Đề thi học kỳ 2 môn địa lý lớp 7

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:34

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học: 2017-2018 MÔN: ĐỊA - LỚP Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra:…………………………………… Điểm: Nhận xét giáo viên: Họ tên : Lớp : I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ trước ý em cho (3.0 điểm) Câu 1: Trước Cri-xtôp Cô-lôm-bô phát Tân giới, chủ nhân châu Mĩ ai? a Người Anh - điêng người Mai-a b Người Anh - điêng người In-ca c Người Anh - điêng người E-xki-mô d Người Anh - điêng người A-xơ-tếch Câu 2: Phần lớn đảo quần đảo châu Đại Dương có khí hậu: a Nóng khơ khắc nghiệt b Lạnh ẩm điều hòa c Nóng ẩm điều hòa d Nóng ẩm thất thường Câu 3: Trung Nam Mỹ dẫn đầu giới tốc độ thị hóa Hiện số dân sống đô thị chiếm: a 78% dân số b 62% dân số c 75% dân số d 67% dân số Câu 4: “Hiệp ước Nam cực” 12 quốc gia giới kết nhằm mục đích gì? a Phân chia lãnh thổ b Phân chia tài ngun c Vì hòa bình, khơng cơng nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên d Xây dựng quân Câu 5: Thành phần dân nhập cư châu Đại Dương chiếm khoảng %? a 60% b 70% c 80% d 90% Câu 6: Đặc điểm sau khơng với vị trí địa lí châu Âu? a Có hai mặt tiếp giáp với biển đại dương b Nằm khoảng cách vĩ tuyến 36oB 71oB c Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh d Có nhiều bán đảo, vũng vịnh biển ăn sâu vào đất liền Câu 7: Chọn cụm từ ngoặc (Á- Âu; ăn sâu vào đất liền; tây sang đơng; phía nam) điền vào chỗ trống để nêu vị trí địa hình châu Âu ( 1,0 điểm) Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Châu Âu phận lục địa(1) ………………… , bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển (2)……………………, tạo thành nhiều bán đảo Đồng kéo dài từ (3) ………………, núi già phái bắc vùng trung tâm, núi trẻ 4)……………………… II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: (3,0 điểm)Trình bày số đặc điểm khí hậu, thực vật, động vật châu Đại Dương ? Câu 2: (1,0 điểm) Giải thích phía Tây khí hậu châu Âu ấm áp, mưa nhiều ơn hòa phía đông? Câu 3: (2,0 điểm) Em điền đai thực vật phân hóa theo độ cao vào sơ đồ dãy An- Pơ? Bài Làm: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2017-2018 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN ĐỊA I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu c c c c c a Đáp án Câu 7: Mỗi đáp án đúng: 0.25 điểm (1): Á- Âu; (2): ăn sâu vào đất liền; (3): tây sang đơng; (4): phía nam II TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1: So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ: điểm ( Mỗi dạng địa hình đạt đ ) Câu Câu Câu Câu Đáp án Đặc điểm khí hậu, thực vật, động vật châu Đại Dương? - Phần lớn đảo có khí hậu nhiệt đới nóng, ẩm điều hòa, mưa nhiều- Giới sinh vật đảo lớn phong phú - Lục địa Ơ-xtrây-li-a có khí hậu khơ hạn, hoang mạc chiếm diện tích lớn, sinh vật độc đáo + Động vật thú có túi, cáo mỏ vịt + Nhiều loài bạch đàn - Biển đại dương nguồn tài nguyên quan trọng châu Đại Dương Giải thích phía Tây khí hậu châu Âu ấm áp, mưa nhiều ơn hòa phía đơng? - Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương làm cho khí hậu châu Âu có mùa đơng lạnh, mùa hạ ấm áp - Gió Tây ơn đới từ Đại Tây Dương thổi vào mang nước, lượng mưa trung bình năm lớn phân bố năm Các đai thực vật phân hóa theo độ cao vào sơ đồ dãy An- Pơ Điểm 3,0 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 2,0 đ Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ... KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 20 17 -20 18 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu c c c c c a Đáp án Câu 7: Mỗi đáp án đúng: 0 .25 điểm (1): Á- Âu; (2) : ăn... đơng; (4): phía nam II TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1: So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ: điểm ( Mỗi dạng địa hình đạt đ ) Câu Câu Câu Câu Đáp án Đặc điểm khí hậu, thực vật,...Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Châu Âu phận lục địa( 1) ………………… , bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển (2) ……………………, tạo thành nhiều bán đảo Đồng kéo dài từ (3) ………………, núi già
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 2 môn địa lý lớp 7 , Đề thi học kỳ 2 môn địa lý lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay