NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH, THIẾT BỊ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SẤY TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN – MỸ XUÂN

74 38 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:38

ĐẠI HỘC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ************ LÊ LAM THANH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH, THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SẤY TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN MỸ XUÂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT GIẤY BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỘC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ LÊ LAM THANH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH, THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SẤY TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GIẤY TISSUE TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GỊN MỸ XUÂN Ngành: Công nghệ sản suất giấy & bột giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHAN TRUNG DIỄN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công Ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Mỹ Xuân tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu làm quen với mơi trường hoạt động nhà máy Thơng qua q trình tìm hiểu công nghệ sản xuất giấy nhà máy, giúp cho tơi có kiến thức thực tế sản xuất sở lý thuyết học nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ chú, anh chị bên dự án anh chị phân xưởng sản xuất giấy tissue tận tình bảo cung cấp thơng tin, tài liệu quy trình sản xuất phân xưởng, giải đáp vấn đề sản suất mà chưa hiểu… Đó thật kiến thức bổ ích cần thiết cho tơi trước rời ghế nhà trường bước vào thực tế sản xuất Tôi xin trân thành cám ơn ban giám hiệu quý thầy cô Khoa Lâm nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy tạo điều kiện hồn thành khóa học Tơi xin gửi lời cám ơn trân thành đến gia đình tơi tập thể lớp DH07GB ln gắn bó, động viên giúp suốt thời gian qua Cuối cùng, tơi bày tỏ lòng biết ơn đến giáo viên hướng dẫn thầy Phan Trung Diễn giúp tơi hồn thành tốt đợt thực tập viết Do thời gian tìm hiểu ngắn, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Kính mong hướng dẫn, phê bình, góp ý lãnh đạo, anh phân xưởng quý thầy cô, bạn bè Ngày 10 tháng năm 2011 ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu quy trình, thiết bị công đoạn sấy đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống sấy dây chuyền sản suất giấy tissue công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn_Mỹ Xuân” tiến hành nhà máy giấy Sài Gòn Mỹ Xuân thời gian từ 21-02-2011 đến 23 - 04- 2011 Bằng phương pháp khảo sát thực tế, thống kê phân tích số liệu tiến tới đánh giá hiệu sử dụng thiết bị máy nén nhiệt, chụp hút Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhầm hoàn thiện hệ hệ thống sấy dây chuyền sản suất giấy tissue nhà máy Kết đạt được: Máy nén nhiệt có hiệu sử dụng cao tiết kiệm 3.981.705 vnđ/ ngày chất lượng sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn nhà máy Chụp hút buồng sấy ngồi có tác dụng lớn việc luân chuyển ẩm khỏi vùng sấy nhờ nhiệt độ cao nên tờ giấy sấy nhanh chống nhờ mà ta dễ dàng tăng vận tốc máy Điều đồng nghĩa với việc nâng cao nâng suất Thông qua việc nghiên cứu quy trình thiết bị tơi có đề xuất vừa hồn thiện hệ thống sấy dây chuyền sản suất giấy tissue vừa tiết kiệm chi phí sản suất cho nhà máy Trong sản xuất giấy tissue gần sấy khâu định đến tính chất sản phẩm khâu tiêu tốt nhiều lượng cãi thiện nhờ vào máy nén nhiêt, chụp hút giải pháp cãi tiến iii MỤC LỤC TRANG Trang phụ bìa .i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH & SƠ ĐỒ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành giấy tissue Việt Nam 2.1.1 Phía bắc 2.1.2 Miền nam 2.1.3 Giấy Tissue 2.1.4 Công nghệ sản suất giấy tissue 2.2 Công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn_ Mỹ Xuân 2.2.1 Các mốc lịch sử trọng điểm công ty 2.2.2 Sơ đồ tổ chức công ty 10 2.2.3 Sản phẩm giấy tissue chủ lực công ty 12 2.3 Lý thuyết sấy giấy 13 2.4.1 Khái niệm sấy giấy 13 iv 2.4.2 Các phương pháp thiết bị sấy áp dụng công nghiệp giấy 13 2.3.2.1 Sấy tiếp xúc 13 2.3.2.2 Sấy buồng sấy 13 2.3.2.3 Sấy giấy tissue 14 2.3.2.4 Lô yankee 15 2.3.2.5 Chụp hút 16 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Nội dung 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2.2 Phương pháp lấy số liệu thực tế 18 3.2.3 Phương pháp lấy mẫu công ty 18 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Quy trình cơng nghệ sản suất giấy tissue nhà máy Sài Gòn- Mỹ Xuân 25 4.1.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy tissue máy Sasaki 25 4.1.1.1 Quy trình cơng nghệ sản suất giấy máy Sasaki 25 4.1.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ sản suất giấy máy Sasaki 27 4.1.1.3 Các thông số công nghệ máy Sasaki 28 4.1.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy tissue máy PM 29 4.1.2.1 Quy trình cơng nghệ sản suất giấy máy PM 4.1.2.2 Thuyết minh dây chuyền công nghệ sản xuất giấy tissue máy PM6 31 4.1.2.3 Những thông số công nghệ máy PM6 34 4.2 Hệ thống sấy máy Sasaki 34 4.2.2 Thuyết minh hệ thống sấy máy xeo Sasaki 35 v 4.2.3 Những bắt cập máy Sasaki 37 4.3 Máy nén nhiệt 38 4.3.1 Cấu tạo máy nén nhiệt 38 4.3.2 Thông số máy nén nhiệt 40 4.3.3 Hệ thống điều khiển cho máy nén nhiệt 42 4.3.4 Tính tốn hiệu sử dụng máy nén nhiệt 44 4.3.5 Kết kiểm tra chất lượng bán thành phẩm 47 4.3.6 Đánh giá hiêụ sử dụng máy nén nhiệt 50 4.4 Những đề suất nhầm hoàn thiện hệ thống sấy cho dây chuyền sản suất giấy tissue nhà máy giấy Sài –Mỹ Xuân 51 4.4.1 Những định hướng tiến hệ thống sấy máy Sasaki 51 4.4.2 Những định hướng cho hệ thống sấy PM 52 4.4.2.1 Định hướng cấp vào bên lô sấy yankee.52 4.4.2.2 Định hướng bên ngồi lơ yankee ( chụp hút) 55 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DIP : De-Inking pulp ( bột khử mực) PM : Paper machine ( máy giấy) MD : Machine direction ( chiều máy) CD : Cross direction ( chiều ngang) vii DANH MỤC CÁC HÌNH & SƠ ĐỒ   HÌNH TRANG Hình 2.1 Sản phẩm giấy vệ sinh khăn ăn Hình 2.3 Khăn hộp giấy vệ sinh có lõi Hình 2.4 Lơ sấy yankee 20 Hình 2.5 Chụp hút 21 Hình 4.1 Máy nghiền lọc nồng độ cao 36 Hình 4.2 Thiết bị phân tơ chuỗi hóa 37 Hình 4.3 Sàng cận thùng đầu bơm quạt 38 Hình 4.4 Cấu tạo máy nén nhiệt 44 Hình 4.5 Nguyên lý hoạt động 45 Hình.4.6 Sơ đồ hệ thống điều khiển 47 Hình 4.7 Bình tách 59 Hình 4.8 Thiết bị làm ngưng tự thành nước 50 Sơ đồ 2.1 Qui trình cơng nghệ sản suất giấy tissue 12 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu quản lý công ty 15 Sơ đồ 2.3 Cơ cấu quản lý nhà máy 16 Sơ đồ 4.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy tissue máy Sasaki 31 Sơ đồ 4.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy tissue máy PM6 35 Sơ đồ 4.3 Hệ thống sấy máy xeo Sasaki 40 Sơ đổ 4.4 Sơ đồ cấp vào bên lô yankee 58 Sơ đồ 4.5 Cung cấp khí nóng cho chụp hút viii 58 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Thốngsản lượng bán thành phẩm lượng tiêu thụ ngày máy xeo Sasaki 41 Bảng 4.2 Kết kiểm tra chất lượng bán thành phẩm 43   ix Nhận xét: Thông qua trình kiểm tra chất lượng bán thành phẩm máy xeo Sasaki tơi có vài nhận xét sau: • Độ khô giấy bàn thành phẩm đạt tiêu chuẩn nhà máy đưa ( phụ lục 1) • Định lượng có dao đơng vãn sai số cho phép tiêu chuẩn Do kiểm soát máy khơng tốt nên dù định lượng đạt giấy mỏng, lủng lổ nhiều làm cuộn giấy không đạt chất lượng • Độ bền kéo tiêu khó đạt tiêu chuẩn sản phẩm đáp ứng ngoại trù số cuộn nguyên nhân khách quan mà không đạt chất lượng Kết luận : Dựa vào bảng kiểm tra chât lượng việc dùng máy nén nhiệt hệ thống sấy cho chất lượng BTP đạt yêu cầu 4.3.6 Đánh giá hiêụ sử dụng máy nén nhiệt Từ kết tính tốn chi phí tiết kiệm việc kiểm tra chất lượng bán thành phẩm nói máy nén nhiệt thiết bị tốt cho hệ thống sấy giấy tissue nhà máy • Chi phí lắp đặt hồn vốn năm • Khơng tiêu tốt lượng vận hành • Làm tiết kiệm lượng cho nhà máy • Chất lượng sản phẩm cãi thiện thông qua tiêu tiêu chuẩn ngày cao Trong hệ thống sấythiết bị tốt thơi chưa đủ cần phải có hệ thống thiết bị liên kết chặc chẽ với Hiện hệ thống sấy máy xeo Sasaki xuống cấp thiết bị thiếu liên nên thông qua q trình tìm hiểu quy trình, thết bị tơi có đề xuất nhầm hồn thiện hệ thống sấy máy Sasaki định hướng cho hệ thống sấy máy PM6 50 4.4 Những đề suất nhầm hoàn thiện hệ thống sấy cho dây chuyền sản suất giấy tissue nhà máy giấy Sài –Mỹ Xuân 4.4.1 Những định hướng tiến hệ thống sấy máy Sasaki Từ vấn đề bất cập với thời gian chạy máy nơi tơi có vài định hướng nhằm cải thiện hệ thống sấy tiết kiệm chi phí q trình sản xuất Nhưng số vấn đề khách quan nên số bất cập khơng khắc phục Cần kiểm tra tính xác đồng hồ đo ( lưu lượng, nhiệt độ, áp suất) cần thiết thay đồng hồ tiến hành thiết lập lại thông số vận hành Trong q trình chạy máy ta có sử dụng hệ thống phun sương để phun hóa chất lên bề mặt lơ Nước để pha hóa chất phải phải có nhiệt độ khoảng 50 -60 OC giúp bảo vệ lô Những tiêu chuẩn nước ngưng bình tách điều đạt u cầu ta tận dụng lượng nước ngưng thay bỏ Trong q trình vận hành tơi thấy quạt thổi khơng khí nóng vào chụp hút có vấn đề hay màng lọc khí bám nhiều bụi lượng khơng khí khơ vào khỏi chụp hút chậm Khi lượng ẩm khơng khí bên chụp hút nhiều Chúng đọng lại thành nước rơi xuống bề mặt lô làm lủng lổ bề mặt tờ giấy Riêng lô sấy mang nhiệt độ cao giọt nước chạm lô gây nức lơ chay lơ giảm nở đột xuất Để cải thiện cách tối ưu thường xuyên vệ sinh màng lọc quạt thổi Ta sử dụng đốt gas tốn chi phí lắp đặt, nhiên liệu vận hành máy xeo Sasaki chạy tốc độ không cao không cần phải dùng nhiệt độ sấy cao Phần lớn hệ thống cấp cho máy xeo sasaki dựa hệ thống cấp củ nên có nhiều chổ đường ống bị xuống cấp Chúng không cho phép ta truyền với lưu lượng lớn áp lực cao khó khăn cho việc chạy hết cơng suất máy Nên muốn máy chạy với tốc độ 500m/phút ta cần phải thay đường ống xuống cấp cải thiện mối nối đường ống tránh bị gò gỉ 51 4.4.2 Những định hướng cho hệ thống sấy PM Do máy chạy với tốc độ cao 1600m/phút khác biệt lớn so với máy xeo Sasaki Vì tốc độ nhanh nên thời gian giấy tiếp xúc với lô sấy ngắn Nếu dùng hệ thống sấy đơn giản tờ giấy bán thành phẩm khơng thể đạt yêu cầu với vấn đề tiết kiệm chi phí tơi xin đưa số định hướng cãi tiến cho hệ thống sấy máy PM6 Do máy PM chạy giấy tissue nên định hướng theo phương pháp sây giấy tissue sấy bên lơ yankee hệ thống sấy ngồi ( chụp hút) 4.4.2.1 Định hướng cấp vào bên lô sấy yankee Sử dụng máy nén nhiệt để tận dụng lượng thu hồi từ bình tách nước ngưng Qua kết tính tốn ta thấy hiệu máy nén nhiệt Thay sử dụng bình tách máy xeo Sasaki ta sử dụng bình tách nước ngưng để tận dụng tối đa lượng nhiệt nước ngưng Vì lưu lượng cung cấp lớn áp suất cao nên lượng nhiệt lại nước ngưng lớn Tránh lãng phí bảo đảm an tồn cho bơn nước ngưng ta nên dùng bình tách nước ngưng Lượng thứ từ bình tách ta sử dụng lại lượng cấp vào lô thiếu ta cho qua trao đổi nhiệt để làm ngưng nước Nước tương đối tận dụng lại cho lò cơng đoạn khác Sử dụng bơm chiệu nhiệt để bơm nước ngưng từ bình tách lò Vì nước nóng thuận tiện cho việc gia nhiệt thành hóa nhiệt Từ định hướng ta xây dựng nên sơ đồ hệ thống khái quát sau: 52 Hơi Máy nén nhiệt Yankee Thiết bị làm ngưng tụ Bình tách Bình tách pump Sơ đổ 4.4: Sơ đồ cấp vào bên lô yankee Thuyết minh Sơ đồ cấp vào bên lô yankee Nhiệt cấp cho q trình sấy lấy từ lò nhà máy khoảng 16 bar nhiệt độ khoảng 214 oC Nhưng nhiệt cấp vào bên cho lô sấy Yankee khoảng bar nhiệt độ 170 oC sau qua lớp nước đọng, cáo cặn, thành lơ, lớp khơng khí giấy khơng áp sát vào thành lơ đến lớp giấy nhiệt độ khoảng 105oC lý tưởng cho giấy đến 100oC nước bay Nếu tăng áp suất đồng nghĩa với việc tăng nhiệt độ điều làm tiêu tốn nhiều lượng dễ làm giấy bị cháy giảm độ bền lý Sau vào lô yankee với sức nóng dòng làm 53 nước giấy hóa Khi nhiệt độ áp suất dòng giảm ngưng tụ thành nước lô Lượng cấp vào tạo nên áp lực đẩy lượng nước ngưng theo ống siphong ngồi Hình 4.7: Bình tách Sau khỏi lô lượng nước ngưng tập trung thiết bình tách để tách tương đối nước Nước ngưng vào bình tách có khoảng trống phía bình nên phần mang nhiệt bay lên đỉnh phải qua lưới tách để hút phần nước theo Hơi khô tiếp tục lên thoát từ đỉnh bình tách Nước đọng lưới nước ngưng tập trung đáy bình Hơi từ đỉnh (hơi thứ) đưa đến máy nén nhiệt trao đổi nhiệt với dòng cấp lại vào lơ yankee Nước đọng bình tách áp lực chảy sang bình tách tiếp tục tách nước giống bình tách Hơi cho qua thiết bị ngưng tụ cấp vào đường ống thứ bình tách dòng nguồn cấp thiếu Thiết bị làm ngưng tụ thành nước cách co dòng nước lạnh chảy tuần hồn bên đường ống thiết bị thổi vào thiết bị gặp nhiệt độ thấp trao đổi nhiệt ngưng thành nước đáy thiết bị M ột phần khơng ngưng tụ 54 thảy khơng khí Để tận dụng nước ngưng tụ đáy thiết bị ta cho qua lò công đoạn cần nước nhiệt độ thấp Nước ngưng bình tách tách lần để đảm bảo cho bơm hoạt động Vì có dễ làm áp bơm hoạt động Nước đọng bơm tới bể chứa nước ngưng dự trữ cấp cho lò nước tương đối tinh khiết thích hợp cho gia nhiệt Hình 4.8: Thiết bị làm ngưng tự thành nước So với hệ thống sấy máy Sasaki máy PM khơng có nhiều khác biệt Ngoài lưu lượng áp suất cao cần nhiều thiết bị để tối ưu hóa lượng nhiệt nước ngưng trình Nhưng thêm thiết bị cần thiết cho máy xeo thời đại 4.4.2.2 Định hướng bên ngồi lơ yankee ( chụp hút) Sử dụng sấy trực tiếp đốt gas dùng hóa nhiệt không đáp ứng yêu cầu: o Hơi nhiệt nguy hiểm dùng nhiệt độ cao lưu lượng lớn Nếu sử dụng nhiệt đòi hỏi đường ống phải chiệu áp lực cao chi phí lắp đặt lớn o Đây lượng nhiệt cấp ngồi lơ Nếu dùng bảo hòa sau q trình trao đổi nhiệt dễ có tượng đọng nước bên nắp chụp hút Nó làm lủng lổ giấy rơi xuống bề mặt lô nguy hiểm o Hơi đốt từ gas mang nhiệt lớn khô dễ dàng lấy nước khoảng không chụp hút 55 Chia chụp hút làm phần để dễ dàng việc tái sử dụng nhiệt Tùy vị trí lơ mà lượng nước khơng khí nhiều hay ta phân loại tái sử dụng hiệu Sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt để tận dụng nhiệt từ phần ướt Cũng giống máy xeo Sasaki lượng nước phần ướt nhiều ta khơng thể tuần hồn lại phần khơ Nhưng khơng khí nóng cấp vào chụp hút có nhiệt độ cao nên cho dù qua trình trao đổi nhiệt mang nhiều nước nhiệt độ cao tận dụng lại nhờ thiết bị trao đổi nhiệt Cần quạt tuần hồn để lưu thơng dòng khí Để cho dòng khí tuần hồn liên tục thiết phải có quạt tuần hồn Cần quạt để cung cấp oxy Do ta sử dụng nguồn khơng khí nóng trực tiếp từ việc đốt gas Giúp cho thiết bị đánh lửa đốt cháy gas phải cần lượng ôxy để trì cháy So với với máy xeo Sasaki phần chụp hút máy PM6 khơng khác nhiều lại cãi thiện đáng kể tốc độ máy PM6 Dựa theo định hướng tơi xây dựng nên hệ thống sấy ngồi sau 56 Gas Burner Buồng đốt Khơng khí Vào chụp hút Vào chụp hút Ra chụp hút Ra chụp hút Trao đổi nhiệt Quạt cung cấp ơxy Quạt tuần hồn Khơng khí Quạt thổi Bầu trời Sơ đồ 4.5: Cung cấp khí nóng cho chụp hút Thuyết minh sơ đồ cung cấp khí nóng cho chụp hút Đây cãi tiến lớn cần có hệ thống sấy PM6 tốc độ máy lớn cần lượng nhiệt lớn sấy thời gian ngắn Ở máy xeo có tốc độ cao máy PM hiệ cơng dụng chụp hút thật quan trọng Dây chuyềnthiết bị đánh lửa tự động, kết nối điều khiển máy tính Vì đốt gas nên cần có hệ thống cung cấp gas an toàn Khi gas cung cấp vào thiết bị đánh lửa cộng với khí nóng tuần hồn có mang oxy từ thiết bị trao đổi nhiệt 57 Thiết bị đánh lửa tạo tia lửa đốt cháy lượng gas sinh nhiệt cho buồng đốt Buồng đốt phải làm vật liệu chịu nhiệt Nó nơi phối trộn dòng khí hồi lưu từ chụp hút với dòng khí nóng từ thiết bị đánh lửa tạo dòng khí tiếp tục tuần hồn vào chụp hút Khí nóng cấp vào chụp với hai đường ống chia làm vùng với sức nóng khơ nhiệt, hút nước bay từ mặt ngồi tờ giấy giúp giấy khơ nhanh có đồng cao Sau nhờ quạt tuần hồn khơng khí hút ngồi qua hai đường ống nối với vùng ướt vùng khơ Có phân vùng ướt vùng khô dựa vào lượng ẩm tờ giấy Vùng ướt phần kế cạnh lô ép Lúc tờ giấy mang ẩm cao Vùng khơ vùng gần lơ cuộn lượng ẩm giấy giảm nhiều Khi phân vùng thuận tiện cho viện tận dụng lượng hồi lưu Hơi thoát từ vùng ướt có chứa nhiều ẩm cần phải loại bỏ ẩm trước khí tái sử dụng lại Còn phần khơ tương đối khơ tuần hồn khơng cần trao đổi nhiệt Hình 4.9: Thiết bị trao đổi nhiệt Sau dòng khí nóng vào nắp chụp lô yankee, xảy trao đổi nhiệt với nước từ tờ giấy Dòng hút ngồi nhờ vào quạt tuần hồn khơng khí Tùy theo chất lượng mà ta có định trao đổi hoàn toàn lượng đường vùng ẩm phần vào 58 thiết bị trao đổi nhiệt Tại thiết bị trao đổi nhiệt, vào cửa phía thiết bị theo ống tản nhiệt xuống đáy thiết bị Khi đó, nhiệt từ dòng truyền qua ống thép làm nóng lớp khơng khí xung quanh ống Phần khơng khí phía bên ngồi ống tản nhiệt tận dụng bơm tuần hồn khơng khí cấp vào cho buồng đốt Lý mà ta sử dụng phần thu hồi phía thiết bị ta cần lượng khơng khí khơ nóng mang lượng oxy định cần cho cháy buồng đốt Chúng ta dùng nguyên si lượng thu hồi để cấp cho buồng đốt gần dòng có khí oxy để gây cháy mang nhiều nước Ta tận dụng phần phía thiết nhiệt độ tương đối cao, ẩm, tạp chất phù hợp cho bắt cháy có chứa khí oxy từ khơng khí bên ngồi Dòng sau qua ống tản nhiệt xuống đến đáy bơm quạt thổi ngồi khơng khí Nước đọng trình rơi xuống máng rút ngồi Quạt tuần hồn khơng khí phải có khả tuần hòan lượng khơng khí lớn tốc độ lớn dòng mang nhiệt độ cao mà di chuyển với tốc độ chậm làm cho giấy bị cháy làm giảm độ bề lý giấy Dòng tuần hồn cấp vào bên hông buồng đốt Một quạt thiếu quạt cung cấp oxy để trì cháy cho q trình Hệ thống có nhiệt độ cao nên ta cần phải bọc lớp cách nhiệt xung quanh thiết cị đường ống cấp 59 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài hoàn thành mục tiêu đặt dây chuyền sản suất giấy tissue nhà máy giấy Sài Gòn Mỹ Xuân Kết nghiên cứu cho thấy tính tối ưu máy nén nhiệt - Nâng cao công suất máy - Tiết kiệm lượng cho hệ thống sấy - Nâng cao chất lượng bán thành phẩm Bên cạnh đề tài nghiên cứu đưa đề xuất nhầm hoàn thiện hệ thống sấy giấy tissue nhà máy 5.2 Kiến nghị Qua trình thực đề tài tơi xin có vài kiến nghị sau: Nhà máy cần thực việc đào tào đội ngủ cơng nhân vận hành có chun mơn, hiểu biết làm việc có trách nhiệm Cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị hệ thống sấy đặc biệt đồng hồ đo để từ thiết lặp lại thơng số vận hành Để nâng cao tốc độ máy xeo Sasaki hệ thống thật thử thách lớn mà thiết bị đường ống xuống cấp Về phía nhà trường cần có nhiều khóa kiến tập thực tế để nắm sâu kiến thức ghế nhà trường Đây đề tài hay có ý nghĩa thực tế cao tiết kiệm lượng chi phí sản suất Nhưng thời gian kiến thức hạn hẹp nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Mong thầy bạn cho đóng góp ý kiến để để tài hoàn chỉnh Trân trọng cảm ơn! 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ Thuật Xenlulơ Giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2003 Các yếu tố công nghệ tính chất loại giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2005 Công nghệ sản xuất bột giấy giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Tài liệu nội công ty TNHH MTV giấy Sài Gòn- Mỹ Xn Báo cơng nghệ giấy, 7-2011 Tiếng anh Book 11: Dry of tissue “Paper Making Science CD gồm 19 tập, FAPET, Finland, 1998 and Technology”, đĩa Ken Hill President, Optimizing Thermocompressor Design & Operation For Paper, Drying Applications D.K.Kuvaleka, Thermocompressors Boosting Steam to Boost Profits 61 PHỤ LỤC Phụ lục TIÊU CHUẨN K.TRA CHẤT LƯỢNG BTP TP GVS THƯỜNG Phụ lục BÁO CÁO SẢN LUỢNG THÀNH PHẨM 62 64 ... TẮT Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu quy trình, thiết bị công đoạn sấy đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống sấy dây chuyền sản suất giấy tissue công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn_ Mỹ Xuân ... thiện hệ thống sấy dây chuyền sản suất giấy tissue công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn_ Mỹ Xuân 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhà máy giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân nhầm mục tiêu khảo sát dây chuyền công. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỘC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ LÊ LAM THANH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH, THIẾT BỊ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SẤY TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GIẤY TISSUE
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH, THIẾT BỊ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SẤY TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN – MỸ XUÂN , NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH, THIẾT BỊ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SẤY TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN – MỸ XUÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay