NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY KEO LAI NUÔI CẤY MÔ TRONG GIAI ĐOẠN ĐƯA RA VƯỜN HUẤN LUYỆN TẠI VƯỜN ƯƠM THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI, TỈNH ĐỒNG NAI

85 27 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÝ NGỌC TUYỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY KEO LAI NUÔI CẤY TRONG GIAI ĐOẠN ĐƯA RA VƯỜN HUẤN LUYỆN TẠI VƯỜN ƯƠM THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÝ NGỌC TUYỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY KEO LAI NUÔI CẤY TRONG GIAI ĐOẠN ĐƯA RA VƯỜN HUẤN LUYỆN TẠI VƯỜN ƯƠM THUỘC CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TÂN MAI, TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS MẠC VĂN CHĂM TP Hồ Chí Minh Tháng / 2011 i    LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, xin chân thành cảm ơn: Quý thầy giáo Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực khóa luận Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Mạc Văn Chăm tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể Cán bộ, Cơng nhân viên Cơng ty cổ phần tập đồn Tân Mai – tỉnh Đồng Nai đặc biệt gia đình Hiền tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thu thập số liệu hồn thành khóa luận Tơi xin cảm ơn ủng hộ nhiệt tình, động viên chia sẻ bạn bè thân hữu gần xa Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha mẹ - người cơng sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ trưởng thành đến ngày hôm Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 06 năm 2011 Sinh viên Lý Ngọc Tuyền ii    TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng keo lai nuôi cấy giai đoạn đưa vườn huấn luyện vườn ươm thuộc Cơng ty cổ phần tập đồn Tân Mai, tỉnh Đồng Nai” thực tại vườn ươm Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 - Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: + Tìm hiểu ảnh hưởng giá thể đến tỷ lệ sống keo lai nuôi cấy sau đưa vườn huấn luyện + Chọn giá thể thích hợp cho sinh trưởng keo lai nuôi cấy giai đoạn đưa vườn huấn luyện dựa ảnh hưởng tổng hợp nhân tố hàm lượng hữu cơ, hàm lượng phân bón kháng khuẩn Trichoderma giá thể - Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài tiến hành thí nghiệm 13 nghiệm thức tương ứng với 13 công thức phối trộn bố trí theo khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên, với lần lặp lại, cụ thể là: + Nghiệm thức 1, gọi nghiệm thức đối chứng (NT1): 100% Đất; + Nghiệm thức (NT2): 75% Đất+ 25% xơ dừa tro trấu + kháng khuẩn Trichoderma; + Nghiệm thức (NT3): 75% Đất + 25% xơ dừa tro trấu; + Nghiệm thức (NT4): 75% Đất + 20% xơ dừa tro trấu + 5% phân vi sinh + kháng khuẩn Trichoderma; + Nghiệm thức (NT5): 75% Đất + 20% xơ dừa tro trấu + 5% phân vi sinh; + Nghiệm thức (NT6): 75% Đất + 15% xơ dừa tro trấu + 10% phân vi sinh + kháng khuẩn Trichoderma; iii    + Nghiệm thức (NT7): 75% Đất + 15% xơ dừa tro trấu + 10% phân vi sinh; + Nghiệm thức (NT8): 50% Đất + 50% xơ dừa tro trấu + kháng khuẩn Trichoderma; + Nghiệm thức (NT9): 50% Đất + 50% xơ dừa tro trấu; + Nghiệm thức 10 (NT10): 50% Đất + 45% xơ dừa tro trấu + 5% phân vi sinh + kháng khuẩn Trichoderma; + Nghiệm thức 11 (NT11): 50% Đất + 45% xơ dừa tro trấu + 5% phân vi sinh; + Nghiệm thức 12 (NT12): 50% Đất + 40% xơ dừa tro trấu + 10% phân vi sinh + kháng khuẩn Trichoderma; + Nghiệm thức 13 (NT13): 50% Đất + 40% xơ dừa tro trấu + 10% phân vi sinh - Kết thu đề tài là: + Thành phần hỗn hợp giá thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sinh trưởng sau chuyển từ nuôi cấy vườn ươm, cụ thể là: Qua 13 nghiệm thức, ta thấy nghiệm thức cho tỷ lệ sống cao ổn định qua giai đoạn Qua 13 nghiệm thức, ta thấy nghiệm thức chiều cao lớn iv    MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Thông tin sơ lược 2.1.3 Địa hình 2.1.4 Khí hậu 2.1.5 Những lợi huyện 2.2 Đặc điểm lâm sinh học keo lai 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Nguồn gốc – phân bố 2.2.3 Đặc điểm thực vật học 2.2.4 Đặc điểm sinh thái 2.2.5 Đặc điểm sinh trưởng keo lai 2.2.6 Tiềm bột giấy keo lai 2.2.7 Khả cải tạo đất keo lai v    2.3 Sơ lược nghiên cứu keo lai giới Việt Nam 2.3.1 Trên giới 2.3.2 Ở Việt Nam 10 2.4 Kỹ thuật nhân giống in vitro 10 2.4.1 Khái niệm nhân giống in vitro 10 2.4.2 sở khoa học chung nuôi cấy tế bào thực vật 11 2.4.3 Lợi ích nhân giống nuôi cấy tế bào thực vật 12 2.4.4 Các phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật 13 2.4.5 Các bước nhân giống invitro 13 2.4.6 Kỹ thuật trồng in vitro 13 2.4.7 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật 14 2.4.8 Một số thành tựu phương pháp nuôi cấy 15 2.4.8.1 Trên giới 15 2.4.8.2 Tại Việt Nam 16 2.5 So sánh phương pháp nhân giống trồng 17 2.5.1 Phương pháp nhân giống hữu tính 17 2.5.2 Phương pháp nhân giống vơ tính 18 2.5.2.1 Phương pháp giâm hom 18 2.5.2.2 Phương pháp nuôi cấy 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.2 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 20 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.2.2 Vật liệu nghiên cứu 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Phương pháp ngoại nghiệp 20 3.3.1.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.3.2 Các bước thực 23 3.2.3 Phương pháp nội nghiệp 26 vi    Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng giá thể đến tỷ lệ sống qua giai đoạn 27 4.1.1 Giai đoạn (1 tuần tuổi) 27 4.1.2 Giai đoạn (2 tuần tuổi) 30 4.1.3 Giai đoạn (1 tháng tuổi) 33 4.1.4 Giai đoạn (2 tháng tuổi) 36 4.2 Ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng 39 4.2.1 Giai đoạn (2 tuần tuổi) 39 4.2.2 Giai đoạn (1 tháng tuổi) 42 4.2.3 Giai đoạn (2 tháng tuổi) 45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.1.1 Ảnh hưởng giá thể đến tỷ lệ sống 49 5.1.2 Ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng chiều cao 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 52 vii    DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.2 Bảng phân tích tiêu bột giấy keo lai Bảng 4.1 Kết số sống giai đọan 27 Bảng 4.2 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến số sống giai đoạn 28 Bảng 4.3 Kết xếp hạng số sống giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 29 Bảng 4.4 Kết số sống giai đọan 30 Bảng 4.5 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến số sống giai đoạn 31 Bảng 4.6 Kết xếp hạng số sống giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 31 Bảng 4.7 Kết số sống giai đọan 33 Bảng 4.8 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến số sống giai đoạn 34 Bảng 4.9 Kết xếp hạng số sống giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 35 Bảng 4.10 Kết số sống giai đọan 36 Bảng 4.11 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến số sống giai đoạn 37 Bảng 4.12 Kết xếp hạng số sống giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 38 Bảng 4.13 Chiều cao vút giai đoạn 39 Bảng 4.14 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến chiều cao giai đoạn 40 Bảng 4.15 Kết xếp hạng chiều cao giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 41 Bảng 4.16 Chiều cao vút giai đoạn 42 viii    Bảng 4.17 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến chiều cao giai đoạn 43 Bảng 4.18 Kết xếp hạng chiều cao giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 44 Bảng 4.19 Chiều cao vút giai đoạn 45 Bảng 4.20 Kết phân tích phương sai ảnh hưởng giá thể đến chiều cao giai đoạn 46 Bảng 4.21 Kết xếp hạng chiều cao giai đoạn với trắc nghiệm Ducan 47 ix    P.3.2 Chiều cao sau cấy tháng tuổi lần lặp lại STT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 NT12 7 7.5 7.5 5.5 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7 7 5.5 7 6 6 6 5.5 5.5 7.5 5.5 7.5 7.5 7 7.5 7 7.5 7 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 7 5.5 6 7 7.5 5.5 6 7 5.5 7.5 7 5.5 7.5 5.5 6.6 7.5 6 7.7 7.5 10 7 7.5 5.5 6 11 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 7 6 7.5 12 5.5 5.5 7 7 13 5.5 7 7.5 5.5 7.5 6 14 5.5 7.5 7.5 6 7 7 15 5.5 7 5.5 7.5 6 16 7.5 7.5 7.5 6 7 7.5 17 5.5 7.5 5.5 6 7.5 18 5.5 5.5 5.5 5.5 7 5.5 7.5 7 19 7 7.5 6 7.5 7.5 7.5 20 6 6 5.5 7 7.5 6 5.5 21 5.5 7 7.5 6 7 22 7.5 7.5 7.5 6 23 5.5 7 7.5 5.5 7.5 24 5.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5 25 6 7.5 7 7.5 26 7 7.5 7.5 7 7.5 7.5 27 7.5 5.5 7.5 7 7.5 7 7.5 7.5 28 5.5 5.5 6 6 7 29 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 60    NT13 5.5 7.5 7.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 7.5 7.5 7 P.3.3 Chiều cao sau cấy tháng tuổi lần lặp lại STT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 5.5 6 5.5 7 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 7.5 7 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 5.5 5.5 5.5 7.5 6 6 7 6 7 5.5 7.5 7.5 7.5 7 5.5 6 7 7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 6 6 7.5 10 6 5.5 7.5 11 5.5 5.5 7 5.5 5.5 7.5 12 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 13 5.5 7 5.5 6 5.5 14 6 5.5 7.5 7.5 7 7.5 5.5 15 5.5 5.5 7 5.5 16 6 7.5 7.5 7.5 5.5 7.5 17 5.5 7.5 6 7.5 5.5 18 0 7.5 6 7.5 19 5.5 6 6 7.5 5.5 5.5 6 20 7.5 6 5.5 5.5 7.5 21 6 6 5.5 7.5 22 7.5 6 7 7.5 5.5 23 7.5 7.5 7.5 6 7.5 24 6 7 5.5 7 25 7.5 7.5 7.5 5.5 7.5 26 7.5 7 7 7.5 27 5.5 5.5 7 6 7 28 5.5 7 7.5 7.5 7.5 5.5 7.5 29 7.5 6 5.5 7.5 7.5 30 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 5.5 7 61    NT12 5.5 5.5 7.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 6 7.5 7 6 7.5 7.5 NT 13 6 7.5 5.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 5.5 7.5 7 7.5 PHỤ LỤC CHIỀU CAO CÂY SAU KHI CẤY ĐƯỢC THÁNG TUỔI P.4.1 Chiều cao sau cấy tháng tuổi lần lặp lại STT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 NT12 12 12 15 15 12.5 15 15 12 14.5 15 12.5 12.5 15 15 15 12.5 12 14.5 12.5 12.5 15 15 15 12 12.5 15.5 15 15 19 15 14.5 15 14.5 12.5 12.5 15 15 14.5 14.5 12 14.5 15 14.5 15 14.5 12 15 15 0 14.5 15 15 15 15 12 15 15 14.5 12.5 15 15 15 14.5 14.5 15 15 15 15 12 15 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 15 14.5 14.5 0 15 12 14.5 15 15 12 12.5 14.5 15 12 14.5 12 14.5 15 15 12.5 15 15 15 12 10 15 15 12 15 14.5 12.5 15 14.5 12 12.5 15 15 11 12.5 12.5 15 15 15.5 14.5 12.5 15 15 14.5 14.5 15 12 14.5 15 12.5 12.5 12.5 15 15 12 15 12.5 15 13 12 14.5 15 15 15 14.5 14.5 14.5 15 12.5 15 14 15 15 15 15 12.5 15 12 15 12 12.5 12 15 15 14.5 15 14.5 14.5 12 15 15 15 12.5 14.5 12.5 15 16 12.5 12.5 15 15 14.5 15 12.5 14.5 15 12.5 12.5 17 14.5 15 14.5 15 15.5 14.5 15 15 14.5 14.5 14.5 15 18 15.5 12 15 15 15.5 15 14.5 15 15 14.5 15 12 19 12.5 15 15 14.5 14.5 14.5 15 12 15 14.5 15 15 20 15 14.5 12.5 15 15.5 12 12.5 14.5 14.5 12 15 21 14.5 14.5 15 15 12.5 15 15 15 12 15 15 14.5 22 12.5 15 12.5 12 12 15 12 15 12.5 15 15 23 12.5 12.5 15 15 12 15 12.5 15 14.5 14.5 15 12.5 24 15.5 15 12 14.5 15 14.5 15 12 15 15 15 12.5 25 15 14.5 15 15 0 12.5 15 12 14.5 14.5 15 26 12 15 12.5 12 12 14.5 15 12.5 14.5 15 14.5 12 27 12.5 15 14.5 12 15.5 12 12 15 15 12 12 28 15 15 15 12 15.5 12.5 12 12 12 15 14.5 12 29 15.5 14.5 14.5 14.5 15.5 15 14.5 14.5 15 15 12.5 12 30 15 15 12.5 15 14.5 12.5 15 12 15 12 62    NT13 15 14.5 15 12 12.5 15 15.5 14.5 12 12.5 15 15 12.5 15 12 12.5 15 12 14.5 15 14.5 15 12 14.5 15 12 15 P.4.2 Chiều cao sau cấy tháng tuổi lần lặp lại STT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 15 12 15 15 15 15 12.5 15 15 14.5 12.5 15 12.5 14.5 15.5 15 12 15 14.5 14.5 15 12 14.5 15 15 15 15 15 12.5 14.5 15 15.5 12 15.5 12 15 14.5 15 15 14.5 12.5 15 12.5 15 15 14.5 15 15.5 15 12.5 15 12.5 14.5 12.5 12 15 15.5 15 15 12 14.5 12.5 14.5 12 12.5 14.5 12.5 15 14.5 12.5 12 15 12.5 14.5 15 14.5 12 15 15 15.5 14.5 12.5 15 12 15.5 15.5 15 14.5 12.5 14.5 10 12.5 15 15 15 12.5 12.5 15 15 12 15 15.5 11 14.5 12 15.5 15.5 12 15 14.5 12.5 12.5 15 15 12 12.5 15.5 12 15 15.5 12.5 15 14.5 14.5 13 12 12.5 15.5 15 15 15 12 12.5 15 12.5 14 12.5 14.5 15 12 15 15 12 12.5 15 15 15.5 15 12 15 12.5 15.5 14.5 12.5 14.5 15 14.5 12.5 16 12.5 12.5 14.5 15 15 15.5 15.5 12.5 14.5 15 15 17 12 15 12.5 12.5 15 15 15 15 12.5 12.5 18 14.5 12.5 14.5 15 14.5 14.5 12.5 15 12.5 14.5 14.5 19 15 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 14.5 12.5 15 15 15 20 12.5 12.5 15.5 15 15 15 15.5 15 15.5 15 21 15 15 12.5 14.5 12.5 15.5 14.5 15 14.5 14.5 12.5 22 14.5 15 15.5 12 15 12 15 12.5 15 14.5 23 15.5 14.5 15 15 15 12 12 12 12.5 24 12 15 14.5 15 14.5 14.5 12 14.5 12 12 12.5 25 15.5 15 12.5 15.5 14.5 12 14.5 12.5 12.5 26 15.5 15 14.5 15 12.5 12 12 14.5 12 12 15 27 14.5 15 15 12 15 15 14.5 12.5 14.5 14.5 15.5 28 14.5 15.5 12.5 15.5 15.5 12.5 15 15 15 14.5 12.5 29 12.5 15 15 14.5 15 15.5 12 12 15 15 30 15.5 12 15 14.5 15 15 15 15 15 63    NT12 15 15 14.5 15 15 12 14.5 15 15 15 14.5 15 12.5 15 15 14.5 15 14.5 15 12.5 12 12 12 12.5 12.5 15 14.5 NT13 15 15.5 15 12 15 12 15 12 15 14.5 12 14.5 15 15 15.5 12.5 12 12 12.5 12 12 12 15.5 15 14.5 15 P.4.3 Chiều cao sau cấy tháng tuổi lần lặp lại STT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 NT11 NT12 12 14.5 12.5 14.5 15.5 14.5 15 12 12 15 15 15 12.5 12 15 12.5 12 15 15 14.5 15 12 12.5 15.5 12.5 15.5 14.5 12.5 12.5 15 15 15.5 15 14.5 12 15 14.5 14.5 12.5 12 15 14.5 12.5 12 15 14.5 14.5 12 15 15 12 14.5 12 12.5 12.5 12.5 15 12 15 12.5 12 15 12 14.5 12 12 15 14.5 15.5 12.5 14.5 15.5 15 12.5 15 12.5 14.5 12.5 14.5 15.5 15 15 15 14.5 12 15 15 15 14.5 12 15 15 15.5 14.5 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12 15 10 14.5 14.5 12.5 12 12.5 15 12.5 15 14.5 12.5 11 15.5 15.5 12 15 12 12 12 15.5 15.5 14.5 15.5 12 15 12.5 12.5 15.5 15 14.5 14.5 15 15 12.5 12.5 13 15 15 12 12.5 14.5 15.5 12.5 12.5 12.5 15 14.5 15 14 12.5 12.5 12 15 15.5 15 12 15 14.5 12 15 15 15 12.5 15.5 12 15 15.5 14.5 12 15 14.5 14.5 16 15.5 15 15 15 14.5 15 15 15 12 12.5 12.5 14.5 17 12 15 15 12.5 14.5 12.5 15 12 14.5 14.5 18 12.5 14.5 0 15 14.5 14.5 15 14.5 15 15 12 19 15.5 15 12.5 12.5 15.5 15 12 15 14.5 15 15.5 12.5 20 12 15 15 14.5 14.5 12.5 15 14.5 14.5 14.5 14.5 15 21 14.5 12.5 15 15 15 15.5 15.5 15.5 15 15 15 15.5 22 14.5 14.5 15 15.5 15.5 14.5 15 15 15 14.5 15.5 15 23 15 15 12.5 12 15 15 12 14.5 14.5 15 12.5 14.5 24 15 14.5 14.5 15 15.5 14.5 14.5 15 12.5 15.5 14.5 25 14.5 15 15 15.5 12.5 15 12.5 15.5 15 14.5 15.5 15 26 15.5 14.5 15.5 15 15.5 12.5 15 14.5 14.5 12 15 15 27 12.5 15 15 15.5 15 12.5 14.5 15 15 15.5 15.5 28 15.5 14.5 15.5 15 15 12.5 15.5 15.5 14.5 12.5 15.5 14.5 29 15 15 12.5 15.5 15 14.5 12.5 15 12.5 15 15 30 15 12 15 15 15.5 12 15.5 12 14.5 12.5 14.5 64    NT13 14.5 15 12.5 15 15.5 15 15 14.5 15 15 14.5 15 15.5 12 12 14.5 12 15 12.5 12.5 15 12 12 14.5 12 15.5 PHỤ LỤC KẾT QUẢ BẮT CẶP CỦA CÁC NGHIỆM THỨC P.5.1 Kết bắt cặp nghiện thức tỷ lệ sống sau cấy tuần tuổi Contrast NT1 - NT10 NT1 - NT11 NT1 - NT12 NT1 - NT13 NT1 - NT2 NT1 - NT3 NT1 - NT4 NT1 - NT5 NT1 - NT6 NT1 - NT7 NT1 - NT8 NT1 - NT9 NT10 - NT11 NT10 - NT12 NT10 - NT13 NT10 - NT2 NT10 - NT3 NT10 - NT4 NT10 - NT5 NT10 - NT6 NT10 - NT7 NT10 - NT8 NT10 - NT9 NT11 - NT12 NT11 - NT13 NT11 - NT2 NT11 - NT3 NT11 - NT4 NT11 - NT5 NT11 - NT6 NT11 - NT7 NT11 - NT8 NT11 - NT9 NT12 - NT13 NT12 - NT2 NT12 - NT3 NT12 - NT4 NT12 - NT5 NT12 - NT6 Sig
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY KEO LAI NUÔI CẤY MÔ TRONG GIAI ĐOẠN ĐƯA RA VƯỜN HUẤN LUYỆN TẠI VƯỜN ƯƠM THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI, TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY KEO LAI NUÔI CẤY MÔ TRONG GIAI ĐOẠN ĐƯA RA VƯỜN HUẤN LUYỆN TẠI VƯỜN ƯƠM THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI, TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay