KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN KỸ THUẬT CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH

69 43 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THANH SƠN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN KỸ THUẬT CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THANH SƠN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN KỸ THUẬT CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BƠI Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011   i CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn: Quý thầy Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm cán giáo viên, đặc biệt giảng viên chuyên ngành chế biến gỗ Khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tận tình dạy tơi suốt khóa học kéo dài thời gian năm PGS.TS Đặng Đình Bơi, giáo viên hướng dẫn,người trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành đề án tốt nghiệp Ông Lương Ngọc Đức, nguyên tổ trưởng tổ điện (nhà máy 1), quyền giám đốc nhà máy PB (nhà máy 3) thuộc TTBD3, người trực tiếp quản lý dẫn tận tình suốt trình thực tập Ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty tập thể nhân viên phòng ngun liệu, phòng hành nhân sự, phòng kế hoạch, anh chị tổ QC, chuyền trưởng, tổ trưởng, tổ phó tồn thể anh, chị em công nhân công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành Cuối muốn gởi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, anh chị kĩ sư khoá 31, khoá 32 chuyên ngành chế biến gỗ trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh bạn bè chăm lo, động viên giúp đỡ ngày tháng ngồi ghế nhà trường TP Hồ Chí Minh, tháng 07 – 2011 Sinh viên Nguyễn Thanh Sơn   ii TÓM TẮT   Đề tàikhảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sànthuật cao công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành” thực sau thời gian thực tập từ ngày 01 tháng 03 năm 2011 đến ngày 30 tháng 04 năm 2011 Công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành Đề tài thực nhờ trình quan sát, theo dõi đánh giá dây chuyền công nghệ sản xuất, thu nhận số liệu xí nghiệp thực tế sản xuất sản phẩm ván sànthuật cao Số liệu xử lý phương pháp thống kê phần mềm Excel cơng thức tốn học thống kê Khóa luận đề cập đến việc phân tích sản phẩm ván sànthuật cao Về hình dáng bên ngồi, đề tài mơ tả đặc điểm, hình dáng, màu sắc ván sàn Về cấu tạo bên trong, đề tài phân tích kết cấu đế ván sàn Bên cạnh đó, quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm ván sànthuật cao khảo sát Dựa theo số liệu sản xuất, khóa luận xác định tỷ lệ lợi dụng gỗ, tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn.Thiết lập sơ dây chuyền công nghệ sản xuất ván sàn từ khâu nguyên liệu đến khâu tạo ván sàn chưa thành phẩm nhà máy TTBD3 Về máy móc, thiết bị, chúng tơi tìm hiểu thơng số máy, ngun tắc hoạt động, nguyên lý vận hành máy, cấu tạo máy, mức độ xác máy Ngồi nội dung trên, khóa luận xác định hệ số sử dụng thời gian - máy máy ripsaw, máy cắt hai đầu, máy bào bốn mặt, máy ép nóng, máy ép nguội, máy chà nhám thơ Cuối cùng, chúng tơi phân tích, đánh giá kết đạt trình khảo sát xử lý số liệu Dựa tình hình sản xuất thực tế, chúng tơi đề xuất số biện pháp cải thiện quy trình sản xuất ván sànthuật cao nhà máy thuộcTTBD3   iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ CÁC BIỂU ĐỒ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành (TTBD3) 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Công tác tổ chức công ty 2.1.4 cấu sản phẩm thị trường công ty 2.2 cấu nguồn vốn, kế hoạch sản xuất sản phẩm 2.2.1 cấu nguồn vốn 2.2.2 Kế hoạch sản xuất 2.2.3 Sản phẩm 2.2.3.1 Chiến lược sản phẩm 2.2.3.2 Lịch sử phát triển ván sàn Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 10 3.1.1 Mục đích đề tài 10 3.1.2 Mục tiêu đề tài 10 3.2 Nội dung nghiên cứu 10 3.3 Phương pháp nghiên cứu 11   iv 3.3.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất 11 3.3.2 Phương pháp tính tốn tỉ lệ phế phẩm 11 3.3.3 Phương pháp tính tỷ lệ lợi dụng gỗ 12 3.3.4 Phương pháp xác định dạng khuyết tật tỷ lệ phần trăm (%) dạng khuyết tật 13 3.3.5 Phương pháp xác định hệ số sử dụng thời gian – máy 13 3.4 Phân tích sản phẩm 14 3.4.1 Giới thiệu sản phẩm 14 3.4.2 Đặc điểm sản phẩm 14 3.4.3 Kết cấu mộng sản phẩm 15 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất công ty 16 4.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ 17 4.2.1 Khảo sát khâu nguyên liệu 17 4.2.2 Khảo sát khâu bóc- lạng 21 4.2.3 khảo sát khâu cắt ván mỏng phân loại .23 4.2.4 Khảo sát khâu sấy ván mỏng phân loại 25 4.2.5 Khảo sát khâu xử lý ván mỏng .26 4.2.6 Khảo sát khâu ép đế ván sàn 27 4.2.7 Khảo sát khâu ép nguội veneer 30 4.2.8 Khảo sát khâu chà nhám 32 4.2.9 Khảo sát khâu ripsaw .32 4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 33 4.3.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phôi 33 4.3.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn sơ chế 34 4.3.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tinh chế 35 4.4 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 36 4.5 Hệ số sử dụng thời gian - máy công ty 40 4.6 Đánh giá 40   v 4.6.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất 40 4.6.2 Công tác tổ chức sản xuất 42 4.6.3 Cơng tác vệ sinh mơi trường an tồn lao động 45 4.6.4 Hiệu kinh tế 46 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC   vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VND: Việt Nam đồng TTF: Trường Thành Furniture TTBD3: Công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành NM1: Nhà máy số công ty P.TGĐ: Phó Tổng Giám Đốc QLCL: Quản lý chất lượng TC – KT: Tài – Kế tốn HCNS: Hành nhân KSTT: Kiểm sốt tn thủ ISO: International Standards Organization (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) CoC: Chain of Custody (Chuỗi hành trình sản phẩm) UV: Unltra Violet (Tia tử ngoại) IR: Infrared Rays (Tia hồng ngoại)   vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: cấu nguồn vốn công ty Bảng 4.1: Phân loại gỗ theo tỷ trọng nhà máy TTBD3 17 Bảng 4.2: Tiêu chuẩn phân loại veneer 0,3 - mm 19 Bảng 4.3: Quy định số công nhân đứng máy tổ bóc 21 Bảng 4.4: Quy cách bóc ván mỏng 21 Bảng 4.5: Quy định khoảng cách dao chít tổ bóc 22 Bảng 4.6: Góc độ dao bóc 23 Bảng 4.7: Quy trình cắt ván ruột (2,1 – 2,4 mm) 23 Bảng 4.8: Quy cách cắt ván mặt (1,2 – 1,7 mm) 24 Bảng 4.9: Bảng cắt quy cách ván mặt 24 Bảng 4.10: Bảng cắt quy cách ván ruột dọc 24 Bảng 4.11: Bảng cắt quy cách ván ruột ngang 24 Bảng 4.12: Bảng cắt quy cách ván ruột tận dụng 25 Bảng 4.13: Tỷ lệ lợi dụng gỗ 25 Bảng 4.14: Bảng giá loại ván ruột ván mặt 25 Bảng 4.15: Quy trình hướng dẫn ép nguội ép nóng NM1 TTBD3 30 Bảng 4.16: Tỷ lệ pha keo CU3 31 Bảng 4.17: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 35 Bảng 4.18: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 37 Bảng 4.19: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế 38 Bảng 4.20: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tinh chế 39   viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ CÁC BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức nhà máy TTBD3 Hình 3.1: Các loại ván sàn công nghiệp 15 Hình 3.2: Mẫu ván sàn TTF buổi giới thiệu sản phẩm 15 Hình 4.1: Quy trình sản xuất ván bóc, veneer 16 Hình 4.2: Quy trình sản xuất ván sàn 16 Hình 4.3: Máy ép nguội 28 Hình 4.4: Máy ép nóng 10 tầng nạp liệu auto login 29 Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 36 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 40   ix 4.6.3 Công tác vệ sinh môi trường an toàn lao động Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoạt động Trường Thành gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, tạo phát triển kinh doanh bền vững trách nhiệm.Là thành viên mạng lưới kinh doanh lâm sản Việt Nam (VFTN), thuộc quỹ bảo vệ dộng vật hoang dã (WWF), tập đồn ln trọng vào nguồn gỗ hợp pháp, khai thác từ khu rừng Việt Nam với nhiều kiến nghị tham luận với phủ vấn đề tư nhân hóa lĩnh vực Thành lập cơng ty trồng rừng Daklak Phú Yên với quy mô 100.000 Bắt đầu từ cuối năm 2010 TTF sử dụng 15 - 40 % nhu cầu gỗ từ rừng trồng Đó việc làm thể ý chí tâm phát triển bền vững, xây dựng mơi trường xanh chung giới Ngồi trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội tập đồn cụ thể hóa hành động thiết thực cứu trợ trẻ em tàn tật- mồ côi, hổ trợ tài xây dựng trường học Tây Nguyên, trợ cấp gạo dạy nghề cung cấp vô số việc làm cho xã hội đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên Mơi trường lao động góp phần khơng nhỏ việc thúc đẩy sản xuất Mơi trường thống mát điều kiện tốt cho hưng phấn làm việc đảm bảo sức khỏe, nâng cao suất lao động Một số nhà máy tập đoàn Việt Nam đầu tư xây dựng đại theo tiêu chuẩn Châu Âu Nhật Bản Do đó, mơi trường sản xuất điều kiện làm việc toàn nhà máy cần thiết nên công ty trọng đặc biệt việc hạn chế bụi gỗ sản xuất Công ty thiết lập hệ thống thơng thống, hạn chế tối đa rủi ro sức khỏe cho cán công nhân trực tiếp vận hành sản xuất Ngoài toàn mạt cưa hút vào xưởng lọc, làm lành khơng khí 4.6.4 Hiệu kinh tế Công ty phát huy lợi cạnh tranh nguồn ngun liệu từ khu rừng trồng bao la tập đoàn Trường Thành, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững xu hội nhập khu vực giới Tuy nhiên không mà     45 cơng tác sử dụng ngun liệu lãng phí ln phận quản lý chất lượng giám sát tình hình sử dụng nguyên vật liệu công ty nên tận dụng tối đa nguyên vật liệu Hiện nhà máy sử dụng ngun liệu đầu vào lóng gỗ tròn, qua cơng đoạn bóc, phơi, sấy ép thành ván ép làm nguyên liệu cho ván sàn nên hiệu kinh tế cao chất lượng bảo đảm Theo báo cáo thường niên năm 2009, Mặt hàng xuất nhiều khách hàng đặt Ashley, Pier1 Import, IKEA… số khách hàng tiềm Walmart, Whalen, Costco Lowe’s Các khách hàng góp phần làm tăng thêm doanh số cho năm 2009 Cơng ty cạnh tranh sản xuất dòng hàng trời cho thị trường Châu Âu, đối thủ cạnh tranh lớn giới Trung Quốc lại mạnh dòng hàng nhà cho thị trường Mĩ Thương hiệu công ty nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến nhiều hơn, xuất nhiều kênh phân phối nội địa, kiện IPO niêm yết cơng ty Cơng ty nhiều mẫu mã nhiều người tiêu dùng nước ưa chuộng Chất lượng hàng TTF nội địa bình chọn hàng Viện Nam chất lượng cao nhiều năm liền kể từ năm 2006 Giá bán TTF cạnh tranh chiến lược: “ bán hàng lẻ theo giá sỉ” Cơng nhân làm quen dòng sản phẩm lắp đặt lại huấn luyện tay nghề thuờng xuyên nên hiệu xuất lao động cao Công nhân huấn luyện đầy đủ an toàn lao động nên khơng trường hợp tay nạn lao động nghiêm trọng xảy ra, khơng làm trì trệ cơng việc sản xuất ổn định tâm lý cho người lao động Công ty phân bổ thời gian làm việc cho công nhân hợp lý, không tăng ca nhiều lần khoảng thời gian ngắn, phân bổ nghỉ trưa, ăn cơm trưa hợp lý, tuỳ nhà máy, tuỳ khâu, tuỳ nơi làm việc mà nghỉ trưa khác ngày Điều đó, tạo tâm lý thoải mái, cơng nhân sức khoẻ làm việc đạt nâng suất cao hơn, mang lại hiệu kinh tế tốt     46 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sànthuật cao công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành nhận thấy vấn đề sau: Ván sànthuật cao công ty sản phẩm mang tính cách tân cơng nghệ, sản xuất dàn máy móc thiết bị đại từ Nhật Bản sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu Sản phẩm ván sànthuật cao sản xuất theo quy trình cụ thể, thao tác dàn máy móc đại, đặc biệt máy bóc nhật máy lạng nằm Với hệ thống máy sấy rulo máy sấy cao tầng, hầu hết sản phẩm khâu công nghệ điều đạt ẩm độ theo tiêu chuần Nhà máy không ngừng tăng suất nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất tăng lợi nhuận cho công ty Nổi bật công đoạn ép đế ván sàn với công suất 65 m3/ tuần Hệ số sử dụng thời gian loại máy ripsaw, bào bốn mặt, chà nhám…tương đối cao không ngừng nâng lên Bên cạnh điểm bật, q trình sản xuất nhà máy tồn số khó khăn hạn chế Tại thời điểm khảo sát thực khố luận này, cơng việc sản xuất ván sànthuật cao phải trải qua nhà máy: + Nhà máy (TTBD3): đảm nhịêm từ khâu chọn nguyên liệu gỗ bóc - lạng đến khâu ép đế ván sàn phủ mặt veneer + Nhà máy (TTBD2): định hình ván sàn: tạo mộng kép âm dương + Nhà máy (TTBD2): sơn phủ hoàn thiện ván sàn, lưu kho thành phẩm Tỉ lệ lợi dụng gỗ chưa mong muốn, chưa quan tâm xác việc tính tốn kích thước phơi cho phù hợp với kích thước sản phẩm để lượng dư gia     47 công lớn ảnh hưởng tỷ lệ lơi dụng gỗ Các khâu ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu cắt ngắn, bào mặt, phay mộng đầu Việc xếp lẫn lộn gỗ cứng gỗ mềm dẫn đên hậu khó sấy, khó tráng keo Nguyên nhân gặp rắc rối việc phân loại ván bóc ngun liệu thường khơng đồng nhất, chưa quy trình phân loại cụ thể Máy sấy rulo thường xuyên gặp cố kẹt ván, thường kẹt ván tầng 3, công nhân phải ngừng máy để lấy ván gây thời gian, phải tắt rơle nhiệt bật quạt cho máy sấy Nguyên nhân rulo quay với vận tốc không đều, công nhân đưa ván vào q nhanh, kích cỡ ván bóc khơng Ở khâu ép nguội veneer lên đế ván sàn veneer gõ đỏ hay bị trượt ván, sụp đổ ván khỏi khung ép Công đoạn tráng keo phủ veneer lên ván đế thủ cơng Cơng việc đưa ván vào khung ép nguội thủ cơng nên xảy tượng chồng chéo Ván sàn sau ép veneer bị cong ván gây khó khăn việc lót sàn xử lý Tình trạng thiếu hụt pallet diễn gây khó khăn làm giảm tiến độ sản xuất Máy bóc phá Việt Nam hoạt động giật mạnh dẫn đến sai số bề dày ván hay bị trượt gỗ, khơng điểm tì, bóc khơng Trong sản xuất bóc phá cần độ xác cao Khâu gia cơng mộng kép máy bào bốn mặt nhiều sản phẩm sơn lên khơng đồng màu 5.2 Kiến nghị Qua q trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sànthuật cao chúng tơi số kiến nghị sau: Vì số lý khách quan, trình khảo sát dây chuyền cơng nghệ chưa hồn thiện Chúng tiến hành khảo sát từ khâu nguyên liệu (gỗ tròn) đến khâu tạo ván sàn chưa thành phẩm sau phủ mặt veneer lên đế ván sàn Tôi mong đề tài sau này, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát cơng đoạn định hình,     48 sơn hoàn thiện để tạo ván sàn thành phẩm (ván sànthuật cao TTBD3 thuộc tập đồn Trường Thành) Ở cơng đoạn sản xuất ván dán nên trọng ảnh hưởng yếu tố công nghệ: vật dán, keo dán,các thông số chế độ ép, từ đưa quy trình ép tối ưu Các chuyền trưởng, tổ trưởng nhắc nhở công nhân vệ sinh bồn pha keo, đặc biệt sử dụng liên tiếp loại keo khác để dán dính Ở khâu cơng nghệ ép nóng dán veneer lên bề mặt phôi đưa vào máy ép cần sử dụng lót kim loại ván ép để lực ép tác dụng lên ván sàn tránh tình trạng keo dư chảy nén ép dính lên bề mặt bàn ép Sau ép nóng nên để đứng cạnh ván nhằm làm cho nhiệt độ thoát tránh tạo áp suất làm cong ván Đề xuất thay đổi quy trình khơng qua khâu ép nguội dán veneer mà chuyển sang ép nóng hồn tồn nhằm tăng suất lao động hiệu kinh tế Các loại keo tráng thời gian sống nên lăn keo cần nhanh chóng đảm bảo đủ hàm lượng keo phủ bề mặt đế ván sàn Trong trình lăn keo để dán veneer độ nhớt keo giảm xuống đề nghị công nhân ý để điều chỉnh độ nhớt phù hợp Cơng việc phân loại ván mỏng theo phương pháp: xử lý, khơng xử lý Cơng nhân thực việc phân loại khâu bóc tươi, bóc tinh, sấy Sau cắt xong phân loại ván mỏng chất lượng tốt hay chất lượng Ở khâu công nghệ rong ván cần lưu ý cho công nhân chọn cạnh chuẩn để rong tránh tình trạng hụt ván Khâu xử lý nhiệt gỗ bóc, lạng: cần quy trình cụ thể nhằm tránh lỗi khuyết tật cho nguyên liệu, giảm thiểu hao phí Những veneer bị rách xử lý băng keo giấy yêu cầu xử lý không để nhăn băng giấy, không chồng ba lớp giấy lên Công việc sản xuất ván sànthuật cao thuận lợi trơi chảy hơn, tập trung sản xuất khu nhà máy cố định Như không     49 tốn công sức thời gian vận chuyển phôi liệu từ khâu sang khâu kia, từ nhà máy sang nhà máy khác Trong tương lai, thực cơng việc sản xuất ván sànthuật cao tập trung cho TTBD3 Cụ thể sau: - Nhà máy (TTBD3): đảm nhịêm từ khâu chọn nguyên liệu gỗ bóc - lạng đến khâu ép đế ván sàn phủ mặt veneer - Nhà máy (TTBD3): đảm nhiệm từ khâu ván sàn chưa thành phẩm đến khâu sơn hoàn thiện cho ván sàn thành phẩm (ván sànthuật cao) - Nhà máy (TTBD3): nhà máy chuyên sản xuất ván dăm (ván PB), tiếp nhận dây chuyền máy móc từ cơng ty cổ phần cơng nghiệp gỗ Trường Thành (Phú Yên) Nhà máy phải hoàn thiện tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm tăng suất cho trình sản xuất làm tăng mức thu lợi nhuận cho tổng công ty Công ty nên kết hợp biện pháp marketing động để tăng doanh số bán hàng Trong tương lai, nhà máy cần cải tiến hồn thiện sản phẩm, dòng sản phẩm, tiến hành chiến lược giá thấp xâm nhập tạo điểm khác biệt giá Bên cạnh đó, công ty nên phân phối nhiều kênh với nhiều hình thức khác nhằm tiếp cận từ rộng đến sâu vào thị trường mục tiêu Phòng kinh doanh triển khai giới thiệu sản phẩm nhanh chóng nhiều hình thức truyền thơng đại chúng Trên sở đó, sản phẩm ván sànthuật cao TTF biết đến nhiều     50 TÀI LIỆU THAM KHẢO ∗ Sách Đặng Đình Bơi – Trần Ngọc Thiệp – Võ Thành Minh, 1992, Công nghệ xẻ mộc I II, Trường Đại Học Lâm Nghiệp Hà Tây Đặng Đình Bơi, 1992, Giáo trình ngun lý cắt gọt, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Hứa Thị Huần, 2001, Thuyết minh công nghệ sản xuất ván sàn tinh chế Trường Đại Học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Hồng Hữu Nguyên – Hoàng Xuân Niên, 2004 Nguyên lý cắt gọt gỗ vật liệu gỗ Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà xuất Nông nghIệp, Hà Nội ∗ Khóa luận tốt nghiệp Đặng Thế Chiêu, 2010, Thiết lập chiến lược marketing cho sản phẩm ván sàn TTF công ty ván sàn công nghiệp Trường Thành Bình Dương Thư viện trường ĐH Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, 2004 Khảo sát quy trình sản xuất mặt hàng tủ Cupboard nhà máy chế biến gỗ Saviwoodtect Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Việt Trung, 2006 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm ghế Garden Chair công ty gỗ Trường Thành Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh     51 ∗ Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet 11 http://sangonoithat.com.vn/tin-tuc-san-go/san-go-cong-nghiep-lich-su-phattrien-23.aspx 12 http://vansangotunhien.com/ChuyenTin/tabid/174/currentpage/1/language/viVN/Default.aspx 13 www.truongthanh.com 14 http://noithatvang.net/13/Van-san.html 15 http://sangodep.net/ 16 http://sango.com.vn/     52 PHỤ LỤC   Phụ lục BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG THỜI GIAN – MÁY RONG RIPSAW Thời Thời gian Stt gian khảo máy sát chạy (h) (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Thời Hệ số sử gian ngừng máy (h) Hư Chờ Thử hỏng phôi máy dụng thời gian Hệ số sử dụng máy số sử dụng thời gian máy 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,25 7,15 0,75 0,15 0,1 0,91 0,99 0,89 7,35 7,238 0,65 0,038 Trung bình   Hệ Lý 0,113 0,919 0,985 0,905 Phụ lục BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG THỜI GIAN – MÁY CHÀ NHÁM THÔ Hệ Lý Thời Thời gian gian Stt khảo máy sát chạy (h) (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Hệ Thời số gian ngừng máy (h) sử Hư Hệ số sử số sử dụng Chờ Thử dụng thời dụng hỏng phôi máy thời gian máy gian máy 6,95 6,4 1,05 0 0,55 0,87 0,92 0,80 7,45 7,4 0,55 0 0,05 0,93 0,99 0,93 7,45 7,4 0,55 0 0,05 0,93 0,99 0,93 7,45 7,4 0,55 0 0,05 0,93 0,99 0,93 6,95 0,45 0,05 0,88 0,99 0,87 0,74 0,09 0,15 0,91 0,98 0,89 Trung bình 7,26 7,11   Phụ lục BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG THỜI GIAN – MÁY ÉP NGUỘI Thời Thời gian gian Stt khảo máy sát chạy (h) (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Lý Thời máy (h) Hệ số gian ngừng Hệ sử Hệ số sử số sử dụng thời Chờ Thử dụng dụng gian hỏng phôi máy thời máy gian Hư máy 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,2 7,05 0,8 0,15 0,15 0,90 0,98 0,88 6,9 6,75 1,1 0,45 0,15 0,86 0,98 0,84 7,23 7,08 0,77 0,03 0,09 0,15 0,90 0,98 0,89 Trung bình   Phụ lục BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG THỜI GIAN – MÁY ÉP NÓNG Thời Lý Thời Hệ số Thời gian gian khảo máy sát chạy (h) (h) 6,83 6,38 1,17 0,22 0,45 0,85 0,93 0,80 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 Stt Trung bình gian máy ăn phôi (h) gian sử ngừng dụng máy (h) 7,046 6,636 0,954 Hư hỏng   Hệ số Thời Chờ Thử phôi máy thời gian Hệ số sử sử dụng dụng thời máy gian máy 0,044 0,41 0,8808 0,9418 0,8295 Phụ lục BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG THỜI GIAN – MÁY BÀO BỐN MẶT Thời Thời gian Stt gian khảo máy sát chạy (h) (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Hệ Lý Hệ Thời số gian ngừng máy (h) sử Hư Chờ Thử dụng hỏng phôi máy thời gian Hệ số sử dụng máy số sử dụng thời gian máy 7,05 6,6 0,95 0 0,45 0,88 0,94 0,83 7,05 6,6 0,95 0 0,45 0,88 0,94 0,83 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,05 6,75 0,95 0,15 0,3 0,88 0,96 0,84 7,2 6,9 0,8 0 0,3 0,90 0,96 0,86 7,09 6,71 0,91 0,03 0,38 0,89 0,95 0,84 Trung bình   Phụ lục BẢNG HỆ SỐ SỬ ỤNG THỜI GIAN – NHÀ MÁY CẮT HAI ĐẦU Thời Thời gian gian Stt khảo máy sát chạy (h) (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Hệ Lý Hệ Thời số gian ngừng máy (h) sử Hư Chờ Thử dụng hỏng phôi máy thời gian Hệ số sử dụng máy số sử dụng thời gian máy 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,25 7,15 0,75 0,15 0,1 0,91 0,99 0,89 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,36 7,25 0,64 0,03 0,11 0,92 0,99 0,91 Trung bình   ... NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THANH SƠN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN KỸ THUẬT CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN... bước công nghệ sử dụng sản xuất - Khảo sát trình tự khâu cơng nghệ sản xuất sản phẩm ván sàn công nghiệp - Khảo sát tỷ lệ lợi dụng gỗ tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sản xuất công ty - Khảo sát hệ... Công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành Đề tài thực nhờ trình quan sát, theo dõi đánh giá dây chuyền công nghệ sản xuất, thu nhận số liệu xí nghiệp thực tế sản xuất sản phẩm ván sàn kĩ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN KỸ THUẬT CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN KỸ THUẬT CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay