báo cáo tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long

56 152 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:38

Báo cáo kế toán quản lý bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long của trường ĐH Thương mại, Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, kế toán đã và đang trở thành công cụ quản lý tài chính hữu hiệu không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với công tác quản lý vĩ mô của nhà nước. Việc cải thiện các phần hành kế toán trong doanh nghiệp sẽ giúp cho công tác kế toán doanh nghiệp tiến đến các tiêu chuẩn quốc tế đồng thời làm cho thông tin kế toán được minh bạch, rõ ràng hơn với những số liệu chính xác, trung thực và kịp thời. Qua quá trình tìm hiểu về kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long, em nhận thấy kế toán bán nhóm hàng thép của công ty có một số vấn đề cần được quan tâm, hoàn thiện. Với những nhận thức của bản thân và trên cơ sở kiến thức cơ bản về kế toán đã được học, em xin chọn đề tài “Kế toán bán nhóm hàng thép tại Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Với đề tài này, khóa luận đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến kế toán bán hàng. Đồng thời nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán bán nhóm hàng thép nói riêng tại Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long. Thông qua đó, đưa ra những nhận xét về ưu điểm cũng như tồn tại trong kế toán bán nhóm hàng thép tại công ty. Sau đó, căn cứ vào thực tế của doanh nghiệp kết hợp với vấn đề lý luận đã nghiên cứu, khóa luận đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán nhóm hàng thép của công ty.Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu chưa nhiều và vốn kiến thức, hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên khóa luận của em còn nhiều những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN TÓM LƯỢC Trong kinh tế thị trường nay, kế tốn trở thành cơng cụ quản lý tài hữu hiệu khơng doanh nghiệpcơng tác quản lý vĩ mô nhà nước Việc cải thiện phần hành kế tốn doanh nghiệp giúp cho cơng tác kế toán doanh nghiệp tiến đến tiêu chuẩn quốc tế đồng thời làm cho thơng tin kế tốn minh bạch, rõ ràng với số liệu xác, trung thực kịp thời Qua trình tìm hiểu kế tốn bán hàng Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long, em nhận thấy kế tốn bán nhóm hàng thép cơng ty số vấn đề cần quan tâm, hoàn thiện Với nhận thức thân sở kiến thức kế toán học, em xin chọn đề tài “Kế tốn bán nhóm hàng thép Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Với đề tài này, khóa luận nghiên cứu số vấn đề lý luận liên quan đến kế tốn bán hàng Đồng thời nghiên cứu thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn bán nhóm hàng thép nói riêng Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long Thơng qua đó, đưa nhận xét ưu điểm tồn kế tốn bán nhóm hàng thép cơng ty Sau đó, vào thực tế doanh nghiệp kết hợp với vấn đề lý luận nghiên cứu, khóa luận đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán nhóm hàng thép cơng ty Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu chưa nhiều vốn kiến thức, hiểu biết thân hạn chế nên khóa luận em nhiều thiếu sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập trường Đại học Thương Mại thực tập Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long, đến em hồn thành chương trình học nSV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN hồn thiện khóa luận với đề tài: “Kế tốn bán nhóm hàng thép Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long” Để hồn thành chương trình học khóa luận, thời gian qua em nhận nhiều giúp đỡ thầy anh chị Công ty CP thương mại thép Trần Long Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường Đại học Thương Mại, đặc biệt thầy giáo khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu cho em thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thanh Phương, mơn kế tốn doanh nghiệp tận tình hướng dẫn em giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn chú, anh chị ban lãnh đạo phòng kế tốn cơng ty CP thương mại thép Trần Long hướng dẫn em thời gian thực tập công ty, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Bùi Thị Dung nSV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN MỤC LỤC nSV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ - Sơ đồ 1.1: Trình tự kế tốn nghiệp vụ bán bn qua kho theo hình thức giao hàng - trực tiếp (Phụ lục số 2) Sơ đồ 1.2: Trình tự kế tốn nghiệp vụ bán bn qua kho theo hình thức gửi hàng - (Phụ lục số 3) Sơ đồ 1.3: Trình tự kế tốn nghiệp vụ bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức giao tay ba (Phụ lục số 4) - Sơ đồ 1.4: Trình tự kế tốn nghiệp v ụ bán bn vận chuy ển th ẳng theo hình th ức - gửi hàng cho khách hàng (Phụ lục số 5) Sơ đồ 1.5: Trình tự kế tốn khoản giảm trừ doanh thu (Phụ lục số 6) - Sơ đồ 1.6: Trình tự kế tốn nghiệp vụ bán lẻ (Phụ lục số 7): Sơ đồ 1.7: Trình tự kế toán nghiệp vụ bán hàng đại lý (Phụ lục số 8) Sơ đố 1.8: Trình tự kế tốn nghiệp vụ bán hàng trả chậm, trả góp (Phụ lục 9) - Sơ đồ 1.9: Trình tự kế tốn nghiệp vụ bán hàng DNTM kế toán hàng t ồn kho theo phương pháp KKTX tính thuế GTGT theo ph ương pháp tr ực ti ếp (Ph ụ l ục - số 10) Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty CP thương mại thép Trần Long - (Phụ lục số 11) Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP thương mại thépTrần Long - (Phụ lục số 12) Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung (Phụ lục số 13) nSV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP DN TM BCTC DT LN TK GTGT BTC QĐ VD DNTM Cổ phần Doanh nghiệp Thương mại Báo cáo tài Doanh thu Lợi nhuận Tài khoản Giá trị gia tăng Bộ tài Quyết định Ví dụ Doanh nghiệp thương mại nSV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN PHẦN MỞ ĐẦU 1, Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Trong kinh tế nay, kế toán ngày trở nên quan trọng cần thiết doanh nghiệp việc quản lý vốn, tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quản lý vĩ mô kinh tế nước nhà Ở nước ta nay, kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa yêu cầu hệ thống công cụ quản lý kinh tế ngày trở lên quan trọng kế tốn, với vai trò thu thập, xử lý cung cấp thông tin tài cho nhiều đối tượng ngồi doanh nghiệp, cần cải biến kịp thời để phù hợp với thực trạng kinh tế Mỗi doanh nghiệp không cần tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh mà cần tổ chức máy kế tốn nắm bắt tổng quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài doanh nghiệpcơng ty thương mại thép Thép mặt hàng kinh doanh chính, bán nhóm hàng thép khâu quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Cơng tykết thúc chu kỳ hoạt động kinh doanh mở chu kỳ kinh doanh Vì việc tổ chức kế toán tiêu thụ thép hợp lý cần thiết Cùng với đà hội nhập kinh tế, chế độ kế tốn Việt Nam đổi sâu sắc với luật kế toán quốc hội thông qua ngày 17/6/2003, 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam thơng tư hướng dẫn, ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp theo định số 15/2006/QĐ-BTC áp dụng cho doanh nghiệp, định 48/2006/QĐ-BTC cho doanh nghiệp vừa nhỏ; Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp thay cho Quyết định15/2006/QĐ-BTC, Thơng tư 244/2009/TT-BTC Trong q trình khảo sát công ty CP thương mại thép Trần Long cho thấy hệ thống kế tốn cơng ty nhiều hạn chế như: Không thể chiết khấu thương mại giảm giá hóa đơn, khơng hạch tốn khoản chiết khấu thương mại va giảm giá hàng bán, khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, đội ngũ nhân viên kế tốn ngồi kế tốn trưởng tuổi đời non trẻ nên kinh nghiệm thực tế hạn chế, dẫn đến số trường hợp ghi nhận chưa xác doanh thu hàng bán khoản giảm trừ; Công ty thương mại thép Cơng ty lại chưa kế tốn bán hàngkế tốn tổng hợp kiêm nhiệm Do đó, trách nhiệm khối lượng cơng việc kế tốn tổng hợp nặng nề, tình trạng ghi trùng, ghi sót nghiệp vụ, quên hóa đơn chưa hạch toán SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN khơng thể tránh khỏi Do đó, kế tốn bán nhóm hàng thép Cơng ty nhiều điểm hạn chế cần hồn thiện để nâng cao tính hiệu máy kế tốn tính xác thơng tin kế tốn cơng ty nên em chọn đề tài: “Kế tốn bán nhóm hàng thép Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long” 2, Mục tiêu nghiên cứu: - Về mặt lý luận: Trên sở nghiên cứu đề tài, em hi vọng hệ thống hóa lý luận cơng tác kế tốn bán hàng; tìm hiểu kỹ chuẩn mực, chế độ kế toán quy định khác Nhà nước liên quan đến nghiệp vụ bán hàng - Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực tiễn cơng tác kế tốn bán hàng công ty đưa giải pháp thiết thực giúp công ty CP thương mại thép Trần Long tổ chức tốt cơng tác kế tốn bán nhóm hàng thép, phù hợp với quy định nhà nước tình hình thực tế doanh nghiệp Từ giúp Cơng ty nâng cao sức cạnh tranh thị trường, nâng cao hiệu kinh doanh, tạo điều kiện để Công ty thực tốt nghĩa vụ cổ đơng góp vốn, với người lao động, với Nhà nước đối tượng khác liên quan 3, Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận chung kế toán bán hàng DNTM thực trạng kế tốn bán nhóm hàng thép Công ty CP thương mại thép Trần Long - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài em triển khai nghiên cứu góc độ kế tốn tài  Về lý luận: Nghiên cứu nghiệp vụ kế toán bán hàng doanh nghiệp thươngmại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên Về không gian: Nghiệp vụ bán hàng diễn kho Dốc Vân cửa hàng (văn phòng) công ty, nhiên kho bán hàng gồm thủ tục xuất hàng giao hàng, em tập trung nghiên cứu đề tài kế tốn bán nhóm hàng thép văn phòng cơng ty Trần Long, nghiên cứu sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu   phần mềm kế toán Về thời gian nghiên cứu: Từ tháng đến hết tháng năm 2015 Số liệu nghiên cứu: Để nắm bắt thực trạng kế tốn bán nhóm hàng thép công ty, em thu thập tài liệu từ năm 2013 đến năm 2015, nhiên để dẫn chứng thực tế em xin dẫn chứng số liệu, chứng từ kế tốn cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long quý năm 2015 4, Phương pháp thực đề tài  Phương pháp thu thập liệu: SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Phương pháp vấn: Thu thập thông tin qua việc hỏi, vấn trực tiếp nhân viên kế tốn cơng ty như: Bùi Thị Thắm – Kế tốn trưởng, chị Trần Mai Huyền – Kế toán tổng hợp thơng tin liên quan đến cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt kế tốn bán nhóm hàng thép Qua thu thơng tin giải đáp khúc mắc chế độ kế toán áp dụng, sổ sách, số liệu cơng ty quy trình kế tốn cơng ty (Bản mơ tả câu hỏi kết vấn - Phụ lục số 1) Phương pháp quan sát: thực thu thập liệu, thông tin việc theo dõi, quan sát trình làm việc nhân viên kế tốn cơng ty việc luân chuyển chứng từ, hạch toán kế tốn, từ thơng tin khách quan cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu tài liệu: thu thập số liệu thông qua việc nghiên cứu sổ sách công ty, báo cáo kế tốn cơng ty, đồng thời nghiên cứu tài liệu liên quan kế toán bán hàng như: chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, 02, 14, chế độ kế toán theo định 48/QĐ – BTC, khóa luận khóa trước sách chuyên ngành Qua lý luận thực tiễn phục vụ cho việc hoàn thành đề tài  Phương pháp phân tích liệu Các thơng tin thu qua việc thu thập liệu tổng hợp lại thực phân tích dựa thống kê, đối chiếu, so sánh lí luận với thực tiễn, đồng thời xem xét thơng tin liên quan từ nhận xét tổng thể kế tốn doanh nghiệp đưa giải pháp kế toán kết kinh doanh mang tính khả thi phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 5, Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi mơ hình, bảng biểu số liệu, mục lục phần mở đầu, kết cấu khóa luận gồm chương: Chương I: Lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Nội dung chương nêu khái niệm kế toán bán hàng DN, nội dung phương pháp kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực hành Chương II: Thực trạng kế tốn bán nhóm hàng thép Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long Nội dung chương đánh giá tổng quan ảnh hưởng môi trường đến kế tốn bán nhóm hàng thép cơng ty, đồng thời trình bày thực trạng kế tốn bán nhóm hàng thép công ty CP thương mại thép Trần Long Chương III: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán nhóm hàng thép Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long Thông qua kết nghiên cứu chương I Chương II, đưa kết luận phát qua nghiên cứu, đưa ưu nhược điểm kế toán bán nhóm hàng SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN thép cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long Từ đưa phương pháp khắc phục hoàn thiện nhược điểm SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 sở lý luận kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Các khái niệm:  Khái niệm bán hàng: Suy cho cùng, hầu hết Doanh nghiệp tồn cách bán thứ đó, dịch vụ, sản phẩm mà doanh nghiệp tự sản xuất, xây lắp, hàng hóa mua để bán, bán để kiếm lợi nhuận, để trì hoạt động kinh doanh Vậy, bán hàng gì? Khái niệm bán hàng đa dạng, trải qua thời gian dài ngày nhiều cách định nghĩa bán hàng, theo quan điểm cổ điển đại, nhiên với đề tài em xin trình bày khái niệm bán hàng theo hai quan điểm: Khái niệm bán hàng theo giáo trình “Kế tốn tài doanh nghiệp thương mại”-Trường Đại học Thương mại, năm 2011 thì: “Bán hàng khâu cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ quyền đòi tiền người mua” Khái niệm bán hàng theo giáo trình Phân tích kinh tế DNTM trường Đại học Thương Mại thì: “Bán hàng trình trao đổi hàng hóa – tiền tệ người bán trao hàng cho người mua người mua trả tiền chấp nhận trả tiền cho người bán Bán hàng khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệpkết thúc chu kỳ hoạt động kinh doanh mở chu kỳ sản xuất kinh doanh mới.”  Khái niệm doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu thu nhập khác, ban hành theo định 149 ngày 31/12/2001 Bộ tài Doanh thu hiểu sau: “Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu.”  Các khoản giảm trừ doanh thu Trong q trình bán hàng phát sinh trường hợp đặc biệt làm giảm trừ doanh thu Chẳng hạn khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu toán, giảm giá hàng bán hay hàng bán bị trả lại… Chiết khấu thương mại: khoản mà doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng hàng lớn SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 10 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Bút tốn sổ Nhật ký chung cập nhật: (Phụ lục số 30) 2.2.3.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu  Chiết khấu thương mại: Khi khách hàng mua với số lượng lớn, Công ty chiết khấu thương mại cho khách hàng theo tỷ lệ thích hợp tùy thuộc vào lượng hàng mà bên mua đặt mua Gía bán hóa đơn giá bán chiết khấu thương mại so với hợp đồng, cơng ty khơng hạch tốn khoản chiết khấu thương mại vào tài khoản 5211 mà ghi nhận doanh thu theo giá trừ chiết khấu Ví dụ: Ngày 23/03/2015, Cơng ty tiến hành chiết khấu thương mại cho Công ty TNHH thép Hà Thiều mua số lượng lớn thép I150, vào Bảng báo giá thép hình, tấm, (Phụ lục số 32) giá bán Hóa đơn GTGT (Phụ lục số 33) giá bán ghi Hóa đơn giá giảm (đã trừ chiết khấu), hai bên thỏa thuận giá tỷ lệ chiết khấu miệng mà không ghi rõ khoản chiết khấu Hóa đơn Hợp đồng mua bán Trường hợp Cơng ty hạch tốn sổ Nhật ký chung sau: (Phụ lục số 30)  Giảm giá hàng bán: Một số trường hợp phát sinh giảm giá hàng bán q trình bán nhóm hàng thép Công ty như: bên mua nhận hàng, thấy thép bị han rỉ, bị cong vẹo thép hình, thép hàng giao theo bazem lại âm nhiều (cân thực tế nhỏ bazem nhiều), công ty đồng ý giảm giá Tương tự chiết khấu thương mại, giá ghi hóa đơn giá giảm (khơng ghi số tiền giảm giá hóa đơn) nên cơng ty khơng hạch toán khoản giảm giá lên tài khoản 5213 hạch toán doanh thu theo giá giảm hóa đơn Thơng thường bên mua đến tận kho Công ty để nhận hàng, nắm thực trạng hàng hóa cơng ty, đồng ý mua thỏa thuận xong giá kế tốn xuất hóa đơn GTGT, xảy trường hợp hàng hóa xuất hóa đơn, khơng phẩm chất chất lượng nên phải giảm giá Trong q trình vấn kế tốn cơng ty, em đưa trường hợp mà Cơng ty xuất hóa đơn cho bên mua, bên mua nhận hàng hóa đơn phát hàng hóa khơng đạt chất lượng, quy cách thỏa thuận yêu cầu giảm giá Cơng ty xử lý nào? Kế tốn tổng hợp giải thích, trường hợp Cơng ty giảm giá cho hóa đơn lần sau (lần mua sau)  Hàng bán bị trả lại: Khi phát sinh hàng bán bị trả lại, kế toán tổng hợp tính tốn trị giá hàng bán bị trả lại theo giá bán hóa đơn, đồng thời hàng bán bị trả lại nhập kho, kế toán SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 42 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN vào lượng hàng bị trả lại đơn giá vốn hàng bị trả lại tương ứng để tính trị giá vốn hàng bán bị trả lại, lập phiếu nhập kho, ghi số lượng chuyển cho thủ kho Thủ kho nhập hàng, lập thẻ kho cho hàng hóa nhập Trình tự hạch tốn phần mềm kế toán FAST sau: Căn vào Biên trả lại hàng bán, kế toán tổng hợp vào phần mềm kế toán FAST, phân hệ bán hàng cơng nợp phải thu, kế tốn vào Phiếu nhập hàng bán bị trả lại, nhập thông tin số hàng bị trả lại bao gồm: Tên địa khách hàng, Diễn giải ghi “Nhập lại hàng bán theo hóa đơn số…”, Ghi cho TK 131, Nhập số hóa đơn lơ hàng bán, Ngày tháng phát sinh nghiệp vụ bị trả lại, Tên mặt hàng bị trả lại, số lượng, đơn giá, thuế GTGT, thành tiền Tài khoản hàng bán bị trả lại ghi TK 5212, nhập đơn giá giá vốn hàng bị trả lại, phần mềm tự động tính tiền vốn, nhập tỷ lệ thuế GTGT lưu lại cho tiền hàng tiền thuế xác Sau đó, Bút tốn tự động lên sổ Nhật ký chung: - Nợ TK 5212: Doanh thu hàng bán bị trả lại Nợ TK 33311: Thuế GTGT hàng bán bị trả lại TK 131: tổng giá tốn hàng bị trả lại - Nợ TK 156: Gía vốn hàng bị trả lại TK 632: giá vốn hàng bị trả lại Cuối kỳ làm thao tác tự động kết chuyển khoản giảm trừ để xác định doanh thu Quý năm 2015, công ty không phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại CHƯƠNG III CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN BÁN NHĨM HÀNG THÉP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP TRẦN LONG 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 3.1.1 Những kết đạt kế tốn bán nhóm hàng thép Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long: Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long doanh nghiệp nhỏ công ty không ngừng vươn lên mở rộng lĩnh vực tiêu thụ Với phát triển cơng ty, cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng hoàn thiện cải tiến, để vừa đáp ứng với yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa tương ứng với vai trò kế tốn công cụ quản lý đắc lực, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý công ty  Về tổ chức máy kế toán: SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 43 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Bộ máy kế toán tổ chức phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh công ty, phát huy vai trò kế tốn, cơng cụ quan trọng Gíam đốc ban quản lý cơng ty Các kế tốn trẻ trung, động, ham học hỏi nên tiếp thu quy định, sách nhà nước nhanh hiệu  Vận dụng chế độ kế toán: Hiện cơng ty áp dụng theo chế độ kế tốn ban hành theo định số 48/ 2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ tài cập nhật thay đổi chế độ kế toán Việc luân chuyển chứng từ thực nhanh chóng, thuận tiện Về nội dung cách ghi chép cho loại chứng từ cơng ty hướng dẫn cụ thể tạo cho chất lượng công tác kế toán thực tốt  Hệ thống tài khoản kế tốn: Cơng ty vận dụng tài khoản theo chế độ hành theo định 48/2006/QĐ –BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính  Về chứng từ sử dụng: Các chứng từ sử dụng mẫu tài ban hành thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép đầy đủ, sác vào chứng từ Trình tự luân chuyển chứng từ ngắn gọn, đơn giản, thuận tiện cho việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát  Về sổ sách kế toán: Hệ thống sổ kế toán xây dựng sở tài vận dụng linh hoạt với tình hình thực tế kinh doanh công ty Sổ sách tổ chức hệ thống, phản ánh đầy đủ, hiệu kết kinh doanh công ty Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung Hình thức ghi sổ đơn giản gọn nhẹ so với hình thức sổ khác, phù hợp với công ty Tất sổ tổng hợp sổ chi tiết công ty làm theo mẫu hình thức Nhật ký chung theo định 48/2006/QĐ-BTC tài Để đơn giảm gọn nhẹ, kế tốn khơng sử dụng sổ nhật ký đặc biệt, đó, nghiệp vụ kinh tế phản ánh sổ nhật kí chung Cùng phát triển lớn mạnh cơng ty, cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn bán nhóm hàng thép nói riêng khơng ngừng hồn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán  Về ứng dụng cơng nghệ thơng tin kế tốn: SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 44 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Với phát triển ngày mạnh công nghệ thông tin, đời phần mềm kế tốn Cơng ty cổ phần đầu tư Việt Vương đưa phần mềm kế toán vào sử dụng cơng ty (phần mềm kế tốn FAST) Với việc sử dụng phần mềm Fast, việc hạch toán cơng ty thực nhanh chóng, xác hiệu Cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần đầu tư Việt Vương nói chung, cơng tác kết tốn kết kinh doanh cơng ty nói riêng tuân thủ theo quy định, chuẩn mực pháp luật Các sổ sổ chi tiết tài khoản mở linh hoạt phù hợp với nhu cầu quản lý doanh nghiệp 3.1.2 Những tồn kế tốn bán nhóm hàng thép Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long:  Về phương thức bán hàng: Hiện công ty thực phương thức bán buôn qua kho bán lẻ Đây hình thức bán hàng độ tin cậy cao không linh hoạt chế thị trường nay, đặc biệt công ty bán hàng cho khách hàng xa (ngoại tỉnh) thi chi phí bán hàng lớn Với mục tiêu khơng ngừng mở rộng thị trường chiều rộng chiều sâu việc áp dụng phương thức chưa đạt hiệu  Về kế toán khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán phát sinh Cơng ty khơng thể hóa đơn GTGT Công ty thực việc chiết khấu giảm giá cho khách miệng, hợp đồng mua bán giá bán giá giảm chiết khấu mà % giảm giá chiết khấu Chiết khấu thương mại mà hóa đơn GTGT khơng coi chiết khấu thương mại Báo cáo kết kinh doanh Công ty (Phụ lục số 35), khoản giảm trừ Doanh thu 0, trong năm phát sinh khoản giảm trừ, phản ánh khơng xác tình hình kinh doanh công ty Theo Khoản 2.5 Phụ lục Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Bộ Tài quy định: “Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hóa đơn GTGT ghi giá bán chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá toán thuế GTGT Nếu việc chiết khấu thương mại vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ số tiền chiết khấu hàng hóa bán tính điều chỉnh hóa đơn bán hàng hóa, SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 45 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN dịch vụ lần mua cuối kỳ tiếp sau Trường hợp số tiền chiết khấu lập kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh Căn vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán bên mua khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào” Nghĩa Hóa đơn GTGT hàng bán ra, ghi giá hàng bán theo giá giảm (Hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại - phụ lục số 33) so với Báo giá thép hình, tấm, – Phụ lục số 32) mà khơng thể phần chiết khấu giảm giá Hợp đồng mua bán hai bên phải nêu rõ giá bán chưa chiết khấu tỷ lệ chiết khấu, để quan thuế tra kiểm tra thẻ mang Hợp đồng giải trình Tuy nhiên, Cơng ty, việc chiết khấu giảm giá cho khách hàng thực miệng, Hợp đồng Hóa đơn phần chiết khấu thương mại giảm giá Ngoài ra, Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá khấu trừ chiết khấu thương mại Công ty xuất hố đơn theo giá giảm, việc xuất hoá đơn chiết khấu thương mại thực theo quy định điểm 5.5, mục IV, phần B Thơng tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 Bộ tài chính: “Hàng hố, dịch vụ giảm giá ghi hóa đơn hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % mức giảm giá, giá bán chưa thuế GTGT (giá bán giảm giá), thuế GTGT, tổng giá tốn thuế GTGT Nếu việc giảm giá áp dụng vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức định số tiền giảm giá hàng hố bán tính điều chỉnh hố đơn bán hàng hố, dịch vụ lần mua cuối kỳ tiếp sau Trên hố đơn phải ghi rõ số hóa đơn số tiền giảm giá” ghi sổ theo bút toán: Phản ánh giá vốn: Nợ TK 632 /Có TK 156 Phản ánh doanh thu (khơng hạch tốn qua TK 521): Nợ TK 111, 112, 131 /Có TK 511, TK 3331(Nếu có) Như vậy, việc ghi nhận chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán công ty chưa với quy định hành Hơn nữa, khơng hạch tốn khoản giảm trừ Doanh thu vào tài khoản 521 (chi tiết cho khoản giảm trừ) làm cho Báo cáo tài cơng ty phản ánh khơng xác Doanh số bán ra, khả tiêu thụ thép Công ty TK 511 – “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” ghi nhận theo giá giảm trừ  Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Thị trường thép giới nước thời gian qua biến động mạnh theo chiều hướng xấu, gây bất SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 46 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN lợi cho hoạt động kinh doanh công ty, đặc thù mặt hàng thép dễ bị han rỉ, hao mòn cơng ty lại khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Vì thế, hàng hóa bị giá, cơng ty gặp nhiều khó khăn việc  cạnh tranh với thị trường bên (nhất cạnh tranh giá) Về lập dự phòng phải thu khó đòi: Q trình bán hàng phát sinh cơng nợ phải thu, không thu khách hàng khơng khả trả nợ…Hàng năm, cơng ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhằm tạo khoản dự phòng giải cơng nợ phải thu ảnh hưởng đến kết kinh doanh toàn cơng ty Khi trường hợp khơng đòi số nợ (khách hàng trốn nợ khơng khả tốn) việc phản ánh doanh thu bán hàng cơng ty khơng đảm bảo tính xác hợp lý  Về phần mềm kế toán: Do tính tự động hóa phần mềm, hạch toán khoản doanh thu thu trực tiếp tiền, công ty ghi nhận thông qua tài khoản phải thu khách hàng chi tiết cho đối tượng, sau kế tốn vào mục phiếu thu để ghi giảm công nợ khách hàng Việc dẫn đến việc làm sai chất nghiệp vụ kinh tế, làm cho việc ghi chép kế tốn khơng phản ánh chất nghiệp vụ Việc doanh nghiệp khơng đặt mã vụ việc đặt mã khách đối tượng dẫn đến việc tập hợp, phân bổ chi phí xác định kết kinh doanh vụ việc gặp nhiều khó khăn Những bất cập lúc sử dụng phần mềm: - nhiều người làm việc đồng thời hệ thống hay bị treo nhiều địa điểm làm việc cần phải trao đổi liệu điểm này, mà hệ thống khơng thực được, thực khơng xác - Cần phải thêm thơng tin quản lý vào nghiệp vụ, việc lại khó thực phần mềm kế tốn đóng gói - Cần phải ghi lại thơng tin gọi làm việc chăm sóc khách hàng, phần mềm kế tốn khơng có… 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán nhóm hàng thép Công ty: Trên sở nghiên cứu lý luận kế tốn bán hàng tìm hiểu thực tế cơng tác quản lý nói chung, cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng nói riêng Cơng ty CP TM thép Trần Long, em mạnh dạn đề số giải giáp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế tốn nói chung nghiệp vụ bán nhóm hàng thép nói riêng 3.2.1 Giải pháp 1: Hồn thiện kế tốn khoản giảm trừ doanh thu: Cơng ty cần đầy đủ chứng từ hợp lệ chứng minh cho khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực phát sinh: SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 47 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN - Thứ nhất: Khi tiến hành chiết khấu thương mại cho khách hàng mua với số lượng lớn, Công ty cần phải làm Hợp đồng mua bán, hợp đồng nêu rõ giá bán chưa trừ chiết khấu, chiết khấu cho bên mua với tỷ lệ %, giá bán trừ chiết khấu - Thứ hai: Khi phát sinh nghiệp vụ chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng bán hóa đơn GTGT cơng ty phát hành, phải thể rõ tỷ lệ giảm giá, chiết khấu, giá bán giảm hạch toán khoản giảm trừ TK 521 không khấu trừ trực tiếp vào TK 511 - Thứ ba: trường hợp giảm giá hàng bán không quy cách, chất lượng, hai bên lập biên điều chỉnh giảm giá, vào biên lập, công ty xuất hóa đơn giảm giá cho lơ hàng đó, nội dung hóa đơn ghi : " Điều chỉnh giảm doanh thu cho HĐKT số ký ngày .,hóa đơn xuất số ngày ", số tiền không ghi số âm Khi phát sinh nghiệp vụ chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, việc phải thể rõ tỷ lệ giảm giá hóa đơn kế tốn phải phản ánh TK 521 – “Các khoản giảm trừ doanh thu” 3.2.2 Giải pháp 2: Giải pháp áp dụng chiết khấu toán: Hiện cơng ty chưa áp dụng sách chiết khấu tốn cho khách hàng để khuyến khích khách hàng trả tiền sớm, từ cơng ty ln chuyển vốn nhanh quay vòng hàng hóa Việc áp dụng sách chiết khấu tốn cần thiết với công ty kinh doanh sắt thép mà vấn đề vốn vấn để nhức nhối Trần Long Mức chiết khấu áp dụng cụ thể sau: Nếu hạn tốn cơng ty 15 ngày khách hàng trả tiền sớm vòng 10 ngày hưởng mức chiết khấu toán 1% tổng số tiền nợ Khoản chiết khấu hạch tốn vào TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính” Khi phát sinh chiết khấu tốn cho khách hàng, kế toán vào Hợp đồng kinh tế kí kết hai bên, vào sách tín dụng mà cơng ty quy định, kế tốn xác định cụ thể mức chiết khấu cho khách hàng để làm sở viết Phiếu chi (hoặc Lệnh chi) (Trường hợp khách hàng toán xong tiền hàng, chiết khấu tốn cơng ty trả tiền mặt) Kế tốn định khoản tăng chi phí hoạt động tài (Nợ TK 635) giảm tiền (Có TK 111, 112) Từ thơng tin trên, kế tốn vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, chọn Phiếu chi tiền mặt nhập đầy đủ thông tin số tiền, bút tốn Khi phần mềm vào Phiếu chi lập, tự động ghi vào sổ Nhật ký chung, từ lên sổ TK 635, 111 112, sổ quỹ tiền mặt hay sổ tiền gửi ngân hàng SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 48 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Trong trường hợp cơng ty trừ ln chiết khấu tốn vào số tiền hàng phải thu khách hàng toán tiền hàng, Kế toán ghi tăng số tiền thực tế nhận bên Nợ TK 111, 112; ghi tăng Chi phí hoạt động tài (Nợ TK 635) ghi giảm số tiền phải thu (Có TK 131) Cuối kỳ kế tốn thực bút tốn kết chuyển chi phí hoạt động tài sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh Khi thực sách chiết khấu toán cho khách hàng tăng khoản chi phí tài chiết khấu tốn, nhiên lại thu hồi vốn nhanh nên giảm chi phí lãi vay Thực sách hiệu quả, cơng ty giảm lượng lớn chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận, quay vòng vốn nhanh 3.2.3 Giải pháp 3: Hàng năm, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phần giá trị tổn thất giảm giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho xảy năm kế hoạch Mục đích để đề phòng hàng tồn kho giảm giá so với giá gốc sổ, đặc biệt chuyển nhượng, cho vay, xử lý, lý đồng thời để xác định giá trị thực tế hàng tồn kho hệ thống báo cáo kế tốn Mặt hàng kinh doanh cơng ty mặt hàng thép, điều kiện thời tiết nước ta độ ẩm cao, kho hàng cơng ty diện tích hạn nên để hàng ngồi bãi mà không che phủ, thép nhanh han rỉ, hao mòn bán qua cân thực tế, vận chuyển qua lại dễ gây móp méo, bẻ cong thép hình, giá bán dễ bị giảm, mặt hàng tồn kho lâu không bán bán với giá phế liệu để nấu phôi thép, làm giảm doanh số kết bán hàng công ty, giảm lợi nhuận Theo em, công ty nên đưa vào sử dụng tài khoản 159 (chi tiết cho TK1593) dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giảm thiểu mức ảnh hưởng biến động giá thị trường hàng tồn kho Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực giá gốc ghi sổ kế toán cao giá trị thực phải đảm bảo hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng khác chứng minh giá vốn mặt hàng thép tồn kho, thuộc quyền sở hữu Công ty Mức trích lập dự phòng tính theo cơng thức sau: Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa Ví dụ: Tại thời điểm ngày 31/12/2014 Cơng ty CP thương mại thép Trần Long 100 thép D6 Trung Quốc tồn kho, bị han rỉ nhiều Giá gốc 8.300đ/kg (bao gồm giá mua chi phí trực tiếp) Cũng thời điểm này, giá bán bán loại thép 8.100đ.kg Khi Cơng ty cần trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 49 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN 100.000 x (8300 – 8100) = 20.000.000 đồng Tại thời điểm Công ty lập BCTC, phải xem xét số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập tính tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp khơng phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp trích thêm vào giá vốn hàng bán doanh nghiệp phần chênh lệch.Nếu số dự phòng phải trích lập thấp số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp phải hồn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác Cơng ty sử dụng mẫu bảng dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: (Phụ lục số 34)  Ảnh hưởng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - Đối với Công ty CP thương mại thép Trần Long: Việc ghi giảm giá trị hàng tồn kho đồng nghĩa với việc Công ty chấp nhận hàng tồn kho khơng ngun giá trị, điều xét khía cạnh uy tín cơng ty, chất lượng thép hay thị phần công ty thị trường xem khơng tốt Tuy nhiên, việc xác định hợp lí mức dự phòng giúp bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy ra, đảm bảo cho cơng ty bảo tồn vốn mặt hàng thép bị hư hỏng, phẩm chất, giảm giá thị trường (đặc biệt thép Trung Quốc tràn vào Việt Nam với số lượng lớn, giá rẻ, ép giá thép doanh nghiệp nước phải giảm xuống) - Đối với BCTC Công ty CP thương mại thép Trần Long: Tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giá trị khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơng ty hạch tốn vào TK 159 số dư âm bảng cân đối kế toán hạch toán tăng khoản mục giá vốn hàng bán kỳ, từ ảnh hưởng đến BCTC sau: giá trị tiêu Hàng tồn kho Bảng cân đối kế toán tăng giá trị tiêu Giá vốn hàng bán, đồng thời giảm tiêu Lợi nhuận Báo cáo kết kinh doanh Đồng thời Cơng ty phải trình bày sở xác định khoản mục giá gốc hàng tồn kho, giá trị thực hàng tồn kho thuyết minh BCTC Như vậy, trích SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 50 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho làm cho thơng tin giá trị thực hàng tồn kho Công ty lập BCTC trở nên trung thực, hợp lý, đáng tin cậy 3.2.4 Giải pháp 4: Tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi Hoạt động cơng ty Trần Long thương mại nên việc mua bán chịu tất yếu xảy ra, trường hợp khách hàng nhận nợ lâu khó trả khơng khả tốn, khoản nợ phải thu khó đòi Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, đề phòng tổn thất khoản phải thu khó đòi xảy ra, hạn chế đột biến ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh công ty việc lập dự phòng phải thu khó đòi cần thiết Dự phòng phải thu khó đòi dự phòng phần giá trị tổn thất khoản nợ phải thu, khơng đòi đơn vị người nợ khơng khả tốn năm kế hoạch Mục đích việc lập dự phòng phải thu khó đòi để đề phòng nợ phải thu thất thu khách hàng khơng khả trả nợ xác định giá trị thực khoản tiền phải thu tồn toán lập BCTC Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phải theo quy định chế độ tài hành, quy định Điều Thơng tư số 228/2009/TT-BTC “Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi ảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp” Lưu ý, việc xóa nợ khoản nợ phải thu khó đòi phải theo sách tài hành Căn vào định xóa nợ khoản nợ phải thu khó đòi, kế tốn ghi giảm dự phòng phải thu khó đòi ghi giảm khoản phải thu khách hàng, phải thu khác Đồng thời, kế toán ghi đơn vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” để theo dõi chi tiết (Tài khoản Bảng Cân đối kế tốn) Nếu sau xóa nợ, khách hàng khả tốn doanh nghiệp đòi nợ xử lý, số nợ thu hạch toán ghi tăng vào TK 711: Thu nhập khác, ghi tăng số tiền thu Đồng thời, ghi đơn vào Bên TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” (Tài khoản ngồi Bảng cân đối kế tốn) => Ảnh hưởng trích lập dự phòng phải thu khó đòi: - Đối với Cơng ty CP thương mại thép Trần Long: Khi trích lập dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty hạn chế phần tổn thất xảy ra, khách hàng khơng khả tốn, bảo tồn vốn kinh doanh nói chung vốn lưu động nói riêng, cơng ty nguồn bù đắp, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh diễn liên tục SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 51 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN - Đối với BCTC Công ty CP thương mại thép Trần Long: Khi xảy trường hợp công ty khách hàng khơng đủ khả tốn bị phá sản, Trần Long khơng tiến hành trích lập dự phòng cho khoản phải thu thì: kết lợi nhuận chưa loại trừ khoản tăng, từ làm tăng thuế phải nộp Lợi nhuận tăng làm tăng lợi tức cổ đông phải phân phối số phải thu khó đòi đó, làm suy giảm vốn kinh doanh tạm thời Công ty Lợi nhuận tăng làm cho số tài tăng, ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch tài cho năm 2015 Như vậy, trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ xấu, số dư tiêu dự phòng phải thu khó đòi ghi âm Bảng cân đối kế toán làm giảm giá trị Tổng tài sản Cơng ty Đồng thời, khoản dự phòng phải thu khó đòi hạch tốn tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, từ làm tăng tiêu chi phí quản lý kinh doanh, giảm Lợi nhuận kế tốn trước thuế giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Báo cáo kết kinh doanh Lợi tức chia cho cổ đông giảm, vốn kinh doanh bảo tồn Như vậy, BCTC Cơng ty trở nên đáng tin cậy hơn, Ban giám đốc lập kế hoạch tài cho kỳ tới xác 3.2.5 Giải pháp 5:Về phần mềm hạch toán phần mềm kế tốn: Trong q trình hạch tốn phần mềm, cơng ty ghi nhận trực tiếp khoản bán hàng thu tiền trực tiếp vào tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng Nếu ghi nhận vào tài khoản phải thu khách hàng làm sai chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhân viên kế toán cần phải linh hoạt cách xử lý, ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán Đối với hợp đồng, khoản doanh thu, chi phí đối tượng khách hàng, cơng ty đặt mã vụ việc theo hợp đồng đặt mã khách hàng cho khoản chi phí giúp doanh nghiệp tập hợp xác định kết kinh doanh cho hoạt động đối tượng khách hàng 3.2.6 Giải pháp 6: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu bán nhóm hàng thép Cơng ty: - Hạn chế tới mức thấp chi phí vận chuyển, lưu kho chi phí tài chính: + Cơng ty nên bán hàng theo phương thức bán buôn vận chuyển thằng (nhập mua xuất thẳng), áp dụng phương thức giúp cơng ty tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, hàng hóa khơng bị tồn kho nên khơng hao mòn, han rỉ + Cơng ty nên trang bị thêm phương tiện vận chuyển xe tải trọng lượng lớn, đầu kéo, moóc, container để chủ động vận chuyển hàng hóa mua bán ra, hạn chế th dịch vụ vận tải bên ngồi, từ tiết kiệm chi phí SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 52 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN vận chuyển hàng về, giá bán hàng hóa khơng bị đẩy cao, tăng khả cạnh tranh giá., đồng thời tiết kiệm chi phí bán hàng, tăng lợi nhuận Cơng ty + Đặc thù ngành kinh doanh thép đòi hỏi vốn đầu tư nhiều, công ty tiềm lực đủ mạnh tài chính, vay để kinh doanh chi phí tài cao, ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh cơng ty Do đó, cơng ty cần cân nhắc đến khoản vay để mua bán hàng hóa, lựa chọn nhà tín dụng cho vay với lãi suất ưu đãi, thu hồi khoản phải thu khách hàng nhanh chóng để hạn chế tới mức thấp chi phí tài chính, nâng cao hiệu kinh doanh - Đảm bảo dự trữ hàng tồn kho hợp lý, cụ thể: Là sản phẩm tiêu thụ theo mùa vụ nên Công ty đặc biệt phải tâm đến công tác thu mua dự trữ hàng hóa cho: + Mức dự trữ phải đủ để thực trình kinh doanh cách liên tục + Hàng hóa dự trữ mức cần thiết làm tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động, giảm chi phí bảo quản lưu kho, công ty cần quan tâm đến nhu cầu thị trường, quan tâm đến tính mùa vụ tình hình kinh doanh ngành kỹ thuật xây dựng mà thép đầu vào + Đối với hàng hóa tồn kho lâu, Cơng ty nên biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, bán phế liệu làm đầu vào cho nhà máy thép, để quay vòng vốn nhanh, vốn khơng bị ứ đọng - Mở rộng thị trường tiêu thụ qua xuất thép: Theo giới kinh doanh, sức tiêu thụ thép tình trạng ì ạch Để kéo sức tiêu thụ thép thời gian tới, bên cạnh thị trường nội địa cơng ty nên xem xét đến việc xuất sản phẩm thép mà nước ta mạnh (các sản phẩm thép xây dựng thép thanh, thép cuộn, thép ống ) sản phẩm tôn qua gia công nhà máy sản xuất thép uy tín Đối với thị trường Trung Quốc, Nhật, Châu Âu, Singapore thị trường tiềm lớn, sức mua cao, đầy nước phát triển mạnh hcắn thị trường đem lại hiệu cao cho ngành xuất thép Tuy nhiên, công ty cần phải cân nhắc kỹ để lựa chọn nhà cung cấp uy tín, thép chất lượng xuất cạnh tranh với sản phẩm nước 3.3 Điều kiện thực Trên sở nghiên cứu lý luận kế toán bán hàng tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng nói riêng cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long, em mạnh dạn đề số giải giáp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế tốn nói chung nghiệp vụ bán hàng thép nói riêng Tuy nhiên, để thực giải pháp cách hiệu thì: SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 53 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP • KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Về phía cơng ty: - Cán kế tốn phải thực nỗ lực để hồn thành tốt phần việc mình, phải thường xuyên cập nhật chế độ kế tốn thơng tư hướng dẫn Bộ Tài Chính, văn luật…đảm bảo cho việc hạch tốn sách chế độ kế tốn hành - Ban lãnh đạo cơng ty cần đạo, giám sát chặt chẽ q trình kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn nói riêng - Cần phải tổ chức phận nhân cho hợp lý, phù hợp với trình độ nghiệp vụ nhân viên nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn nâng cao trình độ chun môn nhân viên - Công ty cần ý tạo môi trường làm việc thuận lợi cho phận kế toán: mua sắm trang thiết bị theo kịp với phát triển công nghệ thông tin, tránh tình trạng bị lạc hậu nhằm đảm bảo cho việc ln chuyển, xử lý thơng tin nhanh chóng Các phận phòng ban cơng ty phải cố gắng hồn tốt chức năng, nhiệm vụ Điều góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn cơng ty Các giải pháp hồn thiện nghiệp vụ bán hàng Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long nêu khả thực được.Các giải pháp nêu dựa phù hợp với sách chế độ kế toán Việt Nam Từ đặc điểm tình hình kinh doanh, tình hình tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty, cán kế tốn trình độ kinh nghiệm cơng tác theo em giải pháp thực đem lại hiệu công tác kế tốn hiệu cho doanh nghiệp • Về phía nhà nước: Nhà nước cần phải hồn thiện khung pháp lý kế toán luật kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Luật kế toán quan trọng hoạt động kế toán DN, hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kế toán chịu chi phối Luật này, từ quy định chung chứng từ, tài khoản, sổ kế toán đến việc lập báo cáo tài Trong nghiệp vụ bán hàng khơng phải ngoại lê, cụ thể nhất: Điều 21 – Luật kế tốn quy định rõ việc sử dụng hoá đơn bán hàng hoạt động bán hàng - Còn chế độ kế tốn DN nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng Chế độ kế toán ban hành đồng chế độ chứng từ, sổ sách, tài khoản đến báo cáo tài cho khoa học hợp lý nhất, tạo điều kiện cho kế tốn nói chung kế tốn bán hàng DNTM nói riêng xử lý, phản ánh chất SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 54 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN hoạt động kinh tế phát sinh, làm cho thơng tin kế tốn cập nhật xác, nhanh chóng kịp thời KẾT LUẬN Kế tốn vai trò quan trọng công tác quản lý kinh tế, bao gồm quản lý vĩ mô vi mô.Đặc biệt điều kiện phát triển kinh tế không ngừng kinh tế thị trường nay, thông tin kinh tế giữ vai trò quan trọng định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh Kế toán bán hàng phận khơng thể thiếu cơng tác kế tốn doanh nghiệp Nó cung cấp số liệu kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp tình hình kinh doanh , phục vụ đắc lực cho việc quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng đó, cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long trọng đến khâu quản lý hàng hóa hạch tốn bán hàngdoanh nghiệp tư nhân hạch toán độc lập điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, cơng ty chủ động tìm kiếm bạn hàng, nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ, củng cố nâng cao vị thị trường Thành cơng kể cơng ty, khơng thể khơng nói đến đóng góp máy kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng Vì thời gian thực tập, nghiên cứu khả kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế, khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo khoa kế tốn- kiểm tốn giáo hướng dẫn khóa luận Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thanh Phương ban lãnh đạo công ty,các anh chị phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 55 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kế tốn tài doanh nghiệp thương mại” – Trường ĐH Thương Mại Giáo trình “Kế tốn tài chính”, TS Nguyễn Tuấn Duy & TS Đặng Thị Hòa, Trường Đại Học Thương Mại, NXB Thống 2010 3.Giáo trình kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa, Trường Đại Học Thương Mại xuất năm 2012 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam(2001-2006), tài chính, NXB tài 2008 thơng tư hướng dẫn Quyết định Số: 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng năm 2006 Các website: www.webketoan.vn, www.thuvienluanvan.info, Khóa luận tốt nghiệp khóa trước khoa Kế tốn – Kiểm toán trường ĐH Thương Mại Số Liệu Kế tốn cơng ty CP thương mại thép Trần Long SV: BÙI THỊ DUNG LỚP K47D3 56 GVHD: TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG ... hàng thép Cơng ty CP thương mại thép Trần Long 2.1.1 Tổng quan công ty bán nhóm hàng thép cơng ty cổ phần thương mại thép Trần Long 2.1.1.1 Tổng quan Công ty CP thương mại thép Trần Long: a Quá... cho kết khác nhau, ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp  Doanh thu thuần: Doanh thu doanh thu thực tế bán hàng doanh nghiệp kỳ kế toán , sở để định kế toán bán hàng Doanh thu kết. .. xuất kinh doanh tài doanh nghiệp Là cơng ty thương mại thép Thép mặt hàng kinh doanh chính, bán nhóm hàng thép khâu quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Nó kết thúc chu kỳ hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long, báo cáo tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty cổ phần thương mại thép Trần Long, LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI., 1 Cơ sở lý luận kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, 2 Kế toán bán hàng theo quy định hiện hành, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến kế toán bán nhóm hàng thép tại Công ty CP thương mại thép Trần Long, + Thép tròn trơn, thép gai, thép cuộn, …., Hàng hay bị rò rỉ nên đòi hỏi phải có biện pháp bảo quản để đảm bảo chất lượng sản phẩm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta., Ngoài ra, tình hình tiêu thụ mặt hàng thép phụ thuộc vào các ngành kinh tế kỹ thuật sử dụng thép như bất động sản, ngành xây dựng và công nghiệp cơ khí, đóng tàu... Do đó, Công ty cần nghiên cứu kĩ lưỡng hơn về thị trường và thực trạng cũng như tính mùa v, 2 Thực trạng kế toán bán nhóm hàng thép tại công ty cổ phần thương mại thép Trần Long:, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, Về ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán:, 2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng thép tại Công ty:, Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu, có thể không đòi được do đơn vị hoặc người nợ không có khả năng thanh toán trong năm kế hoạch. Mục đích của việc lập dự phòng phải thu khó đòi là để đề phòng nợ phải th, - Mở rộng thị trường tiêu thụ qua xuất khẩu thép:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay