Tài liệu môn tin học lớp 6, ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 lớp 6 môn tin học

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Đề A Lý Thuyết: ( 3đ) *Chọn câu trả lời nhất: Câu Đáp án 1.Trong Microsoft Word, để xóa bảng, ta thực hiện: A Table  Delete  Table B Table  Delete  Columns C Table  Delete  Rows D Table  Delete  Cells 2.Nút công cụ dùng để : A Tô màu cho văn B Tạo chữ nghệ thuật C Gạch chân văn D Tạo bóng mờ cho văn 3.Em sử dụng nút lệnh để tạo bảng văn bản? A B C D 4.Trong Microsoft Word, thao tác nháy lên biểu tượng dùng để: A Dán liệu B Đóng tập tin Word C Định dạng ký tự D Thoát khỏi Microsoft Word 5.Khi sử dụng chương trình Unikey, font chữ Times New Roman, để gõ tiếng việt có dấu phải sử dụng bảng mã nào? A TCVN3 B Unicode C VNI Windows D Bảng mã 6.Tập tin văn Word có phần mở rộng là: A .Xls B .Txt C Doc D .Exe B Thực Hành: (7đ) Câu 1: Thực soạn thảo văn sau chèn hình ảnh minh họa (4đ), định dạng ký tự (1đ) Font: Times New Roman, size: 14 TRƯỜNG EM Trường em hai chữ thân yêu khắc sâu trái tim ta, mai có xa nhớ trường tặng thầy hoa Đây trường ta thắm mối tình thầy trò, mái trường xưa lòng ta kính mến Mỗi người chốn mang bao kỉ niệm, ta ngồi nghe lời âu yếm, thầy cho ta bao kiến thức đời Vui tình thầy trò trường ta, mái trường ta góp dựng, trái tim xây đắp đời, lớn lớn lên lớp lớp người người, xinh đẹp tươi mái trường ta Bạn hát lên đi, bạn hát lên đi, hát lên cho ngày hôm vang đời Câu 2: Tạo bảng nhập nội dung cho bảng (2đ) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt STT Họ tên https://giasudaykem.com.vn Điểm mơn Tốn Điểm mơn Ngữ văn Điểm mơn Hóa Điểm tổng Nguyễn Thị Anh 24 Phạm Mai Anh 17 Phạm Như Tuấn 17 Lê Thị Huyền 8 23 Đề A Lý Thuyết: ( 3đ) *Chọn câu trả lời nhất: Câu Đáp án 1.Trong Microsoft Word, biểu tượng A Cắt; Sao chép định dạng ; Dán C Cắt; Sao chép; Dán định dạng 2.Trong Microsoft Word, biểu tượng A Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch B Chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch C Chữ gạch dưới, Chữ đậm, chữ nghiêng D Câu a,b sai Để xóa hàng bảng ta thực hiện: A Table  Delete  Rows C Table  Delete  Table có chức là: B Cắt định dạng ; Sao chép ; Dán D Cắt; Sao chép; Dán có chức có nghĩa là: B Table  Delete  Columns D Table  Delete  Cells… Để lưu văn ta sử dụng nút lệnh: A Nút lệnh New B Nút lệnh Open C Nút lệnh Save D Nút lệnh Print 5.Trong Microsoft Word, để định dạng trang in, ta chọn: A File  Page setup B File  Print C View  Page setup D Format  Page setup Để Tìm kiếm Thay phần văn bản, ta sử dụng hộp thoại: A Font B Paragraph C Page Setup D Find and Replace B Thực Hành: (7đ) Câu 1: Thực soạn thảo văn sau chèn hình ảnh minh họa (4đ), định dạng ký tự (1đ) Font: Times New Roman, size: 14 TRƯỜNG EM Trường em hai chữ thân yêu khắc sâu trái tim ta, mai có xa nhớ trường tặng thầy hoa Đây trường ta thắm mối tình Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn thầy trò, mái trường xưa lòng ta kính mến Mỗi người chốn mang bao kỉ niệm, ta ngồi nghe lời âu yếm, thầy cho ta bao kiến thức đời Vui tình thầy trò trường ta, mái trường ta góp dựng, trái tim xây đắp đời, lớn lớn lên lớp lớp người người, xinh đẹp tươi mái trường ta Bạn hát lên đi, bạn hát lên đi, hát lên cho ngày hôm vang đời Câu 2: Tạo bảng nhập nội dung cho bảng (2đ) STT Họ tên Điểm môn Tốn Điểm mơn Ngữ văn Điểm mơn Hóa Điểm tổng Nguyễn Thị Anh 24 Phạm Mai Anh 17 Phạm Như Tuấn 17 Lê Thị Huyền 8 23 Đáp án đề Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.5đ Câu Đáp án A Thực hành Câu 1: Soạn văn đ Chèn hình đ Định dạng tự đ Câu 2: Tạo bảng đ Nhập liệu đ A B D B C Đáp án đề Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.5đ Câu Đáp án D Thực hành Câu 1: Soạn văn đ Chèn hình đ Định dạng tự đ Câu 2: Tạo bảng đ Nhập liệu đ A A C A D ... đắp đời, lớn lớn lên lớp lớp người người, xinh đẹp tươi mái trường ta Bạn hát lên đi, bạn hát lên đi, hát lên cho ngày hôm vang đời Câu 2: Tạo bảng nhập nội dung cho bảng (2 ) STT Họ tên Điểm... Anh 24 Phạm Mai Anh 17 Phạm Như Tuấn 17 Lê Thị Huyền 8 23 Đáp án đề Trắc nghiệm: Mỗi câu 0.5đ Câu Đáp án A Thực hành Câu 1: Soạn văn đ Chèn hình đ Định dạng kí tự đ Câu 2: Tạo bảng đ Nhập liệu. .. Tâm Gia Sư Tài Năng Việt STT Họ tên https://giasudaykem.com.vn Điểm mơn Tốn Điểm mơn Ngữ văn Điểm mơn Hóa Điểm tổng Nguyễn Thị Anh 24 Phạm Mai Anh 17 Phạm Như Tuấn 17 Lê Thị Huyền 8 23 Đề A Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 6, ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 lớp 6 môn tin học , Tài liệu môn tin học lớp 6, ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 lớp 6 môn tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay