KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ TIDO TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX II

76 68 1
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********* HUỲNH MINH TUYỀN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ TIDO TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX II LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********* HUỲNH MINH TUYỀN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ TIDO TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX II Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BƠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2011 i LỜI CẢM TẠ Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến : Ban Chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp - Bộ môn Chế biến lâm sản quý Thầy, Cô trường đại học Nơng Lâm tận tình dạy bảo tơi suốt khóa học vừa qua PGS.TS Đặng Đình Bơi tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Ban giám đốc Nhà máy chế biến gỗ FORIMEX II tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài anh chị em nhà máy giúp đỡ thời gian thực tập vừa qua Các bạn tập thể lớp Chế biến lâm sản khóa 33 tận tình giúp đỡ thời gian qua Thủ Đức, ngày 10 tháng 06 năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Minh Tuyền ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế TIDO Nhà máy chế biến gỗ FORIMEX II”, thời gian thực đề tài từ 21/02/2010 đến 19/05/2010 Trụ sở nhà máy đặt 425A2 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Khảo sát cho thấy nguồn nguyên liệu nhà máy đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất, nguyên liệu gỗ đáp ứng tiêu kích thước độ ẩm, nhiên khâu nguyên liệu gỗ đưa vào sản xuất có nhiều khuyết tật cong vênh, mắt gỗ, mục Chúng tơi tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 56,09 % , tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi 6,11% , công đoạn sơ chế 3,89% , công đoạn tinh chế 2,78 % , công đoạn lắp ráp trang sức bề mặt 1,11 % Sản phẩm nhà máy đánh giá cao chất lượng tính thẩm mỹ Sản phẩm sử lụng liên kết đơn giản thuận tiện cho việc tháo lắp Dây chuyền công nghệ sản xuất ghế không phức tạp, phù hợp với trình độ tay nghề cơng nhân tình trạng máy móc có cơng ty Dây chuyền cơng nghệ nhà máy ngồi thuận lợi nhiều bất cập cần phải giải iii MỤC LỤC Trang Trang tựa … i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix LỜI NÓI ĐẦU Chương Mở Đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4 Giới hạn đề tài Chương Tổng Quan 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam 2.1.1.Thuận lợi 2.1.2 Khó khăn 2.2 Quá trình hình thành phát triển nhà máy 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Chức phương hướng phát triển 2.2.3 Đội ngũ quản lý 2.2.4 Sơ đồ tổ chức nhân nhà máy 2.2.5.Tình hình nguyên liệu gỗ nhà máy 11 iv 2.2.6 Tình hình máy móc thiết bị 11 2.2.7 Một số yêu cầu chất lượng sản phẩm nhà máy 13 Chương Nội Dung Và Phương Pháp Nghiên Cứu 14 3.1 Nội dung nghiên cứu 14 3.1.1 Khảo sát sản phẩm 14 3.1.2 Khảo sát nguyên liệu sản xuất sản phẩm 14 3.1.3 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 14 3.1.4 Tính tốn tỉ lệ lợi dụng gỗ, tỉ lệ khuyết tật gỗ trình sản xuất 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất 15 3.2.2 Phương pháp tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 15 3.2.3 Phương pháp xác định tỷ lệ phế phẩm 16 3.2.4 Phương pháp xác định độ tin cậy cần thiết việc lấy mẫu khảo sát 16 3.2.5 Phương pháp tính suất máy 17 3.2.6 Phương pháp xử lý số liệu 17 Chương Kết Quả Và Thảo Luận 18 4.1 Khảo sát sản phẩm ghế TIDO 18 4.1.1 Hình dáng chức sản phẩm: 18 4.1.2 Các dạng liên kết sản phẩm 19 4.2 Khảo sát nguyên liệu 20 4.3 Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm 21 4.3.1 Công đoạn pha phôi từ gỗ xẻ 22 4.3.1.1 Công nghệ máy cưa đỉa cắt ngắn 23 4.3.1.2 Công nghệ khâu xẻ dọc 244 4.3.1.2 Công nghệ máy cắt chọn 244 4.3.2 Công đoạn gia côngchế 25 4.3.2.1 Công nghệ máy bào mặt 25 4.3.2.2 Công nghệ máy bào mặt 26 4.3.2.3 Công nghệ máy tề đầu 27 v 4.3.2.4 Công nghệ máy cắt phay đầu 27 4.3.3 Công đoạn gia công tinh chế 28 4.3.3.1 Công nghệ máy phay Toupie 28 4.3.3.2 Công nghệ máy đánh mộng 278 4.3.3.3 Công nghệ máy Router 29 4.3.3.4 Công nghệ máy khoan lỗ 29 4.3.3.5 Công nghệ máy chà nhám 30 4.3.4 Công đoạn lắp ráp sản phẩm 31 4.3.5 Công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm 32 4.3.6 Công đoạn kiểm tra thành phẩm, đóng gói, nhập kho 32 4.4 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 33 4.4.1 Thể tích gỗ tiêu hao để sản xuất sản phẩm ghế Tido 33 4.4.2 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm 35 4.4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 37 4.5 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 38 4.5.1 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi 38 4.5.2 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế 40 4.5.3 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế 41 4.5.4 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức bề mặt lắp ráp 43 Chương Kết Luận – Kiến Nghị 477 5.1 Kết luận 477 5.2 Kiến nghị 488 TÀI LIỆU THAM KHẢO 511 PHỤ LỤC 53 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT: Số thứ tự CTSD: Chi tiết sử dụng NL: Nguyên liệu SL: Số lượng SP: Sản phẩm PGĐ: Phó giám đốc TP: Trưởng phòng NV: Nhân viên SCTH: Số chi tiết hỏng vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức sản xuất Nhà máy chế biến gỗ Forimex II 10 Hình 2.2: Nguyên liệu gỗ xẻ bãi gỗ Nhà máy 11 Hình 4.1: Ghế Tido .18 Hình 4.2: Liên kết chốt gỗ 19 Hình 4.3: Liên kết mộng .20 Hình 4.4: Vít liên kết vít 20 Hình 4.5: Quy trình sản xuất ghế Tido 22 Hình 4.6: Máy cắt ngắn .23 Hình 4.7: Máy xẻ dọc .24 Hình 4.8: Máy cắt chọn 25 Hình 4.9: Máy bào mặt 26 Hình 4.10: Máy bào mặt 27 Hình 4.11: Máy khoan lỗ 29 Hình 4.12: Máy chà nhám thùng 30 Hình 4.13: Sơ đồ lắp ráp ghế Tido 32 Hình 4.14: Biểu đồ tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 45 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thống kê loại máy móc thiết bị hai phân xưởng 12 Bảng 4.1: Bảng qui cách tinh chế chi tiết sản phẩm ghế Tido 19 Bảng 4.2: Thể tích gỗ tinh chế chi tiết 34 Bảng 4.3: Thể tích gỗchế chi tiết 35 Bảng 4.4: Hiệu suất pha cắt 36 Bảng 4.5: Thể tích nguyên liệu chi tiết sản phẩm .36 Bảng 4.6: Tỷ lệ lợi dụng gỗ chi tiết sản phẩm 37 Bảng 4.7: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi 38 Bảng 4.8: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế 40 Bảng 4.9: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế 42 Bảng 4.10: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn ráp ráp, trang sức 44 ix 11 Nguyễn Thị Trung, 2009 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm bàn DROP LEAF TBL công ty TNHH Minh Phát Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản.Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Hữu Minh Tiến, 2010 Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất ghế Gaway Cơng Ty TNHH Hồn Vũ Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản.Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh * Tài liệu tham khảo từ internet 13 Hồng Văn, “Ngành gỗ Việt Nam: Khó khăn phía trước” Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online 23/12/2008 http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/xuatnhapkhau/13515/ 14 Nguyễn Tơn Quyền, “Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ sau năm gia nhập WTO” Viforest 31/12/2008 http://www.vhdn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5 514:nganh-cong-nghiep-che-bien-go-viet 52 PHỤ LỤC 53 Phụ lục 01: Biểu đồ gia công sản phẩm ghế TIDO STT Tên chi tiết Chân dài Chân ngắn Nan lưng + xà chân dài Xà chân ngắn Diềm mặt ngồi Nan ngồi Loại gỗ Keo tràm Keo tràm Keo tràm Keo tràm Keo tràm Keo tràm Cắt ngắn Xẻ dọc Cắt chọn Bào mặt Tề Cắt phay (bào đầu hai đầu mặt) Đánh mộng Router Khoan Chà nhám Trang sức bề mặt Lắp ráp thành phẩm SL Quy cách 20 x 40 x 915 x x x x x x x x x x x x 20 x4 x 572 x x x x x x x x x x x x 12 x 44 x 370 x x x x x x x x x x x 12 x 44 x 276 x x x x x x x x x x x x 20 x 40 x 330 x x x x x x x x x 12 x 44 x 330 x x x x x x x x x x Lắp ráp Ghế TIDO Phụ lục 2: Mặt nhà máy chế biến gỗ Forimex II Phụ lục 3: Sơ đồ mặt công nghệ xưởng tinh chế phân xưởng Phụ lục 4: Sơ đồ mặt công nghệ xưởng sơ tinh chế phân xưởng Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục 10 Phụ lục 11 Phụ lục 12 Phụ lục 13 ... phép Nhà máy chế biến gỗ FORIMEX II, tiến hành thực đề tài Khảo sát qui trình cơng nghệ sản xuất ghế Tido Nhà máy chế biến gỗ Forimex II Đề tài thực nhằm tìm ưu nhược điểm quy trình sản xuất, ... Lâm Nghiệp - Bộ môn Chế biến lâm sản cho phép Nhà máy chế biến gỗ Forimex II , tiến hành thực Đề tài Khảo sát qui trình cơng nghệ sản xuất ghế Tido Nhà máy chế biến gỗ Forimex II nhằm tìm ưu nhược... loại gỗ, xuất xứ, quy cách gỗ, độ ẩm gỗ, màu sắc, tỷ lệ khuyết tật gỗ 3.1.3 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Quy trình cơng nghệ sản xuất yếu tố quan trọng q trình sản xuất Quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ TIDO TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX II , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ TIDO TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay