KHẢO SÁT CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa)

74 25 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ HỒNG QUN KHẢO SÁT CẤU TẠO TÍNH CHẤT CỦA GỖ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ HỒNG QUN KHẢO SÁT CẤU TẠO TÍNH CHẤT CỦA GỖ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa) Ngành: Chế biến Lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011   LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp, nhận dạy bảo tận tình thầy cơ, quan tâm giúp đỡ động viên gia đình bạn bè Nhân dịp này, xin bày tõ lòng biết ơn chân thành đến : _ Ban giám hiệu toàn thể Thầy trường Đại học Nông Lâm HCM, đặc biệt quý Thầy khoa Lâm nghiệp môn Chế biến Lâm sản tận tâm truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt trình học _ Trung tâm nghiên cứu Chế biến lâm sản, Giấy bột giấy - Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt chị Hồ Thị Thùy Dung giúp việc thử ứng suất gỗ _ Đặc biệt xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến Ths Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thầy Phạm Ngọc Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối xin chân thành cám ơn gia đình bạn bè động viên tơi suốt q trình học thời gian thực đề tài TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Nguyễn Thị Hồng Quyên i   TÓM TẮT Tên đề tài : “Khảo sát cấu tạo tính chất gỗ Bằng lăng nước” Thời gian nghiên cứu : Từ ngày 15/03/2011 đến ngày 23/05/2011 Địa điểm nghiên cứu : _ Phòng thí nghiệm Khoa học gỗ - Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh _ Trung tâm nghiên cứu Chế biến lâm sản, Giấy bột giấy - Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu: _ Chọn cây, cắt khúc gia cơng mẫu, xác định tính chất vật học theo TCVN từ 340 – 1970 đến 367 – 1970 _ Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu theo Jane (1970) phân loại đặc điểm gỗ theo C.T.F.T _ Sử dụng phần mềm Excel phương pháp thống kê để đánh giá kết thu Kết thu được: _ Cấu tạo thô đại : Gỗ dác lõi phân biệt, phần gỗ dác ít, màu sắc dác lõi khác không nhiều, gỗ màu đỏ nhạt.Vòng sinh trưởng phân biệt, thường rộng 3- 6mm.Mô mềm tận vây quanh mạch khơng kín Gỗ vân thớ đẹp Chiều hướng thớ gỗ thẳng, gỗ nhẹ, mặt gỗ mịn, vệt thẫm Mạch phân tán Mơ mềm dãi hẹp gián đoạn, mơ mềm vây quanh mạch khơng kín Tia gỗ nhỏ hẹp ii   _ Cấu tạo hiển vi : Gỗ Bằng lăng nước loại lỗ mạch, kích thước phân biệt, loại nhỏ 70µm loại lớn 200µm Bản thủng lỗ đơn Lỗ vách mạch nhỏ, hầu hết mạch thường nút dạng màng mỏng bít kín lỗ mạch Tia gỗ Bằng lăng xếp đồng hình dãy, hạn hữu dãy tế bào Số lượng 1mm2 trung bình Bề rộng tia 13µm, chiều cao tia 209µm Lỗ mạch tia lớn lỗ vách mạch.Mô mềm tận cùng, mô mềm vây quanh mạch khơng đều, hình cánh mơ mềm hình giải hẹp gián đoạn hình mạng lưới Sợi gỗ dài trung bình (900 – 1200µm), vách sợi mỏng _ Tính chất vật lý: Dcb = 0.553 (g/cm3), độ hút ẩm 12.469% (40 ngày), độ hút nước 79.86% (40 ngày) Tỷ lệ dãn nở 11.31% Hệ số dãn nở 0.573% Độ ẩm thăng 11.301%, độ ẩm bão hòa 26.623% _ Tính chất học: Ứng suất nén dọc 391.09 (kG/cm2) Ứng suất nén ngang thớ toàn tiếp tuyến 85.39 (kG/cm2), ứng suất nén ngang thớ toàn xuyên tâm 94.96 (kG/cm2) Ứng suất uốn tĩnh theo phương tiếp tuyến 588.81 (kG/cm2) Ứng suất trượt dọc thớ tiếp tuyến 48.09 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc thớ xuyên tâm 41.32 (kG/cm2), ứng suất trượt ngang thớ tiếp tuyến 21.28 (kG/cm2), ứng suất trượt ngang thớ xuyên tâm 17.31 (kG/cm2) Ứng suất tách tiếp tuyến 20.94 (kG/cm2), ứng suất tách xuyên tâm 19.53 iii   MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT ii DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xi Chương MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Bằng lăng .3 2.2 Đặc điểm, phân bố tự nhiên 2.3 Bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa) Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Vật liệu khảo sát .9 3.3 Nội dung nghiên cứu .9 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.5 Phương pháp khảo sát đặc điểm cấu tạo 10 3.5.1 Dụng cụ thí nghiệm 10 3.5.2 Khảo sát cấu tạo thô đại 10 3.5.3 Khảo sát cấu tạo hiển vi 11 iv   3.5.4 Tách mô sợi 12 3.6 Phương pháp khảo sát tính chất vật 13 3.6.1 Dụng cụ thí nghiệm 14 3.6.2 Xác định độ hút ẩm 14 3.6.3 Xác định độ hút nước 14 3.6.4 Xác định khối lượng thể tích 15 3.6.5 Xác định tỷ lệ dãn nở chiều 17 3.6.6 Xác định tỷ lệ dãn nở thể tích 17 3.6.7 Xác định hệ số dãn nở 18 3.6.8 Xác định điểm bão hòa thớ gỗ 18 3.7 Phương pháp khảo sát tính chất học 19 3.7.1 Dụng cụ thí nghiệm 20 3.7.2 Ứng suất nén dọc thớ 20 3.7.3 Ứng suất nén ngang thớ 20 3.7.4 Ứng suất trượt dọc thớ 21 3.7.5 Ứng suất trượt ngang thớ 22 3.7.6 Ứng suất uốn tĩnh 22 3.7.7 Ứng suất tách 23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm cấu tạo gỗ xanh 25 4.1.1 Cấu tạo thô đại 25 4.1.2 Cấu tạo hiển vi 26 4.2 Tính chất vật .27 4.2.1 Khối lượng thể tích 27 v   4.2.2 Độ hút ẩm 28 4.2.3 Độ hút nước 29 4.2.4 Tỷ lệ dãn nở 31 4.2.5 Hệ số dãn nở 32 4.2.6 Độ ẩm bão hòa thớ gỗ - Độ ẩm thăng 32 4.3 Tính chất học .33 4.3.1 Ứng suất nén dọc 34 4.3.2 Ứng suất nén ngang thớ toàn 34 4.3.3 Ứng suất trượt 35 4.3.4 Ứng suất uốn tĩnh 36 4.3.5 Ứng suất tách 37 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 45 vi   DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Wa Sức hút ẩm % Wn Sức hút nước % Wbh Độ ẩm bão hòa % Wtb Độ ẩm thăng % mo Khối lượng gỗ khô kiệt g ma Khối lượng gỗ sau hút ẩm (nước) g mkk Khối lượng gỗ khô không khí % Yl, Yx, Yy Tỷ lệ dãn nở dọc thớ, tiếp tuyến, xuyên tâm % Ydn Tỷ lệ dãn nở thể tích % L, a, b Kích thước dọc thớ, xuyên tâm, tiếp tuyến Kdn Hệ số dãn nở thể tích Kt, Kx, Kl Hệ số dãn nở, tiếp tuyến, xuyên tâm, chiều dài Vt Thể tích gỗ tươi cm3 Vo Thể tích gỗ khơ kiệt cm3 Vtb Thể tích gỗ độ ẩm thăng cm3 Dcb, Thứ ngun Do, Khối lượng thể tích bản, khơ kiệt, khơ khơng mm g/cm3 Dkk khí kG/cm2 σnd Ứng suất nén dọc kG/cm2 σnntb Ứng suất nén ngang thớ toàn kG/cm2 σtd Ứng suất trượt dọc kG/cm2 σtn Ứng suất trượt ngang kG/cm2 σut Ứng suất uốn tĩnh kG/cm2 σt Ứng suất tách vii   X Giá trị trung bình Sd Độ lệch chuẩn S Sai số tiêu chuẩn Cv Hệ số biến động TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KLTT Khối lượng thể tích R2 Hệ số xác định mức độ tương quan viii   Phụ lục 2: Độ hút ẩm gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DTM X Sd Cv% 1ng 0.694 1.554 1.656 1.116 1.363 1.176 1.022 1.116 1.010 1.336 0.995 1.235 1.593 1.149 1.058 1.173 1.199 1.014 1.138 0.911 1.777 0.694 1.554 1.656 1.193 1.199 1.014 1.138 0.911 1.777 2ng 2.257 2.763 3.146 2.233 2.555 2.185 2.385 2.073 2.862 3.005 2.322 2.293 2.832 2.453 2.293 2.345 2.397 2.196 2.276 2.186 3.231 2.257 2.763 3.146 2.345 2.397 2.196 2.276 2.186 3.231 Độ hút ẩm qua số ngày đêm (%) 3ng 5ng 8ng 14ng 20ng 3.125 5.035 6.597 9.722 11.285 3.972 5.009 6.908 9.845 11.744 3.808 4.967 6.457 9.768 11.424 3.030 4.625 6.380 9.729 10.845 3.237 5.111 6.644 9.881 11.925 3.193 4.538 6.555 9.748 11.597 3.237 6.644 7.155 10.392 11.755 3.190 4.625 6.220 6.380 6.699 3.367 4.882 6.734 11.616 11.785 3.673 4.841 6.678 10.351 12.020 3.151 4.975 6.633 10.116 11.774 3.175 5.115 6.349 11.464 11.993 3.717 4.956 6.903 11.681 12.212 2.956 4.926 6.404 10.016 11.658 3.175 4.762 6.526 9.524 12.356 3.015 4.858 6.365 9.883 11.558 3.253 4.966 5.993 6.336 10.103 3.209 4.461 6.250 10.304 11.655 2.927 4.553 6.341 9.593 11.545 3.461 4.918 6.740 9.836 12.204 3.877 5.654 6.624 10.178 12.116 3.125 4.861 6.597 6.333 10.938 3.972 5.009 6.908 8.981 10.881 3.808 4.967 6.457 6.954 9.106 3.015 4.020 6.365 7.873 10.218 3.253 4.462 5.993 9.075 11.644 3.209 4.392 6.250 7.939 10.642 2.927 4.390 6.341 7.480 9.106 3.461 4.372 6.740 7.650 9.472 3.877 5.170 6.624 8.410 10.178 Xử số liệu 30ng 11.632 11.917 12.583 11.324 12.266 13.277 11.925 12.121 12.121 12.354 11.774 12.346 12.566 12.644 12.522 11.725 10.616 11.993 12.033 12.204 12.329 11.458 11.917 16.060 17.420 13.356 12.838 10.407 9.654 11.632 40ng 11.979 12.435 12.748 11.324 12.606 13.445 12.095 12.281 12.121 12.521 12.106 12.522 12.743 12.808 12.498 11.983 10.788 12.162 12.033 12.386 12.601 11.632 11.917 16.060 17.588 13.699 13.007 10.407 9.836 11.632 Độ hút ẩm qua số ngày đêm (%) 1ng 2ng 3ng 5ng 8ng 14ng 20ng 30ng 40ng 1.213 2.503 3.347 4.872 6.524 9.302 11.081 12.304 12.469 0.290 0.357 0.332 0.460 0.406 1.112 1.229 1.442 1.445 23.865 14.260 9.911 9.438 9.079 10.177 11.088 11.721 11.587     Phụ lục : Khối lượng mẫu sau thời gian hút nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 m0 5.950 6.060 6.250 6.090 5.850 6.050 5.940 6.170 6.290 5.980 6.150 5.990 5.850 6.180 5.890 6.220 6.150 5.960 6.970 6.030 6.180 6.890 5.590 6.080 6.020 6.090 6.390 6.050 5.560 6.100 2h 6.340 6.470 6.630 6.490 6.230 6.410 6.370 6.560 6.670 6.420 6.550 6.360 6.220 6.600 6.260 6.650 6.570 6.330 6.330 6.400 6.590 6.300 5.960 6.470 6.400 6.450 6.800 6.410 6.900 6.480 Khối lượng mẫu sau thời gian hút nước (g) 2ng 5ng 7ng 12ng 20ng 7.590 8.240 8.580 8.880 9.440 8.010 8.760 9.200 9.940 10.390 7.960 8.680 8.760 9.740 10.320 7.900 9.130 9.670 10.390 10.880 7.660 8.500 8.910 9.660 10.180 7.890 8.550 8.930 9.470 10.090 7.630 8.270 8.550 9.130 9.740 7.940 8.690 9.060 9.770 10.340 8.130 8.810 9.230 9.810 10.500 8.010 8.870 9.250 10.010 10.420 8.110 8.940 9.350 9.990 10.490 7.850 8.580 9.110 9.820 10.340 7.750 8.350 8.850 9.010 9.800 7.920 8.480 8.810 9.340 10.020 7.660 8.250 8.700 9.600 10.200 8.160 9.000 9.400 10.020 10.560 8.120 9.150 9.800 10.520 11.080 7.810 8.420 8.980 9.460 10.080 7.580 8.210 8.540 9.060 9.640 8.100 8.540 8.910 9.760 10.390 8.060 8.920 9.380 10.050 10.540 7.530 8.000 8.420 9.030 9.560 7.280 8.030 8.580 9.190 9.700 7.730 8.550 8.510 9.510 10.010 7.930 8.700 9.270 10.010 10.560 7.890 8.670 9.300 10.150 10.740 8.660 9.630 10.100 10.780 11.280 7.100 8.330 8.760 9.270 9.880 7.560 8.030 8.470 8.820 9.490 8.040 9.060 9.290 10.080 10.090   30ng 10.020 11.030 10.960 11.360 10.810 10.650 10.360 10.960 11.050 11.040 11.080 10.810 10.430 10.680 10.710 11.220 11.620 10.660 10.230 11.000 11.140 10.280 10.200 10.720 11.110 11.240 11.850 10.570 10.100 11.250 40ng 10.040 11.040 10.970 11.360 10.820 10.660 10.370 10.980 11.060 11.040 11.090 10.820 10.440 10.680 10.750 11.240 11.630 10.670 10.240 11.010 11.160 10.280 10.210 10.740 11.120 11.260 11.860 10.580 10.110 11.270   Phụ lục : Độ hút nước gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DTM X Sd Cv% 2h 6.555 6.766 6.080 6.568 6.496 5.950 7.239 6.321 6.041 7.258 6.504 6.177 6.325 6.796 6.282 6.913 6.829 6.208 6.030 6.136 6.634 6.961 6.619 6.414 6.312 5.911 6.416 5.950 6.080 6.230 2h 6.44 0.38 5.87 2ng 27.563 32.178 27.360 29.721 30.940 30.413 28.451 28.687 29.253 33.946 31.870 31.052 32.479 28.155 30.051 31.190 32.033 31.040 26.968 34.328 30.421 27.844 30.233 27.138 31.728 29.557 35.524 18.355 30.036 31.803 2ng 29.98 3.20 10.60 Độ hút nước qua số ngày đêm (%) 5ng 7ng 12ng 20ng 38.487 44.202 49.244 58.655 44.554 51.815 64.026 71.452 38.880 43.160 55.840 65.120 49.918 58.785 70.608 78.654 45.299 52.308 65.128 74.017 41.322 47.603 56.529 66.777 39.226 43.939 53.704 63.973 40.843 46.840 58.347 67.585 40.064 46.741 55.962 66.932 48.328 54.682 67.391 74.247 45.366 52.033 62.439 70.569 43.239 52.087 63.940 72.621 42.735 51.282 54.017 67.521 37.217 42.557 51.133 62.136 40.068 47.708 62.988 73.175 44.695 51.125 61.093 69.775 48.780 59.350 71.057 80.163 41.275 50.671 58.725 69.128 37.521 43.049 51.759 61.474 41.625 47.761 61.857 72.305 44.337 51.780 62.621 73.550 34.823 42.954 53.311 62.309 43.649 63.488 64.4011 71.524 40.625 39.967 56.414 64.638 44.618 53.987 66.279 75.415 42.365 52.709 66.667 76.355 50.704 58.059 68.701 76.369 37.686 44.793 53.223 63.306 44.424 52.338 58.633 70.683 48.525 52.295 65.246 65.410 Xử số liệu Độ hút nước qua số ngày đêm (%) 5ng 7ng 12ng 20ng 42.74 49.57 60.38 69.49 3.94 5.25 6.07 5.45 9.22 10.60 10.06 7.85   30ng 68.403 82.013 75.360 86.535 84.786 76.033 74.411 77.634 75.676 84.615 80.163 80.467 78.291 72.816 81.834 80.376 88.943 78.859 71.357 82.421 80.259 74.533 82.469 76.316 84.551 84.565 85.446 74.711 81.655 84.426 40ng 68.739 82.178 75.520 86.535 84.957 76.198 74.579 77.958 75.835 84.615 80.325 80.634 78.462 72.816 82.513 80.707 89.106 79.027 71.524 82.587 80.583 74.533 82.648 76.645 84.718 84.893 85.603 74.876 81.835 84.754 30ng 79.66 4.93 6.10 40ng 79.86 4.94 6.18   Phụ lục : Khối lượng thể tích gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thước mẫu tươi (mm) TT XT L 21.50 21.38 31.24 21.22 21.22 30.84 21.52 21.12 30.50 21.46 21.28 30.48 21.54 21.17 30.62 21.52 21.94 31.64 21.62 21.34 31.00 21.30 21.46 30.98 21.44 21.36 31.16 21.58 21.30 31.14 21.42 21.36 30.80 21.26 21.24 30.94 21.34 21.31 30.80 21.16 21.83 31.54 21.08 21.32 31.02 21.26 21.60 30.84 21.48 21.30 31.16 21.14 21.94 31.96 21.34 21.60 30.80 21.20 21.60 31.56 20.98 20.56 31.45 21.30 21.46 30.98 21.20 21.30 31.22 21.48 21.30 31.66 20.56 21.00 31.27 21.70 22.40 31.30 21.98 22.20 31.74 21.90 20.68 32.20 21.40 21.80 32.08 21.68 21.04 31.90 Xử số liệu VT (cm3) m0 (g) 14.360 13.887 13.862 13.919 13.963 14.939 14.302 14.161 14.270 14.314 14.046 13.971 14.006 14.569 13.941 14.162 14.256 14.823 14.197 14.452 13.566 14.161 14.098 14.256 13.501 15.214 15.488 14.583 14.966 14.551 8.040 7.700 7.790 7.820 7.590 10.940 7.920 7.790 8.000 8.010 7.780 7.760 7.280 7.520 7.640 7.860 8.030 7.910 7.930 6.880 7.910 6.890 7.840 6.880 8.310 8.610 8.640 8.130 6.890 8.620 Dcb (g/cm3) 0.553 0.048 8.636 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%   Dcb (g/cm3) 0.560 0.554 0.562 0.562 0.544 0.732 0.554 0.550 0.561 0.560 0.554 0.555 0.520 0.516 0.548 0.555 0.563 0.534 0.559 0.476 0.583 0.487 0.556 0.483 0.616 0.566 0.558 0.557 0.460 0.592   Phụ lục : Khối lượng thể tích khơ kiệt gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thước khơ kiệt (mm) TT XT L 19.94 20.64 31.18 19.90 20.56 30.72 20.25 20.16 30.34 20.02 20.51 30.35 20.00 20.46 30.42 20.08 19.88 31.20 20.00 20.56 60.94 19.68 20.70 30.86 19.90 20.62 31.00 20.08 20.55 31.00 20.00 20.54 30.96 19.56 20.47 30.86 20.00 20.57 29.72 19.60 20.50 30.44 19.82 20.44 30.70 19.65 20.78 30.74 20.10 20.56 31.04 19.80 20.05 31.92 20.06 20.42 30.72 19.48 19.18 31.54 19.60 19.92 31.24 19.28 19.28 31.42 19.66 20.46 31.12 19.24 19.65 31.00 19.83 19.70 31.08 20.74 21.12 31.24 21.10 21.20 31.64 19.66 20.02 32.12 19.12 19.62 31.84 20.76 21.12 31.78 Xử số liệu V0 (cm3) m0 (g) 12.832 12.569 12.386 12.462 12.448 12.455 12.723 12.572 12.720 12.775 12.603 12.356 12.227 12.231 12.437 12.552 12.827 12.672 12.584 11.784 12.197 11.679 12.518 11.720 12.141 13.681 14.153 12.642 11.944 13.934 8.040 7.700 7.790 7.820 7.590 10.940 7.920 7.790 8.000 8.010 7.780 7.760 7.280 7.520 7.640 7.860 8.030 7.910 7.930 6.880 7.910 6.890 7.840 6.880 6.310 8.610 8.640 8.130 6.890 8.620 D0 (g/cm3) 0.629 0.051 8.19 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%   D0 (g/cm3) 0.627 0.613 0.629 0.628 0.610 0.878 0.623 0.620 0.629 0.627 0.617 0.628 0.595 0.615 0.614 0626 0.626 0.624 0630 0.584 0.649 0.590 0.626 0.587 0.684 0.629 0.610 0.643 0.577 0.619   Phụ lục : Khối lượng thể tích khơ khơng khí gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thước thăng (mm) TT XT L 20.02 20.24 30.81 20.94 20.48 30.40 20.72 20.95 30.48 20.64 20.67 30.64 20.82 20.88 30.28 20.66 20.67 30.64 20.16 20.17 30.11 19.76 19.78 29.86 20.32 20.63 30.98 20.12 20.15 30.24 20.46 20.26 30.65 20.04 20.06 30.06 20.12 20.44 29.46 20.01 20.05 30.06 20.48 20.72 30.87 20.00 20.03 30.06 20.36 20.33 30.64 20.02 20.04 30.06 20.12 20.15 30.48 20.38 20.64 30.56 20.12 20.38 30.18 20.44 20.84 30.72 20.42 20.67 30.64 20.11 20.12 30.11 20.72 20.68 30.74 20.82 20.86 30.60 20.08 20.12 30.00 20.12 20.14 30.02 20.02 20.04 30.02 19.92 19.94 29.51 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% Vtb (cm3) Mkk (g) 12.484 8.970 13.037 8.600 13.231 8.720 13.072 8.730 13.163 8.470 13.085 8.960 12.244 8.960 11.671 8.700 12.987 8.930 12.260 8.920 12.705 8.680 12.084 8.660 12.116 8.110 12.060 8.390 13.100 8.540 12.042 8.780 12.682 8.650 12.060 8.830 12.357 8.840 12.855 7.680 12.375 8.820 13.086 7.670 12.933 8.270 12.183 7.670 16.182 9.290 13.290 9.590 12.120 9.650 12.165 9.060 12.044 7.670 11.722 9.620 Xử số liệu Dkk (g/cm3) 0.674 0.043 6.402   m0 (g) Dkk (g/cm3) Wtb (%) 8.040 7.700 7.790 7.820 7.590 8.020 7.920 7.790 8.000 8.010 7.780 7.760 7.280 7.520 7.640 7.860 8.030 7.910 7.930 6.880 7.910 6.890 7.840 6.880 8.310 8.610 8.640 8.130 6.890 8.620 0.718 0.660 0.659 0.668 0.643 0.685 0.732 0.756 0.688 0.728 0.683 0.717 0.669 0.696 0.652 0.729 0.682 0.732 0.715 0.597 0.713 0.586 0.639 0.630 0.705 0.722 0.796 0.756 0.637 0.821 11.567 11.688 11.938 11.637 11.594 11.721 13.131 11.682 11.625 11.361 11.568 11.598 11.401 11.569 11.780 11.705 7.721 11.631 11475 11.628 11.504 11.321 5.485 11.493 11.793 11.382 11.690 11.439 11.321 11.601 Wtb (%) 11.301 1.348 11.030   Phụ lục : Tỉ lệ dãn nở chiều gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thước mẫu khơ kiệt (cm) TT XT L 29.58 29.84 10.21 29.56 30.40 9.95 29.28 30.12 10.74 29.94 30.20 10.65 29.64 30.50 10.00 29.28 30.30 10.16 29.28 30.30 10.62 2960 30.12 10.56 29.76 30.24 10.78 29.62 30.28 10.16 29.35 29.96 10.42 2970 29.85 10.25 29.86 30.00 10.60 29.62 30.34 10.50 29.62 29.96 10.32 29.30 29.82 10.56 2990 30.26 10.40 29.18 30.94 10.64 29.38 30.15 10.50 29.60 29.96 10.64 29.58 30.54 10.12 29.16 30.48 10.32 29.31 29.40 10.14 29.52 30.32 10.04 29.46 30.20 10.62 29.84 29.88 10.64 29.85 29.88 10.80 29.64 30.22 10.16 29.48 29.52 10.36 29.76 29.80 10.52 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% Kích thước mẫu ngâm nước (cm) TT XT L 31.60 31.48 10.28 31.40 31.92 10.01 31.20 31.64 10.82 31.70 31.80 10.72 32.40 32.10 10.04 31.94 31.82 10.20 31.60 31.96 10.68 31.72 31.64 10.62 31.90 31.84 10.82 31.76 31.87 10.22 31.40 31.70 10.48 31.50 31.42 10.32 30.80 31.80 10.64 31.60 31.98 1054 31.48 31.88 10.38 31.60 31.87 10.62 31.60 31.87 10.46 31.20 32.48 10.68 31.50 31.70 10.54 31.54 31.52 10.68 31.72 31.98 10.18 31.52 3187 10.36 31.08 31.00 10.18 31.60 31.99 10.08 31.10 31.89 10.68 31.36 31.86 10.72 31.28 31.78 10.86 31.94 31.98 10.22 31.14 31.68 10.42 31.50 31.98 10.58 Xử số liệu Yt % 6.662 1.244 18.674 Yx % 5.594 0.712 12.729   Độ dãn nở Yt % 6.829 6.225 6.257 5.878 9.312 9.085 7.923 7.162 7.191 7.225 6.985 6.061 3.148 6.685 6.280 7.850 5.686 6.923 7.216 6.554 7.235 8.093 6.039 7.046 5.567 5.094 4.791 7.760 5.631 5.847 Yx % 5.496 5.000 5.046 5.298 5.246 5.017 5.479 5.046 5.291 5.521 5.808 5.760 6.000 5.405 6.409 6.875 5.321 4.977 5.141 5.207 4.715 4.560 5.442 5.508 5.596 6.627 6.359 5.824 7.317 7.315 Yl % 0.528 0.121 22.915 Yl % 0.686 0.603 0.745 0.657 0.400 0.394 0.565 0.568 0.371 0.591 0.576 0.683 0.377 0.381 0.581 0.568 0.577 0.376 0.381 0.376 0.593 0.388 0.394 0.398 0.565 0.752 0.556 0.591 0.579 0.570   Phụ lục : Tỉ lệ dãn nở thể tích gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thước mẫu khơ kiệt (mm) TT XT L 19.94 19.90 20.25 20.02 20.00 20.08 20.00 19.68 19.90 20.08 2000 19.56 20.00 19.60 19.82 19.65 20.10 19.80 20.06 19.58 19.60 19.28 19.66 19.24 19.83 20.76 21.10 19.66 19.12 20.76 20.64 20.56 20.16 20.51 20.46 19.88 20.56 20.70 20.62 20.55 20.54 20.47 20.57 20.50 20.44 20.78 20.56 20.05 20.45 19.18 19.92 19.28 20.46 19.65 19.70 21.12 21.20 20.02 19.62 21.12 31.18 30.72 30.34 30.35 30.42 31.20 30.94 30.86 31.00 30.96 30.68 30.86 29.72 30.44 30.70 30.74 31.04 31.92 30.72 31.54 31.24 31.42 31.12 31.00 31.08 31.24 31.64 32.12 31.84 31.78 Kích thước mẫu ngâm nước (mm) TT XT 21.32 21.28 21.10 23.00 21.34 21.10 21.20 21.10 21.40 21.12 21.42 21.38 21.30 21.60 21.10 21.60 21.22 21.21 21.28 21.20 21.00 20.84 21.14 21.10 21.20 21.00 20.90 21.30 20.98 20.84 21.14 21.00 21.22 21.20 20.98 20.84 21.02 21.00 21.02 20.08 20.84 20.48 20.06 21.04 21.30 21.20 20.18 21.40 21.00 2056 22.00 21.70 21.98 21.86 21.90 20.64 20.64 21.02 21.68 21.04 Xử số liệu L 31.34 30.88 30.50 30.51 30.58 31.36 31.13 31.24 31.16 31.32 30.68 31.62 30.36 30.64 30.96 30.92 31.18 31.99 31.24 31.52 31.38 31.52 31.26 31.16 31.24 31.22 31.88 32.21 31.94 31.86 Độ dãn nở Vnn (cm3) 14.219 14.986 13.733 13.648 13.821 14.362 14.176 14.106 14.024 14.130 13.427 14.104 13.516 13.640 13.536 13.727 14.027 13.987 13.90 13.304 13.393 13.303 14.116 13.457 13.488 14.904 15.304 14.559 13.857 14.533 YVdn% 11.31 3.01 26.58 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%   V0 (cm3) 12.832 12.569 12.386 12.462 12.448 12.455 12.723 12.572 12.720 12.775 12.603 12.356 12.227 12.231 12.437 12.552 12.827 12.672 12.584 11.784 12.197 11.679 12.518 11.720 12.141 13.684 14.153 12.642 11.944 13.934 YVdn% 10.802 19.231 10.878 3.515 11.033 15.310 11.424 12.206 10.250 10.599 6.534 14.148 10.546 11.522 8.838 9.358 9.349 10.376 9.586 12.897 9.806 13.905 12.765 14.816 11.092 8.918 8.129 15.165 16.016 4.298   Phụ lục 10 : Điểm bão hòa thớ gỗ gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vtb (cm3) 12.650 13.037 13.231 13.072 13.163 13.085 12.809 12.449 12.987 12.742 12.705 12.588 12.252 12.716 13.100 12.603 12.682 12.818 12.793 12.855 12.643 12.086 12.933 13.079 13.172 13.290 12.842 13.288 13.213 12.802 V0 (cm3) 12.380 12.569 12.386 12.462 12.448 12.455 12.723 12.240 12.720 12.110 12.240 12.356 12.880 12.231 12.437 12.040 12.040 12.110 12.340 12.184 12.197 12.679 12.260 12.720 12.141 12.880 12.240 12.642 11.944 12.460 Wtb (%) 11.567 11.688 11.938 11.637 11.594 11.721 11.131 11.682 11.625 11.361 11.568 11.598 11.401 11.569 11.780 11.705 7.721 11.631 11.475 11.628 11.504 11.321 5.485 11.483 11.793 11.382 11.690 11.439 11.321 11.601 Xử số liệu YVcr% 10.638 9.491 10.650 10.469 10.850 16.628 11.047 11.223 10.858 10.746 10.272 11.561 12.706 16.049 10.788 11.370 10.023 14.514 11.364 18.460 10.091 11.223 11.207 10.023 10.071 10.058 8.617 12.357 20.190 9.318 KVcr% 0.252 0.435 0.814 0.570 0.666 0.593 0.162 0.199 0.243 0.593 0.439 0.218 0.357 0.459 0.627 0.547 0.412 0.680 0.421 1.056 0.421 0.363 0.301 1.331 1.001 0.362 0.575 0.585 1.202 0.319 Wbh (%) 26.623 14.505 54.484 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%   Wbh (%) 42.228 21.800 13.078 18.383 16.280 28.054 68.198 56.349 44.603 18.123 23.373 53.111 35.606 34.985 17.196 20.783 24.328 21.348 26.990 17.473 23.987 8.233 37.246 7.530 10.063 27.778 14.991 21.132 16.793 28.662   Phụ lục 11 : Hệ số dãn nở gỗ Bằng Lăng Nước STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Yt % 6.829 6.225 6.257 5.878 9.312 9.085 7.923 7.162 7.191 7.225 6.985 6.061 3.148 6.685 6.280 7.850 5.686 6.923 7.216 6.554 7.235 8.093 6.039 7.046 5.567 5.094 4.791 7.760 5.631 5.847 Tỉ lệ dãn nở Yx % Yl % 5.496 0.686 5.000 0.603 5.046 0.745 5.298 0.657 5.246 0.400 5.017 0.394 5.479 0.565 5.046 0.568 5.291 0.371 5.521 0.591 5.808 0.576 5.760 0.683 6.000 0.377 5.405 0.381 6.409 0.581 6.875 0.568 5.321 0.577 4.977 0.376 5.141 0.381 5.207 0.376 4.715 0.593 4.560 0.388 5.442 0.394 5.508 0.398 5.596 0.565 6.627 0.752 6.359 0.556 5.824 0.591 7.317 0.579 7.315 0.570 Wbh YVdn% (%) 10.802 42.228 19.231 21.800 10.878 13.078 3.515 18.383 11.033 16.280 15.310 28.054 11.424 68.198 12.206 56.349 10.250 44.603 10.599 18.123 6.534 23.373 14.148 53.111 10.546 35.606 11.522 34.985 8.838 17.196 9.358 20.783 9.349 24.328 10.376 21.348 9.586 26.990 12.897 17.473 9.806 23.987 13.905 8.233 12.765 37.246 14.816 7.530 11.092 10.063 8.918 27.778 8.129 14.991 15.165 21.132 16.016 16.793 4.298 28.662 Xử số liệu Kt % 0.162 0.286 0.501 0.320 0.572 0.324 0.116 0.127 0.161 0.399 0.299 0.114 0.088 0.191 0.365 0.378 0.234 0.324 0.267 0.375 0.302 0.983 0.162 0.936 0.553 0.183 0.320 0.367 0.335 0.204 Hệ số dãn nở Kx% Kl % KVdn% 0.130 0.019 0.256 0.229 0.028 0.882 0.386 0.057 0.832 0.288 0.036 0.518 0.322 0.025 0.678 0.179 0.014 0.546 0.080 0.008 0.168 0.090 0.010 0.217 0.119 0.008 0.230 0.290 0.033 0.585 0.248 0.025 0.280 0.099 0.013 0.266 0.169 0.011 0.296 0.155 0.011 0.329 0.373 0.034 0.514 0.331 0.027 0.450 0.219 0.024 0.384 0.233 0.018 0.486 0.190 0.014 0.355 0.298 0.022 0.738 0.197 0.025 0.409 0.554 0.047 1.389 0.146 0.011 0.343 0.731 0.053 1.968 0.556 0.056 1.102 0.239 0.027 0.321 0.424 0.037 0.542 0.276 0.028 0.718 0.436 0.034 0.954 0.255 0.020 0.150 Kt Kx Kl KVdn 0.332 0.275 0.026 0.573 0.211 0.151 0.014 0.419 63.688 55.106 54.702 73.135 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%     Phụ lục 12 : Ứng suất nén dọc thớ STT 10 KT mẫu (mm) a 20.50 20.68 20.64 20.56 20.88 20.58 20.78 20.50 21.52 20.46 b 21.19 20.90 20.80 20.88 20.98 21.10 21.70 21.18 21.38 20.94 Xử số liệu P max (kG) σnd (kG/cm2) 2680 2446 2760 2560 2560 2680 2700 2660 2680 2570 616.95 565.38 642.89 596.33 584.11 617.47 598.77 612.64 582.49 599.86 σnd (kG/cm2) 601.69 20.82 3.46 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%     Phụ lục 13 : Ứng suất nén ngang thớ toàn STT a (mm) 10 20.74 20.48 20.54 20.80 21.72 20.98 21.00 21.70 19.52 21.82 Tiếp tuyến a (mm) l P (kG) σtt (mm) (kG/cm ) 30.72 740 116.09 21.04 30.44 680 109.08 20.98 31.54 760 117.31 21.16 30.88 760 118.32 20.64 30.08 760 116.33 20.98 30.46 700 109.54 20.92 31.02 740 113.63 21.00 31.18 740 109.37 21.66 30.50 660 110.80 21.26 31.50 760 110.57 21.62 Xử số liệu Đặc trưng mẫu X Sd Cv% σnn (kG/cm2) 113.10 3.64 3.22   Xuyên tâm l P (kG) (mm) 31.10 780 30.27 800 30.75 820 31.74 900 30.72 800 30.86 780 30.46 760 31.62 800 30.88 960 31.64 840 σxt (kG/cm2) 119.15 125.97 125.96 137.38 124.07 120.78 118.77 116.81 146.11 112.80 σnn (kG/cm2) 125.78 9.18 7.30   Phụ lục 14 : Ứng suất trượt 14.a Ứng suất trượt dọc thớ STT b (mm) 48.46 48.32 48.12 50.5 50.84 Tiếp tuyến l (mm) P (kG) 49.2 51.6 49.92 48.54 46.82 1860 1840 1640 1800 1820 b σtd (kG/cm ) (mm) 78.01 49.04 73.79 50.44 68.27 49.38 73.43 50.5 76.46 48.56 Xử số liệu Xuyên tâm l (mm) P (kG) 50.82 49.3 50.22 49.26 49.78 σtd (kG/cm2) 73.99 3.32 4.49 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% 1540 1600 1640 1520 1560 σtd (kG/cm2) 61.79 64.34 66.13 61.10 64.53 σtd (kG/cm2) 63.58 1.86 2.92 14.b Ứng suất trượt ngang thớ STT a (mm) 50.32 49.52 49.68 49.98 50.32 Tiếp tuyến b (mm) P (kG) 50.12 872 49.92 736 50.42 776 49.94 810 50.12 906 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% a σtn (kG/cm2) (mm) 34.57 49.78 29.77 49.74 30.97 49.96 32.45 51.14 35.92 49.66 Xử số liệu σtn (kG/cm2) 32.74 2.257 6.89   Xuyên tâm b (mm) P (kG) 49.86 49.84 49.78 49.64 49.86 604 744 707 580 682 σtn (kG/cm2) 24.33 30.01 28.42 22.84 27.54 σtn (kG/cm2) 26.63 2.64 9.94   Phụ lục 15 : Ứng suất uốn tĩnh theo phương tiếp tuyến STT Kích thước mẫu (mm) P max (kG) b H 25.34 25.38 258 25.26 25.54 226 25.32 25.36 234 24.78 25.22 256 24.96 24.42 232 Xử số liệu σut (kG/cm2) 853.53 740.67 775.97 877.08 841.67 σut (kG/cm2) 817.79 51.11 6.25 Đặc trưng mẫu X Sd Cv%     Phụ lục 16 : Ứng suất tách STT a (mm) 50.30 50.04 51.36 50.28 47.74 Tiếp tuyến P (kG) σt 134 128 142 126 132 Đặc trưng mẫu X Sd Cv% (kG/cm ) a (mm) 26.64 48.62 25.57 49.56 27.64 49.58 25.05 48.40 27.64 49.60 Xử số liệu σt (kG/cm2) 26.51 1.056 3.98   Xuyên tâm P (kG) σt (kG/cm2) 122 25.09 124 25.02 123 24.80 117 24.17 122 24.59 σt (kG/cm2) 24.73 0.33 1.33 ... Do đ1o việc khảo sát cấu tạo định danh cần thiết, dựa vào đặc điểm cấu tạo dự đốn tính chất mà gỗ có Để mơ tả cấu tạo loại gỗ cách xác cần tiến hành khảo sát cấu tạo thô đại cấu tạo hiển vi 3.5.1... Độ hút ẩm gỗ Bằng lăng nước 28 4.4 Độ hút nước gỗ Bằng lăng nước 29 4.5 Tỷ lệ dãn nở gỗ Bằng lăng nước 31 4.6 Bảng phân nhóm gỗ theo độ co rút XT, TT 31 4.7 Hệ số co dãn gỗ Bằng lăng nước 32 4.8... _ Khảo sát đặc điểm cấu tạo hiển vi gỗ Bằng lăng nước _ Khảo sát tính chất vật lý như: độ hút ẩm, độ hút nước, khối lượng thể tích, độ co dãn, hệ số co dãn, điểm bão hòa thớ gỗ _ Khảo sát tính
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa) , KHẢO SÁT CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay