ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT CHO CÂY CAO SU (Hevea brasilensis) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA KLA – HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI

74 24 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** HUỲNH THỊ MINH TÂM ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT CHO CÂY CAO SU (Hevea brasilensis) TRÊN ĐỊA BÀN IA KLA HUYỆN ĐỨC TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** HUỲNH THỊ MINH TÂM ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT CHO CÂY CAO SU (Hevea brasilensis) TRÊN ĐỊA BÀN IA KLA HUYỆN ĐỨC TỈNH GIA LAI Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S: NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Lời xin kính tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ sinh thành nuôi dưỡng cho đến ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Thị Mộng Trinh TS Phạm Trịnh Hùng tận tình hướng dẫn em suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho em học quý báu suốt thời gian học tập trường Cảm ơn Ban giám đốc Công ty 74 bác, chú, anh chị làm việc Ban kỹ thuật công ty cung cấp nguồn số liệu sơ cấp phục vụ cho đề tài Cảm ơn anh Nguyễn Văn Sơn với anh Công Ty TNHH Long Nam giúp đỡ tơi thời gian làm khóa luận Xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp DH07LNGL giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập trường Sau cùng, xin kính chúc q thầy trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh lời chúc sức khỏe thành công công tác đào tạo Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Thị Minh Tâm ii TÓM TẮT Đề tài “Ứng dụng GIS việc đánh giá khả thích nghi đất cho cao su (Hevea brasilensis) tiến hành Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai”, thời gian từ 21/02/2011 đến 21/07/2011 Đức huyện tiềm phát triển công nghiệp dài ngày, đặc biệt cao su Nhận thấy hiệu mặt kinh tế, diện tích trồng cao su địa bàn huyện ngày mở rộng khả thích nghi tác động mặt hội, môi trường cao su địa bàn chưa rõ Do cần phải đánh giá lại vấn đề điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội môi trường để phục vụ công tác quy hoạch trồng cao su đạt hiệu lâu dài bền vững Điều cần cơng cụ phân tích đại, xác, linh động, khả tích hợp liệu khơng gian thuộc tính cao, GIS cho khả đáp ứng yêu cầu Mục tiêu đề tài là: xây dựng sở liệu đất trạng cao su địa bàn Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su Ia Kla, huyện Đức sở ứng dụng kỹ thuật GIS Để giải mục tiêu đề tài, tác giả tiến hành thu thập đồ trạng cao su đồ đất địa bàn tỉ lệ 1:25000 Tích hợp lớp thơng tin trạng cao su theo tuổi lớp thông tin thổ nhưỡng phần mềm Mapinfo 8.5 Sau vị trí tiêu chuẩn, tiến hành khảo sát khu vực nghiên cứu Dùng máy định vị GPS la bàn để xác định tọa độ ô điều tra Tác giả thiết lập tổng số 20 ô tiêu chuẩn lâm học (1 ô cho tuổi, cho tuổi loại đất nghiên cứu), kích thước 1000 m2 (25m x 40m) Tiến hành phương pháp đo đếm trực tiếp chu vi tầm cao 1,3 m thước kẹp thước dây chiều cao vút cao su Các số liệu thu thập xử lý máy tính phần mềm thống kê excel iii Đề tài rút kết luận sau: sở liệu đất trạng cao su địa bàn Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su Ia Kla, huyện Đức sở ứng dụng kỹ thuật GIS + Về sinh trưởng đường kính cao su loại đất khác nhau: loại đất Ft thích hợp trồng cao su loại đất Fk Phương trình đường thẳng loại đất Ft: Y = 0,992X + 7,838 với R2 = 0,963 phương trình thỏa mãn + Về sinh trưởng chiều cao cao su loại đất khác nhau: loại đất Ft thích hợp trồng cao su loại đất Fk Phương trình đường thẳng loại đất Ft: Y = 0,313X + 12,23 với R2 = 0,990 phương trình thỏa mãn + Về trữ lượng gỗ cao su loại đất khác nhau: loại đất Ft thích hợp trồng cao su loại đất Fk Phương trình đường thẳng loại đất Ft: Y = 2,257x 14,05 với R2 = 0,894 phương trình thỏa mãn iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách hình x Danh sách bảng xi MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.4 Giới hạn nghiên cứu TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Hệ thống thông tin địa lý 2.1.1 Hệ thống thông tin địa lý gì? 2.1.2 Những quan niệm khác GIS 2.1.2.1 Dựa sở hộp công cụ 2.1.2.2 sở liệu 2.1.2.3 Dựa sở tổ chức 2.1.3 Thành phần hệ thống thông tin địa lý 2.1.4 Các nhiệm vụ GIS 2.1.5 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 2.2 Đất đai 2.2.1 Một số khái niệm đánh giá đất đai v 2.2.2 Phương pháp đánh giá đất đai FAO 2.2.2.1 Giới thiệu phương pháp đánh giá đất đai FAO 2.2.2.2 Các nguyên tắc đánh giá đất đai FAO 2.2.2.3 Nội dung tiến trình đánh giá đất FAO 10 2.3 Nghiên cứu ứng dụng GIS đánh giá đất đai 12 2.3.1 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai giới 12 2.3.2 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi Việt Nam 13 2.3.3 Ứng dụng GIS đánh giá đất 14 2.4 Ứng dụng GIS nghiên cứu khả thích nghi trồng nông- lâm nghiệp 15 2.5 Sơ lược cao su 16 2.5.1 Đặc điểm thực vật học 16 2.5.2 Điều kiện sinh thái cao su 16 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 20 3.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đức 20 3.1.1 Vị trí địa lý 20 3.1.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo 21 3.1.3 Khí hậu thời tiết 22 3.1.4 Thủy văn 23 3.2 Các nguồn tài nguyên 23 3.2.1 Tài nguyên đất 23 3.2.2 Tài nguyên nước 24 3.2.3 Tài nguyên rừng 25 3.3 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 26 3.3.1 Nông nghiệp 26 3.3.2 Lâm nghiệp 27 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 4.1 Xây dựng sở liệu đất trạng cao su địa bàn Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28 vi 4.2 Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su Ia Kla, huyện Đức sở ứng dụng kỹ thuật GIS 28 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 5.1 sở liệu đất trạng cao su địa bàn Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 31 5.1.1 Các loại đất huyện Đức 31 5.1.2 Hiện trạng hệ thống sử dụng đất Ia Kla 33 5.1.3 Hiện trạng diễn biến trồng cao su Ia Kla 35 5.2 Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su Ia Kla, huyện Đức sở ứng dụng kỹ thuật GIS 37 5.2.1 Sinh trưởng đường kính cao su loại đất khác khu vực nghiên cứu 37 5.2.2 Sinh trưởng chiều cao cao su loại đất khác khu vực nghiên cứu 39 5.2.3 Trữ lượng gỗ cao su loại đất khác khu vực nghiên cứu 41 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 43 6.1.1 sở liệu đất trạng cao su địa bàn Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 43 6.1.2 Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su Ia Kla, huyện Đức sở ứng dụng kỹ thuật GIS 43 6.1.2.1 Sinh trưởng đường kính cao su loại đất khác khu vực nghiên cứu 43 6.1.2.2 Sinh trưởng chiều cao cao su loại đất khác khu vực nghiên cứu 44 6.1.2.3 Trữ lượng gỗ cao su loại đất khác khu vực nghiên cứu 44 6.2 Kiến nghị 44 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cv1,3 : chu vi thân tai tầm cao 1,3 m D1,3 : đường kính thân tầm cao 1,3 m FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc) Fk : đất nâu đỏ đá bazan Ft : đất nâu tím đá bazan f 1,3 : hình số thân tầm cao 1,3 m GIS : Geopraphical Information System (Hệ thống thông tin địa lý) GPS : Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu) Hvn : chiều cao vút Land : đất đai LC : Land Characteristics (đặc tính đất đai) LUR : Land Use Requirements (yêu cầu sử dụng đất đai) LUT : Land Utilization Type (loại hình sử dụng đất) M : trữ lượng gỗ QL : Land Quality (chất lượng đất đai) R TDTTN : hệ số xác định : tổng diện tích tài nguyên ix 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 106 95 98 127 96 93 117 98 99 97 154 160 110 98 101 103 148 91 98 97 127 105 116 118 34 30 31 40 31 30 37 31 32 31 49 51 35 31 32 33 47 29 31 31 40 33 37 38 20 19 19 21 20 19 21 20 21 19 23 23 21 19 20 22 22 19 20 20 22 19 21 20 0.89 0.68 0.73 1.35 0.73 0.65 1.14 0.76 0.82 0.71 2.17 2.34 1.01 0.73 0.81 0.93 1.92 0.63 0.76 0.75 1.41 0.83 1.12 1.11 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 89 122 117 104 123 97 100 98 103 106 99 104 97 98 108 122 110 98 82 97 89 96 97 109 28 39 37 33 39 31 32 31 33 34 32 33 31 31 34 39 35 31 26 31 28 31 31 35 18 22 21 20 22 19 21 20 21 21 19 20 19 19 20 22 21 19 18 19 18 20 20 21 0.57 1.30 1.14 0.86 1.32 0.71 0.84 0.76 0.89 0.94 0.74 0.86 0.71 0.73 0.93 1.30 1.01 0.73 0.48 0.71 0.57 0.73 0.75 0.99 Phụ lục 2: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 1987 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT LOẠI ĐẤT Ft : Ô7 Hvn V C1.3 D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 100 98 90 108 122 97 98 32 31 29 34 39 31 31 21 20 21 21 19 20 19 STT 0.84 0.76 0.68 0.98 1.13 0.75 0.73 48 LOẠI ĐẤT Fk : Ô20 C1.3 Hvn V D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 88 110 89 83 101 88 86 28 35 28 26 32 28 27 19 21 20 19 20 20 19 0.59 1.01 0.63 0.52 0.81 0.62 0.56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 86 107 105 106 98 113 104 98 112 97 105 117 103 96 99 87 121 104 94 98 89 102 97 106 84 89 97 103 106 98 112 96 94 97 101 99 104 117 27 34 33 34 31 36 33 31 36 31 33 37 33 31 32 28 39 33 30 31 28 32 31 34 27 28 31 33 34 31 36 31 30 31 32 32 33 37 19 20 22 21 19 18 19 18 20 20 21 22 20 21 20 20 19 19 19 21 22 21 21 19 20 19 18 18 19 19 20 19 18 19 19 22 20 21 0.56 0.91 0.97 0.94 0.73 0.91 0.82 0.69 1.00 0.75 0.92 1.20 0.84 0.77 0.78 0.60 1.11 0.82 0.67 0.80 0.69 0.87 0.79 0.85 0.56 0.60 0.67 0.76 0.85 0.73 1.00 0.70 0.63 0.71 0.77 0.86 0.86 1.14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 49 90 98 82 93 87 117 101 92 112 96 88 87 95 85 103 90 86 92 109 93 93 81 108 111 86 98 103 112 89 96 85 94 81 105 87 89 87 92 29 31 26 30 28 37 32 29 36 31 28 28 30 27 33 29 27 29 35 30 30 26 34 35 27 31 33 36 28 31 27 30 26 33 28 28 28 29 20 20 18 19 19 21 20 19 21 20 20 19 20 18 20 19 19 19 20 19 19 18 20 21 18 19 20 21 19 19 18 19 18 20 19 19 19 20 0.64 0.76 0.48 0.65 0.57 1.14 0.81 0.64 1.05 0.73 0.62 0.57 0.72 0.52 0.84 0.61 0.56 0.64 0.95 0.65 0.65 0.47 0.93 1.03 0.53 0.73 0.84 1.05 0.60 0.70 0.52 0.67 0.47 0.88 0.57 0.60 0.57 0.67 46 47 48 49 50 51 118 99 103 108 82 97 38 32 33 34 26 31 21 20 21 20 19 20 1.16 0.78 0.89 0.93 0.51 0.75 46 47 48 49 50 51 95 116 117 91 99 110 30 37 37 29 32 35 20 21 21 19 20 21 0.72 1.12 1.14 0.63 0.78 1.01 Phụ lục 3: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 1988 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 LOẠI ĐẤT Ft : Ô10 Hvn V C1.3 D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 93 81 85 94 81 116 82 87 88 82 89 110 91 83 86 112 87 93 108 96 81 95 99 81 79 30 26 27 30 26 37 26 28 28 26 28 35 29 26 27 36 28 30 34 31 26 30 32 26 25 19 18 18 19 18 21 18 19 19 18 19 21 19 18 19 21 19 19 20 20 18 19 20 18 18 STT 0.65 0.47 0.52 0.67 0.47 1.12 0.48 0.57 0.59 0.48 0.60 1.01 0.63 0.49 0.56 1.05 0.57 0.65 0.93 0.73 0.47 0.68 0.78 0.47 0.45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 LOẠI ĐẤT Fk : Ô15 C1.3 Hvn V D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 92 79 85 97 76 80 79 83 98 72 93 89 86 76 96 82 77 84 83 100 78 92 79 102 99 29 25 27 31 24 25 25 26 31 23 30 28 27 24 31 26 25 27 26 32 25 29 25 32 32 19 19 19 20 18 18 18 18 19 18 19 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 19 18 20 20 0.64 0.47 0.55 0.75 0.41 0.46 0.45 0.49 0.73 0.37 0.65 0.57 0.53 0.41 0.73 0.48 0.42 0.51 0.49 0.80 0.44 0.64 0.45 0.83 0.78 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 85 82 83 86 76 89 90 92 95 109 111 89 105 87 84 117 99 100 93 82 110 98 101 88 96 98 27 26 26 27 24 28 29 29 30 35 35 28 33 28 27 37 32 32 30 26 35 31 32 28 31 31 19 18 18 19 18 19 19 19 20 20 21 19 20 19 18 22 20 20 19 18 21 20 20 18 19 20 0.55 0.48 0.49 0.56 0.41 0.60 0.61 0.64 0.72 0.95 1.03 0.60 0.88 0.57 0.51 1.20 0.78 0.80 0.65 0.48 1.01 0.76 0.81 0.55 0.70 0.76 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 92 93 86 92 105 89 90 85 73 87 78 85 95 78 75 77 80 88 97 92 78 90 76 88 104 92 29 30 27 29 33 28 29 27 23 28 25 27 30 25 24 25 25 28 31 29 25 29 24 28 33 29 19 19 19 19 20 19 19 18 18 19 18 19 20 18 18 18 18 19 20 18 19 18 19 20 20 19 0.64 0.65 0.56 0.64 0.88 0.60 0.61 0.52 0.38 0.57 0.44 0.55 0.72 0.44 0.40 0.42 0.46 0.59 0.75 0.61 0.46 0.58 0.44 0.62 0.86 0.64 Phụ lục 4: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 1992 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 LOẠI ĐẤT Ft : Ô4 Hvn V C1.3 D1.3 (m) (m3/cây) (cm) (cm) 72 76 74 93 90 87 79 84 83 85 82 76 84 93 90 89 72 78 87 79 71 86 70 77 89 84 94 72 83 83 72 82 23 24 24 30 29 28 25 27 26 27 26 24 27 30 29 28 23 25 28 25 23 27 22 25 28 27 30 23 26 26 23 26 17 18 17 19 19 18 18 19 18 18 17 18 18 19 19 19 17 18 19 18 17 18 17 18 19 18 19 17 18 18 17 18 STT 0.35 0.41 0.37 0.65 0.61 0.54 0.45 0.53 0.49 0.52 0.46 0.41 0.51 0.65 0.61 0.60 0.35 0.44 0.57 0.45 0.34 0.53 0.33 0.42 0.60 0.51 0.67 0.35 0.49 0.49 0.35 0.48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 52 LOẠI ĐẤT Fk : Ô14 C1.3 Hvn V D1.3 (m) (m3/cây) (cm) (cm) 85 86 79 73 72 80 82 79 73 72 70 78 72 82 74 72 73 69 72 74 81 79 82 74 75 82 73 74 78 75 85 81 27 27 25 23 23 25 26 25 23 23 22 25 23 26 24 23 23 22 23 24 26 25 26 24 24 26 23 24 25 24 27 26 18 19 18 17 17 18 17 18 17 17 18 18 17 18 17 18 18 17 17 17 18 18 18 17 17 18 17 17 18 18 19 18 0.52 0.56 0.45 0.36 0.35 0.46 0.46 0.45 0.36 0.35 0.35 0.44 0.35 0.48 0.37 0.37 0.38 0.32 0.35 0.37 0.47 0.45 0.48 0.37 0.38 0.48 0.36 0.37 0.44 0.40 0.55 0.47 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 72 77 75 74 68 76 79 77 72 69 81 76 71 77 72 80 67 85 76 90 23 25 24 24 22 24 25 25 23 22 26 24 23 25 23 25 21 27 24 29 17 18 18 18 17 18 18 18 17 17 18 18 17 18 17 18 17 18 18 19 0.35 0.42 0.40 0.39 0.31 0.41 0.45 0.42 0.35 0.32 0.47 0.41 0.34 0.42 0.35 0.46 0.30 0.52 0.41 0.61 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 86 80 75 68 71 74 68 76 81 74 87 84 71 83 90 81 92 73 77 86 27 25 24 22 23 24 22 24 26 24 28 27 23 26 29 26 29 23 25 27 19 17 18 17 17 18 17 17 18 18 19 17 18 18 19 18 19 17 18 19 0.56 0.43 0.40 0.31 0.34 0.39 0.31 0.39 0.47 0.39 0.57 0.48 0.36 0.49 0.61 0.47 0.64 0.36 0.42 0.56 Phụ lục 5: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 1993 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT 10 11 LOẠI ĐẤT Ft : Ô11 Hvn V C1.3 D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 88 86 78 70 72 81 82 78 71 72 70 28 27 25 22 23 26 26 25 23 23 22 19 19 18 17 17 18 18 18 17 17 17 STT 0.59 0.56 0.44 0.33 0.35 0.47 0.48 0.44 0.34 0.35 0.33 10 11 53 LOẠI ĐẤT Fk : Ô18 C1.3 Hvn V D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 75 73 88 82 71 79 69 75 67 74 74 24 23 28 26 23 25 22 24 21 24 24 18 17 19 18 17 18 17 18 17 17 17 0.40 0.36 0.59 0.48 0.34 0.45 0.32 0.40 0.30 0.37 0.37 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 78 85 74 69 77 81 70 82 68 78 83 84 72 78 81 76 69 72 74 82 85 86 82 76 69 72 74 69 78 82 73 89 86 71 84 91 80 93 25 27 24 22 25 26 22 26 22 25 26 27 23 25 26 24 22 23 24 26 27 27 26 24 22 23 24 22 25 26 23 28 27 23 27 29 25 30 18 19 18 17 18 18 17 18 17 18 18 18 17 18 18 17 17 17 18 18 19 19 18 18 17 17 18 17 18 18 18 19 19 18 18 19 18 19 0.44 0.55 0.39 0.32 0.42 0.47 0.33 0.48 0.31 0.44 0.49 0.51 0.35 0.44 0.47 0.39 0.32 0.35 0.39 0.48 0.55 0.56 0.48 0.41 0.32 0.35 0.39 0.32 0.44 0.48 0.38 0.60 0.56 0.36 0.51 0.63 0.46 0.65 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 85 68 79 81 78 65 68 72 74 69 72 75 74 79 73 82 92 73 65 82 77 79 75 78 77 68 72 83 70 86 64 82 69 76 71 72 83 73 27 22 25 26 25 21 22 23 24 22 23 24 24 25 23 26 29 23 21 26 25 25 24 25 25 22 23 26 22 27 20 26 22 24 23 23 26 23 19 17 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 17 18 17 18 19 17 16 18 18 18 18 18 18 17 17 18 17 19 16 18 17 17 17 17 18 17 0.55 0.31 0.45 0.47 0.44 0.29 0.31 0.35 0.37 0.32 0.35 0.40 0.37 0.45 0.36 0.48 0.64 0.36 0.27 0.48 0.42 0.45 0.40 0.44 0.42 0.31 0.35 0.49 0.33 0.56 0.26 0.48 0.32 0.39 0.34 0.35 0.49 0.36 50 51 52 74 77 89 24 25 28 17 18 19 0.37 0.42 0.60 50 51 52 74 82 79 24 26 25 17 18 18 0.37 0.48 0.45 Phụ lục 6: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 1995 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 LOẠI ĐẤT Ft : Ô1 D1.3 Hvn V C1.3 (cm) (cm) (m) (m /cây) 79 60 77 82 69 79 73 76 65 72 68 72 74 69 71 67 68 78 90 68 74 73 69 68 65 76 79 77 25 19 25 26 22 25 23 24 21 23 22 23 24 22 23 21 22 25 29 22 24 23 22 22 21 24 25 25 18 16 18 18 17 18 17 18 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 19 17 18 17 17 17 16 18 18 18 STT 0.45 0.23 0.42 0.48 0.32 0.45 0.36 0.41 0.27 0.35 0.31 0.35 0.37 0.32 0.34 0.30 0.31 0.44 0.61 0.31 0.39 0.36 0.32 0.31 0.27 0.41 0.45 0.42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 55 LOẠI ĐẤT Fk : Ô13 C1.3 D1.3 Hvn V (cm) (cm) (m) (m /cây) 78 72 74 63 70 85 72 80 76 72 68 63 67 71 73 75 72 65 67 79 70 60 69 72 65 67 62 71 25 23 24 20 22 27 23 25 24 23 22 20 21 23 23 24 23 21 21 25 22 19 22 23 21 21 20 23 18 17 17 17 17 19 17 18 17 17 17 16 16 17 17 17 17 16 17 17 16 16 17 17 16 16 16 17 0.44 0.35 0.37 0.27 0.33 0.55 0.35 0.46 0.39 0.35 0.31 0.25 0.29 0.34 0.36 0.38 0.35 0.27 0.30 0.42 0.31 0.23 0.32 0.35 0.27 0.29 0.24 0.34 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 81 72 68 72 69 71 79 66 62 75 64 66 69 79 60 76 67 69 68 65 67 76 73 78 26 23 22 23 22 23 25 21 20 24 20 21 22 25 19 24 21 22 22 21 21 24 23 25 18 17 17 17 17 17 18 17 16 18 16 17 17 18 16 18 17 17 17 16 17 18 17 18 0.47 0.35 0.31 0.35 0.32 0.34 0.45 0.29 0.24 0.40 0.26 0.29 0.32 0.45 0.23 0.41 0.30 0.32 0.31 0.27 0.30 0.41 0.36 0.44 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 73 72 69 66 67 69 72 85 76 75 69 87 72 73 78 65 66 69 60 62 65 78 66 60 23 23 22 21 21 22 23 27 24 24 22 28 23 23 25 21 21 22 19 20 21 25 21 19 17 17 17 16 16 17 17 18 17 17 17 18 17 17 17 16 16 17 16 16 16 17 17 16 0.36 0.35 0.32 0.28 0.29 0.32 0.35 0.52 0.39 0.38 0.32 0.54 0.35 0.36 0.41 0.27 0.28 0.32 0.23 0.24 0.27 0.41 0.29 0.23 Phụ lục 7: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 1997 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT LOẠI ĐẤT Ft : Ô2; Ô6 Hvn V C1.3 D1.3 (m) (m /cây) (cm) (cm) 68 72 67 65 64 68 65 22 23 21 21 20 22 21 17 17 16 16 16 17 16 LOẠI ĐẤT Fk : Ô3; Ô17 C1.3 Hvn V D1.3 STT (m) (m /cây) (cm) (cm) 0.31 0.35 0.29 0.27 0.26 0.31 0.27 56 64 66 67 65 69 64 60 20 21 21 21 22 20 19 16 16 16 16 17 16 16 0.26 0.28 0.29 0.27 0.32 0.26 0.23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 63 67 69 72 78 63 66 68 75 64 65 77 80 63 67 83 65 66 81 64 67 68 72 74 66 68 64 67 69 65 67 66 72 74 77 68 64 67 20 21 22 23 25 20 21 22 24 20 21 25 25 20 21 26 21 21 26 20 21 22 23 24 21 22 20 21 22 21 21 21 23 24 25 22 20 21 16 16 17 17 18 16 16 17 17 16 16 17 18 16 18 18 16 16 18 16 16 17 17 17 16 17 16 16 17 16 16 16 17 18 18 16 16 16 0.25 0.29 0.32 0.35 0.44 0.25 0.28 0.31 0.38 0.26 0.27 0.40 0.46 0.25 0.32 0.49 0.27 0.28 0.47 0.26 0.29 0.31 0.35 0.37 0.28 0.31 0.26 0.29 0.32 0.27 0.29 0.28 0.35 0.39 0.42 0.29 0.26 0.29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 57 63 71 75 66 79 63 62 57 66 68 65 67 63 68 72 60 62 67 63 65 71 62 64 71 69 68 63 60 64 61 73 68 62 67 65 69 72 64 20 23 24 21 25 20 20 18 21 22 21 21 20 22 23 19 20 21 20 21 23 20 20 23 22 22 20 19 20 19 23 22 20 21 21 22 23 20 16 17 17 16 18 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 16 16 17 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 17 16 0.25 0.34 0.38 0.28 0.45 0.25 0.24 0.19 0.28 0.29 0.27 0.29 0.25 0.29 0.35 0.23 0.24 0.29 0.25 0.27 0.34 0.24 0.26 0.34 0.30 0.29 0.25 0.23 0.26 0.24 0.36 0.29 0.24 0.29 0.27 0.32 0.35 0.26 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 65 69 71 68 65 69 66 67 65 69 71 68 73 67 64 68 63 69 61 73 60 76 63 68 72 77 64 81 67 83 62 64 67 68 71 63 74 78 21 22 23 22 21 22 21 21 21 22 23 22 23 21 20 22 20 22 19 23 19 24 20 22 23 25 20 26 21 26 20 20 21 22 23 20 24 25 16 17 17 17 16 17 16 16 16 17 17 16 17 16 16 16 16 17 16 17 17 17 16 17 17 18 16 18 16 18 16 16 16 17 17 16 17 18 0.27 0.32 0.34 0.31 0.27 0.32 0.28 0.29 0.27 0.32 0.34 0.29 0.36 0.29 0.26 0.29 0.25 0.32 0.24 0.36 0.24 0.39 0.25 0.31 0.35 0.42 0.26 0.47 0.29 0.49 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.25 0.37 0.44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 58 60 63 58 61 64 67 62 63 67 66 68 72 67 65 76 61 63 66 60 71 76 69 67 63 62 65 58 59 63 66 68 67 71 69 75 63 67 68 19 20 18 19 20 21 20 20 21 21 22 23 21 21 24 19 20 21 19 23 24 22 21 20 20 21 18 19 20 21 22 21 23 22 24 20 21 22 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 16 16 17 16 16 16 16 17 17 17 16 16 16 16 15 15 16 16 17 16 17 17 17 16 16 17 0.23 0.25 0.20 0.24 0.26 0.29 0.24 0.25 0.29 0.28 0.31 0.35 0.29 0.27 0.39 0.24 0.25 0.28 0.23 0.34 0.39 0.32 0.29 0.25 0.24 0.27 0.20 0.21 0.25 0.28 0.31 0.29 0.34 0.32 0.38 0.25 0.29 0.31 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 64 69 67 69 71 73 75 67 66 69 71 60 66 58 67 69 72 59 76 79 61 20 22 21 22 23 23 24 21 21 22 23 19 21 18 21 22 23 19 24 25 19 16 16 16 17 17 17 17 16 16 17 17 16 16 15 16 17 17 16 17 18 16 0.26 0.30 0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.29 0.28 0.32 0.34 0.23 0.28 0.20 0.29 0.32 0.35 0.22 0.39 0.45 0.24 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 64 66 69 64 62 70 59 72 63 67 61 56 63 62 73 66 68 64 69 63 65 20 21 22 20 20 22 19 23 20 21 19 18 20 20 23 21 22 20 22 20 21 16 16 17 16 16 17 15 17 16 16 16 15 16 16 17 16 17 16 17 16 16 0.26 0.28 0.32 0.26 0.24 0.33 0.21 0.35 0.25 0.29 0.24 0.19 0.25 0.24 0.36 0.28 0.31 0.26 0.32 0.25 0.27 Phụ lục 8: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 2001 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT 10 LOẠI ĐẤT Ft : Ô12 D1.3 Hvn V C1.3 (cm) (cm) (m) (m /cây) 58 61 57 59 63 54 52 57 61 56 18 19 18 19 20 17 17 18 19 18 16 16 15 16 16 15 15 15 16 15 STT 0.21 0.24 0.19 0.22 0.25 0.17 0.16 0.19 0.24 0.19 10 59 LOẠI ĐẤT Fk : Ô19 C1.3 D1.3 Hvn V (cm) (cm) (m) (m /cây) 57 50 52 51 54 53 49 46 48 53 18 16 17 16 17 17 16 15 15 17 15 14 15 14 14 15 14 14 15 15 0.19 0.14 0.16 0.14 0.16 0.17 0.13 0.12 0.14 0.17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 53 64 62 56 58 51 62 53 57 60 59 53 50 62 54 61 57 58 54 56 58 62 57 53 58 52 64 62 58 54 63 52 57 54 53 56 61 53 17 20 20 18 18 16 20 17 18 19 19 17 16 20 17 19 18 18 17 18 18 20 18 17 18 17 20 20 18 17 20 17 18 17 17 18 19 17 15 16 16 15 16 14 16 15 15 16 16 15 15 16 15 16 15 16 15 15 16 16 15 15 16 15 16 16 16 15 16 15 15 15 15 15 16 15 0.17 0.26 0.24 0.19 0.21 0.14 0.24 0.17 0.19 0.23 0.22 0.17 0.15 0.24 0.17 0.24 0.19 0.21 0.17 0.19 0.21 0.24 0.19 0.17 0.21 0.16 0.26 0.24 0.21 0.17 0.25 0.16 0.19 0.17 0.17 0.19 0.24 0.17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60 56 58 52 55 57 56 57 54 52 49 58 52 54 57 54 52 50 53 58 61 57 54 53 52 48 50 49 52 54 51 51 54 56 52 54 53 56 58 18 18 17 18 18 18 18 17 17 16 18 17 17 18 17 17 16 17 18 19 18 17 17 17 15 16 16 17 17 16 16 17 18 17 17 17 18 18 15 14 14 16 16 15 15 14 14 15 15 15 16 15 15 16 15 15 15 15 14 15 15 14 15 14 15 15 14 14 14 15 16 15 15 15 15 16 0.19 0.19 0.15 0.19 0.21 0.19 0.19 0.16 0.15 0.14 0.20 0.16 0.19 0.19 0.17 0.17 0.15 0.17 0.20 0.22 0.18 0.17 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.14 0.14 0.17 0.20 0.16 0.17 0.17 0.19 0.21 49 50 51 52 57 58 56 60 18 18 18 19 15 16 15 16 0.19 0.21 0.19 0.23 49 50 51 52 54 53 52 57 17 17 17 18 15 14 14 15 0.17 0.16 0.15 0.19 Phụ lục 9: Phiếu điều tra đo ngoại nghiệp trồng năm 2003 giống cao su GT1 hai loại đất Ft Fk (ô tiêu chuẩn 1000 m2) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 LOẠI ĐẤT Ft : Ô8 D1.3 Hvn V C1.3 (cm) (cm) (m) (m /cây) 53 56 57 50 52 48 51 49 53 56 52 50 46 48 46 49 50 52 50 51 60 61 57 52 50 51 59 17 18 18 16 17 15 16 16 17 18 17 16 15 15 15 16 16 17 16 16 19 19 18 17 16 16 19 15 15 15 14 15 14 15 16 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15 14 15 16 16 16 15 14 15 16 STT 0.17 0.19 0.19 0.14 0.16 0.13 0.16 0.15 0.17 0.19 0.16 0.14 0.12 0.13 0.12 0.13 0.15 0.16 0.14 0.16 0.23 0.24 0.21 0.16 0.14 0.16 0.22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 61 LOẠI ĐẤT Fk : Ô9 C1.3 D1.3 Hvn V (cm) (cm) (m) (m /cây) 49 47 48 51 53 54 47 51 49 53 50 51 47 48 46 50 45 46 49 47 51 49 51 56 57 65 58 16 15 15 16 17 17 15 16 16 17 16 16 15 15 15 16 14 15 16 15 16 16 16 18 18 21 18 14 14 14 14 15 14 14 15 14 16 16 16 14 15 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 0.13 0.12 0.13 0.14 0.17 0.16 0.12 0.16 0.13 0.18 0.16 0.17 0.12 0.14 0.12 0.14 0.11 0.13 0.14 0.13 0.16 0.14 0.16 0.20 0.19 0.25 0.20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 54 52 49 51 54 56 52 55 57 56 49 50 52 56 53 55 57 52 50 51 50 49 47 51 18 17 17 16 16 17 18 17 18 18 18 16 16 17 18 17 18 18 17 16 16 16 16 15 16 16 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 16 15 14 14 14 14 14 15 0.20 0.17 0.16 0.13 0.16 0.17 0.19 0.16 0.18 0.19 0.19 0.13 0.14 0.16 0.19 0.17 0.18 0.21 0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.16 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 62 54 51 47 46 49 50 51 53 50 47 51 49 50 53 51 47 52 54 51 49 50 47 48 51 53 17 16 15 15 16 16 16 17 16 15 16 16 16 17 16 15 17 17 16 16 16 15 15 16 17 15 14 15 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 14 15 14 14 15 14 0.17 0.14 0.13 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.16 0.14 0.15 0.17 0.16 0.14 0.16 0.17 0.16 0.13 0.15 0.12 0.13 0.16 0.16 ... là: xây dựng sở liệu đất trạng cao su địa bàn xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su xã Ia Kla, huyện Đức Cơ sở ứng dụng kỹ thuật GIS Để giải mục tiêu... liệu đất trạng cao su địa bàn xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Đánh giá khả thích nghi đất việc trồng cao su xã Ia Kla, huyện Đức Cơ sở ứng dụng kỹ thuật GIS 1.3 Ý nghĩa nghi n cứu - Về... giá khả thích nghi đất việc trồng cao su xã Ia Kla, huyện Đức Cơ sở ứng dụng kỹ thuật GIS 28 KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 5.1 Cơ sở liệu đất trạng cao su địa bàn xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT CHO CÂY CAO SU (Hevea brasilensis) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA KLA – HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI , ỨNG DỤNG GIS TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT CHO CÂY CAO SU (Hevea brasilensis) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA KLA – HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay