Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn địa 6

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:34

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - ĐỊA Câu : Trỡnh baứy vị trí, hình dạng kích th-ớc Trái ất - Trái Đất có hình cầu - Có hành tinh hệ Mặt Trời: Sao Thuyỷ, Kim, Trái Đất, Hoả, Mộc, Thổ, Thieõn Vửụng, Haỷi Vửụng - Trái ất nằm vị trÝ thø sè hµnh tinh theo thø tự xa dần Mặt Trời Cõu 2: Trong h Mt Trời có hành tinh Trái Đất đứng vị trí thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời - Trong hệ Mặt Trời có hành tinh - Trái Đất đứng vị trí thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời Câu 3: Trên địa cầu 10o ta vẽ kinh tuyến có tất kinh tuyến? 10o ta vẽ vĩ tuyến có tất vĩ tuyến Bắc vĩ tuyến Nam? - Nếu 10o ta vẽ kinh tuyến có tất 36 kinh tuyến -Nếu 10o ta vẽ vĩ tuyến thì: + Nửa cầu Bắc có vĩ tuyến Bắc + Nửa cầu Nam có v tuyn Nam Cõu 4: Tỉ lệ đồl gì? - Tỉ lệ đồ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách vẽ đồ so với thực tế mặt đất *Bản đồ có tỉ lệ 1/1.000.000 cm đồ tương ứng với km thực đòa? cm x 1.000.000 cm = 5.000.000 cm 5.000.000 cm = 50 km Cõu 5: Neõu caựch xaực ủũnh ph-ơng h-ớng đồ? - Muoỏn xaực ủũnh phửụng hửụựng treõn baỷn đồ ta cần phải dựa vào đường kinh, vó tuyến * Kinh tuyến : Đầu phía hướng Bắc, đầu phía hướng Nam * Vó tuyến: Đầu bên trái hướng Tây, đầu bên phải hướng Đông Viết tọa độ địa lí điểm A,B,C,D (2 đ) Câu 6: Viết tọa độ địa lí điểm A,B,C,D 100T 00 100 200 300 A 200B 100B C B 00 100N Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt D https://giasudaykem.com.vn/ 200N 100 Đ 200Đ A B 100T C 0 200Đ D 10 B 200N 200B Câu 7: Tại sử dụng đồ, trước tiên phải xem bảng giải? - Vì bảng giải đồ giúp chúng hiểu nội dung ý nghĩa kí hiệu dùng đồ Câu 8: Trình bày vËn ®éng tù quay quanh trục Trái Đất ? - Trái ẹất tù quay vòng quanh trục theo hướng từ Tây sang ẹoõng 24 giụứ - Chia bề mặt TĐ làm 24 khu vực Mỗi khu vực có riêng gọi khu vực - Mt khu vực : 150 - Việt Nam nằm múi thứ Câu 9: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Một vòng Trái Đất tự quay quanh trục thời gian bao lâu? - Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông - Một vòng Trái Đất tự quay quanh trục thời gian 24 Caâu 10: Dựa vào bảng sau cho biết : Nếu Luân đôn ( Nước Anh) Hà Nội (Việt Nam )Và Bắc kinh ( Trung Quốc) giờ? TÊN THỦ ĐÔ KHU VỰC GIỜ GIỜ LUÂN ĐÔN HÀ NỘI ? BẮC KINH ? - Hà Nội: 3+ = 10 - Bắc Kinh: 3+ = 11 Câu 11: Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Lớp vỏ có vai trò đới sống hoạt động người? * Cấu tạo Trái Đất : gm lp + Lớp vá + Lớp trung Gian + Lớp lâi * Lớp vá có vai trò quan trọng lµ nơi tồn thành phần khaực cuỷa Traựi Đất như: N-íc, kh«ng khÝ, sinh vËt… x· héi loµi ng-êi Câu 12 Núi lửa gì? Núi lửa gây nhiều thiệt hại cho người, quanh núi lửa dân cư sinh sống? - Núi lửa hoạt động hình thức phun trào mắc ma sâu lên bề mặt đất Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Vì: Khi núi lửa tắt tro bụi dung nham núi lửa bị phân hủy trở thành vùng đất phì nhiêu, thuận lợi nơng nghiệp, nên có nhiều dân cư tập trung quanh vùng Caâu 13 Tại nói nội lực ngoại lực hai lực đối nghịch - Nội lực lực sinh bên trái Đất , làm cho bề mặt địa hình thêm gồ ghề - Ngoại lực lực bên ngồi Trái Đất, làm cho bề mặt địa hình trở nên phẳng ... TÊN THỦ ĐÔ KHU VỰC GIỜ GIỜ LUÂN ÔN HÀ NỘI ? BẮC KINH ? - Hà Nội: 3+ = 10 - Bắc Kinh: 3+ = 11 Caâu 11 : Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Lớp vỏ có vai trò đới sống hoạt động người? * CÊu t¹o cđa... 24 Caâu 10 : Dựa vào bảng sau cho biết : Nếu Ln đơn ( Nước Anh) Hà Nội (Việt Nam )Và Bắc kinh ( Trung Quốc) giờ? TÊN THỦ ĐÔ KHU VỰC GIỜ GIỜ LUÂN ÔN HÀ NỘI ? BẮC KINH ? - Hà Nội: 3+ = 10 - Bắc...Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt D https://giasudaykem.com.vn/ 200N 10 0 Đ 200Đ A B 10 0T C 0 200Đ D 10 B 200N 200B Câu 7: Tại sử dụng đồ, trước tiên phải xem bảng giải? - Vì bảng giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn địa 6 , Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn địa 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay