ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI THÚ LINH TRƯỞNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI

65 49 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN HỒNG LÂM ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI THÚ LINH TRƯỞNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN HỒNG LÂM ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI THÚ LINH TRƯỞNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI Ngành: Quản Lý Tài Nguyên Rừng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS VŨ THỊ NGA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Bốn năm ngồi ghế giảng đường Đại Học Nơng Lâm Thầy tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho kiến thức vô quý bàu Lâm Nghiệp Với tâm huyết đào tạo Kỹ sư có khả tiếp cận với xã hội có tính kỹ luật cao, có tác phong cơng nghiệp, thầy cô khoa Lâm Nghiệp với nhà trường tạo điều kiện cho tham gia học tập lý thuyết kết hợp với thực tập Trong thời gian thực tập tránh khỏi sai xót, với giúp đỡ tận tình ln theo sát hướng dẫn sữa chữa báo cáo khóa luận tốt nghiệp tơi Nay hồn thành đợt thực tập tơi xin chân thành cảm ơn Vũ Thị Nga tận tình hướng dẫn cho thời gian thực đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Phòng bảo tồn thiên nhiên hợp tác, Ban Giám Đốc Khu Bảo Tồn Thiên NhiênVăn Hóa Đồng Nai ln vui vẻ, thân thiện giúp đỡ thời gian thực khóa luận Tơi xin chúc q thầy tồn trường anh chị Phòng bảo tồn thiên nhiên hợp tác, Ban Giám Đốc Khu Bảo Tồn Thiên NhiênVăn Hóa Đồng Nai lời chúc tốt đẹp Vì thời gian thực tập khơng lâu nên khơng tránh khỏi sai xót q trình thực khóa luận tốt nghiệp, mong góp ý chân thành quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Hồng Lâm ii TĨM TẮT Sinh viên thực : Nguyễn Hoàng Lâm, lớp DH07QR, Khoa Lâm Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tên đề tài : “Điều tra thành phần loài thú linh trưởng Khu Bảo Tồn Thiên NhiênVăn Hóa Đồng Nai” Đề tài tiến hành Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên - Văn Hóa Đồng Nai, từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 Để đạt nội dung nghiên cứu cần thiết, sử dụng phương pháp điều tra như: phương pháp vấn kiểm lâm, thợ săn người dân địa phương, phương pháp khảo sát thực địa bao gồm điều tra điểm vượn đen má vàng, điều tra tuyến loài linh trưởng lại thu kết sau: Thành phần loài thú linh trưởng KBTTN – VH Đồng Nai bao gồm loài với 21 cá thể chà vá chân đen(4 bầy), 40 cá thể khỉ đuôi dài (6 bầy), 38 cá thể khỉ đuôi lợn (5 bầy), 10 cá thể khỉ mặt đỏ (1 bầy), cá thể cu li nhỏ 13 bầy vượn với tổng số 27 cá thể Riêng loài vượn đen má vàng xuất khu vực Vĩnh An, phát cá thể vượn đen má vàng khu vực Mã Đà Thông qua kết vấn ghi nhận việc dẫn đến suy giảm thành phần số lượng loài Khu Bảo tồn thiên nhiên Van hóa Đồng Nai tình trạng săn bắt trái phép xẩy ra, khai thác rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép lâm sản ngoại gỗ mức iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii  Mục lục iv  Danh mục chữ viết tắt vii  Danh sách hình viii  Danh sách biều đồ ix  Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1  1.1. Đặt vấn đề 1  1.2. Mục tiêu đề tài 3  1.3. Giới hạn đề tài 3  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4  2.1 Đặc điểm chung thú linh trưởng 4  2.2 Các mối đe dọa thú linh trưởng 4  2.3 Thành phần thú linh trưởng số VQG KBT 6  2.4 Đặc điểm nhận biết tập tính sinh hoạt số loài linh trưởng 7  2.5 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 9  2.5.1 Đặc điểm, điều kiện tự nhiên 9  2.5.1.1 Vị trí địa lý 9  2.5.1.2 Địa hình 9  2.5.1.3 Khí hậu, thủy văn 10  2.5.1.4 Địa chất, thổ nhưỡng 11  2.5.2 Tài nguyên rừng 12  2.5.2.1 Đất rừng 12  2.5.2.2 Tài nguyên động thực vật khu bảo tồn 14  2.5.3 Đặc điểm kinh tế xã hội 15  iv Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18  3.1 Nội dung nghiên cứu 18  3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18  3.3 Phương tiện phương pháp nghiên cứu 18  3.3.1 Phương tiện nghiên cứu 18  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 18  3.3.1.1 Phỏng vấn thợ săn, kiểm lâm dân địa phương 19  3.3.1.2 Khảo sát thực địa 19  Chương KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 24  4.1 Phỏng vấn thợ săn kiểm lâm 24  4.2 Kết ghi nhận điểm nghe 25  4.2.1 Khu vực Vĩnh An 25  4.2.2 Khu vực Mã Đà 26  4.2.3 Khu vực Hiếu Liêm 27  4.3 Kết ghi nhận tuyến điều tra 28  4.3.1 Khu vực Vĩnh An 28  4.3.2 Khu vực Mã Đà 29  4.3.3 Khu vực Hiếu Liêm 29  4.4 Một số hình ảnh thú linh trưởng KBT 34  4.5 Các vấn đề bảo tồn 36  4.5.1 Săn bắt bẫy thú hoang dã 36  4.5.2 Thu lâm sản gỗ củi mức 37  4.5.3 Các loài độc hại xâm lấn 37  4.5.4 Chăn thả gia súc gia cầm bên khu bảo tồn 38  4.5.5 Xâm lấn đất rừng tàn phá sinh cảnh 39  4.5.6 Khai thác gỗ trái phép 39  4.5.7 Tác động từ xây dựng sở hạ tầng phát triển kinh tế bên KBT 40  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41  5.1 Kết luận 41  v 5.2 Kiến nghị 42  TÀI LIỆU THAM KHẢO 43  PHỤ LỤC 44  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT   VQG Vườn Quốc Gia KBTTN Khu Bảo tồn thiên nhiên ĐDSH Đa Dạng Sinh Học PCCR Phòng Chống Cháy Rừng SXNN Sản Xuất Nơng Nghiệp CP Chính Phủ NĐ Nghị Định QĐ Quyết Định CTV Cộng Tác Viên       vii DANH SÁCH CÁC HÌNH   Hình 2.1: Bản đồ tổng thể khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai 17  Hình 3.1: Bản đồ thể tuyến điều tra 22  Hình 3.2: Bản đồ thể điểm điều tra 23  Hình 4.1: Bản đồ thể phân bố thú linh trưởng ghi nhận KBT 33  Hình 4.2: Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae) ảnh KBT 34  Hình 4.3: Cu li nhỏ trạm cứu hộ khu bảo tồn 34  Hình 4.4: Khỉ dài ni nhà dân khu vực Vĩnh An 35  Hình 4.5: Chà vá chân đen khu vực Vĩnh An 35  viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ   Biểu đồ 2.1 Biểu đồ nhiệt độ tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 đến 2010 10  Biểu đồ 2.2 Biểu đồ lượng mưa tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 đến 2010 11  Biểu đồ 4.1 Biểu đồ so sánh số lượng linh trưởng khu vực 31  ix cho việc chuyển đổi thành đất nông nghiệp rừng khác Độ che phủ bị giảm gây ảnh hưởng xấu đến chức điều hòa nước tăng tần suất lũ, sạt lở đất, xói mòn rửa trơi, giảm chất lượng nước, nhạy cảm với lửa rừng tạo vi khí hậu khơ nóng Chi phí khắc phục thiên tai lớn lợi ích khai thác đem lại 4.5.7 Tác động từ xây dựng sở hạ tầng phát triển kinh tế bên KBT Phát triển đất có mặt người làm hạn chế di chuyển loài linh trưởng heo rừng, nai loài thú khác vào thung lũng nhỏ, điểm muối khoáng hồ nước Thông qua việc làm đường mở tuyến đường du lịch khu di tích phần đe dọa đến tồn vẹn nhiều khu bảo tồn, lằm tăng nguy chia cắt sinh cảnh tăng khả tiếp cận người khai thác gỗ, động vật hoang dã lâm sản gỗ trái phép, 40 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong tổng số 07 loài linh trưởng ghi nhận Khu Bảo tồn, thời gian điều tra khẳng định có mặt 06 lồi (chưa ghi nhận loài voọc bạc) với số lượng loài phong phú, phần lớn tập trung khu vực Vĩnh An Mã Đà khu vực giáp ranh với VQG Cát Tiên Với tổng số 13 bầy 27 cá thể vượn đen má vàng, bầy 21 cá thể chà vá chân đen, bầy 38 cá thể khỉ đuôi lợn, bầy 40 cá thể khỉ đuôi dài, bầy 10 cá thể khỉ mặt đỏ với cá thể cu li nhỏ ghi nhận thời gian điều tra cho thấy loài sinh trưởng phát triển tốt Khu Bảo tồn Cơ hội mở rộng sinh cảnh chúng phía Nam Khu Bảo tồn lớn, điều hội tốt cho công tác bảo tồn loài đặc biệt loài vượn đen má vàng khu vực Do thời gian có hạn nên kết điều tra chưa thể khẳng định xác số lượng vùng phân bố lồi linh trưởng Khu Bảo tồn Để có sở cho cơng tác bảo tồn lồi này, việc xây dựng thực chương trình giám sát lâu dài cho loài Khu Bảo tồn việc làm cần thiết Công tác thực làm rõ vấn đề số lượng, vùng phân bố đặc biệt ghi nhận thay đổi sinh cảnh Khu Bảo tồn (rừng phục hồi sau khai thác) Các nhân tố ảnh hưởng đến loài linh trưởng khu bảo tồn xác định là: Nạn săn bắn bẫy thú hoang dã, thu hái lâm sản gỗ củi mức người dân địa phương, sinh cảnh bị chia cắt diện tích rừng trồng đất nơng nghiệp nằm xen rừng tự nhiên, chăn thả gia súc bên Khu Bảo tồn; xâm 41 lấn đất rừng tàn phá sinh cảnh, tác động việc xây dựng sở hạ tầng phát triển kinh tế bên Khu Bảo tồn 5.2 Kiến nghị − Cần xây dựng chương trình giám sát cho lồi linh trưởng đặc biệt chà vá chân đen vượn đen má vàng Khu Bảo tồn, nhằm giám sát, đánh giá mở rộng sinh cảnh (vùng hoạt động) loài rừng tự nhiên phục hồi; − Thực tốt chương trình trồng khơi phục rừng gỗ lớn địa Khu Bảo tồn, đặc biệt diện tích rừng trồng đất nơng nghiệp nằm sâu rừng tự nhiên, thực chương trình cần trồng loại họ dầu sinh cảnh chủ yếu thích hợp với lồi linh trưởng khu bảo tồn đa số rừng họ dầu − Tăng cường lực cho lực lượng Kiểm lâm Khu Bảo tồn (trước họ lực lượng bảo vệ rừng nên có nhiều người chưa có cấp theo chuyên ngành) − Thực sách giao đất giao rừng cho hộ dân sống KBT nhầm nâng cao tinh thần trách nhiệm họ việc bảo vệ rừng bảo vệ loài linh trưởng − Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng khu vực dự kiến vùng mở rộng sinh cảnh (vùng hoạt động) phía Nam lồi vượn Khu Bảo tồn 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam (2007), Sách Đỏ Việt Nam, phần I - Động vật Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2006 quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2006), Quyết định số 186/2006/QĐ-Ttg ngày14/8/2006 quy chế quản lý rừng, Hà Nội Khu Bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu (2007), (2009), Báo cáo tham vấn xã hội Khu Bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu, Tài liệu đề xuất dự án Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF), Dự án nâng cao lực quản lý, giám sát bảo tồn đa dạng sinh học cho cán ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Khu Bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu (2009), Báo cáo tổng kết dự án điều tra xây dựng danh lục tiêu động, thực vật rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Phạm Nhật, Nguyễn Xuân Đặng & Gert polet (2001), Sổ tay ngoại nghiệp nhận diện loài thú Vườn Quốc gia Cát Tiên Các VQG KBTTN Việt Nam - http://vncreatures.net/map.php Báo Đất Việt 16/04/2010 - http://www.khoahoc.com.vn/doisong/moitruong/thien-nhien/27616_Tham-trang-cua-cac-loai-linh-truong-Viet-Nam.aspx 43 PHỤ LỤC Phụ lục DANH SÁCH PHỎNG VẤN STT Họ tên Hoàng Văn Sửu Ao Văn Thành Bùi Đức Bách Bùi Đức Bảo Bùi Đức Quang Bùi Đức Vĩnh Bùi Minh Quân Bùi Ngọc Quang Bùi Thị Huê 10 Bùi Văn Bằng Địa Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu Ấp 4- xã Phú lý - Vĩnh Cửu vượn chà vá chân đen X khỉ đuôi dài khỉ đuôi lợn X X X khỉ mặt đỏ X X X X X X X X 44 voọc bạc X X X X X culi nhỏ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Phí Hữu Hưng Mai Thị Nguyệt Trần Văn Soái Lê Văn Chung Nguyễn Văn Sỉnh Lê Hồng Dân Ngô Văn Bảnh Nguyễn Văn Đông Trần Thị Tám Nguyễn Văn Răng Hồng Văn Mát Nguyễn Thị Mắng Hồng Văn Hòa Nguyễn Văn Tùng Trần Hữu Tám Hồng Văn Nhái Võ Văn Nghĩa Phạm Văn Bộ Võ Văn Tuấn Nguyễn Thị Nhung Điểu Nghệ Điểu Nhạc Điểu Nhung Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý Lịch 1- Xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp Lý lịch - xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 45 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Điểu Non Điểu Phụng Điểu Phước Điểu Săng Điểu Sọc Điểu Tành Điểu Thành Điểu Thị Năm Điểu Thị Trinh Điểu Thiên Điểu Thị Nhiệp Điểu Tín Điểu Trọng Khoa Điểu Văn Kịch Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý Ấp 4- xã Phú lý X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 46 X X X X X X X X X X X X X X X X Phụ lục TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM KHẢO SÁT Tọa độ đỉnh Tên điểm Khu vực Điểm 01 Độ cao Thời tiết Hôm trước X Y Vĩnh An 7369 75 126998 312 nắng Điểm 02 Vĩnh An 7353 75 127130 256 nắng Điểm 03 Điểm 04 Điểm 05 Điểm 06 Điểm 07 Điểm 08 Vĩnh An Vĩnh An Vĩnh An Vĩnh An Vĩnh An Vĩnh An 7344 25 7365 68 7398 11 7392 97 7381 64 7402 75 126924 127030 126690 126331 126400 126450 268 nắng 360 Điểm 09 Vĩnh An 7377 48 126431 Điểm 10 Điểm 11 Vĩnh An Vĩnh An 7417 11 7287 46 126153 126905 Thời gian Khi GS Bắt đầu Kết thúc Góc phươn g vị (độ) Khoảng cách(m) Loài động vật Loại dấu vết Cấp độ Số cá thể Tổn g T.Th ành con khô ng rõ khô, se lạnh, nắng nhẹ khô, lạnh, nắng sớm lên nắng nhẹ, lạnh 4:30:00 7:30:00 55 200 vượn tiếng hót M 5:00:00 8:45:00 30 500 vượn tiếng hót M 4:30:00 8:50:10 50 150 vượn tiếng hót M nắng không nắng 5:38:10 8:10:00 115 1500 vượn tiếng hót M 2 nắng nắng sớm 5:30:00 7:30:00 vượn tiếng hót M 1 260 nắng khơ, lạnh 5:00:00 7:30:00 140 600 vượn tiếng hót M 338 nắng khơ, lạnh 5:30:00 7:30:00 200 400 vượn tiếng hót M 1 nắng nắng sớm 5:30:00 7:00:00 vượn tiếng hót M 256 nắng khơ, lạnh, nắng sớm lên 5:00:00 8:45:00 250 200 87 nắng nắng nhẹ 5:30:00 8:00:00 80 500 vượn tiếng hót M 88 nắng to nắng nhẹ 4:50:15 9:15:21 90 180 47 1 1 Điểm 12 Điểm 13 Vĩnh An Vĩnh An 7435 14 7453 17 125932 125711 Điểm 01 Vĩnh An 7369 75 126998 Điểm 08 Vĩnh An 7402 75 126450 Điểm 03 Vĩnh An 7344 25 126924 Điểm 07 Vĩnh An 7381 64 Điểm 02 Vĩnh An tr S Ràng nắng nắng sớm 5:30:00 7:38:15 173 nắng se lạnh, nắng nhẹ 4:30:00 7:30:00 55 500 312 nắng khô, se lạnh, nắng nhẹ 4:30:00 7:30:00 315 120 nắng nắng sớm 5:30:00 7:00:00 245 70 268 nắng nắng nhẹ, lạnh 4:30:00 8:50:10 325 260 126400 338 nắng khô, lạnh 5:30:00 7:30:00 260 70 7353 75 127130 256 nắng khô, lạnh, nắng sớm lên 5:00:00 8:45:00 230 500 Vĩnh An 7407 49 126222 nắng lạnh 5:38:10 8:45:00 257 367 Điểm 11 Vĩnh An 7329 01 126280 88 nắng nắng nhẹ 4:50:15 9:15:21 90 180 Điểm 14 Mã Đà 7266 18 125824 95 nắng nắng sớm 4:40:15 7:53:00 60 100 Điểm 15 Mã Đà 7252 65 126034 95 gần tối có mưa nắng nhẹ 4:50:10 9:10:15 Điểm Mã 7272 126010 nắng nắng sớm 5:30:00 7:00:00 48 vượn tiếng hót M 1 vượn tiếng hót M 1 nhìn thấy M dấu phân M 15 nhìn thấy M nhìn thấy M 1 tiếng kêu M nhìn thấy M nhìn thấy M 1 vượn tiếng hót M 1 khỉ dài nhìn thấy M 2 khỉ đuôi dài khỉ đuôi dài khỉ đuôi lợn khỉ đuôi lợn chà vá chân đen chà vá chân đen chà vá chân đen 12 16 Đà 63 Điểm 17 Điểm 18 Điểm 19 Điểm 20 Điểm 21 Mã Đà Hiếu Liêm Hiếu Liêm Hiếu Liêm Hiếu Liêm 7241 66 7220 28 7301 52 7287 46 7321 37 124869 125544 124635 126905 127321 67 67 88 nắng nắng 5:00:00 8:30:00 nắng trời se lạnh 5:00:00 6:30:00 nắng nắng to nắng 5:00:00 8:30:00 nắng nhẹ 4:50:15 9:15:21 nắng nắng sớm 5:30:00 7:00:00 49 40 50 90 180 Phụ lục CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN TUYẾN Tuyến ĐT Khu vực Tuyến Vĩnh An Tuyến Vĩnh An Tuyến Tọa độ đầu tuyến X Y 740081 1264541 740081 1264541 740081 1264541 740081 1264541 740081 1264541 740081 1264541 740081 1264541 Tọa độ cuối tuyến X Y 736965 1264095 736965 1264095 736965 1264095 736965 1264095 736965 1264095 736965 1264095 736965 1264095 Tọa độ GPS Mới/ Cũ Mức độ tác động M C C C C C C người chòi cây cây C chòi 740288 1261911 738768 1201817 739585 1261407 16:20:15 thợ săn chòi săn bắn khai thác ươi khai thác ươi khai thác ươi khai thác ươi khai thác ươi chặt làm chòi khai thác ươi C 736067 1270716 736067 1270716 736067 1270716 khai thác ươi C X 739785 739636 739183 737754 737664 737431 737391 Y 1264542 1264787 1264643 1264318 1264299 1264336 1264307 Thời gian 7:15:00 7:32:00 7:51:02 9:05:00 9:06:30 9:16:30 9:19:00 740288 1261911 738768 1201817 738768 1261817 15:42:43 50 6:27:27 Loại tác động Phụ lục TỌA ĐỘ CÁC TUYẾN KHẢO SÁT Tuyến Tuyến Tuyến Tuyến Tuyến Khu vực Vĩnh An Vĩnh An Vĩnh An Vĩnh An Tọa độ GPS Sinh cảnh ghi X Y 739785 1264701 rừng gỗ lớn, lồ ô 739461 1264792 rừng gỗ lớn, lồ ô 739307 1264711 rừng lồ ô loài, nhỏ 739104 1264570 rừng gỗ lớn, lồ ô 738998 1264428 rừng gỗ xen mây, lồ ô 738781 1264249 rừng gỗ lớn, lồ ô 738574 1264348 rừng gỗ 738415 1264331 rừng lồ ô 737934 1264384 rừng gỗ 737391 1264307 rừng gỗ 737126 1264255 rừng gỗ 736965 1264095 rừng lồ ô 738916 1261805 rừng gỗ lớn, lồ ô 739094 1261647 rừng gỗ lớn, lồ ô 739490 1261544 rừng gỗ, bụi 739585 1261407 rừng gỗ, bụi 735095 1271487 rừng hỗn giao lồ ô 735198 1271346 rừng hỗn giao lồ ơ, có suối cạn 735301 1271312 rừng hỗn giao lồ ô 735390 1271253 rừng rộng 735410 1271214 rừng rộng, có suối 735435 1271137 rừng rộng có nhiều dấu chân bò cũ 735430 1271097 rừng rộng có nhiều dấu chân bò cũ 735400 1271013 rừng hỗn giao lồ ô 735376 1270091 rừng rộng có nhiều dấu chân bò cũ 735427 1270887 rừng hỗn giao lồ ô, cỏ tranh 739919 1263145 rừng lồ ô 739708 1263164 có suối, rừng lồ 739536 1263240 có suối, rừng lồ ô 738398 1263253 rừng lồ ô (ngã ba) 51 Tuyến Tuyến Tuyến Tuyến Vĩnh An Mã Đà Mã Đà Hiếu Liêm 739308 1263814 rừng gỗ,lồ ơ, có khe khơng qua 727885 1257821 suối, gỗ lớn 726921 1257797 suối, gỗ lớn 726852 1257913 rừng gỗ rộng, mây 726710 1258049 rừng hỗn giao lồ ô 725159 1258769 rừng gỗ rộng, đường vào tw cục 725268 1258768 rừng gỗ rộng, suối 725290 125879 rừng gỗ rộng, suối le 725425 1258630 rừng gỗ rộng, suối lạng 725413 1258523 rừng gỗ rộng, ngã ba 725896 1258762 rừng gỗ rộng, suối cạn 725968 1258740 rừng gỗ rộng, suối đức 726004 1258716 trảng cỏ 726248 1258742 ngã ba 726533 1258655 ngã ba kết tuyến 731828 1261581 rừng hỗn giao trảng cỏ bụi 732168 1261810 rừng gỗ rộng 732169 1261818 rừng gỗ rộng 732247 1262161 rừng hỗn giao lồ ô 732395 1262444 rừng gỗ rộng 732691 1262576 rừng hỗn giao lồ ô 732945 1262817 rừng hỗn giao lồ ô 726656 1259239 rừng gỗ rộng 726694 1259255 suối khô 726726 1259259 suối khô 727142 1259866 rừng hỗn giao lồ ô 727126 1259623 rừng gỗ rộng 727263 1260106 rừng gỗ rộng 723007 1254121 rừng gỗ rộng 722093 1255196 rừng gỗ rộng 722619 1254353 suối 722099 1254929 rừng gỗ rộng 725539 1248168 rừng gỗ rộng 724788 1248702 suối 52 Tuyến Hiếu Liêm 724734 1248706 suối 734199 1270142 rừng hỗn giao, lồ ô 734402 1270523 rừng hỗn giao, có suối 734559 1270529 rừng hỗn giao, cỏ tranh 734661 1270705 rừng hỗn giao, bụi, gỗ lớn 734944 1270794 rừng hỗn giao, bụi, có suối 735435 1270884 rừng gỗ lớn, lồ 53 Phụ Lục : Một số hình ảnh KBT     Khỉ đuôi dài tuyến khu vực Hiếu Liêm Chà vá chân đen tuyến (Vĩnh An) Chà vá chân đen bị bắn chết tuyến khu vực Vĩnh An 54 ... Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tên đề tài : Điều tra thành phần loài thú linh trưởng Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên – Văn Hóa Đồng Nai Đề tài tiến hành Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên - Văn Hóa Đồng Nai, từ... hóa Đồng Nai 1.2 Mục tiêu đề tài Điều tra phát thành phần mức độ xuất loài, điều tra xác định mối đe dọa giá trị bảo tồn loài thú linh trưởng Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai Trên... thú linh trưởng KBTTN - VH Đồng Nai vấn đề cần thiết bối cảnh Với mong muốn góp phần nhỏ vào vấn đề nêu thực đề tài Điều tra thành phần loài thú linh trưởng Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI THÚ LINH TRƯỞNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI THÚ LINH TRƯỞNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay