KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GHẾ SLAT WALNUT DINING CHAIR TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

81 42 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN PHUƠNG DUY KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GHẾ SLAT WALNUT DINING CHAIR TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GÒN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN PHUƠNG DUY KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GHẾ SLAT WALNUT DINING CHAIR TẠI CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GỊN Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 i LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp đạt kết Đầu tiên xin chân thành biết ơn Bố Mẹ người thân gia đình nuôi dưỡng sát cánh bên con, động viên Em xin chân thành cảm ơn BGH trường Đại Học Nông Lâm TP HCM quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm khoa Lâm Nghiệp tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức bổ ích cho em suốt năm qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô TS Hoàng Thị Thanh Hương, trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Với lòng chân thành em xin gửi lời cảm tạ đến Ban Giám Đốc tồn thể CB CNV cơng ty CP Phát Triển Sài Gòn giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt tháng thực tập công ty Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè đóng góp ý kiến quan tâm suốt thời gian học tập rèn luyện trường Sau em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tồn thể q thầy khoa Lâm Nghiệp tồn thể chú, anh chị cơng ty Chúc công ty ngày phát triển vững mạnh Sinh viên thực Nguyễn Phương Duy ii   TÓM TẮT Đề tàiKhảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR ” thực công ty CP Phát Triển Sài Gòn (SDC), Ấp Long Sơn, Phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh Thời gian thực đề tài từ 10/03/2011 – 10/06/2011 Trong trình khảo sát đề tài thực số nội dung cụ thể sau: Nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm công ty nhập đáp ứng kích thước độ ẩm theo yêu cầu Máy móc, thiết bị phân xưởng xếp tương đối hợp lý phù hợp cho trình sản xuất hàng loạt, quy trình sản xuất sản phẩm theo trình tự khâu cơng nghệcơng ty đề Đề tài tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ quy trình sản xuất ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR từ đưa phương hướng để nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ, đồng thời tính tốn tỷ lệ khuyết tật số khâu quan trọng như: công đoạn bào ghép, công đoạn định vị, công đoạn chà nhám công đoạn trang sức bề mặt, để từ tìm ngun nhân đề xuất biện pháp khắc phục nhằm giảm tỷ lệ khuyết tật góp phần nâng cao suất hiệu cho công ty, khảo sát định mức lạo động, thời gian khâu cơng nghệ để từ cơng ty bố trí lao động cách hợp lý kiểm sốt tiến độ sản xuất khâu Qua trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR với việc tính tốn tơi nhận thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ công ty cao Kết tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phôi K = 74,8%, tỷ lệ khuyết tật công đoạn chưa qua tái chế gồm: công đoạn bào ghép P1 = 6,3%, công đoạn định vị P2 = 3,3%, công đoạn chà nhám P3 = 2,1%, công đoạn trang sức bề mặt P4 = 6% iii   MỤC LỤC Trang tựa TRANG LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN .4 2.1 Một vài nét trình hình thành phát triển công ty: 2.1.1 Giới thiệu chung: 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Thị trường: Nội địa xuất 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua thời kỳ 10 2.2 Tình hình nguyên liệu loại hình sản phẩm cơng ty 10 iv   2.2.1 Nguồn nguyên liệu 10 2.2.2 Các loại hình sản phẩm 11 2.3 Tình hình máy móc thiết bị công ty 15 Chương 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 17 3.1 Mục tiêu đề tài 17 3.2 Nội dung khảo sát 17 3.3 Phương pháp khảo sát 18 3.3.1 Phân tích sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 19 3.3.2 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 19 3.3.3 Lập biểu đồ gia công sản phẩm 20 3.3.4 Tính tỷ lệ lợi dụng gỗ 20 3.3.5 Tính toán tỷ lệ khuyết tật 21 3.3.6 Khảo sát định mức lao động, thời gian gia công khâu công nghệ22 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 Kết khảo sát sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 24 4.1.1 Kết khảo sát mô tả sản phẩm ghế 24 4.1.2 Kết khảo sát nguyên liệu sản xuất sản phẩm 30 4.1.3 Kết khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 30 4.1.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phôi: 37 4.1.4.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu xẻ dọc 37 4.1.4.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu cắt ngắn 39 v   4.1.5 Tỷ lệ khuyết tật công đoạn 42 4.1.5.1 Tỷ lệ khuyết tật công đoạn bào ghép 42 4.1.5.2 Tỷ lệ khuyết tật công đoạn định vị 45 4.1.5.3 Tỷ lệ khuyết tật công đoạn chà nhám 47 4.1.5.4 Tỷ lệ khuyết tật công đoạn trang sức bề mặt 49 4.1.6 Tính tốn suất làm việc thực tế thiết bị dây chuyền52 4.1.6.1 Năng suất máy bào mặt (bào thô) 52 4.1.6.2 Năng suất máy lipxô (xẻ dọc) 52 4.1.6.3 Năng suất máy cắt ngắn 53 4.1.6.4 4.1.7 Năng suất máy 53 Đề xuất giải pháp công nghệ 54 4.1.7.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 54 4.1.7.2 Tỷ lệ khuyết tật 54 4.1.7.3 Năng suất sản xuất 55 Chuơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 vi     DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT : Số thứ tự CP : Cổ phần SDC : Công ty CP Phát triển Sài Gòn BGH : Ban giám hiệu TP.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh CB CNV : Cán công nhân viên QC : Quality control (kiểm tra chất luợng sản phẩm) FSC : Forest Stewardship Council (chứng rừng trồng) P KH – KD : Phòng kế hoạch kinh doanh vii   DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Sơ đồ vị trí cơng ty Hình 2.2: Bảng hiệu cơng ty Hình 2.3: Dịch vụ cảng cơng ty Hình 2.4: Xưởng chế biến gỗ Hình 2.5: Sơ đồ cấu tổ chức công ty Hình 2.6: Biểu đồ nguồn nhân lực khối gỗ Hình 2.7: Biểu đồ độ tuổi nguồn nhân lực khối gỗ Hình 2.8: Biểu đồ kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua thời kỳ 10 Hình 2.9: Ghế OVAL CHAIR 12 Hình 2.10: Ghế PRENN CHAIR 12 Hình 2.11: Ghế MAGIC WALNUT CHAIR 13 Hình 2.12: Bàn MAGIC OKA SIDEBOARD 13 Hình 2.13: Bàn PRENN COFFEE TABLE 14 Hình 2.14: Tủ VENICE DOUBLE WARDROB 14 Hình 4.1: Hình ảnh sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 25 viii   Hình 4.2: Liên kết mộng âm dương 27 Hình 4.3: Liên kết vis 28 Hình 4.4: Liên kết chốt gỗ 28 Hình 4.5: Gỗ sồi trắng 30 Hình 4.6: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất công ty 32 Hình 4.7 : Biểu đồ tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn gia công 51 ix   đoạn trang sức bề mặt P4= 6% Đặc biệt cơng đoạn bào ghép, khâu bào mặt có tỷ lệ khuyết tật P1 = 6,3% Đây khâu quan trọng mà tất chi tiết phải qua Do làm việc với thời gian dài cuờng độ làm việc nhiều nên máy móc khâu xuống cấp q trình chỉnh thiết bị công nhân kỹ thuật khâu hạn chế nên tỷ lệ khuyết tật trình gia cơng nhiều Do vậy, cơng ty cần xem xét có chế độ bảo duỡng cho phù hợp nâng cao trình độ tay nghề cuả cơng nhân có khuyết tật sinh q trình công khâu bào mặt hạn chế 4.1.7.3 Năng suất sản xuất Qua khảo sát thực tế, thấy suất sản xuất công ty chưa cao Ngun nhân đơn hàng cơng ty sản xuất với số luợng ít, nên thời gian chỉnh máy nhiều dẫn đến suất giảm Đồng thời cán kỹ thuật chậm triển khai sản xuất nên thời gian công nhân nhàn rỗi nhiều , đặc biệt khâu định hình, cán kỹ thuật thiếu đôn đốc sản xuất nên công nhân làm việc với tinh thần trách nhiệm chưa cao dẫn đến nhiều máy móc làm việc chưa đạt suất Bên cạnh công ty cần khen thuởng tuyên duơng cán bộ, công nhân công đoạn sơn, chà nhám, bào ghép, tạo phôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Có vậy, khích lệ ý thức tự giác làm việc công nhân tinh thần trách nhiệm nguời quản lý 55  Chuơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   5.1 Kết luận Qua trình khảo sát thực tế nhà máy, kiến thức có q trình học tập, với giúp đỡ tận tình q thầy cơ, anh chị công ty CP Phát Triển Sài Gòn, tơi hồn thành đề tài: “ Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR cơng ty CP Phát Triển Sài Gòn ” có số kết luận sau:  Nguồn nguyên liệu: đảm bảo kích thuớc độ ẩm nằm giới hạn từ 8% đến 12%, khuyết tật gỗ như: mắt gỗ, nứt đầu gỗ, bị mục, cong vênh nằm giới hạn cho phép  Sản phẩm: Sản phẩm đuợc thiết kế với nhiều chi tiết uốn cong có tính phức tạp cao, sản phẩm có màu vàng pha sắc đà tạo vẻ đẹp tư nhiên khơng phần sang trọng thích hợp đặt văn phòng, phòng khách phòng ăn nhà  Máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị công ty đảm bảo chất lượng, độ xác cao phù hợp với yêu cầu chất lượng khách hàng đặt  Quy trình cơng nghệ sản xuất: Dây chuyền công nghệ công ty sử dụng dây chuyền công nghệ cứng, với đội ngũ cán kỹ thuật giàu kinh nghiệm trình độ quản lý hợp lý chi tiết sản phẩm đuợc gia công qua khâu công nghệ cách hợp lý 56   Kết khảo sát: - Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phơi K = 74,8%, tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu xẻ dọc K1 = 88%, khâu cắt ngắn K2 = 85% - Tỷ lệ khuyết tật chưa qua tái chế công đoạn bào ghép P1 = 6,3%, công đoạn định vị P2 = 3,3%, công đoạn chà nhám P3 = 2,1% công đoạn trang sức bề mặt P4 = 6% - Ngồi đề tài khảo sát suất máy thực tế trình sản xuất ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR công ty CP Phát Triển Sài Gòn đuợc thể bảng 4.16 đến bảng 4.19 5.2 Kiến nghị Qua khảo sát thực tế công ty CP Phát Triển Sài Gòn, chúng tơi có số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm nói chung sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR nói riêng cơng ty - Cơng ty cần điều chỉnh luợng công nhân khâu cho phù hợp, giao nhiệm vụ rõ ràng cho nguời, để chun mơn hóa cơng việc nhằm nâng cao chất luợng sản phẩm tăng suất sản xuất - Cán quản lý cần tăng cuờng thêm khâu kiểm tra chất lượng QC (Quality Control) sản phẩm khâu công nghệ nhằm hạn chế tỷ lệ khuyết tật cho khâu công nghệ tiếp theo, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất - Qua khảo sát tơi thấy tinh thần làm việc công nhân chưa khẩn truơng làm cho máy móc thiết bị khơng phát huy hết suất máy Từ tơi thấy ban lãnh đạo cơng ty cần có giải pháp chế độ ưu đãi, thưởng, phạt … nhằm củng cố nâng cao tinh thần làm việc công nhân 57  TÀI LIỆU THAM KHẢO    Sách Nguyễn Minh Cảnh, 2009, Thống kê lâm nghiệp, Truờng Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2008, Công nghệ trang sức bề mặt gỗ, Truờng Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2008, Nguyên lý thuyết kế sản phẩm mộc, Truờng Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005, Khoa học gỗ, NXB Nông Nghiệp Phạm Ngọc Nam, 2007, Kỹ thuật cưa xẻ gỗ xuất khẩu, NXB Nông Nghiệp Trần Ngọc Tiệp – Võ Thành Minh – Đặng Đình Bơi, 1992, Cơng nghệ xẻ Mộc Tập I, II, Truờng Đại Học Lâm Nghiệp  Khóa luận tốt nghiệp Hồng Minh Hà, 2008, Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế BARN DINING nhà máy chế biến gỗ xuất Tam Bình , Luận văn tốt nghiệp kỷ sư chế biến lâm sản, Truờng Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Huơng, 2010, Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm bàn FARM DINING TABLE công ty TNHH Minh Phát 2, Luận văn tốt nghiệp kỷ sư chế biến lâm sản, Truờng Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Ngơ Đình Ln, 2010, Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất tủ áo WARDROBE công ty TNHH – Xây Dựng – Thuơng Mại – Sản Xuất Truờng Tiền , Luận văn tốt nghiệp kỷ sư chế biến lâm sản, Truờng Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 58   Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet 10 www.nextag.com/walnut-dining-chair/compare-html 11 www.sdc.com.vn  12 http: //Tinkinhte.com, thứ 7, 02/04/2011, Mục tiêu xuất sản phẩm gỗ tầm tay 59  PHỤ LỤC 60  Phụ lục 1: Sơ đồ lắp ráp sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR Chân sau Đố ngang d ới Khung sau ghế Nan tựa 1,2 Lưng tựa Vai trước Sản phẩm ghế Vai ngang sau Vai hông SLAT Khung mặt ngồi WALNUT DINING Eke Bao mặt nệm Chân trước Kiềng hông CHAIR Phụ lục : Số liệu suất máy bào mặt Kích thước nguyên liệu Khối Kích thước nguyên liệu Khối (mm) lượng (mm) lượng Stt Dày Rộng Dài (m3) Dày Rộng Dài (m3) 32 92 2560 0,0075 25 130 2770 0,0090 32 130 2560 0,0106 25 145 2770 0,0100 32 127 2560 0,0104 25 87 2770 0,0060 32 180 2560 0,0147 25 146 2770 0,0101 32 175 2560 0,0143 25 90 2770 0,0062 32 178 2560 0,0146 25 82 2770 0,0057 32 88 2560 0,0072 25 130 2770 0,0090 32 170 2560 0,0139 25 96 2770 0,0066 32 160 2560 0,0131 25 144 2770 0,0100 10 32 165 2560 0,0135 25 102 2770 0,0071 11 32 215 2560 0,0176 25 225 2770 0,0156 12 32 150 2560 0,0123 25 220 2770 0,0152 13 32 80 2560 0,0066 25 210 2770 0,0145 14 32 83 2560 0,0068 25 190 2770 0,0132 15 32 260 2560 0,0213 25 195 2770 0,0135 16 32 135 2560 0,0111 25 165 2770 0,0114 17 32 180 2560 0,0147 25 140 2770 0,0097 18 32 155 2560 0,0127 25 429 2770 0,0297 19 32 180 2560 0,0147 25 216 2770 0,0150 20 32 190 2560 0,0156 25 220 2770 0,0152 21 32 212 2560 0,0174 25 343 2770 0,0238 22 32 100 2560 0,0082 25 206 2770 0,0143 23 32 120 2560 0,0098 25 304 2770 0,0211 24 32 100 2560 0,0082 25 236 2770 0,0163 25 32 196 2560 0,0161 25 203 2770 0,0141 26 32 145 2560 0,0119 25 291 2770 0,0202 27 32 133 2560 0,0109 25 106 2770 0,0073 28 32 270 2560 0,0221 25 227 2770 0,0157 29 32 195 2560 0,0160 25 190 2770 0,0132 30 32 125 2560 0,0102 25 235 2770 0,0163 31 32 120 2560 0,0098 25 170 2770 0,0118 32 32 175 2560 0,0143 25 227 2770 0,0157 33 32 182 2560 0,0149 25 114 2770 0,0079 34 32 125 2560 0,0102 25 115 2770 0,0080 35 32 185 2560 0,0152 25 192 2770 0,0133 36 32 148 2560 0,0121 25 270 2770 0,0187 37 32 208 2560 0,0170 25 195 2770 0,0135 38 32 248 2560 0,0203 25 140 2770 0,0097 39 32 176 2560 0,0144 25 176 2770 0,0122 40 32 148 2560 0,0121 25 170 2770 0,0118 41 32 215 2560 0,0176 25 135 2770 0,0093 42 32 180 2560 0,0147 25 145 2770 0,0100 43 32 138 2560 0,0113 25 410 2770 0,0284 44 32 160 2560 0,0131 25 120 2770 0,0083 45 32 142 2560 0,0116 25 198 2770 0,0137 46 32 160 2560 0,0131 25 180 2770 0,0125 47 32 130 2560 0,0106 25 165 2770 0,0114 48 32 215 2560 0,0176 25 126 2770 0,0087 49 32 135 2560 0,0111 25 230 2770 0,0159 50 32 114 2560 0,0093 25 215 2770 0,0149 51 32 180 2560 0,0147 25 210 2770 0,0145 52 32 210 2560 0,0172 25 215 2770 0,0149 53 32 185 2560 0,0152 25 150 2770 0,0104 54 32 180 2560 0,0147 25 228 2770 0,0158 55 32 180 2560 0,0147 25 260 2770 0,0180 56 32 125 2560 0,0102 25 267 2770 0,0185 57 32 197 2560 0,0161 25 86 2770 0,0060 58 32 155 2560 0,0127 25 80 2770 0,0055 59 32 175 2560 0,0143 25 220 2770 0,0152 60 32 143 2560 0,0117 25 142 2770 0,0098 61 32 93 2560 0,0076 25 100 2770 0,0069 62 32 295 2560 0,0242 25 202 2770 0,0140 63 32 100 2560 0,0082 25 140 2770 0,0097 64 32 138 2560 0,0113 25 157 2770 0,0109 65 32 280 2560 0,0229 32 180 2560 0,0147 66 32 245 2560 0,0201 32 215 2560 0,0176 67 32 170 2560 0,0139 32 160 2560 0,0131 68 32 147 2560 0,0120 32 170 2560 0,0139 69 32 127 2560 0,0104 32 95 2560 0,0078 70 32 245 2560 0,0201 32 180 2560 0,0147 71 32 140 2560 0,0115 32 95 2560 0,0078 72 32 155 2560 0,0127 32 120 2560 0,0098 73 32 105 2560 0,0086 32 185 2560 0,0152 74 32 140 2560 0,0115 32 190 2560 0,0156 75 32 215 2560 0,0176 32 217 2560 0,0178 76 32 128 2560 0,0105 32 140 2560 0,0115 77 32 150 2560 0,0123 32 195 2560 0,0160 78 32 175 2560 0,0143 32 270 2560 0,0221 79 32 180 2560 0,0147 32 95 2560 0,0078 80 32 120 2560 0,0098 32 65 2560 0,0053 81 32 130 2560 0,0106 32 123 2560 0,0101 82 32 130 2560 0,0106 32 100 2560 0,0082 83 32 240 2560 0,0197 32 135 2560 0,0111 84 32 175 2560 0,0143 32 195 2560 0,0160 85 32 180 2560 0,0147 32 155 2560 0,0127 86 32 150 2560 0,0123 32 140 2560 0,0115 87 32 193 2560 0,0158 32 192 2560 0,0157 Tổng   1,1689 1,1167 Phụ lục 3: Số liệu suất máy Lipxơ Kích thước ngun liệu (mm) Stt Kích thước nguyên liệu (mm) Khối lượng Dày Rộng Dài 32 197 2560 32 175 32 Khối lượng Dày Rộng Dài 0,0161 32 180 2560 0,0147 2560 0,0143 32 120 2560 0,0098 143 2560 0,0117 32 130 2560 0,0106 32 93 2560 0,0076 32 130 2560 0,0106 32 295 2560 0,0242 32 240 2560 0,0197 32 100 2560 0,0082 32 175 2560 0,0143 32 138 2560 0,0113 32 180 2560 0,0147 32 245 2560 0,0201 32 150 2560 0,0123 32 170 2560 0,0139 32 193 2560 0,0158 10 32 147 2560 0,0120 32 180 2560 0,0147 11 32 127 2560 0,0104 32 215 2560 0,0176 12 32 140 2560 0,0115 32 160 2560 0,0131 13 32 155 2560 0,0127 32 120 2560 0,0098 14 32 105 2560 0,0086 32 185 2560 0,0152 15 32 140 2560 0,0115 32 190 2560 0,0156 16 32 215 2560 0,0176 32 217 2560 0,0178 17 32 128 2560 0,0105 32 195 2560 0,0160 18 32 150 2560 0,0123 32 192 2560 0,0157 19 32 175 2560 0,0143 Tổng   0,2489 0,2582 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp suất máy Quy cách (mm) Stt Khâu Tên chi tiết Số lượng Dày Rộng Dài Định Ghi Khối Thời mức lượng gian lao (m ) (phút) động/ khâu Máy ghép Máy bào mặt Máy bào mặt Cưa lọng Máy cưa Chân trước 120 43 86 450 0,200 60 56 37 39 1070 0,086 60 Đố ngang 198 16 36 359 0,041 Vai hông 205 21 51 383 0,084 Kiềng hông 64 21 26 420 0,015 Chân sau 236 37 35 1070 0,327 60 Chân sau 35 39 39 1070 0,057 60 Vai truớc 512 21 51 350 0,192 60 Vai ngang sau 364 21 51 332 0,129 60 Vai hông 414 21 51 363 0,161 60 Tựa lưng 240 21 86 356 0,154 60 Dán vernia chân sau 60 3 cắt đầu CT/ lần CT/ lần CT/ lần CT/ lần 20 Kiềng hông 560 21 26 404 0,124 60 CT/ lần Máy cưa Chân sau 167 37 35 1000 0,216 60 đu Nan tựa 322 14 28 897 60 0,113 Máy Tupi Tựa lưng 158 21 86 356 0,102 60 trục Chân sau 67 35 39 1070 0,098 60 Nan tựa 213 14 28 950 0,079 60 Vai ngang sau 172 21 51 328 0,060 60 Tựa lưng 188 21 86 353 0,120 60 Máy đánh mộng dương Mộng Chân sau 205 37 35 1000 0,265 60 bắt tựa Máy đánh mộng âm Chân truớc 287 36 36 430 0,160 60 Tựa lưng Mộng 157 21 86 353 0,100 60 bắt tựa Mộng Tựa lưng 233 21 86 353 0,149 60 bắt tựa 10 11 12 Máy khoan trục đứng Máy khoan trục nằm Máy Tupi trục Vai ngang sau 96 21 51 332 0,034 60 Vai ngang sau 396 21 51 332 0,141 60 Chân truớc 426 36 36 430 0,237 60 Nan tựa 496 14 28 897 0,174 60 Vai hông 378 21 51 363 0,147 60 Vai hông 435 21 51 363 0,169 30 Khoan lỗ Khoan lỗ Lặp Tựa lưng (thô) 385 21 86 415 0,289 46 lại lần Máy chà 13 nhám Lặp Vai hông (thô) 480 21 51 383 0,197 60 thùng lại lần Lặp Vai hông (tinh) 420 20 50 363 0,152 60 lại lần Máy chà Nan tựa 125 13 27 897 0,039 60 nhám Vai ngang sau 137 20 50 328 0,045 60 trục Chân trước 397 35 35 430 0,209 60 Tựa lưng 54 20 85 353 0,032 60 Nan tựa 215 13 27 897 0,068 60 Chân trước 360 35 35 430 0,190 60 53 50 410 403 0,438 60 14 Máy chà 15 nhám trục Máy chà 16 nhám chổi 17 Máy chà Khung mặt nhám tay ngồi 18 Sơn   Khung mặt ngồi CT/ 216 50 410 403 1,784 60 lần phun ... lại trình sản xuất sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR Để từ tơi tiến hành mơ tả đặc điểm, hình dáng kết cấu sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 3.3.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản. .. tật công đoạn khảo sát định mức lao động, thời gian khâu công nghệ 3.2 Nội dung khảo sát  Phân tích sản phẩm ghế SLAT WALNUT DINING CHAIR 3.2.1 Khảo sát sản phẩm ghế: Trong trình khảo sát sản phẩm. .. **************** NGUYỄN PHUƠNG DUY KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GHẾ SLAT WALNUT DINING CHAIR TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GÒN Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GHẾ SLAT WALNUT DINING CHAIR TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GÒN , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GHẾ SLAT WALNUT DINING CHAIR TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay