NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BAO BÌ CARTON KHÁNG KHUẨN BẰNG CÁCH GẮN BẠC NANO DÙNG TRONG THỰC PHẨM

55 40 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ĐINH HUỲNH NHƯ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BAO CARTON KHÁNG KHUẨN BẰNG CÁCH GẮN BẠC NANO DÙNG TRONG THỰC PHẨM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ĐINH HUỲNH NHƯ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BAO CARTON KHÁNG KHUẨN BẰNG CÁCH GẮN BẠC NANO DÙNG TRONG THỰC PHẨM Ngành: Công Nghệ Sản Xuất Giấy Và Bột Giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.s NGUYỄN NGỌC DUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Với tất lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành cảm ơn: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Duy Thạc sĩ Võ Thị Kim Lăng Thầy cô tận tình giúp đỡ nhiều để chúng em hồn thành luận văn Với lòng kính u thương mến, xin gửi đến Cha Mẹ gia đình động viên ủng hộ Chúng em xin cảm ơn tất thầy cô khoa Lâm Nghiệp, ngành Công Nghệ Sản Xuất Giấy Bột Giấy trường Đại Học Nông Lâm truyền đạt cho em vốn kiến thức quí báo bốn năm học vừa qua Chúng em xin cảm ơn Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Hiến, chị Khanh, chị Lan Trung Tâm Nghiên Cứu Triển Khai Công Nghệ Bức xạ, cảm ơn chị Quỳnh Viện Sinh Học Nhiệt Đới, Hưng, anh Hải sở gia cơng khí giúp đỡ tạo điều kiện tốt để chúng em thực luận văn Xin cảm ơn Khánh, anh Vũ tất anh em công nhân công ty cổ phần giấy An Bình tận tình hướng dẫn chúng em Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè chúng tôi, bạn chia sẽ, giúp đỡ nhiều thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 NGUYỄN ĐINH HUỲNH NHƯ ii TĨM TẮT Khóa luận tốt nghiệp “ Nghiên cứu chế tạo bao carton kháng khuẩn cách gắn bạc nano dùng thực phẩm” thực Trung Tâm Nghiên Cứu Và Triển Khai Công Nghệ Bức Xạ VINAGAMMA TP HCM Công ty Cổ Phần Giấy An Bình Thời gian thực khóa luận từ 02/2011 đến 06/2011 Nội dung khóa luận: Xeo mẫu handsheet định lượng 120g/m2 Gắn bạc nano lên giấy bao carton vị trí nồng độ khác sử dụng keo bạc nano máy tráng bạc nano chế tạo khóa luận “ Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 thiết bị gắn bạc nano dung làm giấy kháng khuẩn” Khảo sát khả kháng khuẩn giấy bao cartongắn bạc nano Kết đạt được: - Chọn vị trí gắn bạc nano hoàn thiện dây chuyền sản xuất giấy kháng khuẩn - Đánh giá hiệu suất kháng khuẩn E.coli nấm mốc phương pháp đếm khuẩn lạc đĩa, từ chọn nồng độ bạc sử dụng tối ưu iii MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu dây chuyền sản xuất giấy carton cơng ty cổ phần giấy An Bình 2.1.1 Qui trình chuẩn bị bột 2.1.2 Qui trình xeo giấy 2.1.3 Qui trình sản xuất giấy phòng thí nghiệm 2.1.3.1 Sơ đồ 2.1.3.2 Thuyết minh sơ đồ 2.2 Công nghệ nano 2.2.1 Khái niệm khoa học, công nghệ vật liệu nano 2.2.2 Bạc số ứng dụng nano bạc 2.2.3 Các phương pháp chế tạo vật liệu nano 2.2.3.1 Phương pháp bay vật lý (physical vapor synthesis, PVS) 10 iv 2.2.3.2 Phương pháp phân hủy nhiệt (thermal decomposition - TD) 11 2.2.3.3 Phương pháp điện hóa (electrochemical - EC) 11 2.2.3.4 Phương pháp quang hóa (photochemical - PC) 11 2.2.3.5 Phương pháp siêu âm (ultrasound) 11 2.2.3.6 Phương pháp xạ vi sóng điện từ (Microwave) 12 2.2.3.7 Phương pháp polyol 12 2.2.3.8 Phương pháp khử 12 2.2.3.9 Phương pháp khử xạ (radiation chemical reduction - RCR) 12 2.3 CHITIN VÀ CHITOSAN 13 2.4 CHỦNG VI SINH VẬT 15 2.4.1 Escherichia coli 15 2.4.1.1 Hình thể 16 2.4.1.2 Tính chất ni cấy 16 2.4.1.3 Tính chất vi sinh vật hóa học 16 2.4.1.4 Sức đề kháng 16 2.4.1.5 Các chất E.coli tổng hợp nên 16 2.4.1.6 Các nhóm E.coli 16 2.4.1.7 Phân bố tự nhiên khả gây bệnh 17 2.4.2 Nấm mốc đen Aspergillus niger (A.niger) 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu 18 3.2 Xeo mẫu giấy handsheet định lượng 120g/m2 18 3.3 Lựa chọn vị trí gắn bạc nano lên giấy 19 3.3.1 Gắn bạc nano lên giấy giai đoạn phần ướt 19 3.3.2 Gắn bạc nano lên giấy giai đoạn phần khô ( sau sấy lần một) 20 3.4 Khảo sát khả kháng khuẩn giấy carton gắn bạc nano 21 3.4.1 Nguyên liệu, hóa chất thiết bị 21 3.4.1.1 Nguyên liệu hóa chất 21 3.4.1.2 Thiết bị dụng cụ 21 v 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.2.1 Nguyên tắc 21 3.4.2.2 Pha loãng mẫu theo dãy thập phân 22 3.4.2.3 Kỹ thuật thực 22 3.4.2.4 Tính kết 23 3.4.2.5 Tính hiệu suất kháng khuẩn 23 3.4.3 Tiến hành 24 3.4.3.1 Sơ đồ 24 3.4.3.2 Thuyết minh sơ đồ 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano 27 4.1.1 Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano giai đoạn phần ướt 27 4.1.2 Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano giai đoạn sau sấy lần 28 4.1.3 Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano dãy nồng độ 50, 100 150ppm 30 4.2 Hiệu suất kháng nấm giấy carton chứa bạc nano 32 4.3 Khảo sát khả liên kết chitosan với xenlulo 33 4.4 Giá thành sản phẩm 35 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Kiến nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Chú thích CNNN Công nghệ nano KH&CNNN Khoa học công nghệ nano VLNN Vật liệu nano PVP Polyvinyl pyrolidone PVA Polyvinyl alcol TEM Kính hiển vi điện tử truyền qua CFU Đơn vị hình thành khuẩn lạc E.Coli Eschericchia coli A.niger Aspergillus niger nm nanomet VINAGAMMA Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ xạ TP.HCM vii DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Qui trình chuẩn bị bột Hình 2.2: Qui trình xeo giấy Hình 2.3 Xeo mẫu giấy handsheet Hình 2.4 Phương pháp điều chế bạc nano 10 Hình 2.5 Cơng thức cấu tạo chitin chitosan 13 Hình 2.6 công thức cấu tạo chitin 14 Hình 2.7 Cơng thức cấu tạo chitosan 14 Hình 2.8 Vi khuẩn E.coli 15 Hình 3.1 Gắn bạc nano lên giấy giai đoạn phần ướt 19 Hình 3.2 Gắn bạc nano lên giấy giai đoạn phần khô 20 Hình 3.3 Sơ đồ cấy đếm vi khuẩn 24 Hình 4.1: Hiệu suất kháng E.coli bạc nano giấy carton nồng độ 5, 10 và15mM giai đoạn phần ướt 27 Hình 4.2: Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano nồng độ 5, 10 15mM giai đoạn sau sấy lần 28 Hình 4.3 Dây chuyền sản xuất giấy kháng khuẩn 29 Hình 4.4: Khảo sát định tính khả kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano nồng độ 10mM 100ppm 30 Hình 4.5: Đĩa cấy vi khuẩn E.coli 31 Hình 4.6: Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano10mM pha loãng 50, 100 150ppm 31 Hình 4.7: Khảo sát định tính khả kháng nấm giấy carton gắn bạc nano nồng độ 10mM 32 Hình 4.8: Hiệu suất kháng nấm giấy carton gắn bạc nano 5, 10 và15mM 33 Hình 4.9: Đĩa cấy nấm 33 viii Hình 4.10: Đánh giá khả liên kết thông qua hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano nồng độ 5, 10 15mM 34 Hình 4.11 Sản phẩm 35 ix 4.1.2 Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano giai đoạn sau sấy lần Cho giấy E.coli vào bình lắc 30 phút, đem cấy Bảng 4.2: Kết khảo sát mật độ E.coli bị tiêu diệt, hiệu suất kháng E.coli bạc nano giấy carton nồng độ 5, 10 và15mM giai đoạn sau sấy lần Tên Kết đếm mẫu 10-4 M0 NMTC NMTC NMTC NMTC 200 210 2,05.108 M1 NMTC NMTC 100 112 84 110 1,84.107 91,02 M2 51 47 60 61 15 27 1,1.106 99,46 M3 70 73 27 26 23 24 8,9.105 99,56 CFU 10-5 10-6 η (CFU/ml) (%) (M0 = Đ/C, M1 = 5mM, M2 = 10mM, M3 = 15mM) Hình 4.2: Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano nồng độ 5, 10 15mM giai đoạn sau sấy lần Kết bảng 4.1, 4.2 hình 4.1, 4.2 cho thấy: Hiệu suất gắn bạc nano lên giấy giai đoạn phần ướt cao giai đoạn sau sấy lần lượng bạc nano gắn lên giấy lại cao mà chênh lệch hiệu suất nhỏ Từ việc lựa chọn vị trí gắn bạc nano lên giấy thích hợp giai đoạn sau 28 sấy lần đem lại lợi ích kinh tế cao cần lượng bạc nano nhỏ mà hiệu suất mang đến lại cao không giai đoạn phần ướt Ỉ Hồn thiện dây chuyền sản xuất giấy kháng khuẩn Màu Bể 10 Bột cấp cho xeo Bột chảy tràn Thùng điều tiết Phèn Chất trợ bảo lưu Bơm quạt Bột chảy tràn Môi phun Nước lưới Lô lưới Nước ép Sấy Đi xử lí Gắn bạc nano lên giấy Sấy Cắt, cuộn lại Thành phẩm Hình 4.3 Dây chuyền sản xuất giấy kháng khuẩn 29 Đồng thời chọn mẫu bạc nano tối ưu mẫu có nồng độ 10mM Sau lựa chọn vị trí gắn bạc nano nồng độ 10mM tác giả tiếp tục khảo sát dãy nồng độ 50, 100 150ppm 4.1.3 Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano dãy nồng độ 50, 100 150ppm Hình 4.4: Khảo sát định tính khả kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano nồng độ 10mM 100ppm Cho giấy E.coli vào bình lắc 30 phút, đem cấy Bảng 4.3: Kết khảo sát mật độ E.coli bị tiêu diệt, hiệu suất kháng E.coli bạc nano 10mM giấy carton nồng độ 50, 100 150ppm Tên Kết đếm -4 CFU -5 -6 η mẫu 10 M0 NMTC NMTC NMTC NMTC 200 220 2,1.108 M1 NMTC NMTC 83 86 27 38 1,06.107 95 M2 84 87 51 47 35 1,3.106 99,38 M3 80 70 29 30 20 9,5.105 99,54 10 (CFU/ml) (%) 10 (M0 = Đ/C, M1 = 50ppm, M2 = 100ppm, M3 = 150ppm) 30 Hình 4.5: Đĩa cấy vi khuẩn E.coli Hình 4.6: Hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano10mM pha loãng 50, 100 150ppm 31 Kết quả: Từ kết cho thấy mẫu bạc nano 10mM nồng độ 100ppm thích hợp Hiệu suất bạc nano 15mM cao 10mM lợi ích kinh tế nên mẫu 10mM nồng độ 100ppm lựa chọn 4.2 Hiệu suất kháng nấm giấy carton chứa bạc nano Hình 4.7: Khảo sát định tính khả kháng nấm giấy carton gắn bạc nano nồng độ 10mM Bảng 4.4: Kết khảo sát mật độ nấm bị tiêu diệt, hiệu suất kháng nấm bạc nano 5mM, 10mM, 15mM giấy carton Tên Kết đếm mẫu 10-4 M0 48 67 34 48 46 28 1,2.106 M1 31 37 15 23 21 12 3,4.105 71,6 M2 24 29 12 11 7 2,9.105 75,8 M3 25 23 10 15 2,5.105 79,1 CFU 10-5 10-6 (M0 = Đ/C, M1 = 5mM, M2 = 10mM, M3 = 15mM) 32 η (CFU/ml) (%) Hình 4.8: Hiệu suất kháng nấm giấy carton gắn bạc nano 5, 10 và15mM Hình 4.9: Đĩa cấy nấm Kết cho thấy hiệu suất kháng nấm giấy gắn bạc nano tăng theo nồng độ bạc đạt hiệu suất kháng khuẩn cao nồng độ 15mM 4.3 Khảo sát khả liên kết chitosan với xenlulo Lắc giấy 30 phút lấy ra, sau rút 1ml dung dịch chứa E.coli cho vào bình vừa lắc đem cấy 33 Bảng 4.5: Đánh giá khả liên kết thông qua kết khảo sát mật độ E.coli bị tiêu diệt, hiệu suất kháng E.coli bạc nano giấy carton nồng độ 5, 10 15mM Kết đếm Tên 10-5 CFU 10-6 η mẫu 10-4 Đ/C NMTC NMTC 260 160 74 108 2,85.107 5mM NMTC NMTC 257 166 70 82 2,65.107 7,01 10mM NMTC NMTC 150 240 79 69 2,44.107 14,3 15mM NMTC NMTC 184 192 51 68 2,25.107 21,05 (CFU/ml) (%) Hình 4.10: Đánh giá khả liên kết thông qua hiệu suất kháng E.coli giấy carton gắn bạc nano nồng độ 5, 10 15mM Kết cho thấy liên kết chitosan giấy nên hạt bạc nano khơng bị rơi khỏi tờ giấy Điều chứng minh qua việc hiệu suất kháng khuẩn thâp từ 7,01 (5mM) – 14,3 (10mM) – 21,05 (15mM) 34 4.4 Giá thành sản phẩm Sau cộng tất chi phí chúng tơi đưa mức giá thành sản phẩm là: Theo kết thử nghiệm Trung Tâm 3: hàm lượng bạc có mặt giấy 0,03mg/m2 Tính tốn kết mức 4750000 đ/tấn giấy Ví dụ giấy bình thường giá thành 10000000đ giá giấy kháng khuẩn 14750000đ Theo kết thực tế: 19,6ml dung dịch bạc nano 10mM 100ppm trán 8g giấy Tính tốn ta kết 4900000 đ chênh lệch 150000 đ so với giá kiểm định Hình 4.11 Sản phẩm 35 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời gian thực đề tài thu số kết sau: − Lựa chọn vị trí thích hợp gắn bạc nano lên giấy − Đã tạo giấy carton chứa bạc nano với nồng độ bạc nano 5ppm, 10ppm, 15ppm − Chọn mẫu kháng khuẩn tối ưu để sử dụng sản xuất giấy bao gói thực phẩm Đó mẫu 10mM 100ppm có hiệu suất kháng E.coli 99.38%, nấm mốc 75.8% − Giấy tạo mặt cảm quan màu sắc không khác so với mẫu giấy carton bình thường, độ bền lý có tăng lên khơng nhiều 5.2 Kiến nghị ¾ Tiếp tục nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn giấy chứa bạc nano nhiều chủng vi sinh vật khác ¾ Nghiên cứu khắc phục màu giấy gắn bạc nano để mở rộng phạm vi ứng dụng sản phẩm ¾ Tiếp tục nghiên cứu vị trí gắn bạc lên giấy để chon vị trí thích hợp dây chuyền sản xuất 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Duy Du cộng (2007), “ Nghiên cứu chế tạo bạc nano phương pháp chiếu xạ”, Tạp chí Hóa học Ứng dụng, 63(3), Tr 40-42 PhạmDũng cộng (2001) “Nghiên cứu chế tạo màng sinh học VINACHITIN”, Tạp chí Hóa học Ứng dụng, 39(2), Tr 21-27 PhạmDũng cộng (1997) “ Nghiên cứu điều chế chitosan từ Beta – chitin”, Tạp chí Hóa học, 35(3b), Tr 81- 84 Nguyễn Ngọc Duy (2004), Nghiên cứu xử lý biến tính chitin tạo chitosan vật liệu hấp phụ kim loại, Khóa luận cử nhân khoa học ngành hóa lý, Trường ĐH KHTN ĐHQG Tp HCM Huỳnh Nguyễn Trà Mi, (2009), Nghiên cứu chế tạo màng hydrogel gắn bạc nano dùng chữa bỏng , Khóa luận cử nhân khoa học ngành hóa lý, Trường ĐH KHTN ĐHQG Tp HCM Đặng Văn Phú, (2004), Nghiên cứu chế tạo vải kháng khuẩn cách gắn bạc nano, Khóa luận cử nhân khoa học ngành hóa lý, Trường ĐH KHTN ĐHQG Tp HCM Trương Kim Hiếu, (2006), Giáo trình cơng nghệ nano, Bộ mơn Vật Lý Ứng Dụng, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM, Tr 125-128 Hà Thúc Huy (2000), Giáo trình hóa keo, Nhà xuất ĐHQG Tp.HCM, Tr 108-109 Cù Thành Long (2007), Giáo trình phương pháp thống kê thực nghiệm hóa học, Khoa Hóa, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM, Tr 28-37 10 Đặng Văn Phú cs (2008), “Chế tạo keo bạc nano phương pháp chiếu xạ sử dụng polyvinyl pyrolidon/chitosan làm chất ổn định”, Tạp chí Khoa học Cơng Nghệ, 46(3), tr 81-86 11 Lê Hữu Tư (2002), Khảo sát hiệu ứng chiếu xạ Co-60 lên chitin trình thủy phân chitin tạo glucozamin hydroclorua, Khóa luận cử nhân khoa học, Đại học Đà Lạt 12 Hồ Thị Mai Xuân, (2000), Chế tạo vật liệu tổng hợp từ chiotsan PVA, Khóa luận cử nhân khoa học ngành hóa lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM 37 13 Abhilash, S and Joydeep (2004), “ Nanoparticles for nanotechnology”, Journal of physics science and Idea, pp 50-57 14 Belloni, J., Mostafavi, M., Remita, H., Marinier J.L., Delcourt, M., (1998), “Radiation-induced synthesis of mono-and multi-metallic clusters and nanocolloids”, New Journal of Chemistry 22(11), pp 1239-1255 15 Brugnerotto, J., Lizardi, J., Goycoolea, F.M., Arguelles-Monal, W., Desbrieres, J., Rinaudo, M., (2001), “An infrared investigation in relation with chitin and chitosan characteration”, Polymer, 42(8), pp 3569-3580 16 Chen, P., Song, L., Liu, Y., Fang, Y., (2007), “Synthesis of silver nanoparticles by γ-ray irradiation in acetic water solution containing chitosan”, Radiation Physics and Chemistry, 76(7), pp 1165-1168 17 Choi, S.H., Lee, S.H., Hwang, Y.M., Lee, K.P., Kang, D.K., (2003), “Interaction between the surface of the silver nanoparticles prepared by γirradiation and organic molecules containing thiol group”, Radiation Physics and Chemistry, 67(3), pp 517-521 18 Long, D., Wua, G., Chen, S., (2007), “Preparation of oligochitosan stabilized silver nanoparticles by gamma irradiation”, Radiation Physics and Chemistry 76 , pp 1126–1131 19 Gautam, G.P., Singh, S., (2006), “A simple polyol synthesis of silver metal nanopowder of uniform particles”, Synthetic Metals, 157(1) , pp - 10 20 Hornebecq, V., Antonietti, M., Cardinal, T., Delapierre, M.T., (2003), ‘‘Stable silver nanoparticles immobilized in mesoporus silica’’, Chem Mater., 15(10), pp 1993-1999 21 Huang, H.H., Ni, X.P., Loy, G.L., Chew, C.H., Tan, K.L., Loh, F.C., Deng, J.F., Xu, G.Q., (1996), “ Photochemical formation of silver nanoparticles in poly(N – vinylpyrrolidone)”, Langmuir, 12, pp 909 – 919 22 Kapoor, S., (1998), “Preparation, characterization, and surface modification of silver particles”, Langmuir, 14(5), pp 1021-1025 23 Kapoor, S., Gopinathan, C., (1998), “Reduction and aggregation of silver, copper and cadmium ions in aqueous, solutions of gelatin and carboxymethyl cellulose”, Radiation Physics and Chemistry, 53(2), pp 165-170 38 24 Li, T., Park, H.G., Choi, S.H., (2007), “ γ- Iradiation – in duced preparation of Ag and Au nanoparticles and their characterizations”, Material Chemistry and Physics, 105(2-3), pp 325-330 25 Mohan, M., Lee, K., Premkumar, T., Kurt, E., (2007), “Hydrogel networks as nanoreactors: A novel approach to silver nanoparticles for antibacterial applications”, Polymer, 48, pp 158-164 26 Patakfalvi, R., Papp, S and Dékány, I., (2006), “The kinetics of homogeneous nucleation of silver nanoparticles stabilized by polymers”, Journal of Nanoparticle Research, 9(3), pp 353-364 27 Ramnani, S.P., Biswal, J., Sabharwal, S., (2007) ‘‘Synthesis of silver nano particles suppoted on sillica aerogel using gamma radiolysis’’, Radiation Physics and Chemistry, 76(8-9), pp 1290-1294 28 Remita, P., Fontaine, C., Rochas, F., Muller and M Goldmanm (2005), “Radiation induced synthesis of silver nanochells formed onto organic micelles”, Eur Phys J D 34, pp 231-233 29 Royal Society & Royal Academy of Engineering (2004), Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties, The Royal Society,London, www.nanotec.org.uk/finalReport.htm 30 Sande, A., Cuna, M., López, R., (2006), “Formation of new glucomannan – chitosan nanoparticles and study of their ability to associate and deliver protein, Macromolecules, 39, pp 4152 – 4158 31 Shchkin, D.G., Radtchenko, I.L., Sukhorukov, G.B., (2003), “Photoinduced reduction of silver inside microscale polyelectrolyte capsules”, chemphyschem, (10), pp 1101-1103 32 Siddhartha, S., Bera, T., Roy, A., Singh, G., Ramachandrarao, P., and Dash, D., (2007), “ Characterization of enhanced antibacterial effect of novel silver nanoparticles”, Nanotechnology, 18(22), pp 1-9 33 Silver,S., Phung, L.T., Sivel, G., (2006), “Silver as biocides in burn and wound dressings and bacterial resistance to silver compounds”, Journal of Industry Microbiology and Biotechnol, 33(7), pp 627-634 34 Spinks, J.W.T., and Woods, R.J., (2003), “An Introduction to Radiaction chemistry”, University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan Canada, pp 178-184, 243-307 39 35 Sun, C., Chen, H., Ji, C., Wang, C., Sun, Y., Wang, B., (2000) ‘‘degradation behavior of Chitosan in ‘green’ synthesis of gold nano particles’’, Cabohydrate Reseach, 343(15), pp 2595 -2599 36 Temgire, M.K., and Joshi, S.S., (2004), “Optical and structural studies of silver nanoparticles, Radiation Physics and Chemistry”, 71(5), pp 1039-1044 37 Urben, P., Bretherick , L., (1999), Handbook of Reactive Chemiscal Hazards, Sixth Edition-Vol.1, pp 833-839 38 Xu, Z., Peng, Y., Wantai, Y., Jinchun, C., (2008), “The bio-inspired approach to controllable biomimetic synthesis of silver nanoparticles in organic matrix of chitosan and silver-binding peptide (NPSSLFRYLPSD)”, Materials Science and Engineering C 28(2), pp 237–242 39 Yu, D., Sun, X., Bian, J., Tong, Z., Qian, Y., (2004), “Gamma-radiation synthesis, characterization and nonlinear optical properties of highly stable colloidal silver nanoparticles in suspensions”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 23(1-2), pp 50-55 40 PHỤ LỤC Phụ lục Cách pha dung dịch bạc nano nồng độ ppm 1ppm = 1mg/l Ỉ100ppm = 100mg/l cần pha 0,5lít Ỉ50mg = 0,05g Mẫu 5mM Có: 0,255g Ỉ 300ml 0,05g Ỉ 58,8ml (cần rút 58,8ml bạc nano cho vào bình sau định mức đến 500ml) Mẫu 10mM 0,51g Ỉ 300ml (cần rút 29,4ml bạc nano cho vào bình sau định mức đến 0,05 Ỉ 29,4ml 500ml) Mẫu 15mM 0,765 Ỉ 300ml (cần rút 19,6ml bạc nano cho vào bình sau định mức đến 0,05 Ỉ 19,6ml 500ml) 41 Phụ lục Cách tính giá thành sản phẩm Tính giá thành thực tế: Ta có: 500ml Ỉ 0,05g bạc 20,84ml Ỉ 2,084.10-3g bạc Mà: 20,84ml dung dịch bạc nano trán 8g giấy 2,084.10-3g Ỉ 8g giấy 260,5g bạc Å 1.000.000g giấy Ta lại có: 100g bạc Ỉ 1.900.000đ 260,5 Ỉ 4.949.500đ Tính giá thành kiểm định Ta có: giấy có định lượng 120g/m2 120g Ỉ 1m2 1.000.000g Ỉ 8.333,3 m2 Mà: 0,03mg bạc Ỉ 1m2 250.000mg Å 8.333,3 m2 Ta có: 1.900.000 Ỉ 100g 4.750.000 Å 250g 42 ... nano chế tạo khóa luận “ Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 thiết bị gắn bạc nano dung làm giấy kháng khuẩn Khảo sát khả kháng khuẩn giấy bao bì carton có gắn bạc nano. .. nghiệp “ Nghiên cứu chế tạo bao bì carton kháng khuẩn cách gắn bạc nano dùng thực phẩm thực Trung Tâm Nghiên Cứu Và Triển Khai Công Nghệ Bức Xạ VINAGAMMA TP HCM Cơng ty Cổ Phần Giấy An Bình Thời... GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ĐINH HUỲNH NHƯ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BAO BÌ CARTON KHÁNG KHUẨN BẰNG CÁCH GẮN BẠC NANO DÙNG TRONG THỰC PHẨM Ngành: Công
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BAO BÌ CARTON KHÁNG KHUẨN BẰNG CÁCH GẮN BẠC NANO DÙNG TRONG THỰC PHẨM , NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BAO BÌ CARTON KHÁNG KHUẨN BẰNG CÁCH GẮN BẠC NANO DÙNG TRONG THỰC PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay