BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THỰC VẬT HỌ SAO DẦU TRONG LÂM PHẦN RỪNG TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒNTÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

106 20 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THỰC VẬT HỌ SAO DẦU TRONG LÂM PHẦN RỪNG TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒNTÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: LƯƠNG VĂN KHIÊM Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 06 năm 2011 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THỰC VẬT HỌ SAO DẦU TRONG LÂM PHẦN RỪNG TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả LƯƠNG VĂN KHIÊM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN VĂN DONG TP Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Để có kiến thức ngày hơm hồn thành khóa luận cuối khóa, cho phép tơi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Trước hết, tơi gửi lòng biết ơn Cha mẹ người thân tơi hết lòng ủng hộ tơi suốt q trình học tập để tơi có thành ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Nguyễn Văn Dong tận tình dạy cho tơi kinh nghiệm q báu, hết lòng hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Quản Lý rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho tơi q trình thực tập Cuối tơi xin cảm ơn bạn bè giúp đỡ đóng góp ý kiến để tơi hồn thành khóa luận TP.HCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2011 Sinh viên LƯƠNG VĂN KHIÊM ii TĨM TẮT Khóa luận tốt nghiệp “Bước đầu nghiên cứu đặc điểm cấu trúc thực vật họ Sao dầu Lâm phần rừng Phân Trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú – Đồng Nai” tiến hành Phân trường III, rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực từ 02/2011 đến 06/2011, thí nghiệm bố trí theo điều tra với diện tích 2000 m2 ( 50 m x 40 m ) tổng số ô điều tra 10 ô Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu số đặc điểm cấu trúc thực vật họ Sao dầu, làm sở lý luận tiến hành biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động đến rừng Một số kết luận chính: Qua điều tra 10 tiêu chuẩn với diện tích khu vực Phân Trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú – Đồng Nai Chúng tơi định danh 51 lồi xuất nhiều là: Dầu song nàng, Triết tam lang, Trâm trắng, Trường, Nhọc, Săng ớt, Bằng lăng, Binh linh, Làu táu, Cầy Công thức tổ thành loài Lâm phần là: Iv = 11,14Dầu song nàng + 9,3cầy + 6,07Trâm trắng + 4,73Trường + 3,66Nhọc + 3,48Săng ớt + 3,4Bằng lăng + 3,04Binh linh + 3,01Săng đen + 2,93Sến + 49,24 loài khác Phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính giảm dần cấp đường kính tăng lên, số chủ yếu tập trung cấp đường kính nhỏ Đường biểu diễn phân bố số theo cấp chiều cao giảm dần cấp chiều cao tăng lên, dạng phân bố hai đỉnh đặc trưng cho hai tầng tán rừng Độ hỗn giao rừng cao ( K = 0,086 ), độ hỗn giao theo cấp chiều cao tương đối ổn định Tần số tích lũy tán tăng theo sinh trưởng cấp chiều cao, mức độ phân bố tán tương đối tầng Phân bố số theo tiết diện ngang giảm dần cấp tiếp diện ngang tăng lên, số lượng chủ yếu tập trung cấp tiết diện ngang (0,005-0,085 m2) Mật độ tái sinh Lâm phần tương đối cao 44626 cây/ha, họ Sao dầu chiếm 2938 cây/ha iii Tổng diện tích tán Lâm phần 6781,2 m2/ha họ Sao dầu chiếm phần tư diện tích tán với 1669,5 m2, độ che phủ Lâm phần K = 0,68 Giữa chiều cao vút đường kính có mối tương quan chặt phương trình tương quan H1,3 – D1,3 Lâm phần: H = -4,11803 + 6,48882*ln(D) Phương trình tương quan H1,3 – D1,3 họ Sao dầu: H = 1/(0,0318453 + 0,616541/D) Trữ lượng Lâm phần 249,51 m3/ha riêng họ Sao dầu chiếm 86,51 m3 tương ứng với ( 34,64 %) Trong lồi đạt trữ lượng cao như: Dầu song nàng chiếm 51,68 m3, Cầy 65,68 m3, Sến 14,58 m3, Vên vên 9,94 m3, Trâm trắng 20,26 m3, Bằng lăng 8.89 m3 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm cấu trúc rừng 2.2 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên nhiệt đới giới 2.3 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên nhiệt đới Việt Nam 2.4 Tình hình nghiên cứu cấu trúc họ Sao dầu 2.5 Tình hình khu vực nghiên cứu 2.5.1 Đặc điểm tự nhiên 2.5.1.1 Vị trí địa lý – phạm vi ranh giới hành 2.5.1.2 Địa hình – địa 2.5.1.3 Địa chất – thổ nhưỡng 2.5.1.4 Khí hậu – thủy văn 2.5.1.5 Hiện trạng tài nguyên loại đất đai .10 2.5.2 Tình hình dân sinh, kinh tế xã hội 11 2.5.2.1 Dân tộc, dân số lao động 11 2.5.2.2 Thực trạng kinh tế xã hội 11 2.5.2.3 Cơ sở hạ tầng 12 2.5.3 Hệ thực vật rừng tân phú .13 Chương NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung .15 3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 15 3.1.2 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Công tác ngoại nghiệp 15 3.2.2 Công tác nội nghiệp .16 3.2.2.1 Phương pháp sử lý số liệu 16 3.2.2.2 Phương pháp đáng giá kết .19 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .21 4.1 Thành phần loài 21 4.2 Kết cấu tổ thành loài thực vật .23 4.3 Phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính (N - D1,3) .25 4.4 Phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao(N – H) 27 4.5 Độ hỗn giao rừng theo cấp chiều cao 29 4.6 Tần số tích lũy tán khơng gian 31 4.7 Quy luật phân bố số theo tiết diện ngang 33 4.8 Phân bố chiều cao tái sinh 35 v 4.9 Phân bố diện tích tán lớp khơng gian rừng .38 4.10 Mối tương quan chiều cao đường kính (Hvn – D1,3) 40 4.11 Phân bố trữ lượng ( M ) theo tổ thành loài .43 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận .46 5.1.1 Về thành phần loài .46 5.1.2 Về đặc điểm tổ thành loài thực vật 46 5.1.3 Về phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính (N - D1,3) 46 5.1.4 Về phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao 46 5.1.5 Về độ hỗn giao rừng theo cấp chiều cao .46 5.1.6 Về tần số tích lũy tán khơng gian .47 5.1.7 Về Quy luật phân bố số theo tiết diện ngang 47 5.1.8 Về phân bố chiều cao tái sinh .47 5.1.9 Về phân bố diện tích tán lớp không gian rừng 47 5.1.10 Về mối tương quan chiều cao đường kính (Hvn – D1,3) 47 5.1.11 Về phân bố trữ lượng ( M ) theo tổ thành loài 48 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 PHỤ LỤC 51 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Cv Hệ số biến động D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m, DT Đường kính tán cây, m f1,3 Hình số thân G1,3 Tiết diện ngang 1,3, m2 H Chiều cao cây, m Hvn Chiều cao vút ngọn, m H_tn Chiều cao thực nghiệm, m H_lt Chiều cao lý thuyết, m ln Logarit tự nhiên (cơ số e) P Mức ý nghĩa (xác suất) r Hệ số tương quan R Biên độ biến động R2 Hệ số xác định mức độ tương quan S Độ lệch tiêu chuẩn S2 Phương sai mẫu BQL Ban Quản Lý K Độ hỗn giao X Tổng số loài N Mật độ K Cự ly tổ Sơ Diện tích ô điều tra vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng phân loại đất khu vực nghiên cứu Bảng 2.2: Tình hình dân cư lao động 11 Bảng 4.1: Bảng danh mục loài gỗ khu vực nghiên cứu 21 Bảng 4.2: Bảng kết cấu tổ thành loài thực vật 23 Bảng 4.3: Bảng phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính 26 Bảng 4.4: Bảng phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao 28 Bảng 4.5: Độ hỗn giao loài theo số cấp chiều cao 30 Bảng 4.6: Tần số tích lũy tán khơng gian 32 Bảng 4.7: Bảng phân bố số theo tiết diện ngang 34 Bảng 4.8: Bảng phân bố chiều cao tái sinh 36 Bảng 4.9: Bảng phân bố diện tích tán khơng gian 38 Bảng 4.10: Các phương trình tương quan Hvn – D1,3 40 Bảng 4.11: Bảng tương quan Hvn – D1,3 41 Bảng 4.12: Bảng phân bố trữ lượng theo tộ thành loài 43 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính 26 Hình 4.2: Biểu đồ phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao 28 Hình 4.3: Biểu đồ Độ hỗn giao loài theo số cấp chiều cao 31 Hình 4.4: Biểu đồ phân bố tần số tích lũy tán Lâm phần 32 Hình 4.5: Biểu đồ phân bố tần số tích lũy tán họ Sao dầu 33 Hình 4.6: Biểu đồ phân bố thực nghiệm số theo tiết diện ngang 34 Hình 4.7: biểu đồ phân bố chiều cao tái sinh 36 Hình 4.8: biểu đồ phân bố diện tích tán khơng gian rừng 39 Hình 4.9: Biểu đồ tương quan Hvn – D1,3 Lâm phần 42 Hình 4.10: Biểu đồ tương quan Hvn – D1,3 họ Sao dầu 42 ix 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Làu táu(*) 76 15 Bình linh 41 10 khế rừng 27 Sến(*) 140 23 16 Trâm đỏ vỏ 38 12 Mé cò ke 35 Mé cò ke 31 Sến(*) 88 21 15 Mận rừng 92 18 14 Sến(*) 92 19 14 Bứa rừng 106 17 12 Bằng lăng 29 13 Cuống vàng 29 13 Dầu song nàng(*) 85 21 17 Dầu song nàng(*) 33 15 12 Làu táu(*) 29 Trâm trắng 240 23 15 Trường 26 11 Khế rừng 29 Triết tam lang 26 Dầu song nàng(*) 230 24 19 Trường 65 11 Vàng nhựa 29 13 Triết tam lang 30 Lòng mang nhỏ 35 10 Sến(*) 108 20 15 Chiêu liêu 26 Cuống vàng 28 10 Trâm trắng 106 19 14 Thành nghạnh 33 10 Dầu song nàng(*) 132 22 18 Cầy 120 21 13 Máu chó 37 Vừng 97 16 11 Dầu song nàng(*) 28 11 Vên vên(*) 98 20 16 Trường 41 Ghi chú: kí hiệu (*) thuộc họ Sao dầu 82 3 6 4 4 3 A B B A B B B A A A B B A A B A B C B A B B C B A B A A B A A B B B A A C Ô ĐIỀU TRA STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TÊN CÂY Bình linh Trường Sến(*) Chiêu liêu Gõ mật Vừng Sến(*) Trường Thẩu tấu Bứa rừng Săng đen Nhọc Bằng lăng Vàng nhựa Máu chó Chiêu liêu Làu táu(*) Trâm trắng Sến(*) Trường Dầu song nàng(*) Triết tam lang Bứa rừng Bình linh Dầu song nàng(*) Bời lời Trâm trắng Dầu song nàng(*) Bình linh Huỳnh nương Làu táu(*) Cầy Máu chó Bằng lăng Dầu song nàng(*) Trường Triết tam lang Gõ mật C 1.3 100 59 110 50 60 90 108 120 38 40 42 108 34 26 27 47 87 112 146 42 76 29 35 76 92 32 101 121 97 46 47 221 43 89 48 62 32 46 Hvn 19 10 19 18 20 23 15 13 12 15 15 8 10 18 22 24 16 19 12 19 22 12 18 22 12 14 20 25 19 21 20 15 13 83 Hdc 10 14 12 12 18 11 10 12 6 11 16 16 11 11 19 14 15 17 15 18 17 10 D TÁN Đ-T 5 4 4 4 4 6 6 3 3 3 6 3 PC N-B 5 6 3 2 5 7 4 4 3 4 5 B A A B A B A C A A B A C B A B A B A B A B A A A B A A B A A A A B A B B B 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Dầu song nàng(*) Mận rừng Chiêu liêu Bứa rừng Bình linh Triết tam lang Vừng Cuống vàng Vên vên(*) Trâm Mận rừng Bằng lăng Bằng lăng Dầu song nàng(*) Dầu song nàng(*) Bình linh Trường Bời lời Săng đen Nhọc Dành dành Vàng nhựa Xoài rừng Trường Săng ớt Xương cá Săng mã Máu chó Mận rừng Dầu song nàng(*) Chiêu liêu Dầu song nàng(*) Cầy Vàng nhựa Làu táu(*) Bằng lăng Trâm đỏ vỏ Trâm trắng Dầu rãi(*) Thành nghạnh Triết tam lang 28 29 31 27 67 35 29 30 98 38 29 40 28 29 85 152 31 50 46 35 49 52 36 82 84 45 32 65 37 147 49 92 186 26 47 73 34 90 48 30 34 10 9 10 18 11 13 20 12 15 18 23 23 12 14 17 13 13 15 18 11 13 10 22 13 21 16 12 14 15 14 12 84 6 10 16 6 10 16 19 10 13 13 15 17 11 10 11 10 3 3 5 5 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 3 6 3 5 5 4 A B B A B B C B A A A B B A A B B A A B B A A B A B B A A A B A A B A B B B A A B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Vàng nhựa 36 Mận rừng 27 Chiêu liêu 120 17 12 Trường 36 11 Dầu rãi(*) 32 12 Sến(*) 41 13 10 Trâm đỏ vỏ 32 11 Bứa rừng 33 10 Trường 59 14 10 Dầu song nàng(*) 125 24 16 Cầy 308 22 10 Xoài rừng 43 13 Bằng lăng 36 15 11 Vàng nhựa 29 12 Dầu song nàng(*) 102 22 18 Vên vên(*) 130 22 17 Mé cò ke 32 11 Triết tam lang 26 Bứa rừng 44 15 11 Ghi chú: kí hiệu (*) thuộc họ Sao dầu 85 3 4 3 3 4 5 4 5 4 B A B B A A B A B A A A B A A A B B B Ô ĐIỀU TRA 10 STT TÊN CÂY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Trâm trắng Thẩu tấu Bứa rừng Thẩu tấu Sao đen(*) Sao đen(*) Dền đỏ Dành dành Nhọc Săng mã Bằng lăng Dầu song nàng(*) Vàng nhựa Dầu song nàng(*) Triết tam lang Bứa rừng Bình linh Xồi rừng Bình linh Cuống vàng Sao đen(*) Mận rừng Săng đen Bứa rừng Chiêu liêu Máu chó Bời lời vàng Bời lời vàng Bời lời vàng Bình linh Trâm trắng Săng trắng Dầu song nàng(*) Làu táu(*) Bình linh Làu táu(*) Bời lời vàng C 1.3 Hvn 120 38 40 31 37 42 27 80 108 66 34 92 41 75 29 35 79 98 67 118 108 26 27 29 124 36 31 105 34 66 109 28 122 32 94 26 27 15 13 12 10 12 11 15 15 17 22 14 19 12 19 20 16 22 23 13 11 19 12 12 17 13 15 18 22 12 10 86 Hdc 11 10 11 12 12 19 12 11 11 12 13 17 19 7 15 7 14 10 14 19 D TÁN NĐ-T B 4 3 3 5 4 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 2 3 PC C A A C B B B A A A C A B A B A A B C A A A A A B A A B A A A B A B A A B 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Cuống vàng Mít nài Nhọc Sp Săng đen Nhọ nồi Sao đen Cuống vàng Sến(*) Sp Bứa rừng Nhọc Sao đen(*) Sao đen(*) Dạ nâu Vên vên(*) Trâm trắng Mận rừng Bằng lăng Bằng lăng Mận rừng Trâm trắng Trường Bứa rừng Trâm trắng Dầu song nàng(*) Chiêu liêu Mít nài Bời lời vàng Đước núi Trâm trắng Dền trắng Dạ nâu Trâm trắng Huỳnh nương Trường Xoài rừng Đước núi Bằng lăng Xoài rừng Săng ớt 45 34 75 172 32 33 39 83 87 49 36 35 63 42 31 119 27 32 40 45 28 65 109 37 58 243 34 44 33 43 161 27 32 131 28 101 28 101 81 28 35 10 17 16 19 12 15 13 10 16 12 12 14 14 13 10 10 11 14 12 15 24 10 12 13 23 11 22 18 10 20 18 15 87 14 13 16 11 12 11 12 18 10 10 10 10 16 15 13 3 4 4 2 5 6 3 5 3 3 3 3 6 7 4 A A B A A B A A B A A A A A A A B B B B A B C A A A B B B A B A A B A B A A A A A 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Lòng mang Đước núi Nhọc Bình linh Bình linh Huỳnh nương Máu chó Máu chó Săng ơt Săng đen Săng ớt Dầu song nàng(*) Săng ớt Bình linh Đước núi Huỳnh nương Săng ớt Huỳnh nương Bằng lăng Trâm trắng Trường Trường Dầu song nàng(*) Dành dành Bời lời vàng Dầu song nàng(*) Săng ớt Trường Xoài rừng Sao đen(*) Dầu song nàng(*) Dền trắng Nhọc Dành dành Dền trắng Dầu song nàng(*) Bình linh Sao đen Săng trắng Sao đen(*) Bằng lăng 47 69 28 120 34 37 32 27 33 39 38 100 51 40 60 45 34 69 86 32 66 31 35 29 47 49 83 72 28 85 82 42 35 49 44 91 46 54 42 62 117 16 17 14 17 12 14 13 11 13 11 22 15 14 11 14 17 15 11 12 13 12 19 14 13 17 17 14 12 11 16 13 12 12 15 17 88 14 13 12 11 9 7 17 11 13 9 10 14 11 14 9 7 9 5 3 5 5 2 5 5 3 4 3 2 5 4 6 6 4 7 3 5 A B B B B A A A B B A A B B B A B B B A B B A B B A A B B B A B B B B A B B A A B 120 121 122 123 124 Sao đen(*) 52 16 Xương cá 47 12 Dạ nâu 37 11 Dành dành 47 17 13 Bằng lăng 133 19 14 Ghi chú: kí hiệu (*) thuộc họ Sao dầu 89 3 A B B B B Phụ biểu Bảng phân tích hồi quy – tương quan ( Hvn – D1,3 ) Bảng phân tích hồi quy – tương quan ( Hvn – D1,3 ) Lâm phần Regression Analysis - Logarithmic-X model: Y = a + b*ln(X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -4.11803 0.448054 -9.19092 0.0000 Slope 6.48882 0.154583 41.9763 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 17695.9 17695.9 1762.01 0.0000 Residual 11870.9 1182 10.043 Total (Corr.) 29566.8 1183 Correlation Coefficient = 0.773632 R-squared = 59.8507 percent Standard Error of Est = 3.16908 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a logarithmic-X model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = -4.11803 + 6.48882*ln(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 59.8507% of the variability in H The correlation coefficient equals 90 0.773632, indicating a moderately strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 3.16908 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu Bảng phân tích hồi quy – tương quan ( Hvn – D1,3 ) họ Sao dầu Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.0318453 0.00194562 16.3677 0.0000 Slope 0.616541 0.0288153 21.3963 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.116608 0.116608 457.80 0.0000 Residual 0.0641877 252 0.000254713 Total (Corr.) 0.180796 253 Correlation Coefficient = 0.803101 R-squared = 64.4971 percent Standard Error of Est = 0.0159597 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1/(0.0318453 + 0.616541/D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level 91 The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 64.4971% of the variability in H after transforming to a reciprocal scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.803101, indicating a moderately strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.0159597 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu 92 Phụ biểu Một số hình ảnh đợt thực tập Hình 4.1: Trạng thái gỗ Lâm phần 93 Hình 4.2: Ơ điều tra gỗ lớn (54 x 40 m ) 94 Hình 4.3: Ơ điều tra tái sinh ( x m ) 95 Hình 4.4: Tái sinh họ Sao dầu 96 ... nghiệp Bước đầu nghiên cứu đặc điểm cấu trúc thực vật họ Sao dầu Lâm phần rừng Phân Trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú – Đồng Nai tiến hành Phân trường III, rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú,. ..BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THỰC VẬT HỌ SAO DẦU TRONG LÂM PHẦN RỪNG TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả LƯƠNG VĂN KHIÊM... tốt nghiệp Bước đầu nghiên cứu đặc điểm cấu trúc thực vật họ Sao Dầu Lâm phần rừng Phân Trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú – Đồng Nai Nhằm tìm hiểu thơng tin sơ lược cấu trúc rừng , sở
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THỰC VẬT HỌ SAO DẦU TRONG LÂM PHẦN RỪNG TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒNTÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI , BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THỰC VẬT HỌ SAO DẦU TRONG LÂM PHẦN RỪNG TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒNTÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay