THIẾT KẾ GHẾ LH 07 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG

69 38 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÊ TRUNG HIẾU THIẾT KẾ GHẾ LH - 07 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÊ TRUNG HIẾU THIẾT KẾ GHẾ LH - 07 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHẠM NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011   i   LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt đề tài hôm xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu tòan thể q thầy trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm khoa quý thầy khoa Lâm nghiệp, đặc biệt quý thầy môn Chế Biến Lâm Sản TS Phạm Ngọc Nam – giáo viên hướng dẫn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian thực đề tài Ban lãnh đạo công ty cổ phần gỗ Minh Dương, Ban quản đốc xưởng 5, phòng Kỹ Thuật, phòng Kế Hoạch, phòng Vật Tư tồn thể Anh, chị em công nhân xưởng công ty tạo điều kiện, giúp đỡ thực đề tài Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản K33 bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học tập trường Trân trọng cảm ơn Lê Trung Hiếu   ii   TÓM TẮT     Đề tài thiết kế ghế LH07 thực công ty cổ phần gỗ Minh Dương thời gian 15/03/2011 đến 15/07/2011 Sản phẩm ghế LH07 kích thước tổng thể 460 x 540 x 1085 (mm) lấy ý tưởng từ sản phẩm mang phong cách Nhật Bản – thị trường tiềm Việt Nam, đánh vào thị hiếu người tiêu dùng sử dụng vật đơn giản tận dụng tối đa diện tích, màu sắc trang nhã, chi tiết sản phẩm mang đường cong hài hòa tránh đơn điệu hình dáng Nguyên liệu sử dụng gỗ cao su, ván ghép từ gỗ cao su, ván ép Tỷ lệ lợi dụng gỗ đạt 70% Công nghệ gia công sản phẩm đơn giản phù hợp với tình hình máy móc trình độ tay nghề cơng nhân cơng ty Sản phẩm sử dụng liên kết đơn giản, tiên lợi cho việc tháo lắp   iii   MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, mục tiêu thiết kế 1.2.1 Mục đích thiết kế 1.2.2 Mục tiêu thiết kế .2 1.3 Yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.3.1 Yêu cầu sử dụng 1.3.2 Yêu cầu thẩm mỹ .3 1.3.3 Yêu cầu kinh tế Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty cổ phần gỗ Minh dương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 cấu tổ chức máy công ty 2.1.3 Tình hình sản xuất hàng mộc công ty 2.1.3.1 Nguyên liệu .7 2.1.3.2 Thiết bị máy móc cơng tác tổ chức xưởng 2.1.3.3 Một số sản phẩm công ty sản xuất Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ……………………………………… 10 3.1 Nội dung thiết kế 10 3.2 Phương pháp thiết kế 10 3.3 sở để thiết thiết kế sản phẩm mộc 10 3.4 Tiến trình thiết kế 10   iv   3.5 Thiết kế sản phẩm .11 3.5.1 Khảo sát sản phẩm loại .11 3.5.2 Tạo dáng sản phẩm 13 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.2 Lựa chọn giải pháp liên kết 18 4.3.1 Lựa chọn kích thước .19 4.4 Tính tốn tiêu kỹ thuật 22 4.4.1 Độ xác gia cơng 22 4.4.2 Sai số gia công 22 4.4.3 Dung sai lắp ghép .23 4.4.4 Lượng dư gia công 24 4.4.5 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 25 4.4.5.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 25 4.4.5.2 Yêu cầu lắp ráp 25 4.4.5.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 26 4.5 Tính tốn cơng nghệ 26 4.5.1 Tính tốn nguyên liệu 26 4.5.1.1 Thể tích gỗ tiêu hao để sản xuất sản phẩm 27 4.5.1.2 Hiệu suất pha cắt 29 4.5.1.3 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm mộc 29 4.5.1.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 30 4.5.1.5 Các dạng phế liệu phát sinh q trình gia cơng 31 4.5.2 Tính tốn vật liệu phụ 32 4.5.2.1 Tính tốn bề mặt cần trang sức .32 4.5.2.2 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 33 4.6 Thiết kế lưu trình cơng nghệ .35 4.6.1 Lưu trình cơng nghệ 35 4.6.2 Biểu đồ gia công sản phẩm 35 4.6.3 Lập vẽ thi công chi tiết .35   v   4.6.4 Sơ đồ lắp ráp ghế LH07 .36 4.6.5 Lập vẽ thi công chi tiết .36 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm .36 4.7.1 Chi phí mua nguyên liệu 36 4.7.2 Chi phí mua vật liệu phụ 37 4.7.2.1 Chi phí mua sơn 37 4.7.2.2 Chi phí mua giấy nhám 38 4.7.2.3 Chi phí mua băng nhám 38 4.7.2.4 Chi phí mua bơng vải 38 4.7.2.5 Chi phí mua keo 38 4.7.2.6 Chi phí vật tư liên kết 39 4.7.3 Phế liệu thu hồi .39 4.7.4 Các chi phí khác .39 4.7.4.1 Chi phí động lực sản xuất 39 4.7.4.2 Chi phí tiền lương công nhân 39 4.7.4.3 Chi phí khấu hao máy móc 40 4.7.4.4 Chi phí quản lý nhà máy .40 4.7.5 Giá thành sản phẩm xuất xưởng .40 4.7.8 Biện pháp hạ giá thành sản phẩm 40 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận .42 5.2 Kiến nghị .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 45   vi   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn ĐKKD: Đăng ký kinh doanh   STT: Số thứ tự LH: Ghế LH TCCT: Tinh chế chi tiết TCSP: Tinh chế sản phẩm SCCT: Sơ chế chi tiết SCSP: Sơ chế sản phẩm SCPP: Sơ chế phế phẩm NL: Nguyên liệu BSKT: Bội số kích thước TNL: Tấm nguyên liệu vii   DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH     Hình 2.6: Ghế mẫu 10 -9  Hình 3.1: Sản phẩm - 12  Hình 3.2: Sản phẩm - 12  Hình 3.3: Sản phẩm - 12  Hình 3.4: Ghế LH07 15  Hình 4.1: Liên kết vis - 18  Hình 4.2: Liên kết chốt gia keo 18  Hình 4.3: Liên kết mộng - 19  Hình 4.4: Liên kết bulong – tán cấy - 19  Hình 4.5: Biểu đồ ứng suất uốn tĩnh 21  Hình 4.6: Biểu đồ ứng suất nén 22  Bảng 4.1: Thể tích tinh chế sản phẩm - 27  Bảng 4.2: Thể tích sơ chế sản phẩm 28  Bảng 4.3: Tỷ lệ lợi dụng gỗ 30  Bảng 4.4: Bảng thống lượng sơn cần dùng - 34      viii     Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Gỗ loại vật liệu quan trọng gần gũi với người Gỗ nhiều thuộc tính quan trọng mà loại vật liệu khác khơng thể được, đặc biệt gỗ mối quan hệ sinh học với đời sống người, không cung cấp nguồn ngun liệu q góp phần làm bầu khí Cho đến nay, gỗ người yêu thích nhu cầu sử dung đồ dung gỗ ngày gia tăng Song song với việc phát triển xây dựng nhà cửa, sản phẩm mộc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt người không ngừng phát triển Các sản phẩm mộc làm từ gỗ nhiều loại, nguyên lý kết cấu đa dạng phong phú, sử dụng vào nhiều mục đích khác Trong đời sống hàng ngày tìm thấy sản phẩm mộc thông dụng như: bàn, ghế, giường, tủ…, xây dựng nhà cửa phải sử dụng loại cửa sổ cửa lại, cầu thang, sàn nhà,… gỗ Ngày nay, xã hội ngày phát triển, nhu cầu người không ngừng tăng theo Trong nhu cầu nhu cầu muốn làm đẹp nơi nơi làm việc theo phong cách đại, sang trọng nét cổ truyền dân tộc, sản phẩm mộc làm khơng đòi hỏi số lượng mà chất lượng phải đảm bảo, mẫu mã thay đổi liên tục để đáp ứng thị hiếu người tiêu dung Người thiết kế phải thay đổi kết cấu, kiểu dáng, mẫu mã, vật liệu,… loại hình sản phẩm, nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm đồng thời tạo nét mới, nét độc đáo cho sản phẩm mộc Chính vấn đề thiết kế sản phẩm mộc tạo nhiều mẫu mã vấn đề cần thiết tình hình nay, nhằm góp phần đem lại vai trò đích thực trang trí nội thất, mang lại     Phụ lục 03: Thể tích sơ chế tính tỷ lệ % phế phẩm LH07 H460 x D540 x W1085 Kích thước sơ chế(mm) STT Tên chi tiết Số a b c VSCSP(m3) VSCPP(m3) lượng Chân sau 48 45 1026 0,0044 0,0047 Vai tựa 28 105 419 0,0012 0,0013 Nan tựa 18 27 760 0,0018 0,0019 Kiềng sau 28 85 365 0,0008 0,0009 Kiềng hông 25 70 365 0,0012 0,0013 Ván ép mê 15 453 440 0,0029 0,0031 ngồi Chân trước 43 43 435 0,0016 0,0017 Kiềng trước 25 70 405 0,0007 0,0008 0,0146 0,0157 Tổng     Phụ lục 04: Hiệu suất pha cắt LH07 H460 x D540 x W1085 STT Tên chi tiết Số lượng BSKT a b c VSCSP(m3) VTNL(m3) N% 0.0047 93 Chân sau 1:2:1 50 90 1050 0.0044 Vai tựa 1:1:1 30 105 420 0.0012 0.0013 92 Nan tựa 1:5:1 20 135 760 0.0018 0.0021 87 Kiềng sau 1:1:1 30 85 365 0.0008 0.0009 88 Kiềng hông 1:2:1 25 140 365 0.0012 0.0013 92 Ván ép mê ngồi 1:1:1 15 455 440 0.0029 0.0030 96 Chân trước 1:2:1 45 90 435 0.0016 0.0018 88 Kiềng trước 1:1:1 25 70 405 0.0007 0.0007 100 Tổng   Kích thước nguyên liệu(mm) 0.0146 0.0158 92   Phụ lục 05: Thể tích nguyên liệu LH07 H460 x D540 x W1085 STT Tên chi tiết Số lượng VSCPP(m3) N% VNL(m3) Chân sau 0,0047 93% 0,005 Vai tựa 0,0013 92% 0,0014 Nan tựa 0,0019 87% 0,0022 Kiềng sau 0,0009 88% 0,001 Kiềng hông 0,0013 92% 0,0014 Ván ép mê ngồi 0,0031 96% 0,0032 Chân trước 0,0017 88% 0,0019 Kiềng trước 0,0008 100% 0,0008 0,0157 92% 0,017 Tổng     Phụ lục 06: Diện tích cần trang sức LH07 H460 x D540 x W1085 STT Tên chi tiết Số lượng Kích thước tinh chế Filler F(m2) Sealer(100 %) F(m2) Sealer(50 %) F(m2) Topcoat(100%) F(m2) Topcoat(50%) F(m2) 45x40x1 0.0036 45x40x1 0.0036 0 45x40x1 0.0036 0 45x1010x2 0.1818 45x1010x2 0.1818 0 45x1010x2 0.1818 0 40x1010x2 0.1616 40x1010x2 0.1616 0 40x1010x2 0.1616 0 25x100x0 25x100x0 0 25x100x0 0 25x404x2 0.0202 25x404x2 0.0202 0 25x404x2 0.0202 0 100x404x2 0.0808 100x404x2 0.0808 0 100x404x2 0.0808 0 15x24x0 15x24x0 0 15x24x0 0 15x745x2 0.112 15x745x2 0.112 0 15x745x2 0.112 0 24x745x2 0.1788 24x745x2 0.1788 0 24x745x2 0.1788 0 25x80x0 25x80x0 25x80x0 25x80x0 25x80x0 25x350x1 0.0087 25x350x1 0.0087 25x350x1 0.0087 25x350x1 0.0087 25x350x1 0.0087 80x350x1 0.028 80x350x1 0.028 80x350x1 0.028 80x350x1 0.028 80x350x1 0.028 22x65x0 22x65x0 22x65x0 22x65x0 22x65x0 22x350x1 0.0154 22x350x1 0.0154 22x350x1 0.0077 22x350x1 0.0154 22x350x1 0.0077 65x350x1 0.0455 65x350x1 0.0455 65x350x1 0.0227 65x350x1 0.0455 65x350x1 0.0227 12x425x0 12x425x0 0 12x425x0 0 12x450x0 12x450x0 0 12x450x0 0 mê ngồi 450x425x0 450x425x0 0 450x425x0 0 Chân 40x40x0 40x40x0 0 40x40x0 0 40x420x4 0.1344 40x420x4 0.1344 0 40x420x4 0.1344 0 22x65x0 22x65x0 22x65x0 22x65x0 22x65x0 22x390x1 0.0086 22x390x1 0.0086 22x390x1 0.0086 22x390x1 0.0086 22x390x1 0.0086 65x390x1 0.0253 65x390x1 0.0253 65x390x1 0.0253 65x390x1 0.0253 65x390x1 0.0253 Chân sau Vai tựa Nan tựa Kiềng sau Kiềng a 45 25 15 25 22 b 40 100 24 80 65 c 1010 404 745 350 350 hông Diện tích bề mặt cần trang sức Ván ép trước Kiềng trước Tổng   12 40 22 450 40 65 425 420 390 1.0047 1.0047 0.101 1.0047 0.101   Phụ lục 07: Diện tích cần chà nhám LH07 H460 x D540 x W1085 STT Tên chi tiết Số Kích thước tinh chế (mm) Diện tích cần lượng Dày Rộng Dài chà nhám Chân sau 45 40 1010 0,3506 Vai tựa 25 100 404 0,1060 Nan tựa 15 24 745 0,2942 Kiềng sau 25 80 350 0,0775 Kiềng hông 22 65 350 0,1275 Ván ép mê 12 450 425 0,4035 ngồi Chân trước 40 40 420 0,1408 Kiềng trước 22 65 390 0,0707 Tổng 1,5708 Phụ lục 08: Vật tư liên kết   STT Vật tư lắp ráp Quy cách Số lượng Đơn vị tính Bulon LGC x 50 Con Tán cấy tai x 20 Con Londen kín x x14 Con Londen hở x x 10 Con Khóa LG K4 Con Vis đầu thưa x 30 Con Chốt gỗ x 35 Con Chốt gỗ x35 Con   Phụ lục 09: Biểu đồ gia công sản phẩm   STT Tên chi tiết Chân sau Vai tựa Quy cách tinh chế 45x40x 1010 25x100 x404 Quy cách phôi 48x45x 1026 28x105 x419 Kích thước TNL 50x90x 1050 BSKT 1:2:1 30x105 x420 Xẻ theo quy cách phôi 48x45x1 030 Cắt sơ chế 48x45x1 026 28x105x 420 Lọng R1310, R1557, R2100 R900 Bào mặt Bào mặt 48x43x 1026 Cắt tinh 48x43 x1010 28x103 x420 28x10 3x404 Toupi Router Bo góc R1310, R1557, R2100 Phay mộng 5x25x8 Bo góc R900 Phay mộng 10x20x 15,phay mộng 10x30x 20 1:1:1 Kiềng sau 30x85x 365 25x70x 365 25x140 x365 15x453 x440 15x455 x440 Kiềng hông Ván ép mê ngồi 12x450 x425 Kiềng trước 20x135 x760 28x85x 365 Chân trước 18x27x 760 25x80x 350 22x65x 350   Nan tựa 15x24x 745 40x40x 420 22x65x 390 43x43x 435 25x70x 405 45x90x 435 25x70x 405 1:5:1 18x27x7 55 1:1:1 28x85x3 65 1:2:1 25x70x3 65 1:2:1 1:1:1 R900 43x43x4 52 25x70x4 25 28x83x 360 23x68x 370 15x455x 440 1:1:1 18x27 x745 R2100 43x43x4 35 12x455 x440 Đánh mộng âm 28x83 x350 23x68 x350 Rãnh 16x50 Khoan lỗ Chà nhám thô Chà nhám tinh Đánh mộng 10x30x 20 ∅14x2/ ∅9x28 đồng tâm(4 lỗ), ∅10.5x 16 46x41x 1010 45x40x1 010 26x101 x404 25x100x 404 16x25x 745 15x24x7 45 Đánh mộng đầu 10x20x 15 Đánh mộng đầu 5x25x8 Bo góc R2100 Phay rãnh 10x20x 15 Đánh mộng dương Đồng màu 26x81x 350 25x80x3 50 23x66x 350 22x65x3 50 12x450 x425 12x450x 425 ∅10.5x 16,∅14 x2/∅9x 25 41x41x 420 40x40x4 20 ∅4x30 23x66x 390 22x65x3 90 ∅10x16 ,∅4x30, ∅50x19 12x45 0x425 41x41x 435 23x68x 425 41x41 x420 23x68 x390 Vát cạnh 10x10 Phay mộng 10x40x 20 Đánh mộng đầu 10x40x 20 Sơn   Phụ lục 10: Nguyên liệu phụ cần dùng cho trang sức STT Nguyên liệu Số lượng Đơn vị tính Sơn 0,3317 Kg Giấy nhám Tờ Băng nhám 0,013 Bộ Bông vải 0,1105 g Keo đóng chốt, đóng mộng 0,2 Kg Keo 502 Chai Phụ lục 11: Chi phí mua nguyên liệu Nguyên liệu Thể tích sử dụng (m3) Giá thành NL (đồng/m3) Chi phí mua (đồng) Gỗ cao su 0,0017 4.300.000 7.310 Ván ghép 0,013 6.600.000 85.800 Nệm ghế 72.000 72.000 Tổng   165.110   Phụ lục 12: Chi phí mua vật tư liên kết STT Vật tư lắp ráp Quy cách Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền Bulon LGC x 50 594 3564 Tán cấy tai x 20 1304 7824 Londen kín x x14 47 282 Londen hở x x 10 26 156 Khóa LG K4 236 236 Vis đầu thưa x 30 80 480 Chốt gỗ x 35 24000/kg 1000 Chốt gỗ x35 15000/kg 800 Tổng   14.342   Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Kiềng trước Số lượng: KTTC:22x65x390             STT Bào Cắt tinh Phay mộng   Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Số lần gia công V V cắt(v/phút) đẩy(m/phút) Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân Bậc thợ Số lượng Định mức thời gian chi Sản tiết phẩm Máy bào mặt Máy cưa đĩa Trục dao 9000 1 10 40 Lưỡi cưa 2800 1 10 30 Máy router Dao 9000 2 15 30 Chà nhám Máy nhám thùng Băng nhám 180 12 2 20 20 Khoan Máy khoan đơn Mũi khoan 3500 20 40     Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Kiềng sau Số lượng: KTTC:25x80x350           STT Khâu công nghệ Lọng Bào Cắt tinh Phay mộng   Chà nhám Thiết bị gia cơng Máy cưa vòng Máy bào mặt Máy cưa đĩa Dụng cụ cắt Số lần gia công V V cắt(v/phút) đẩy(m/phút) Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân Bậc thợ Số lượng Định mức thời gian chi Sản tiết phẩm Lưỡi cưa 6000 1 10 40 Trục dao 4800 25 30 Lưỡi cưa 2800 1 10 30 Máy router Dao 9000 2 15 30 Máy nhám thùng Băng nhám 180 12 2 20 20   Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Vai tựa Số lượng: KTTC:25x100x404             STT Lọng Bào Cắt tinh Phay mộng   Khâu công nghệ Chà nhám Thiết bị gia công Máy cưa vòng Máy bào mặt Máy cưa đĩa Dụng cụ cắt Số lần gia công V V cắt(v/phút) đẩy(m/phút) Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân Bậc thợ Số lượng Định mức thời gian chi Sản tiết phẩm Lưỡi cưa 6000 1 10 30 Trục dao 4800 25 25 Lưỡi cưa 2800 1 10 20 Máy router Dao 9000 2 15 25 Máy nhám thùng Băng nhám 180 12 2 20 20   Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Nan tựa Số lượng: KTTC:15x24x745                 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Lưỡi cưa Lọng Bào Cắt tinh Toupi Phay mộng Chà nhám Máy cưa đĩa Máy cưa vòng Máy bào mặt Máy cưa đĩa Máy toupi Máy router Máy nhám thùng Số lần gia công V V cắt(v/phút) đẩy(m/phút) 2800 Công nhân Số lần gia công Số chi tiết máy Bậc thợ Số lượng 1 Định mức thời gian Sản chi tiết phẩm 10 60 Lưỡi cưa 6000 1 15 70 Trục dao 4800 25 30 Lưỡi cua Trục dao Dao Băng nhám 2800 10000 9000 1 3 1 10 40 15 60 220 100 180 12 2 20 20   Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Chân sau Số lượng: 2 KTTC:45x40x1010             STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Lưỡi cưa Lọng Bào Cắt tinh Toupi Phay mộng Khoan Chà nhám Máy cưa đĩa Máy cưa vòng Máy bào mặt Máy cưa đĩa Máy toupi Máy router Máy khoan đơn Máy nhám thùng Số lần gia công V V cắt(v/phút) đẩy(m/phút) 2800 Công nhân Số lần gia công Số chi tiết máy Bậc thợ Số lượng 1 Định mức thời gian Sản chi tiết phẩm 10 80 Lưỡi cưa 6000 1 15 80 Trục dao 4800 25 30 Lưỡi cua Trục dao Dao Mũi khoan Băng nhám 2800 10000 9000 1 3 1 10 40 15 80 320 120 3500 20 150 180 12 2 20 20   Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Chân trước Số lượng: 2 KTTC:40x40x420               STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Cắt sơ chế Bào mặt Cắt tinh Vát cạnh Phay mộng Chà nhám Máy cưa đĩa Máy bào mặt Máy cưa đĩa Máy router Máy router Máy nhám thùng khoan   Máy khoan Chế độ làm việc V V cắt(v/phút) đẩy(m/phút) Lưỡi cưa 2800 Dụng cụ cắt Công nhân Số lần gia công Số chi tiết máy Bậc thợ Số lượng 1 Định mức thời gian chi Sản phẩm tiết 10 20 Trục dao 9000 15 20 Lưỡi cưa Dao Dao Băng nhám Mũi khoan 2800 9000 9000 2 2 1 3 1 15 15 10 30 25 35 180 12 2 20 20 3500 20 150   Tên sản phẩm: Ghế LH-07 Tên chi tiết: Kiềng hông Số lượng: 2 KTTC:22x65x350               Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Bào mặt Máy bào mặt Cắt tinh STT   Chế độ làm việc Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân Định mức thời gian Bậc thợ Số lượng chi tiết Sản phẩm 2 20 20 1 10 40 3 15 50 3500 2 20 80 180 12 2 20 20 V cắt(v/phút) V đẩy(m/phút) Trục dao 180 12 Máy cưa đĩa Lưỡi cưa 2800 Chạy rãnh Máy router 9000 Khoan Máy khoan đơn Chà nhám Máy nhám thùng Dao Mũi khoan Băng nhám ... độ tay nghề công nhân sở vật chất công ty cổ phần gỗ Minh Dương 1.3 Yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.3.1 Yêu cầu sử dụng Khi thiết kế sản phẩm ghế LH - 07 sản phẩm nào, người thiết kế phải quan... Lê Trung Hiếu   ii   TÓM TẮT     Đề tài thiết kế ghế LH – 07 thực công ty cổ phần gỗ Minh Dương thời gian 15/03/2011 đến 15 /07/ 2011 Sản phẩm ghế LH – 07 có kích thước tổng thể 460 x 540 x 1085... ngày 01/10/2 007 công ty TNHH Minh Dương Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cho phép chuyển đổi thành công ty cổ phần gỗ Minh Dương theo giấy chứng nhận ĐKKD số 4603000403 ông Dương Minh Chính làm
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GHẾ LH 07 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG , THIẾT KẾ GHẾ LH 07 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay