NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ KEO LAI BẰNG LÒ VI SÓNG

75 24 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ KEO LAI BẰNG LỊ VI SĨNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ KEO LAI BẰNG LỊ VI SĨNG Ngành: Chế biến Lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến: Ba mẹ, người sinh tôi, nuôi dưỡng dạy bảo nên người Tất quý thầy cô Trường Đại học Nông Lâm, thầy, cô khoa Lâm Nghiệp thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản giảng dạy suốt q trình học tập trường Tiến sĩ Hồng Thị Thanh Hương, giảng viên môn Chế Biến Lâm Sản hướng dẫn tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Viện công nghệ sinh học môi trường- Trường Đại học Nông Lâm cung cấp thiết bị vi song giúp tơi q trình thực đề tài Ban giám đốc toàn thể cán nhân viên anh chị em công nhân xưởng Trường Tiền tạo điều kiện giúp gia công mẫu trình thực đề tài Các bạn lớp giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Sinh viên thực Nguyễn Thị Bích Huyền ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu số yếu tố cơng nghệ biến tính gỗ keo lai vi sóng ” tiến hành Viện công nghệ sinh học bảo vệ mơi trường, Trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Thời gian từ từ 22-2 đến 22-6 năm 2011 Thí nghiệm bố trí theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm Kết đạt được: Thông số kỹ thuật biến tính:  Thời gian: 22 phút  Cơng suất: 800 W  Quy cách mẫu: 60 x 60 x 100 mm  Độ ẩm gỗ: 70 - 80 %  Thời gian ổn định mẫu: 30 phút Gỗ keo lai sau biến tính đạt tiêu tính chất lý sau:  Khối lượng thể tích: 0,615 g/cm3  Độ cứng mặt tiếp tuyến: 428 kG/cm2  Lực tách theo chiều tiếp tuyến: 62,17 kG/cm  Ứng suất nén theo chiều dọc thớ: 621 kG/cm2  Độ ổn định kích thước cải thiện iii MỤC LỤC Trang Trang tưa i Lời cám ơn ii  Tóm tắt iii  Mục lục iv  Danh sách chữ viết tắt ký hiệu vii  Danh sách bảng ix  Danh sách hình x  Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.1  Tính cấp thiết đề tài: 1  1.2  Ý nghĩa khoa học thực tiễn 16  1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu: 3  1.3.1 Phạm vi nghiên cứu: 3  1.3.2 Đối tượng nghiên cứu: 3  Chương TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu biến tính gỗ: 4  2.1.1 Tình hình nghiên cứu gỗ biến tính giới: 4  2.1.2 Tình hình nghiên cứu biến tính gỗ Việt Nam: 6  2.2 Cơ sở lý thuyết q trình biến tính: 9  2.2.1 Một số phương pháp biến tính gỗ 9  2.2.1.1Biến tính hóa 9  2.2.1.2 Biến tính nhiệt hóa học 9  2.2.1.3 Biến tính phóng xạ hoá học 9  2.2.1.4 Biến tính nhiệt 10  2.2.2 Cơ sở lý thuyết cơng nghệ biến tính gỗ phương pháp nhiệt 10  2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng gỗ biến tính phương pháp nhiệt 13  2.3.1 Ảnh hưởng nguyên liệu gỗ 13  2.3.2 Ảnh hưởng trình xử lý 14  iv Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16  3.1 Mục tiêu – Mục đích nghiên cứu: 16  3.1.1 Mục tiêu : 16 3.1.2 Mục đích : 16 3.2 Nội dung nghiên cứu: 17  3.3 Phương pháp nghiên cứu: 22  3.3.1 Phương pháp biến tính gỗ: 23  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu thăm dò: 23  3.3.3 Giới hạn yếu tố nghiên cứu: 25  3.3.4 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: 25  3.4 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm: 25 3.5 Vật liệu nghiên cứu: 22  3.5.1 Mô tả 23  3.5.2 Phân bố sinh thái: 17  3.5.3 Tính chất vật lý học 17  3.5.4 Giá trị sử dụng: 18  3.6 Biến tính Microwave gỗ keo lai 21  3.7 Đánh giá gỗ Keo lai sau biến tính: 27  3.7.1 Phương pháp xác định tính chất lý gỗ 27  3.7.2 Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích gỗ 27  3.7.3 Thí nghiệm xác định ứng suất tách 28  3.7.4 Thí nghiệm xác định độ cứng tĩnh 30  3.7.5 Thí nghiệm xác định ứng suất nén dọc: 31 3.7.6 Thí nghiệm xác định độ ổn định kích thước theo chiều tiếp tuyến với RH= 35% RH = 60%: 31 3.7.7 Khảo sát cấu tạo hiển vi: 31  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - THẢO LUẬN 35  4.1 Kết nghiên cứu 35  4.1.1 Khối lượng thể tích gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 35  4.1.2 Độ cứng gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 36  v 4.1.3 Ứng suất tách gỗ keo lai không biến tính biến tính 37  4.1.4 Ứng suất nén dọc gỗ keo lai không biến tính biến tính 38 4.1.5 Độ ổn định kích thước theo chiều tiếp tuyến với RH = 30% RH = 60% gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 38 4.1.6 Cấu tạo hiển vi gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 40  4.2 Xây dựng phương trình tương quan 41  4.2.1 Xử lý số liệu xác định phương trình tương quan 41  4.2.2 Kiểm tra hệ số hồi quy tính tương thích phương trình 41  4.2.3 Chuyển phương trình tương quan dạng mã hoá dạng thực 42  4.3 Xác định thông số công nghệ tối ưu 43  4.3.1 Bài toán tối ưu hoá mục tiêu : 43  4.3.2 Bài toán tối ưu hoá hai mục tiêu 43  4.4 Đề xuất cơng nghệ biến tính gỗ keo lai 44  4.4.1Sơ đồ cơng nghệ biến tính gỗ keo lai 44 4.4.2Thuyết minh đồ 45 4.4.2.1Chuẩn bị nguyên liệu 45 4.4.2.2Thực biến tính 45 4.4.2.3Ổn định mẫu 45 4.5Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật biến tính tiêu lý gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47  5.1 Kết luận: 47  5.2 Kiến Nghị 47  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49  PHỤ LỤC 51  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt ký hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam ASTM D143: Tiêu chuẩn Mỹ ANOVA: Phương pháp phân tích phương sai STT: Số thứ tự TB: Trung bình t: Thời gian P: Công suất W P: Tải trọng phá hoại kG N: Số thí nghiệm tiến hành N1 Số thí nghiệm tuyến tính no Số thí nghiệm tâm n Số yếu tố đầu vào Ft Tiêu chuẩn Fisher tính theo công thức Fb Tiêu chuẩn Fisher tra theo bảng Sdu Tổng bình phương độ lệch Sth2 Phương sai tái Stt2 Phương sai tương thích k1, k2 Bậc tự l Số hệ số có ý nghĩa phương trình hồi quy yi Giá trị thực nghiệm trung bình thí nghiệm thứ i ∧ yi Giá trị tính tốn từ mơ hình theo theo điều kiện thí nghiệm thứ i yu0 Giá trị thực nghiệm trung bình vii thí nghiệm tâm thứ u y Giá trị trung bình no thí nghiệm tâm Δl Khoảng biến thiên ρcb Khối luợng thể tích gỗ g/cm3 mo Khối luợng khô kiệt gỗ g Vt Thể tích gỗ tươi cm3 l Khoảng cách đầu gối tựa cm b Bề rộng mẫu cm h Chiều cao mẫu cm Htt Độ cứng kG/cm2 Stt Lực tách kG/cm Ứng suất nén dọc thớ kG/cm2 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Phân loại biến tính theo đặc điểm trình xử lý nhiệt 12  Bảng 3.1: Mức khoảng biến thiên yếu tố đầu vào 20  Bảng 3.2: Ma trận thí nghiệm dạng mã hóa 20  Bảng 4.1: Khối lượng thể tích gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 36   Bảng 4.2: Độ cứng gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 36  Bảng 4.3: Ứng suất tách gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 37  Bảng 4.4: Ứng suất nén dọc gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 38 Bảng 4.5: Độ giãn nở theo chiều tiếp tuyến gỗ Keo lai khơng biến tính biến tính 39 Bảng 4.6: Kết thí nghiệm gỗ keo lai biến tính 41  Bảng 4.7: Kết tính tốn tối ưu hàm mục tiêu gỗ keo lai biến tính 43  Bảng 4.8: Các thơng số kỹ thuật biến tính gỗ keo lai phương pháp nhiệt 45  Bảng 4.9: Các tiêu lý gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 46  ix ¸Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet 11 “Ngành chế biến gỗ Việt Nam - tiềm lợi phát triển” Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2009 12 “Những khó khăn, thách thức ngành chế biến gỗ Việt Nam” Truy cập ngày tháng 12 năm 2009 http://www.vietrade.gov.vn/g-va-cac-sn-phm-t-g/1117-nhng-kho-khnthach-thc-i-vi-nganh-ch-bin-g-vit-nam.html 13 Lâm Phúc Công, “Kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ năm 2009 kế hoạch năm 2010” Truy cập ngày 03 tháng 03 năm 2010 http://www.vinafor.com.vn/Desktop.aspx/News/Tin-kinh-te-xahoi/Kim_ngach_xuat_khau_go_va_cac_san_pham_go_nam_2009_va_ke_hoach_na m_2010/ 14 Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Công Nghệ Quốc Gia, “Tài Liệu Khoa Học Công Nghệ Việt Nam” http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN05/200906183890466749 15 “Công nghệ biến gỗ xấu thành gỗ tốt” Truy cập ngày 21 tháng 01 năm 2009 http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/cong-nghe- moi / 22664 _ Cong _nghe _bien _go _ xau_thanh_go_tot.aspx 16 “Techmart Việt Nam-Cơng nghệ biến tính gỗ” 50 PHỤ LỤC 51 Phụ lục 1: Độ cứng mặt tiếp tuyến gỗ keo lai khơng biến tính độ ẩm 12% STT Tiếp tuyến H12% = (H1+H2)/2 H1(kG/cm ) H2(kG/cm2) 410 402 406 408 416 412 419 413 416 TB 411 Phụ lục 2: Khối lượng thể tích gỗ keo lai khơng biến tính STT m0(g) Vt(cm3) Ρcb = m0/Vt(g/cm3) 7,86 12,323 0,637 7,56 12,272 0,616 7,65 12,350 0,619 7,89 12,651 0,623 7,91 12,355 0,640 7,68 12,579 0,610 7,53 12,643 0,595 7,85 12,467 0,629 7,62 12,404 0,614 TB 0.621 Phụ lục 3: Lực tách tiếp tuyến gỗ keo lai khơng biến tính độ ẩm 12% STT Tiếp tuyến Stt = P/att (kG/cm) att (cm) P(kG) 4,38 246,7 56,32 4,37 250,3 57,27 4,43 271,3 61,26 TB 58,28 Phụ lục 4: Ứng suất nén dọc thớ gỗ keo lai không biến tính độ ẩm 12 % nd = P/ a*b (kG/ cm2) STT a (cm) b (cm) P (kG) 2.06 2.05 2935 695,004 2.02 2.07 2341 559,860 2.04 2.04 2346 563,725 2.02 2.05 2873 693,794 2.01 2.05 2214 537,313 2.03 2.05 2563 615,884 2.06 2.02 2794 671,441 2.07 2.06 2368 555,321 2.04 2.08 2792 657,994 TB 617 Phụ lục 5: Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến gỗ Keo lai khơng biến tính với RH = 35% STT Tiếp tuyến a1(mm) 29,48 29,27 29,48 29,31 29.30 29,28 29,54 30,58 29,36 TB a2(mm) 30,20 29,88 30,02 29,80 29,84 30,08 30,28 31,00 29,80 Ya = (a2-a1)/a1*100(%) 2,442 2,084 1,832 1,706 1,843 2,732 2,505 1,373 1,499 2,00 Phụ lục 6: Độ cứng mặt tiếp tuyến gỗ keo lai biến tính độ ẩm 12% STT Mẫu I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III H1(kG) H2(kG) H12% =(H1+H2)/2(kG) 535,36 537,23 536,295 526,38 528,06 527,22 524,52 523,24 523,88 507,34 505,37 506,355 503,14 501,42 502,28 505,46 508,63 507,045 318,64 313,72 316,18 322,84 325,61 324,25 325,43 319,45 322,44 380,12 375,46 377,79 396,28 384,12 390,2 390,23 386,75 388,49 425,37 419,85 422,61 434,16 427,46 430,81 422,13 417,48 419,805 416,45 424,63 420,54 414,37 418,37 416,37 415,24 419,00 417,12 403,22 418,08 410,65 418,44 425,62 422,03 412,23 417,97 TB 415,10 Htb=(I+II+III)/3 529,132 505,227 320,948 385,493 424,4083 418,01 415,9267 428 Phụ lục 7: Khối lượng thể tích gỗ keo lai biến tính STT Mẫu I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III m0(g) Vt(cm3) 8,26 12,495 8,51 12,467 8,47 12,485 7,92 12,380 7,84 12,423 7,87 12,417 7,12 12,165 7,37 12,165 7,25 12,280 6,91 12,523 6,84 12,448 6,77 12,186 7,65 12,465 7,47 12,235 7,45 12,177 7,66 12,274 7,71 12,427 7,65 12,646 7,57 12,347 7,77 12,561 7,75 12,385 TB ρcb =mo/Vt (g/cm3) 0,661 0,682 0,678 0,639 0,631 0,633 0,585 0,605 0,590 0,551 0,549 0,555 0,613 0,610 0,611 0,624 0,620 0,604 0,613 0,618 0,625 ρtb=(I+II+III)/3 0,674 0,635 0,594 0,552 0,612 0,616 0,619 0,615 Phụ lục 8: Lực tách tiếp tuyến gỗ keo lai biến tính độ ẩm 12% STT Mẫu att(cm) P(kG) Stt = P/att(kG/cm2) I 5,002 347,2 II 4,996 355,2 III 5,000 354,3 I 5,000 310,2 II 4,992 312,6 III 4,996 320,6 I 5,002 301,3 II 5,004 300,4 III 4,996 307,1 I 4,988 296,4 II 5,002 287,1 III 4,998 294,7 I 5,000 306,2 II 5,004 30, III 4,998 301,2 I 4,992 305,2 II 5,004 306,6 III 5,000 301,5 I 4,996 300,1 II 5,000 307,1 III 4,998 308,1 69,412 71,096 70,860 62,040 62,620 64,171 60,235 60,032 61,469 59,422 57,397 58,963 61,240 60,551 60,264 61,137 61,271 60,300 60,068 61,420 61,644 TB Stt-tb=(I+II+III)/3 70,456 62,943 60,579 58,594 60,685 60,902 61,044 62,17 Phụ lục 9: Ứng suất nén dọc thớ gỗ keo lai biến tính độ ẩm 12% STT nd = P/ a*b (kG/ cm2) Mẫu a(cm) b(cm) P(kG) I 2,06 2,04 3000 710,41 II 2,01 2,02 2814 693,06 III 2,01 2,02 2803 690,53 I 2,03 2,05 2845 685,32 II 2,08 2,09 3000 693,42 III 2,06 2,03 2288 547,26 I 2,07 2,03 2319 549,18 II 2,06 2,05 2500 590,56 III 2,06 2,07 2738 642,26 I 2,06 2,08 2886 673,53 II 2,02 2,08 2341 558,51 III 2,04 2,08 1646 387,96 I 2,07 2,08 3000 698,44 II 2,04 2,04 2919 701,41 III 2,03 2,06 2012 481,15 I 2,06 2,09 2591 601,80 II 2,02 2,05 2368 571,84 III 2,07 2,07 2992 698,36 I 2,03 2,05 2459 590,88 II 2,04 2,05 2637 630,56 III 2,08 2,09 2825 649,84 TB nd-tb =(I+II+III)/3 698 642 594 540 627 624 624 622 Phụ lục 10: Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến gỗ Keo lai biến tính với RH = 35% STT Mẫu I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Tiếp tuyến a1 a2 30,52 30,88 30,48 31,02 30,32 30,98 30,47 31,06 30,64 31,12 30,62 31,10 30,64 30,88 30,80 31,02 30,64 30,86 30,40 31,08 30,34 31,02 30,20 30,88 30,26 30,98 30,30 31,04 30,14 30,88 30,02 30,12 30,92 31,02 30,34 30,44 30,84 30,88 30,81 31,06 30,37 30,86 TB Ya=(a2-a1)/a1*100(%) Ya-tb=(I+II+III)/3 1,1796 1,7717 2,1768 1,9363 1,5666 1,5676 0,7833 0,7143 0,7180 2,2368 2,2413 2,2517 2,3794 2,4422 2,4552 0,3331 0,3234 0,3296 0,1297 0,8114 1,6134 1,70933 1,69017 0,73853 2,24325 2,425611 0,328708 0,85152 1,43 Phụ lục 11: Bảng ANOVA cho khối lượng thể tích gỗ keo lai biến tính SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.99813647 R Square 0.996276413 Adjusted R Square Standard Error Observations 0.992552826 0.003212698 ANOVA Significance df SS MS F Regression 0.00828475 0.0027616 267.558 0.00039 Residual 3.09643E-05 1.032E-05 Total 0.008315714 t Stat P-value Lower 95% Coefficients Standard Error F Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept 0.6145s71429 0.001214286 506.11765 1.7E-08 0.61071 0.6184 0.6107 0.61844 x1 0.04075 0.001606349 25.368086 0.00013 0.03564 0.0459 0.0356 0.04586 x2 -0.00075 0.001606349 -0.466897 0.05014 -0.00586 0.0044 -0.0059 0.00436 x1x2 0.02025 0.001606349 12.606227 0.00108 0.01514 0.0254 0.0151 0.02536 Phụ lục 12: Bảng ANOVA cho ứng suất nén dọc gỗ keo lai biến tính SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.9959 R Square 0.9917 Adjusted R Square 0.9834 Standard Error 6.1606 Observations ANOVA df SS MS F Significance F Regression 13635 4545 119.76 0.0012762 Residual 113.86 37.952 Total 13749 Coefficients Standard Error t Stat Pvalue Lower 95% Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept 621.86 2.3285 267.07 1E-07 614.44691 629.26737 614.447 629.2674 x1 51.5 3.0803 16.719 0.0005 41.69719 61.30281 41.6972 61.30281 x2 0.5 3.0803 0.1623 0.0507 -9.30281 10.30281 -9.3028 10.30281 x1x2 27.5 3.0803 8.9278 0.003 17.69719 37.30281 17.6972 37.30281 Phụ lục 13: Tối ưu hóa mục tiêu hàm ứng suất nén dọc gỗ keo lai biến tính YUSND = 621.86 + 51.5 x1 + 0.5 x2 + 27.5 x1 x2 Target Cell (Max) Cell Name Original Value Final Value $C$2 yusnd 621.86 750.37139 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $A$2 x1 1.414 $B$2 x2 1.414 Cell Name Cell Value Formula Status Slack $A$2 x1 1.414 $A$2=-1.414 Not Binding 2.828 Constraints Phụ lục 14: Tối ưu hóa mục tiêu hàm khối lượng thể tích gỗ keo lai biến tính YKLTT = 0.6146 + 0.04075 x1 - 0.00075 x2 + 0,02025 x1x2 Cell Name Original Value Final Value $C$2 y1 0.6146 0.711647769 Cell Name Original Value Final Value $A$2 x1 1.414 $B$2 x2 1.414 Cell Name Cell Value Formula Status Slack $A$2 x1 1.414 $A$2=-1.414 Not Binding 2.828 Phụ lục 15: Kết tính Ft cho khối lượng thể tích y= 0.6146 + 0.04075 x1 – 0.00075x2 + 0,02025 x1x2 y^ y- y^ (y- y^)2 STT x1 x2 x1 x2 y 1 1 0.674 0.6755 -0.0015 2E-06 -1 -1 0.635 0.635 0 -1 -1 0.594 0.594 0 -1 -1 0.552 0.5535 -0.0015 2E-06 0 0.612 0.6145 -0.0025 6E-06 0 0.616 0.6145 0.0015 2E-06 0 0.619 0.6145 0.0045 2E-05 Sdu = ∑(y i =1 ∧ i − y i ) = 3E-05 STT y0 y0-y-0 (y0-y-0)2 0.629 0.001667 2.77778E-06 0.627 -0.00033 1.11111E-07 0.626 -0.00133 1.77778E-06 y = ∑y /5 = 0.627333 u =1 Sth= ∑(y − y ) = 4.66667E-06 u =1 Sth2 = Sth/(n0 -1) = 4.66667E-06/2 = 2.33333E-06 Stt2 = (Sdu - Sth)/[N – l –(n0-1)] = (3E-05-4.66667E-06)/[7-3-(3-1)] = 1.42917E-05 Ft = Stt2 / Sth2 = 3,08197E-05/5,5E-06 = 6.125 Phụ lục 16: Kết tính Ft cho ứng suất nén dọc thớ y = 621.86 + 51.5 x1 + 0.5 x2 + 27.5 x1 x2 STT x1 x2 x1 x2 y y^ y- y^ (y- y^)2 1 1 698 700.9 -2.86 8.1796 -1 -1 642 645.9 -3.86 14.8996 -1 -1 594 597.9 -3.86 14.8996 -1 -1 540 542.9 -2.86 8.1796 0 627 621.9 5.14 26.4196 0 624 621.9 2.14 4.5796 0 628 621.9 6.14 37.6996 Sdu = ∑(y i =1 ∧ i − y i ) = 114.8572 STT y0 y0-y-0 (y0-y-0)2 639 -0.333333333 0.111111111 637 -2.333333333 5.444444444 642 2.666666667 7.111111111 y = ∑y /5 = 639.3333 u =1 Sth= ∑(y − y ) = 12.66666667 u =1 Sth2 = Sth/(n0 -1) = 12.66666667/2 = 8.067673684 Stt2 = (Sdu - Sth)/[N – l –(n0-1)] = (114.8572-12.66666667)/[7-3-(3-1)] =51.09526667 Ft = Stt2 / Sth2 = 51.09526667/8.067673684 = 8.067673684 Phụ lục 17: Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến gỗ Keo lai khơng biến tính với RH = 60% STT Tiếp tuyến a1(mm) a2(mm) Ya = (a2-a1)/a1*100(%) 29,48 29,27 29,48 29,31 29,30 29,28 29,54 30,58 29,36 30,55 30,62 30,02 30,82 30,54 30,01 30,24 31,00 29,80 3,629 4,612 1,831 5,151 4,232 2,493 2,369 1,373 1,498 TB 3,02 Phụ lục 18: Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến gỗ Keo lai biến tính với RH = 60% STT Mẫu I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Tiếp tuyến a1 a2 30,32 30,85 30,48 31,12 30,32 30,97 30,47 31,06 30,34 31,12 30,12 31,21 30,14 30,83 30,15 31,02 30,24 30,86 30,40 31,08 30,34 31,02 30,20 30,88 30,26 30,98 30,30 31,04 30,14 30,88 30,02 30,12 30,32 31,02 30,34 30,44 30,24 30,88 30,21 31,06 30,37 30,86 TB Ya=(a2-a1)/a1*100(%) Ya-tb=(I+II+III)/3 1,748 2,099 2,143 1,936 2,570 3,618 2,289 2,885 2,050 2,236 2,241 2,251 2,379 2,442 2,455 0,333 2,308 0,329 2,116 2,813 1,613 1,414 2,708 2,408 2,243 2,425 0,990 2,181 2,05 ... lượng thể tích gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 36   Bảng 4.2: Độ cứng gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 36  Bảng 4.3: Ứng suất tách gỗ keo lai biến tính khơng biến tính 37  Bảng... Kết tính tốn tối ưu hàm mục tiêu gỗ keo lai biến tính 43  Bảng 4.8: Các thơng số kỹ thuật biến tính gỗ keo lai phương pháp nhiệt 45  Bảng 4.9: Các tiêu lý gỗ keo lai khơng biến tính biến tính. .. 4.1.2 Độ cứng gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 36  v 4.1.3 Ứng suất tách gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 37  4.1.4 Ứng suất nén dọc gỗ keo lai khơng biến tính biến tính 38 4.1.5
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ KEO LAI BẰNG LÒ VI SÓNG , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ KEO LAI BẰNG LÒ VI SÓNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay