ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA RỪNG THÔNG HAI LÁ (Pinus merkusii ) TRỒNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2

102 23 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN BÁ TUYÊN ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THÔNG HAI (Pinus merkusii ) TRỒNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN BÁ TUYÊN ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THÔNG HAI (Pinus merkusii ) TRỒNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS LÊ HUỲNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i CẢM TẠ Để kết ngày hơm nay, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy, giáo trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Cảm ơn q thầy, giáo khoa Lâm Nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ Tôi suốt trình học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ThS Lê Huỳnh, thầy giáo trực tiếp hướng dẫn Tơi thực khóa luận tốt nghiệp này, thầy dành nhiều thời gian q báu tận tình giúp tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Hồ Ngọc Lượng hạt phó, Phan Thế Dũng hạt trưởng tất cô, công tác hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình thu thập số liệu ngồi trường Xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đặng Thị Bền Vững quan tâm, hỗ trợ tơi q trình thực khóa luận Chân thành gửi lời cảm ơn ba, mẹ quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè, tập thể lớp DH07QR động viên, hỗ trợ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Bá Tuyên ii TÓM TẮT Đề tài “định lượng khả hấp thụ CO2 rừng thông hai (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân, thành phố Đà Nẵng” thực từ tháng đến tháng năm 2011 với 24 ô tiêu chuẩn, diện tích ô 1000 m2 (20 x 50 m), ô chọn ngẫu nhiên đại diện theo cấp tuổi khác (mỗi cấp tuổi ô) Kết thu đề tài bao gồm: Trữ lượng rừng thông hai theo tuổi: Trữ lượng tuổi 16 70,8 m3/ha, tuổi 21 146 m3/ha, tuổi 25 196,5 m3/ha tuổi 28 222,5 m3/ha Sinh khối gỗ khô rừng thông hai theo tuổi: Sinh khối gỗ khô rừng thông tuổi 16 46 tấn/ha; tuổi 21 75,4 tấn/ha; tuổi 25 112,7 tấn/ha tuổi 28 144,6 tấn/ha Tổng sinh khối mặt đất rừng thông hai lá: Tổng sinh khối mặt đất rừng thông tuổi 16 67,3 tấn/ha; tuổi 21 110 tấn/ha; tuổi 25 164,5 tấn/ha tuổi 28 211,1 tấn/ha Tổng sinh khối rừng thông hai lá: Tổng sinh khối rừng thông tuổi 16 82 tấn/ha; tuổi 21 134,3 tấn/ha; tuổi 25 200,7 tấn/ha tuổi 28 257,6 tấn/ha Tổng lượng cacbon tích tụ rừng thơng hai lá: Tổng lượng cacbon tích tụ rừng thơng tuổi 16 44,3 tấn/ha; tuổi 21 72,5 tấn/ha; tuổi 25 108,4 tấn/ha tuổi 28 139 tấn/ha Tổng lượng CO2 hấp thụ rừng thông hai lá: Tổng lượng CO2 hấp thụ rừng thông tuổi 16 162,6 tấn/ha; tuổi 21 266,1 tấn/ha; tuổi 25 397,8 tấn/ha tuổi 28 510,5 tấn/ha Năng lực hấp thụ CO2 rừng thông hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân giá trị quy đổi thành tiền 862262,8 Euro iii SUMMARY Subject "Quantitative absorption of CO2 by two leaf pine (Pinus merkusii Jungh Et de Vriese) forests grow at the Hai Van Nam, Da Nang City" was conducted from March to July 2011 with 24 plots, each box is an area of 1000 m2 (20 x 50 m), cells were randomly selected and representative of different age levels (each level of age cells) The results of the research include: Two-leaf pine forest reserves with age: Reserves at age 16 is 70.8 m3/ha, age 21 is 146 m3/ha, age 25 is 196.5 m3/ha and age 28 is 222.5 m3/ha Biomass dry wood of pine leaves in two years: dry biomass of pine wood at age 16 is 46 tons / ha; age 21 is 75.4 tons / ha; age 25 is 112.7 tons / and the age of 28 is 144.6 tons / Total above-ground biomass of two leaf pine forest: total above-ground biomass of pine trees at age 16 is 67.3 tons / ha; age 21 is 110 tons / ha; age 25 is 164.5 tons / and age 28 is 211.1 tons / The total biomass of the two leaf pine forest: total biomass of the forest at the age of 16 is 82 tons / ha; age 21 is 134.3 tons / ha; age 25 is 200.7 tons / and the age of 28 is 257.6 tons / Total carbon accumulation of forest mitral:Total carbon accumulation of forest at the age of 16 is 44.3 tons /ha; age 21 is 72.5 tons /ha; age 25 is 108.4 tons / and age 28 is 139 tons / Total CO2 absorption of two leaf pine forest: The total amount of CO2 absorbed by the forest at the age of 16 is 162.6 tons / ha; age 21 is 266.1 tons / ha; age 25 is 397.8 tons / and age 28 is 510.5 tons / CO2 absorption capacity of the two-leaf pine forests growing in Nam Hai Van is monetized value is 862,262.8 Euro iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình x Danh sách chữ viết tắt xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm sinh khối 2.1.1 Một số nghiên cứu sinh khối giới 2.1.2 Một số nghiên cứu sinh khối nước 2.2 Hấp thụ CO2 2.2.1 Những vấn đề liên quan đến CO2 2.2.2 Phương pháp điều tra hấp thụ CO2 lâm nghiệp 2.2.2.1 Phương pháp dựa mật độ sinh khối rừng 2.2.2.2 Phương pháp dựa điều tra rừng thông thường 2.2.2.3 Phương pháp dựa điều tra thể tích 10 2.2.2.4 Phương pháp dựa nhân tố điều tra lâm phần 10 2.2.2.5 Phương pháp dựa số liệu cá thể 11 2.2.2.6 Phương pháp dựa vật liệu khai thác 11 2.2.2.7 Phương pháp dựa mơ hình sinh trưởng 11 2.2.3 Những nghiên cứu CO2 12 v 2.2.3.1 Những nghiên cứu CO2 giới 12 2.2.3.2 Những nghiên cứu CO2 nước 13 2.3 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 14 2.3.1 Phân bố 14 2.3.2 Đặc điểm hình thái 15 2.3.3 Công dụng 15 2.3.4 Kỹ thuật trồng 16 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 16 2.4.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội 16 2.4.1.1 Vị trí địa lý diện tích lâm phần 16 2.4.1.2 Địa hình địa 16 2.4.1.3 Địa chất thổ nhưỡng 17 2.4.1.4 Khí hậu – thủy văn 17 2.4.1.5 Kinh tế - xã hội 20 2.4.2 Đặc điểm tài nguyên sinh vật rừng 21 2.4.2.1 Đặc điểm hệ sinh thái 21 2.4.2.2 Đặc điểm tài nguyên sinh vật rừng 23 Chương 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Mục đích nghiên cứu 25 3.2 Mục tiêu nghiên cứu 25 3.3 Vật liệu nghiên cứu 25 3.4 Nội dung nghiên cứu 26 3.5 Phương Pháp Nghiên Cứu 26 3.5.1 Ngoại nghiệp 26 3.5.2 Nội nghiệp 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Đặc điểm phân bố số (N) theo đường kính (D1,3) chiều cao (Hvn) 31 4.1.1 Phân bố số theo đường kính 31 4.1.2 Phân bố số theo chiều cao 34 vi 4.2 Tương quan chiều cao đường kính 37 4.3 Mối tương quan số (N) theo tuổi (A) 40 4.4 Sinh trưởng rừng trồng thơng hai rừng phòng hộ Nam Hải Vân 42 4.4.1 Mối tương quan đường kính (D1,3) tuổi (A) 42 4.4.2 Mối tương quan chiều cao với tuổi 44 4.4.3 Quy luật sinh trưởng thể tích 46 4.4.3.1 Hình số (f1,3 ) thông hai 46 4.4.3.2 Tương quan tuổi (A) với thể tích (V) 46 4.5 Trữ lượng rừng thông theo tuổi 48 4.6 Sinh khối 50 4.6.1 Sinh khối gỗ khô (W_gk) cho 50 4.6.2 Tổng sinh khối mặt đất (W_tmđ) cho 51 4.6.3 Tổng sinh khối tính cho qua năm (W_t) 52 4.7 Khả hấp thụ CO2 quần thể 52 4.7.1 Tổng lượng cacbon tích tụ (Ct) 1ha rừng thơng hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân 53 4.7.2 Tổng lượng CO2 hấp thụ 1ha rừng thơng hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân 53 4.8 Lượng giá tiền khả tích tụ bon rừng 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Lượng sinh khối kiểu rừng Australia Bảng 2.2 Lượng mưa Hải Vân vùng phụ cận 18 Bảng 2.3 Chỉ số khô hạn khu vực Hải Vân 18 Bảng 2.4 Các số nhiệt ẩm khu vực Hải Vân 19 Bảng 3.1 Hệ số quy đổi tính CO2 hấp thụ dựa vào trữ lượng thơng hai 30 Bảng 4.1 Phân bố số theo cấp đường kính rừng thơng nhựa qua năm đặc trưng mẫu 32 Bảng 4.2 Phân bố số theo cấp chiều cao rừng thông nhựa qua năm đặc trưng mẫu 35 Bảng 4.3 Các hàm thử nghiệm mối tương quan chiều cao đường kính rừng thơng hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân 38 Bảng 4.4 Bảng tương quan chiều cao theo đường kính 39 Bảng 4.5 Các hàm thử nghiệm mối tương quan số với tuổi 41 Bảng 4.6 Bảng tương quan số (N) tuổi (A) 41 Bảng 4.7 Các hàm thử nghiệm tương quan đường kính (D1,3) tuổi (A) 43 Bảng 4.8 Bảng tương quan đường kính (D1,3) tuổi (A) 43 Bảng 4.9 Bảng hàm thử nghiệm tương quan chiều cao (Hvn) tuổi (A) 45 Bảng 4.10 Bảng tương quan chiều cao (Hvn) tuổi (A) 45 Bảng 4.11 Các hàm thử nghiệm tương quan thể tích (V) tuổi (A) 47 Bảng 12 Bảng tương quan thể tích với tuổi rừng thơng hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân 47 Bảng 4.13 Trữ lượng rừng thơng qua tuổi tính cho 6000 m2 49 Bảng 4.14 Trữ lượng rừng thơng qua tuổi tính cho 49 Bảng 4.15 Sinh khối gỗ khô rừng thơng hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân qua tuổi 51 viii Bảng 4.16 Tổng sinh khối mặt đất rừng thông hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân qua tuổi 51 Bảng 4.17 Tổng sinh khối rừng thông hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân qua tuổi 52 Bảng 4.18 Tổng lượng cacbon tích tụ 1ha rừng thơng hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân qua tuổi 43 Bảng 4.19 Tổng lượng CO2 hấp thụ 1ha rừng thông hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân qua tuổi 54 Bảng 4.20 Giá trị tiền khả hấp thụ CO2 1ha rừng thông hai qua năm 55 ix Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ô tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 83 26,43 82 26,11 89 28,34 84 26,75 78 24,84 81 25,8 60 19,11 68 21,66 79 25,16 76 24,2 84 26,75 75 23,89 90 28,66 71 22,61 74 23,57 97 30,89 101 32,17 95 30,25 68 21,66 99 31,53 79 25,16 77 24,52 82 26,11 Hvn 17 17 19 18 16 17 14 15 12 16 19 16 18 16 16 18 19 18 15 18 17 15 18 Stt 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 75 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 79 25,16 75 23,89 81 25,8 68 21,66 83 26,43 76 24,2 78 24,84 82 26,11 75 23,89 73 23,25 96 30,57 79 25,16 98 31,21 77 24,52 84 26,75 81 25,8 83 26,43 53 16,88 92 29,3 76 24,2 81 25,8 65 20,7 73 23,25 Hvn 16 16 17 16 16 16 17 17 17 16 18 16 19 16 17 16 17 12 18 15 17 15 16 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 82 26,11 89 28,34 72 22,93 76 24,2 62 19,75 67 21,34 109 34,71 81 25,8 59 18,79 84 26,75 98 31,21 79 25,16 77 24,52 69 21,97 63 20,06 61 19,43 86 27,39 67 21,34 87 27,71 81 25,8 68 21,66 Hvn 16 17 16 16 15 15 18 16 15 17 18 17 17 16 15 13 18 16 18 17 14 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 88 28,03 60 19,11 65 20,7 108 34,39 86 27,39 85 27,07 72 22,93 57 18,15 69 21,97 81 25,8 79 25,16 77 24,52 87 27,71 69 21,97 63 20,06 78 24,84 60 19,11 57 18,15 98 31,21 75 23,89 64 20,38 Stt 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 76 Hvn 17 13 14 19 18 18 17 15 14 17 15 17 18 16 16 17 16 15 18 16 14 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 86 27,39 69 21,97 71 22,61 76 24,2 92 29,3 74 23,57 77 24,52 73 23,25 63 20,06 87 27,71 85 27,07 70 22,29 90 28,66 72 22,93 77 24,52 92 29,3 72 22,93 103 32,8 76 24,2 81 25,8 59 18,79 97 30,89 Hvn 17 15 16 16 17 16 14 16 15 17 17 16 18 17 17 18 16 17 16 16 13 18 Stt 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 77 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 65 20,7 65 20,7 70 22,29 88 28,03 65 20,7 76 24,2 94 29,94 84 26,75 82 26,11 94 29,94 82 26,11 77 24,52 64 20,38 83 26,43 87 27,71 95 30,25 78 24,84 62 19,75 59 18,79 94 29,94 77 24,52 65 20,7 Hvn 15 14 16 17 15 17 18 18 18 20 17 16 16 18 19 20 18 16 16 20 18 16 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ô tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 82 26,11 79 25,16 67 21,34 80 25,48 84 26,75 80 25,48 72 22,93 64 20,38 79 25,16 74 23,57 88 28,03 84 26,75 65 20,7 66 21,02 78 24,84 70 22,29 67 21,34 80 25,48 73 23,25 80 25,48 89 28,34 77 24,52 75 23,89 70 22,29 74 23,57 Hvn 17 16 17 17 18 18 18 16 17 17 19 18 16 16 17 15 15 17 16 17 19 16 16 17 17 Stt 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 78 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 89 28,34 72 22,93 78 24,84 70 22,29 87 27,71 64 20,38 62 19,75 69 21,97 75 23,89 65 20,7 75 23,89 87 27,71 68 21,66 72 22,93 92 29,3 57 18,15 61 19,43 56 17,83 70 22,29 81 25,8 74 23,57 86 27,39 54 17,2 68 21,66 59 18,79 Hvn 19 16 17 17 18 15 15 16 17 15 17 18 15 16 19 15 16 14 16 18 17 19 14 16 15 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 80 25,48 85 27,07 81 25,8 82 26,11 85 27,07 81 25,8 86 27,39 80 25,48 88 28,03 88 28,03 69 21,97 80 25,48 67 21,34 64 20,38 91 28,98 69 21,97 81 25,8 72 22,93 60 19,11 58 18,47 94 29,94 74 23,57 73 23,25 63 20,06 Hvn 18 19 18 17 18 18 18 17 19 18 15 17 16 14 18 16 18 17 15 14 19 15 14 15 Stt 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 79 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1986 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 84 26,75 78 24,84 97 30,89 62 19,75 69 21,97 73 23,25 103 32,8 82 26,11 81 25,8 83 26,43 74 23,57 83 26,43 73 23,25 63 20,06 75 23,89 81 25,8 78 24,84 69 21,97 74 23,57 80 25,48 76 24,2 58 18,47 67 21,34 81 25,8 Hvn 17 17 18 15 15 16 19 18 17 18 17 17 16 15 16 17 17 16 17 18 16 15 15 18 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1983 Diện tích = 1000m2 Ô tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 97 30,89 75 23,89 91 28,98 57 18,15 110 35,03 75 23,89 82 26,11 48 15,29 90 28,66 89 28,34 85 27,07 92 29,3 64 20,38 98 31,21 114 36,31 72 22,93 124 39,49 104 33,12 100 31,85 80 25,48 129 41,08 106 33,76 81 25,8 80 25,48 116 36,94 59 18,79 78 24,84 118 37,58 83 26,43 93 29,62 81 25,8 100 31,85 58 18,47 97 30,89 112 35,67 88 28,03 100 31,85 125 39,81 Hvn 19 17 19 15 20 14 19 16 20 19 19 20 17 21 22 17 18 22 21 17 23 21 19 17 20 16 18 22 19 14 18 19 17 19 19 18 19 22 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1983 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 90 28,66 97 30,89 130 41,4 65 20,7 72 22,93 84 26,75 116 36,94 74 23,57 126 40,13 80 25,48 114 36,31 53 16,88 65 20,7 103 32,8 96 30,57 88 28,03 91 28,98 89 28,34 85 27,07 47 14,97 96 30,57 56 17,83 79 25,16 108 34,39 92 29,3 109 34,71 84 26,75 100 31,85 79 25,16 115 36,62 60 19,11 114 36,31 85 27,07 86 27,39 53 16,88 118 37,58 79 25,16 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 80 Hvn 16 19 20 15 17 16 20 17 21 19 18 14 17 20 19 17 19 19 17 15 19 15 18 19 18 19 18 20 19 22 14 23 18 21 15 19 18 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1983 Diện tích ô = 1000m2 Ô tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 98 31,21 91 28,98 118 37,58 104 33,12 80 25,48 106 33,76 58 18,47 70 22,29 100 31,85 72 22,93 95 30,25 65 20,7 104 33,12 70 22,29 78 24,84 137 43,63 120 38,22 114 36,31 79 25,16 124 39,49 82 26,11 89 28,34 74 23,57 106 33,76 91 28,98 84 26,75 87 27,71 79 25,16 101 32,17 74 23,57 96 30,57 88 28,03 79 25,16 92 29,3 Hvn 19 18 20 18 17 20 15 16 18 16 19 17 19 16 18 19 19 17 19 20 19 20 18 20 20 20 21 20 20 18 21 20 20 21 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1983 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 84 26,75 96 30,57 79 25,16 85 27,07 64 20,38 72 22,93 126 40,13 93 29,62 59 18,79 108 34,39 127 40,45 96 30,57 87 27,71 69 21,97 72 22,93 76 24,2 103 32,8 81 25,8 94 29,94 79 25,16 112 35,67 85 27,07 73 23,25 124 39,49 93 29,62 87 27,71 79 25,16 68 21,66 72 22,93 77 24,52 96 30,57 83 26,43 86 27,39 78 24,84 119 37,9 54 17,2 74 23,57 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 81 Hvn 19 19 18 19 18 18 21 20 17 20 23 21 20 18 19 19 20 20 19 18 22 20 19 19 20 20 19 17 18 19 20 20 20 19 21 17 19 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1983 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số C1,3 D1,3 87 27,71 108 34,39 85 27,07 82 26,11 96 30,57 78 24,84 84 26,75 71 22,61 79 25,16 83 26,43 89 28,34 94 29,94 65 20,7 76 24,2 81 25,8 79 25,16 89 28,34 84 26,75 77 24,52 90 28,66 59 18,79 72 22,93 80 25,48 90 28,66 69 21,97 102 32,48 80 25,48 75 23,89 64 20,38 101 32,17 74 23,57 66 21,02 59 18,79 85 27,07 60 19,11 87 27,71 Loài : Pinus merkusii Năm trồng : 1983 Diện tích = 1000m2 Ơ tiêu chuẩn số Hvn 19 19 19 18 20 18 20 18 19 19 19 20 17 18 19 17 19 18 18 19 14 17 18 19 17 22 19 18 17 21 17 16 16 19 14 19 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 82 C1,3 73 79 77 85 83 80 87 79 103 96 72 102 69 78 97 84 95 54 65 69 95 91 70 83 86 82 104 79 90 87 121 85 79 96 87 76 92 58 74 82 107 91 82 D1,3 23,25 25,16 24,52 27,07 26,43 25,48 27,71 25,16 32,8 30,57 22,93 32,48 21,97 24,84 30,89 26,75 30,25 17,2 20,7 21,97 30,25 28,98 22,29 26,43 27,39 26,11 33,12 25,16 28,66 27,71 38,54 27,07 25,16 30,57 27,71 24,2 29,3 18,47 23,57 26,11 34,08 28,98 26,11 Hvn 17 18 18 19 19 19 20 18 21 20 17 21 18 18 19 19 20 16 17 18 20 19 18 19 19 19 20 19 20 19 22 20 19 21 20 19 20 16 18 19 20 20 20 Phụ biểu : Số liệu đường kính chiều cao 40 tiêu chuẩn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C1,3 (cm) 36 49 40 46 42 36 39 45 47 55 56 63 35 57 91 79 83 64 60 65 D1,3 (cm) 11,46 15,61 12,74 14,65 13,38 11,46 12,42 14,33 14,97 17,52 17,83 20,06 11,15 18,15 28,98 25,16 26,43 20,38 19,11 20,7 Hvn (m) 10 11 10 12 11 11 12 12 12 12 14 11 18 17 18 16 16 12 STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 83 C1,3 (cm) 65 85 62 70 87 83 82 89 84 78 65 103 96 88 91 89 85 47 96 56 D1,3 (cm) 20,7 27,07 19,75 22,29 27,71 26,43 26,11 28,34 26,75 24,84 20,7 32,8 30,57 28,03 28,98 28,34 27,07 14,97 30,57 17,83 Hvn (m) 12 17 12 16 18 17 17 19 18 16 17 20 19 17 19 19 17 15 19 15 Phụ biểu 3: Số liệu từ giải tích dung để tính V ngã hình số f Cây tiêu chuẩn STT 10 C(cm) 59 52 47 42 39 36 31 28 24 19 12 D(cm) 18,79 16,56 14,97 13,38 12,42 11,46 9,87 8,92 7,64 6,05 3,82 Ctb(cm) 55,5 49,5 44,5 40,5 37,5 33,5 29,5 26 21,5 15,5 Ctb(m) 0,555 0,495 0,445 0,405 0,375 0,335 0,295 0,26 0,215 0,155 0,042 V(m3) 0,024524 0,019508 0,015766 0,013059 0,011196 0,008935 0,006929 0,005382 0,00368 0,001913 0,00014 Vcây = 0,11103m3 C1,3 = 50cm Hmt = 10.7m Vtrụ = 0,2129m3 F ≈ 0,52 Cây tiêu chuẩn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C(cm) 89 85 81 78 75 76 72 70 67 64 56 51 52 47 42 33 24 16 D(cm) 28,34 27,07 25,8 24,84 23,89 24,2 22,93 22,29 21,34 20,38 17,83 16,24 16,56 14,97 13,38 10,51 7,64 5,1 2,87 Ctb(cm) 87 83 79,5 76,5 75,5 74 71 68,5 65,5 60 53,5 51,5 49,5 44,5 37,5 28,5 20 12,5 4,5 Ctb(m) 0,87 0,83 0,795 0,765 0,755 0,74 0,71 0,685 0,655 0,6 0,535 0,515 0,495 0,445 0,375 0,285 0,2 0,125 0,045 84 V(m3) 0,0602627 0,0548487 0,0503205 0,0465943 0,0453842 0,0435987 0,0401354 0,0373587 0,034158 0,0286624 0,0227886 0,0211166 0,0195084 0,0157663 0,0111963 0,006467 0,0031847 0,001244 0,0001129 Vcây = 0,5427 m3 C1,3=84cm Hmt = 18,7m Vtrụ =1,0505m3 F ≈ 0,52 Phụ biểu :Kết thử nghiệm phương trình tương quan chiều cao với đường kính Comparison of Alternative Models Model Correlation R-Squared Square root-X 0,9233 85,25% Linear 0,9227 85,14% Logarithmic-X 0,9200 84,64% Square root-Y 0,9131 83,38% Multiplicative 0,9087 82,57% S-curve -0,9016 81,28% Reciprocal-X -0,9014 81,26% Exponential 0,9001 81,02% 85 Phụ biểu 5: Kết thử nghiệm phương trình tương quan số với tuổi Comparison of Alternative Models Model Correlation R-Squared Square root-X -0,9906 98,13% Linear -0,9905 98,10% Logarithmic-X -0,9894 97,89% Square root-Y -0,9893 97,88% Exponential -0,9860 97,22% Reciprocal-X 0,9830 96,62% Multiplicative -0,9779 95,63% Reciprocal-Y 0,9730 94,66% 86 Phụ biểu : Kết thử nghiệm phương trình tương quan đường kính với tuổi Comparison of Alternative Models Model Correlation R-Squared Multiplicative 0,9934 98,68% Square root-X 0,9929 98,58% Linear 0,9873 97,48% Double reciprocal 0,9861 97,23% Square root-Y 0,9595 92,06% Logarithmic-X 0,9502 90,29% Exponential 0,9037 81,68% 87 Phụ biểu 7:Kết thử nghiệm phương trình tương quan chiều cao với tuổi Comparison of Alternative Models Model Correlation R-Squared Double reciprocal 0,9959 99,18% S-curve -0,9955 99,11% Square root-X 0,9949 98,99% Multiplicative 0,9948 98,97% Logarithmic-X 0,9944 98,88% Linear 0,9940 98,80% Square root-Y 0,9919 98,39% 88 Phụ biểu 8: Kết thử nghiệm phương trình tương quan tuổi với thể tích Comparison of Alternative Models Model Correlation R-Squared S-curve -0,9981 99,62% Square root-Y 0,9970 99,40% Logistic 0,9954 99,09% Multiplicative 0,9950 99,01% Log probit 0,9940 98,80% Linear 0,9919 98,39% Square root-X 0,9873 97,48% Exponential 0,9860 97,21% 89 ... thông hai lá: Tổng lượng CO2 hấp thụ rừng thông tuổi 16 1 62, 6 tấn/ha; tuổi 21 26 6,1 tấn/ha; tuổi 25 397,8 tấn/ha tuổi 28 510,5 tấn/ha Năng lực hấp thụ CO2 rừng thông hai trồng rừng phòng hộ Nam Hải. .. VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN BÁ TUYÊN ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THÔNG HAI LÁ (Pinus merkusii ) TRỒNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN, THÀNH PHỐ... Nam có vài nghiên cứu gần Trước tình hình chúng tơi thực đề tài “ Định lượng khả hấp thụ CO2 rừng thông hai (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) trồng rừng phòng hộ Nam Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA RỪNG THÔNG HAI LÁ (Pinus merkusii ) TRỒNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2, ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA RỪNG THÔNG HAI LÁ (Pinus merkusii ) TRỒNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay