điều tra M trữ lượng D1,3tb Đường kính trung bình Hvntb Chiều cao vút trung bình vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ thành phần hệ thống GIS Hình 2.2 Sơ đồ phần cứng hệ thống GIS Hình 2.3 Sơ đồ nguyên tắc hoạt động GIS Hình 2.4 Bản đồ huyện Chư Păh .10 Hình 2.5 Bản đồ diện tích cao su huyện Chư Păh 12 Hình 2.6 Bản đồ huyện Iagrai 13 Hình 2.7 Bản đồ trạng trồng cao su huyện Iagrai .15 Hình 3.1 Sơ đồ trình thu thập số liệu 23 Hình 3.2 Sơ đồ bước thực đánh giá trình sinh trưởng 26 Hình 3.3 sơ đồ bước thực định hướng quy hoạch .27 Hình 4.1 Biểu đồ sản lượng mủ 29 Hình 4.2 Biểu đồ so sánh hệ số a từ biểu đồ sản lượng 30 Hình 4.3 Biểu đồ thể chiều cao tuổi Cao Su loại đất 31 Hình 4.4 Biểu đồ thể hệ số a chiều cao su loại đất 31 Hình 4.5 Biểu đồ thể hệ số a đường kính cao su loại đất 32 Hình 4.6 Biểu đồ thể hệ số a đường kính cao su loại đất 33 Hình 4.7 Biểu đồ thể trữ lượng gỗ cao su loại đất 34 Hình 4.8 Biểu đồ thể hệ số a trữ lượng gỗ cao su loại đất 34 Hình 4.9 Bản đồ sau số hóa loại đất huyện Chư Păh Iagrai .35 Hình 4.10 Biểu đồ thể tỉ lệ phần trăm hai loại đất 36 Hình 4.11 Bản đồ tiềm trồng cao su loại đất 37 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chỉ tiêu phân hạng đất trồng cao su 20 Bảng 4.1 Bảng diện tích đất 35 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, nơi sinh sống người, động vật thực vật Trong bối cảnh tại, bên cạnh phát triển kinh tế, khoa học, kĩ thuật diện tích đất rừng ngày bi thu hẹp, từ đặt câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hiệu tài nguyên đất (Đoàn Công Quỳ, 2006) Theo báo cáo đánh giá Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nơng, Đắc Lắc, Lâm Đồng rừng địa phương nói riêng Tây Nguyên nói chung cách khoảng 10 năm có độ che phủ chiếm 60%, nhiên diện tích đất có rừng chiếm chưa đầy 50%, diên tích rừng nghèo nghèo kiệt tăng 30% Điều đặt câu hỏi trạng quản lí sử dụng tài nguyên khu vực, từ lí việc chuyển đổi từ rừng nghèo kiệt sang trồng cao su mức độ cần thiết việc quy hoạch sử dụng đất cách hợp lí đặt ra.(Hoàn Anh- Tuấn Đức, 15-07-2010) Cùng với phát triển xã hội nhiều lĩnh vực, công nghệ thông tin phần thiếu sống, hữu tất lĩnh vực xã hội, kinh tế, bưu viễn thơng, ngân hàng, quản lí rừng… ngành cơng nghệ thơng tin giúp tối đa hố lợi ích kinh tế tối thiểu hoá thời gian lao động Theo thị 58-CT/TW năm 2000 đẩy mạnh “Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá ” Ban Chấp hành Trung ương ban hành hết ngành công nghệ thơng tin giúp nhà nước ta quản lí tài ngun thiên nhiên cách hệ thống, bền vững đem lại hiệu cao Trong lâm nghiệp việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống thơng tin địa lý (GIS) nói riêng có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ thiết thực thông qua số ứng dụng trồng rừng, phòng chống cháy, khai thác, quản ô1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 44 47 45 41 37 39 48 46 47 52 40 44 41 43 35 47 48 41 41 54 44 48 35 46 46 34 14.0 15.0 14.3 13.1 11.8 12.4 15.3 14.6 15.0 16.6 12.7 14.0 13.1 13.7 11.1 15.0 15.3 13.1 13.1 17.2 14.0 15.3 11.1 14.6 14.6 10.8 2004 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C (cm) 33 46 43 40 39 44 41 43 42 43 44 40 50 43 36 47 41 40 45 42 40 43 36 40 D1.3 10.5 14.6 13.7 12.7 12.4 14.0 13.1 13.7 13.4 13.7 14.0 12.7 15.9 13.7 11.5 15.0 13.1 12.7 14.3 13.4 12.7 13.7 11.5 12.7 12 14 13 14 13 13 12 13 13 13 12 13 12 13 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 12 12 D1.3tb 13.3 hvn hvntb 13 11 12 12 11 12 12 11 13 15 13 13 13 14 13 13 13 14 13 12 12 11 12 12.32 M(m3) 23.95 ô2 ô1 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 40 43 44 41 44 40 40 46 51 33 36 50 51 45 36 41 46 44 46 47 39 46 38 40 45 48 37 42 32 40 32 36 31 38 33 33 35 32 33 29 31 34 33 37 35 33 32 33 34 32 33 36 36 39 12.7 13.7 14.0 13.1 14.0 12.7 12.7 14.6 16.2 10.5 11.5 15.9 16.2 14.3 11.5 13.1 14.6 14.0 14.6 15.0 12.4 14.6 12.1 12.7 14.3 15.3 11.8 13.4 10.2 12.7 10.19 11.46 9.87 12.10 10.51 10.51 11.15 10.19 10.51 9.24 9.87 10.83 10.51 11.78 11.15 10.51 10.19 10.51 10.83 10.19 10.51 11.46 11.46 12.42 13.51 10.98 11 13 12 12 14 10 12 12 11 12 11 10 10 12 11 12 13 11 12 11 11 11 11 11 13 10 13 13 12 11 13 14 13 14 16 13 12 13 15 14 15 15 13 14 15 15 16 16 15 15 16 13 12 13 11.54 21.49 13.96 17.84 ô1 ô2 25 26 27 41 42 38 13.06 13.38 12.10 2005 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C (cm) 35 34 31 31 30 31 35 42 31 29 30 30 31 35 35 29 35 35 28 42 35 31 27 35 30 32 32 37 32 27 31 31 35 38 40 31 31 31 35 28 31 30 32 31 30 29 33 D1.3 11.1 10.8 9.9 9.9 9.6 9.9 11.1 13.4 9.9 9.2 9.6 9.6 9.9 11.1 11.1 9.2 11.1 11.1 8.9 13.4 11.1 9.9 8.6 11.1 9.6 10.2 10.2 11.8 10.2 8.6 9.9 9.9 11.1 12.1 12.7 9.9 9.9 9.9 11.1 8.9 9.9 9.6 10.2 9.9 9.6 9.2 10.5 12 12 13 D1.3tb 10.44 10.11 hvn hvntb 11 12 10 11 10 11 12 11 12 13 11 12 11 11 11 14 14 12 12 11 10 12 11 10 10 10 11 12 13 11 11 12 12 11 11 12 13 10 10 11 12 12 11 13 M(m3) 11.14 13.34 11.21 12.59 ô3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 28 30 31 35 27 33 34 34 27 40 42 33 36 41 40 30 29 27 33 32 41 30 38 29 37 30 32 36 29 28 37 43 31 33 31 9.9 8.9 9.6 9.9 11.1 8.6 10.5 10.8 10.8 8.60 12.74 13.38 10.51 11.46 13.06 12.74 9.55 9.24 8.60 10.51 10.19 13.06 9.55 12.10 9.24 11.78 9.55 10.19 11.46 9.24 8.92 11.78 13.69 9.87 10.51 9.87 10.79 12 10 12 11 12 10 10 10 10 11 10 10 11 13 13 11 11 11 10 10 12 11 12 10 11 11 10 10 12 11 10 10 11 11 12.87 Bảng 1.3 số liệu đường kính, chiều cao, trữ lượng loại đất ơ1 1993 STT 10 11 12 C(cm) 55 54 60 69 63 60 61 61 60 57 47 57 D1.3 D1.3tb 18 17 19 22 20 19 19 19 19 18 15 18 18.67 hvn hvntb 19 15 17 18 21 20 15 18 19 19 18 18 18.26 M(m3) 67.45 ô2 ô3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 57 60 60 57 60 63 57 60 57 54 53 53 60 66 62 55 58 57 51 52 69 35 78 60 63 69 67 83 65 57 63 57 60 60 50 67 53 55 69 72 48 62 57 48 55 51 61 49 60 53 53 55 51 60 18 19 19 18 19 20 18 19 18 17 17 17 19 21 20 18 18 18 16 17 22 11 25 19 20 22 21 26 21 18 20 18 19 19 16 21 17 18 22 23 15 20 18 15 18 16 19 16 19 17 17 18 16 19 19.11 18.86 20 21 16 19 16 20 19 17 18 19 18 20 17 17 19 20 16 16 19 18 19 21 20 19 21 17 19 20 19 21 20 19 21 22 16 19 20 17 20 19 18 18 20 19 20 20 19 18 18 19 18 17 19 21 19.07 79.27 18.55 69.92 ô1 ô2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 48 57 69 69 50 69 49 60 60 55 69 75 63 57 63 69 66 61 1994 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C(cm) 51 65 54 45 46 50 60 72 53 61 58 67 55 68 57 61 51 61 42 52 56 62 67 66 51 65 54 45 46 50 60 19 15 18 22 22 16 22 16 19 19 18 22 24 20 18 20 22 21 19 D1.3 20 18 20 18 18 19 17 18 18 19 15 19 18 19 19 19 18 19 18 D1.3tb 16 21 17 14 15 16 19 23 17 19 18 21 18 22 18 19 16 19 13 17 18 20 21 21 16 21 17 14 15 16 19 18.14 18.29 hvn hvntb 18 18 19 19 20 21 18 19 19 18 18 20 16 18 16 20 20 16 19 19 17 19 17 17 20 17 19 19 17 17 18 M(m3) 18.43 66.65 17.61 64.74 ô3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 72 53 61 58 67 55 68 57 61 51 61 42 52 56 62 67 66 51 65 54 45 46 50 60 72 53 61 58 67 55 68 57 61 51 61 42 52 56 62 67 66 51 65 54 45 46 50 60 72 53 61 58 23 17 19 18 21 18 22 18 19 16 19 13 17 18 20 21 21 16 21 17 14 15 16 19 23 17 19 18 21 18 22 18 19 16 19 13 17 18 20 21 21 16 21 17 14 15 16 19 23 17 19 18 18.36 18 18 19 16 17 17 16 16 19 17 18 18 17 17 17 16 19 19 15 20 20 17 18 19 18 18 17 16 18 19 18 18 19 21 16 19 19 19 17 19 19 19 18 18 16 16 17 17 19 17 18 20 18.04 66.83 STT ô1 ô2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1996 C(cm) 41 48 58 45 40 41 41 44 53 48 46 52 34 62 56 50 52 48 45 55 59 50 46 54 41 58 38 54 37 43 42 56 48 53 54 57 41 40 46 57 54 55 44 38 50 49 49 52 53 44 53 43 D1.3 D1.3tb 13 15 18 14 13 13 13 14 17 15 15 17 11 20 18 16 17 15 14 18 19 16 15 17 13 18 12 17 12 14 13 18 15 17 17 18 13 13 15 18 17 18 14 12 16 16 16 17 17 14 17 14 15.46 15.37 hvn hvntb 18 17 16 18 17 17 16 16 16 19 17 18 18 18 17 15 19 16 15 15 18 16 18 16 18 17 17 16 16 19 14 17 18 18 17 19 16 17 18 15 16 15 18 18 18 20 17 17 18 17 18 18 M(m3) 16.93 44.47 17.25 41.59 ô3 ô1 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 50 49 45 49 52 45 44 45 43 54 46 52 49 37 49 62 47 51 48 46 52 44 62 56 39 52 48 45 56 54 1997 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C(cm) 41 40 59 44 42 38 41 40 47 47 44 60 45 41 45 40 42 53 55 38 16 16 14 16 17 14 14 14 14 17 15 17 16 12 16 20 15 16 15 15 17 14 20 18 12 17 15 14 18 17 D1.3 15.65 D1.3tb 13 13 19 14 13 12 13 13 15 15 14 19 14 13 14 13 13 17 18 12 18 19 15 17 19 16 17 18 17 18 18 19 19 17 17 19 18 19 18 18 16 17 18 18 19 18 17 18 19 18 14.19 hvn 17.88 hvntb 16 17 16 17 15 18 18 18 19 19 16 17 17 16 18 18 18 19 19 18 17.46 48.13 M(m3) 38.64 ô2 ô3 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 45 41 42 41 41 49 40 47 44 47 45 43 46 55 43 41 43 48 47 47 49 50 50 46 43 38 40 41 45 42 45 45 41 41 43 41 45 43 56 57 45 44 47 53 45 55 51 49 41 43 48 33 67 45 14 13 13 13 13 16 13 15 14 15 14 14 15 18 14 13 14 15 15 15 16 16 16 15 14 12 13 13 14 13 14 14 13 13 14 13 14 14 18 18 14 14 15 17 14 18 16 16 13 14 15 11 21 14 14.21 15.53 17 18 19 16 18 18 17 17 15 17 17 15 17 18 18 17 17 16 18 18 18 18 18 18 17 18 15 16 17 16 15 18 16 17 16 18 17 17 16 15 16 17 15 18 15 18 18 17 18 16 17 16 18 17 16.93 37.57 16.70 45.85 ô1 ô2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 45 47 51 51 46 53 55 51 51 1998 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 C(cm) 45 46 46 44 57 43 56 44 44 41 55 43 44 45 44 43 43 43 42 37 44 45 41 41 49 54 42 42 43 42 44 43 45 43 43 44 41 41 46 43 43 14 15 16 16 15 17 18 16 16 D1.3 15 15 18 18 16 16 18 19 15 D1.3tb 14 15 15 14 18 14 18 14 14 13 18 14 14 14 14 14 14 14 13 12 14 14 13 13 16 17 13 13 14 13 14 14 14 14 14 14 13 13 15 14 14 14.40 13.81 hvn hvntb 19 19 20 18 20 21 18 18 19 10 20 19 19 19 19 20 20 20 18 18 18 17 17 17 16 20 20 19 19 18 18 17 19 19 20 19 18 20 17 16 20 M(m3) 18.48 40.61 19.04 39.91 ô3 ô1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 42 55 42 42 42 43 43 42 43 44 43 41 45 44 47 45 41 37 39 48 46 47 52 40 44 41 43 35 47 48 41 41 54 44 48 35 46 46 42 41 47 2004 STT C(cm) 34 40 34 35 38 41 36 31 44 13 18 13 13 13 14 14 13 14 14 14 13 14 14 15 14 13 12 12 15 15 15 17 13 14 13 14 11 15 15 13 13 17 14 15 11 15 15 13 13 15 D1.3 13.98 D1.3tb 11 13 11 11 12 13 11 10 14 21 19 21 18 19 17 20 19 18 20 21 20 21 20 18 16 20 19 20 17 18 20 21 20 21 20 20 19 18 16 17 19 19 18 18 17 17 18 18 20 20 11.69 hvn 18.67 hvntb 15 16 14 15 17 16 17 16 17 15.46 40.10 M(m3) 23.22 ô3 ô4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 37 36 36 38 41 40 28 35 38 43 33 38 35 40 34 26 42 35 40 37 44 42 42 40 36 36 44 35 41 42 39 38 38 42 35 38 38 42 41 35 41 44 42 36 38 42 45 39 35 40 35 29 31 33 12 11 11 12 13 13 11 12 14 11 12 11 13 11 13 11 13 12 14 13 13 13 11 11 14 11 13 13 12 12 12 13 11 12 12 13 13 11 13 14 13 11 12 13 14 12 11 13 11 10 11 12.60 10.70 17 14 15 15 16 15 15 16 15 14 15 17 17 16 15 15 16 14 13 15 16 17 16 16 15 15 15 16 16 15 14 16 15 15 17 15 14 16 16 17 16 15 14 12 16 16 16 17 14 17 14 16 16 17 15.41 25.93 15.26 18.52 ô2 ô3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 37 42 38 34 41 38 33 34 37 27 36 27 32 19 30 31 22 32 30 2005 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C(cm) 30 33 35 32 37 40 37 31 31 29 31 32 32 28 37 32 32 31 27 34 38 33 36 38 29 38 41 33 34 29 25 12 13 12 11 13 12 11 11 12 11 10 10 10 10 10 D1.3 16 16 17 15 15 15 16 15 14 15 16 15 16 14 15 13 13 16 13 D1.3tb 10 11 11 10 12 13 12 10 10 10 10 10 12 10 10 10 11 12 11 11 12 12 13 11 11 10.66 9.07 hvn 13 13 13 14 14 13 12 13 14 13 14 13 13 14 12 13 13 14 14 13 14 13 13 13 13 14 14 14 14 14 13 hvntb M(m3) 13 16.63 13 11.75 ô4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 27 27 33 28 25 30 20 25 27 29 31 29 30 28 32 30 25 25 30 35 33 28 24 28 29 33 35 35 36 30 39 41 27 38 32 27 34 38 30 30 37 42 33 25 38 35 34 30 33 37 10 9 11 10 9 10 10 10 10 8 10 11 11 9 11 11 11 11 10 12 13 12 10 11 12 10 10 12 13 11 12 11 11 10 11 12 10.69 13 14 12 12 14 14 13 14 12 14 13 14 14 13 14 14 14 13 12 14 14 14 14 14 14 13 14 12 14 12 13 14 12 14 14 14 14 14 14 13 13 12 14 14 14 12 14 13 13 12 14 13 16.14 ... tích cao su thơng qua ứng dụng GIS chưa nhiều Chính lý tiến hành đề tài nghiên cứu Ứng Dụng GIS Trong Việc Quy hoạch vùng trồng cao su thuộc công ty Cao Su Chư Păh, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai ... hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng Gis quy hoạch vùng trồng cao su thuộc công ty Cao Su Chư Păh, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Địa điểm nghiên cứu nông trường công ty Cao Su Chư Păh, với bước đầu xây... CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THỊ LAN ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THUỘC CÔNG TY CAO SU CHƯ PĂH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI Ngành : Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THUỘC CÔNG TY CAO SU CHƯ PĂH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI , ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU THUỘC CÔNG TY CAO SU CHƯ PĂH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay