Đề cương ôn tập địa lý lớp 6 học kỳ 2

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:34

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ - ĐỊA Câu 1: Trình bày thành phần khơng khí? Trả lời: - Thành phần khơng khí gồm: + Khí Nitơ: 78% + Khí Ơxi: 21% + Hơi nước khí khác: 1% -Lượng nước sinh mây, mưa Câu 2:Lớp vỏ khí gồm tầng? Nêu đặc điểm tầng ? Trả lời: Lớp vỏ khí gồm tầng *Tầng đối lưu: 016km, khoảng 90% khơng khí tập trung tầng + K.khí chuyển động theo chiều thẳng đứng + Nhiệt độ giảm dần lên cao(TB lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C ) + Là nơi diễn tượng khí tượng : mây, mưa, sấm chớp, -Tầng bình lưu: 16  80km có lớp ơ-dơn ngăn cản tia xạ có hại cho người sinh vật - Các tầng cao khí : 80 km khơng khí lỗng Câu :Nêu nguồn gốc,tính chất khối khí nóng,lạnh,đại dƣơng,lục địa ? *Khối khí nóng : hình thành vùng vĩ độ thấp,nhiệt độ tương đối cao *Khối khí lạnh : hình thành vùng vĩ độ cao,nhiệt độ tương đối thấp *Khối khí đại dương : hình thành biển đại dương,độ ẩm lớn *Khối khí lục địa : hình thành lục địa,tương đối khơ Câu 4: Thời tiết gì? Khí hậu gì? Nêu khác thời tiết khí hậu? * Thời tiết - Là biểu hiện tượng khí tượng địa phương thời gian ngắn - Thời tiết thay đổi * Khí hậu - Là lặp lặp lại tình hình thơì tiết địa phương thời gian dài -Tương đối ổn định *Sự khác thời tiết khí hậu: Thời tiết Khí hậu - Là biểu hiện tượng khí - Là lặp lặp lại tình hình thơì tiết tượng địa phương thời địa phương thời gian gian ngắn dài Page Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Luôn thay đổi - Cố định Câu 6: Nhiệt độ khơng khí gì? Nêu cách tính nhiệt độ trung bình ngày,tháng,năm *Nhiệt độ khơng khí: độ nóng lạnh khơng khí Cách tính to TB : toTB ngày = Tổng nhiệt độ lần đo Số lần đo o t TBtháng = Tổng to ngàytrongtháng Số ngày tháng o t TB năm = Tổng to tháng năm 12 Câu 7: Trình bày thay đổi nhiệt độ khơng khí ? a) Theo vị trí hay xa biển: Nhiệt độ KK miền nằm gần biển nằm sâu lục địa có khác b) Theo độ cao: - Trong tầng đối lưu: lên cao nhiệt độ không khí giảm c)Theo vĩ độ: Nhiệt độ khơng khí giảm dần theo vĩ độ - Vùng vĩ độ thấp: nhiệt độ cao - Vùng vĩ độ cao: nhiệt độ thấp Câu 8: Khí áp gì? kể tên đai khí áp Trái Đất ? a) Khí áp: - Khơng khí nhẹ có trọng lượng  tạo sức ép lớn lên bề mặt trái đất sức ép gọi khí áp b) Các đai khí áp bề mặt trái đất - đai áp thấp: XĐ, vĩ độ 600 bắc - đai áp cao vĩ độ 300 bắc, nam cực ) c)Tập vẽ hình điền đai khí áp vào hình vẽ.( Hình 50 sgk) Câu 9: Gió ? trình bày phạm vi hoạt động, hƣớng thổi nguyên nhân sinh gió tín phong gió tây ơn đới? * Gió - Khơng khí ln ln chuyển động từ nơi áp cao nơi áp thấp Sự chuyển động khơng khí sinh gió - Các loại gió chính: * Gió tín phong: -Thổi quanh năm chiều từ vĩ độ 30 bắc nam xích đạo -Hướng: +Bán cầu bắc: hướng đông bắc-tây nam +Bán cầu nam:hướng đơng nam-tây bắc -Ngun nhân:do chênh lệch khí áp vùng vĩ độ 30 bắc nam với vùng xích đạo *Gió Tây ơn đới Page Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ -Thổi quanh năm chiều từ vĩ độ 30 bắc nam vĩ độ 60 bắc nam -Hướng: +Bán cầu bắc: hướng tây nam- đông bắc +Bán cầu nam:hướng tây bắc- đông nam -Nguyên nhân:do chênh lệch khí áp vùng vĩ độ 30 bắc nam với vùng vĩ độ 60 bắc nam Câu 10: Trình bày phân bố lƣợng mƣa trái đất? Sự phân bố lượng mưa giới: Phân bố không đồng - Mưa nhiều vùng xích đạo - Mưa vùng cực gần cực,vùng sâu nội địa Câu 11: Trình bày đặc điểm khí hậu đới nóng, đới ơn hòa đới lạnh? a) Đới nóng: (Nhiệt đới) - Quanh năm nóng - Gió thổi thường xuyên: Tín phong - Lượng mưa TB: 1000mm - 2000mm b) Hai đới ơn hòa: (Ơn đới) - Có nhiệt độ trung bình - Gió thổi thường xun: Tây ơn đới - Lượng mưa TB: 500 -1000mm c) Hai đới lạnh: (Hàn đới) - Có nhiệt độ trung bình lạnh, băng tuyết quanh năm - Gió đơng cực thổi thường xuyên Lượng mưa 500mm Câu 12: Trình bày khái niệm sơng,hồ ?Nêu lợi ích sơng lợi ích hồ? *Sơng: dòng chảy thường xun tương đối ổn định bề mặt lục địa Lợi ích sơng: cung cấp nước cho sản xuất sinh hoạt,làm đường giao thông, nuôi trồng khai thác thủy sản, bồi đắp phù sa cho đồng châu thổ *Hồ: khoảng nước đọng sâu đất liền - Tác dụng hồ: Điều hòa dòng chảy, tưới tiêu, giao thông, phát điện - Tạo phong cảnh đẹp, khí hậu lành, phục vụ nhu cầu an dưỡng, nghỉ ngơi, du lịch Câu 13: Tại nƣớc biển đại dƣơng có vị mặn? - Nước biển đại dương có vị mặn chứa muối.Độ muối do: Nước sơng hòa tan loại muối từ đất, đá lục địa đưa - Độ muối biển đại dương không giống nhau: Tùy thuộc vào nguồn nước chảy vào biển nhiều hay độ bốc lớn hay nhỏ VD: - Biển VN: 33%0 - Biển Ban tích: 32%0 - Biển Hồng Hải: 41%0 Câu 14: Trình bày hình thức vận động nƣớc biển đại dƣơng? - Có vận động chính: a) Sóng: Page Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Là hình thức dao động chỗ nước biển đại dương - Nguyên nhân sinh sóng biển biển chủ yếu gió, động đất ngầm đáy biển sinh sóng thần b) Thủy triều: - Là tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ - Nguyên nhân sinh thủy triều sức hút mặt trăng mặt trời c) Các dòng biển: - Là dòng nước chảy biển đại dương -Nguyên nhân sinh dòng biển loại gió thổi thường xun trái đất gió tín phong ,tây ơn đới - Có loại dòng biển: + Dòng biển nóng + Dòng biển lạnh -Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu nơi chúng chảy qua Phần tập: -Vẽ hình,điền tên đai khí áp ( Hình 50 trang 58) -Vẽ hình điền tên loại gió trái đất ( Hình 51 trang 59) -Vẽ hình điền tên đới khí hậu trái đất ( Hình 58 trang 67) -So sánh lưu vực tổng lượng nước chảy sông Hồng sông Mê công (bảng sgk/71) - Bài tập nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ( thực hành(trng 65) * Bài tập: Tính nghiệt độ theo độ cao Ví dụ: Một núi cao 3000m.Hãy tính nhiệt độ đỉnh núi nhiệt độ chân núi 250C.Biết lên cao 100m nhiệt độ khơng khí giảm 0,60C Giải: Cứ lên cao 100m nhiệt độ khơng khí giảm 0,60C Vậy lên cao 3000m nhiệt độ khơng khí giảm đi: (3000 x 0,6) : 100 = 180C Nhiệt độ đỉnh núi là: 250C - 180C = 70C Page ... 67 ) -So sánh lưu vực tổng lượng nước chảy sông Hồng sông Mê công (bảng sgk/71) - Bài tập nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ( thực hành(trng 65 ) * Bài tập: Tính nghiệt độ theo độ cao Ví dụ: Một... bắc nam vĩ độ 60 bắc nam -Hướng: +Bán cầu bắc: hướng tây nam- đông bắc +Bán cầu nam:hướng tây bắc- đông nam -Nguyên nhân:do chênh lệch khí áp vùng vĩ độ 30 bắc nam với vùng vĩ độ 60 bắc nam Câu... nhiệt độ chân núi 25 0C.Biết lên cao 100m nhiệt độ khơng khí giảm 0 ,60 C Giải: Cứ lên cao 100m nhiệt độ khơng khí giảm 0 ,60 C Vậy lên cao 3000m nhiệt độ khơng khí giảm đi: (3000 x 0 ,6) : 100 = 180C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập địa lý lớp 6 học kỳ 2 , Đề cương ôn tập địa lý lớp 6 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay