Tài liệu môn tin học lớp 6, đề cường ôn thi học kì 1 lớp 6 môn tin học

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Kiểm Tra Học Tin Học lớp Đề Cấp độ Chủ đề Nhận biết TN Nhận biết thơng tin Bài máy tính Thơng tin biểu diễn biểu diễn nào; biết thông tin dạng thông tin Số câu (c5,c7) Số điểm 0,5đ Tỉ lệ 5% Nhận biết thơng tin Bài Máy nhớ ngồi tính phần lưu trữ mềm máy lâu dài tính khối chức máy tính Số câu (c4, c8) Số điểm 0,5đ Tỉ lệ 5% Biết thao Bài tác với chuột Luyện tập chuột Số câu Số điểm Tỉ lệ Bài 10 Hệ điều hành làm việc gì? 1(c10) 0.25đ 2,5% Vận dụng Thông hiểu TL TN TL Thấp TN TL Cao Tổng TN TL Đưa số VD dạng thông tin 1(c12) 2đ 20% câu 2,5đ 25% Hiểu chương trình, nhớ, phần mề, ram (c1) 1đ 10% câu 1,5đ 15% Hiểu thao tác chuột 1(c11) 2đ 20% Hiểu nhiệm vụ HĐH câu 2.25đ 22,5% Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Số câu Số điểm Tỉ lệ Bài 11 Tổ chức thơng tin máy tính Số câu Số điểm Tỉ lệ Bài 12 Hệ điều hành Windows Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng Số câu Tổng Số điểm (c13) 2đ 20% Biết tên tệp tin gồm phần 1(c9) 0,25đ 2,5% Biết hệ điều hành Windows PM hệ thống (c3) 0,25đ 2,5% câu 1,75đ 17,5% 1câu 2đ 20% Hiểu chức thư mục, tệp tin (c2, c6) 1.25đ 12,5% câu 1,5đ 15% 0,25đ 2,5% câu câu câu 2,25đ 22,5% 4đ 40% 2đ 20% 13 câu 10đ 100% I-TRÁC NGHIỆM: (4 Điểm) Câu Ghép câu hai cột để có câu A B 1.Chương trình a Là nơi lưu trữ chương trình liệu Bộ nhớ b Là chương trình chạy máy tính Phần mềm c Là thành phần nhớ RAM d Là tập hợp câu lệnh Câu Hãy điền Đ vào ô đáp án điền S vào ô đáp án sai Đúng A Tệp tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ B Trong thư mục tồn hai tệp tin hai thư mục có tên giống Sai Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Thư mục gốc thư mục tạo đĩa D Các tệp văn là: nhạc, hát, Câu Theo em, Windows XP phần mềm: A Ứng dụng B Chơi game C Hệ thống D Gõ văn Câu Các thông tin nhớ sẽ: A Được lưu trữ lâu dài B Thông tin tắt máy C Chỉ lưu trữ q trình máy tính làm việc D Lưu trữ ngày Câu Thông tin máy tính biểu diễn nào? A Chỉ gồm hai tự B Được biểu diễn dạng dãy bit C Câu A, B sai D Câu A, B Câu Khi thư mục chứa thư mục bên trong, thư mục ngồi gọi gì? A Thư mục mẹ B Thư mục C Tệp tin D Tất Câu Các dạng thông tin ? A Âm B Văn C Hình ảnh D Tất Câu Các khối chức máy tính bao gồm: A Bộ xử lí trung tâm, nhớ, thiết bị vào/ra B Bộ xử lí trung tâm, nhớ C Các thiết bị vào/ra, nhớ D Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra Câu Tên tệp tin gồm phần? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 10 Có thao tác với chuột: A Hai B Ba C Bốn D Năm II TỰ LUẬN (6 Điểm) Câu 11 Hãy nêu thao tác với chuột Câu 12 Có dạng thơng tin bản? Đó dạng nào? Cho ví dụ dạng thơng tin Câu 13 Hệ điều hành có nhiệm vụ máy tính? Hết Đè I TRẮC NGHIỆM: Câu (1 đ) A - d B - a Câu (1 đ) A Đ B S C Đ Câu - 10.(Mỗi câu 0.25 đ) Câu C Câu C - b D - c D S D Câu D Câu B Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt Câu A Câu https://giasudaykem.com.vn A Câu A Câu 10 D Bài Đáp án Điểm II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu * Các thao tác với chuột là: 11 - Di chuyển : giữ di chuyển chuột mặt phẳng 0.25 đ (2 đ) - Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột thả tay 0.25 đ - Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột 0.25 đ - Nháy phải chuột: : nhấn nhanh nút phải chuột thả tay 0.25 đ - Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị1 đ trí đích thả tay để kết thúc thao tác Câu * Có dạng thơng tin Đó dạng: văn bản, hình 1.25 đ 12 ảnh, âm (2 đ) Ví dụ: 0.25 đ - Thơng tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, 0.25 đ - Thơng tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa sách báo, tranh, ảnh, 0.25 đ - Thông tin dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng trống trường, Câu tiếng đàn, 13 Nhiệm vụ hệ điều hành là: 1.5 đ (2 đ) - Điều khiển phần cứng, tổ chức thực chương trình tạo mơi trường giao tiếp người dùng với máy tính 0.5 đ -Tổ chức quản lí thơng tin máy tính ... (c13) 2đ 20% Biết tên tệp tin gồm phần 1( c9) 0,25đ 2,5% Biết hệ điều hành Windows PM hệ thống (c3) 0,25đ 2,5% câu 1, 75đ 17 ,5% 1câu 2đ 20% Hiểu chức thư mục, tệp tin (c2, c6) 1. 25đ 12 ,5% câu 1, 5đ... trung tâm, thi t bị vào/ra Câu Tên tệp tin gồm phần? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 10 Có thao tác với chuột: A Hai B Ba C Bốn D Năm II TỰ LUẬN (6 Điểm) Câu 11 Hãy nêu thao tác với chuột Câu 12 Có dạng... câu 1, 5đ 15 % 0,25đ 2,5% câu câu câu 2,25đ 22,5% 4đ 40% 2đ 20% 13 câu 10 đ 10 0% I-TRÁC NGHIỆM: (4 Điểm) Câu Ghép câu hai cột để có câu A B 1. Chương trình a Là nơi lưu trữ chương trình liệu Bộ nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 6, đề cường ôn thi học kì 1 lớp 6 môn tin học , Tài liệu môn tin học lớp 6, đề cường ôn thi học kì 1 lớp 6 môn tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay