Tài liệu môn tin học lớp 9, đề thi học kì 1 môn tin học lớp 9

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) https://giasudaykem.com.vn ĐỀ I Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) Câu 1: Mạng máy tính phân làm loại nào? A Mạng có dây mạng khơng dây, mạng cục mạng diện rộng B Mạng có dây mạng khơng dây C Mạng kiểu hình mạng kiểu đường thẳng D Mạng LAN mạng WAN Câu 2: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, chuyển mạch thuộc thành phần mạng máy tính: A Thiết bị đầu cuối B Mơi trường truyền dẫn C Thiết bị kết nối mạng D Giao thức truyền thông Câu 3: Trong số địa đây, địa địa website? A www.vietnamnet.vn B phuongnam@yahoo.com.vn C www.edu.net.vn D.www.google.com.vn Câu 4: Đâu địa máy tìm kiếm: A http://www.google.com.vn; B http://www.yahoo.com; C http://www.bing.com; D http://www.zingme.com.vn Câu 5: Em sưu tầm nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè nhiều nơi em dùng dịch vụ gì? A Thương mại điện tử; B Đào tạo qua mạng; C Thư điện tử đính kèm tệp; D Tìm kiếm thơng tin Câu 6: Trong phần mềm sau, phần mềm phần mềm diệt virus máy tính: A Norton ; B Bkav ; C Office ; D Kompozer Câu 7: Vì việc mở tệp đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm? A Vì tệp đính kèm thư điện tử thường nguồn lây nhiễm virus máy tính B Vì mở tệp đính kèm phải trả thêm tiền dịch vụ C Vì tệp đính kèm có dung lượng lớn nên đĩa cứng khơng chứa D Vì tất lý Câu 8: Trong dịch vụ sau, dịch vụ mà người sử dụng dùng truy cập Internet? A Khai thác thông tin web B Hội thảo trực tuyến C Thương mại điện tử D Thư điện tử Câu 9: Em chưa biết địa website có thơng tin cần xem Khi em thực hiện: A Nhờ bạn giúp đỡ B Truy cập trực tiếp vào địa website C Sử dụng máy tìm kiếm để tìm D Gửi thư điện tử để hỏi Câu 10: Khi đăng nhập thư điện tử bắt buộc phải có thành phần: A Tên đăng nhập B Họ tên người dùng C Mật D Mạng internet Câu 11: Trong cách sau, cách tốt để biết địa thư điện tử bạn em, em bạn em trao đổi thư điện tử với A Thử địa thư điện tử B Tìm danh bạ địa hệ thống thư điện tử C Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm Internet D Gọi điện thoại cho bạn để hỏi Câu 12: Hãy chọn phát biểu phát biểu sau: A Chỉ cần phần mềm quét virus đủ diệt tất loại virus B Tại thời điểm, phần mềm quét virus diệt số loại virus định C Một phần mềm quét virus diệt loại virus D Nếu máy tính khơng kết nối Internet khơng bị nhiễm virus Câu 13: Đâu trình duyệt web? A IE, Firefox, Word, Excel, Google Chrome B IE, Firefox, Opera, Google Chrome, CocCoc Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C IE, Firefox, yahoo, Google Chrome, Excel D IE, Firefox, GoogleChrome, Word, Youtobe Câu 14: Đâu phần mềm trình chiếu phần mềm sau: A Microsoft Word B Microsoft Excel C Microsof Access D Microsoft PowerPoint Câu 15: Tìm phát biểu SAI việc mơ tả mạng cục (LAN): A Ba máy tính máy in kết nối với dùng chung máy in B Một máy tính Hà Nội máy tính Quảng Trị trao đổi sử dụng chung tài liệu C 200 máy tính tầng 1,2,3,4 nhà nối cáp với để dùng chung liệu, máy in tài nguyên khác Câu 16: Một hệ thống kết nối gọi mạng máy tính nếu: A Hai máy tính trở lên chia sẻ tài nguyên B Nhiều hai máy tính C Hai máy tính thêm máy in D Một máy tính máy in II Sử dụng từ gợi ý (siêu liên kết, chép, tin học, tệp tin, chương trình., trang web, mạng máy tính, thư điện tử, Siêu văn bản) điền vào chổ trống ( ) cho thích hợp: Câu 17/ ……… …………… (17) loại văn tích hợp nhiều dạng liệu khác văn bản, hình ảnh, âm thanh,… …… … (18) tới siêu văn khác Câu 18/ Hạn chế việc (19) không cần thiết không nên chạy (20) tải từ Internet chép từ máy khác chưa đủ tin cậy Câu 19/ Cần cẩn thận không nên mở (21) đính kèm (22) có nghi ngờ nguồn gốc hay nội dung thư Câu 20/ Các hoạt động xã hội tin học hóa điều hành với hỗ trợ hệ thống … …… (23) …… ……… (24) kết nối liên vùng, liên quốc gia B PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm) Câu (1 điểm): Nêu bước tìm kiếm thơng tin Internet máy tìm kiếm? Cho ví dụ máy tìm kiếm Câu (1 điểm): Là học sinh, em cần phải thực việc để lên án, ngăn chặn xóa bỏ tượng tiêu cực xã hội tin học hóa? Câu (2 điểm): Nguyên tắc chung để phòng tránh virus gì? Hãy trình bày cách phòng tránh virus mà em biết? BÀI LÀM A TRẮC NGHIỆM: I.Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 II Điền từ ( cụm từ) thích hợp vào chỗ trống ( ….) (2,0 Điểm) (17): (21): (18): (22): (19): (23): (20): (24): B TỰ LUẬN: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) ĐỀ I Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) Câu 1: Vì việc mở tệp đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm? A Vì tệp đính kèm thư điện tử thường nguồn lây nhiễm virus máy tính B Vì mở tệp đính kèm phải trả thêm tiền dịch vụ C Vì tệp đính kèm có dung lượng lớn nên đĩa cứng khơng chứa D Vì tất lý Câu 2: Hãy chọn phát biểu phát biểu sau: A Chỉ cần phần mềm quét virus đủ diệt tất loại virus B Tại thời điểm, phần mềm quét virus diệt số loại virus định C Một phần mềm quét virus diệt loại virus Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Nếu máy tính khơng kết nối Internet khơng bị nhiễm virus Câu 3: Đâu trình duyệt web? A IE, Firefox, Word, Excel, Google Chrome B IE, Firefox, Opera, Google Chrome, CocCoc C IE, Firefox, yahoo, Google Chrome, Excel D IE, Firefox, GoogleChrome, Word, Youtobe Câu 4: Đâu phần mềm trình chiếu phần mềm sau: A Microsoft Word B Microsoft Excel C Microsof Access D Microsoft PowerPoint Câu 5: Trong dịch vụ sau, dịch vụ mà người sử dụng dùng truy cập Internet? A Khai thác thông tin web B Hội thảo trực tuyến C Thương mại điện tử D Thư điện tử Câu 6: Em chưa biết địa website có thơng tin cần xem Khi em thực hiện: A Nhờ bạn giúp đỡ B Truy cập trực tiếp vào địa website C Sử dụng máy tìm kiếm để tìm D Gửi thư điện tử để hỏi Câu 7: Mạng máy tính phân làm loại nào? A Mạng có dây mạng khơng dây, mạng cục mạng diện rộng B Mạng có dây mạng khơng dây C Mạng kiểu hình mạng kiểu đường thẳng D Mạng LAN mạng WAN Câu 8: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, chuyển mạch thuộc thành phần mạng máy tính: A Thiết bị đầu cuối B Môi trường truyền dẫn C Thiết bị kết nối mạng D Giao thức truyền thông Câu 9: Trong số địa đây, địa địa website? A www.vietnamnet.vn B phuongnam@yahoo.com.vn C www.edu.net.vn D.www.google.com.vn Câu 10: Em sưu tầm nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè nhiều nơi em dùng dịch vụ gì? A Thương mại điện tử; B Đào tạo qua mạng; C Thư điện tử đính kèm tệp; D Tìm kiếm thơng tin Câu 11: Tìm phát biểu SAI việc mô tả mạng cục (LAN): A Ba máy tính máy in kết nối với dùng chung máy in B Một máy tính Hà Nội máy tính Quảng Trị trao đổi sử dụng chung tài liệu C 200 máy tính tầng 1,2,3,4 nhà nối cáp với để dùng chung liệu, máy in tài nguyên khác Câu 12: Khi đăng nhập thư điện tử bắt buộc phải có thành phần: A Tên đăng nhập B Họ tên người dùng C Mật D Mạng internet Câu 13: Trong phần mềm sau, phần mềm phần mềm diệt virus máy tính: A Norton ; B Bkav ; C Office ; D Kompozer Câu 14: Một hệ thống kết nối gọi mạng máy tính nếu: A Hai máy tính trở lên chia sẻ tài nguyên B Nhiều hai máy tính C Hai máy tính thêm máy in D Một máy tính máy in Câu 15: Đâu địa máy tìm kiếm: A http://www.google.com.vn; B http://www.yahoo.com; C http://www.bing.com; D http://www.zingme.com.vn Câu 16: Trong cách sau, cách tốt để biết địa thư điện tử bạn em, em bạn em trao đổi thư điện tử với Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Thử địa thư điện tử B Tìm danh bạ địa hệ thống thư điện tử C Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm Internet D Gọi điện thoại cho bạn để hỏi II Sử dụng từ gợi ý (siêu liên kết, chép, tin học, tệp tin, chương trình., trang web, mạng máy tính, thư điện tử, Siêu văn bản) điền vào chổ trống ( ) cho thích hợp: Câu 17/ Cần cẩn thận khơng nên mở (17) đính kèm (18) có nghi ngờ nguồn gốc hay nội dung thư Câu 18/ Các hoạt động xã hội tin học hóa điều hành với hỗ trợ hệ thống … …… (19) …… ……… (20) kết nối liên vùng, liên quốc gia Câu 19/ ……… …………… (21) loại văn tích hợp nhiều dạng liệu khác văn bản, hình ảnh, âm thanh,… …… … (22) tới siêu văn khác Câu 20/ Hạn chế việc (23) không cần thiết không nên chạy (24) tải từ Internet chép từ máy khác chưa đủ tin cậy B PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm) Câu (1 điểm): Nêu bước tìm kiếm thơng tin Internet máy tìm kiếm? Cho ví dụ máy tìm kiếm Câu (1 điểm): Là học sinh, em cần phải thực việc để lên án, ngăn chặn xóa bỏ tượng tiêu cực xã hội tin học hóa? Câu (2 điểm): Nguyên tắc chung để phòng tránh virus gì? Hãy trình bày cách phòng tránh virus mà em biết? BÀI LÀM C TRẮC NGHIỆM: I.Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 II Điền từ ( cụm từ) thích hợp vào chỗ trống ( ….) (2,0 Điểm) (17): (21): (18): (22): (19): (23): (20): (24): D TỰ LUẬN: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC MƠN TIN HỌC NĂM HỌC : 2017-2018 ĐỀ ĐỀ A TRẮC NGHIỆM ( 6điểm) I Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) Mỗi câu lựa chọn 0,25 điểm CÂU 10 11 ĐÁP ÁN A C A,C,D A,B,C C C,D A A,C C A,C B II Điền từ ( cụm từ) thích hợp vào chỗ trống ( ….) (2,0 Điểm) Mỗi chỗ điền 0,25 điểm (17): Siêu văn (21): tệp (18): siêu liên kết (22): thư điện tử (19): chép (23): tin học (20): chương trình (24): mạng máy tính ĐỀ I Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) 12 B 13 B 14 D 15 B 16 A Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mỗi câu lựa chọn 0,25 điểm CÂU 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP A B B D A,C C A C A,C,D C B A,C C,D A A,B,C B ÁN II Điền từ ( cụm từ) thích hợp vào chỗ trống ( ….) (2,0 Điểm) Mỗi chỗ điền 0,25 điểm (17): tệp (21): siêu văn (18): thư điện tử (22): siêu liên kết (19): tin học (23): chép (20): mạng máy tính (24): chương trình Câu Câu (1 điểm) Câu (1 điểm) Có thể trình bày tương tự phải thể cụ thể công việc cần thực Câu (2 điểm) B TỰ LUẬN (4 điểm) chung cho đề HƯỚNG DẪN CHẤM Các bước tìm kiếm thơng tin Internet máy tìm kiếm: - Truy cập máy tìm kiếm - Gõ từ khóa vào dành để nhập từ khóa - Nhấn phím Enter nháy nút Tìm kiếm Ví dụ máy tìm kiếm: Google: www.google.com.vn; Microsoft: www.bing.com Có ý thức bảo vệ thơng tin nguồn tài nguyên mang thông tin, tài sản chung người, toàn xã hội, có cá nhân Có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng Internet Hãy nhớ ngày có hàng nghìn lượt truy cập tới thơng tin Xây dựng phong cách sống khoa học, có tổ chức, đạo đức văn hóa ứng xử mơi trường Internet, có ý thức tn thủ pháp luật yêu cầu tất yếu người tham gia vào không gian điện tử chung Người dùng phải ý thức thơng tin Internet xác, cần cảnh giác với tượng lừa đảo có tính gia tăng Internet, Nguyên tắc chung để phòng tránh virus: “Ln cảnh giác ngăn chặn virus đường lây lan chúng” Cách phòng tránh virus - Hạn chế việc chép khơng cần thiết khơng chạy chương trình tải từ Internet chép từ máy khác chưa đủ tin cậy - Cần cẩn thận không mở tệp gửi kèm thư điện tử có nghi ngờ nguồn gốc hay nội dung thư - Không truy cập trang web có nội dung khơng lành mạnh xuất xứ không rõ ràng ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Thường xuyên cập nhật sửa lỗi cho phần mềm chạy máy tính mình, kể hệ điều hành - Định kỳ lưu liệu để khôi phục bị virus phá hoại - Định kỳ quét diệt virus phần mềm diệt virus ( Chú ý: Học sinh giải theo cách khác, câu đánh giá tối đa điểm câu đó) 0,25 0,25 0,25 ... điểm) CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 II Điền từ ( cụm từ) thích hợp vào chỗ trống ( ….) (2,0 Điểm) (17 ): ( 21) : (18 ): (22): ( 19 ): (23): (20): (24): B TỰ LUẬN: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn... bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 II Điền từ ( cụm từ) thích hợp vào chỗ trống ( ….) (2,0 Điểm) (17 ): ( 21) : (18 ): (22): ( 19 ): (23): (20): (24): D TỰ LUẬN: ……………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN TIN HỌC NĂM HỌC : 2 017 -2 018 ĐỀ ĐỀ A TRẮC NGHIỆM ( 6điểm) I Hãy điền đáp án vào bảng đáp án phần làm: (4,0 điểm) Mỗi câu lựa chọn 0,25 điểm CÂU 10 11 ĐÁP ÁN A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 9, đề thi học kì 1 môn tin học lớp 9 , Tài liệu môn tin học lớp 9, đề thi học kì 1 môn tin học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay