10 bộ đề thi tiếng việt lớp 1

27 32 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:19

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I KIỂM TRA ĐỌC Đọc thành tiếng âm: d, s, m, qu, ngh, kh Đọc thành tiếng vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi Đọc thành tiếng từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười Đọc thành tiếng c â u sau: - Cây bưởi sai trĩu - Gió lùa qua khe cửa Nối ô chữ cho phù hợp (3 điểm) cò ố bố lái t a na xe ô chữ tô II KIỂM TRA VIẾT: ( GV đọc hướng dẫn HS viết chữ ) Âm: m : l, m, ch, tr, kh Vần : ưi, ia, oi, ua, uôi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 Từ ngữ: nô ùa, xưa kia, t ổi òi Câu: n ảy ây https://giasudaykem.com.vn/ Trang Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I/KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thành tiếng: a Đọ Đọ c Đọ vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em từ ngữ: C i võng, măng tre, ơng súng, âu: ùng, làng xóm Q em ó òng sơng rừng tràm Con suối sau n r rầm ảy Đọc hiểu: a Nối ô ữ o p ù ợp: Sóng vỗ uồn C ọn vần t í Bay lượn uồn ợp iền vào Rì rào ỗ trống ? eng hay iêng : Cái x ; bay l / ong hay âng : Tr i ; v lời? II.KIỂM TRA VIẾT: Viết vần: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 Viết từ: n tầng, rừng ươu, ủ riềng, àn Viết âu: an , nuôi tằm, on tôm Vầng trăng iện lên sau rặng ừa Đàn ê ắm gặm ỏ ồng P ần A Kiểm tra ọ I Đọ t àn tiếng - iểm Đọ vần: en ương ôm ươu iu at iêu au ưu ưng on iêm ân âm ôn ơn im ên yêm ot iên ênh ât ươn eng ăt ăng et yên uôm ăn iêng êt om ang anh inh an uông am yêu ơt uôn ơm ut um ưt ôt un 2) Đọ từ: câu cá gió bão k ăn rằn ơn rau ngót trẻ em 3) Đọ líu lo tr i lựu on ò ế mèn on lươn sen xe tăng lương k bánh mì kênh i ưa rơm rạ mũm mĩm âu yếm gõ kẻng âu: Trong vòm l ồi non C ùm am giữ òn ung ưa Quả ngon àn tận uối mùa C on, p ần II Đọ già yếu u iểu - iểm(10 p út): ưa trảy vào l lốt on vịt Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang Nối (1,5 iểm) ngồi lòng mẹ Bé ln Trong p ố ng e lời t ầy ô Có n iều n ao tầng Chú bé Điền vào ỗ ấm (2,5 iểm) a Điền ay k ? .ua ể .ái .éo Điền an ay in ? tinh nh k sợ P ần B Kiểm tra viết -10 iểm(30 p út) (Họ sin viết vào giấy ô ly) Gi o viên ọ o ọ sin viết: ôi, in, âm, iêng, êu, eo, an , ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông Con suối sau n r rầm ảy Đàn ê ắm gặm ỏ ên sườn ồi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I Kiểm tra đọc: ( 10 điểm ) Đọc thành tiếng: ( điểm ) a Đọ t àn tiếng vần sau: ua , ôi , uôi , eo , yêu , ăn , ương , anh , om , ât Đọ t àn tiếng từ sau: khách sạn, cá mập, đại bàng, dưa chuột Đọ t àn tiếng âu sau: HOA MAI VÀNG Nhà bác khải thật hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp khu đất Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, hoa mai vàng Đọc hiểu: ( điểm ) a Nối ô ữ o p ù ợp Chị ngã ý Vạn em nâng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang Mưa thuận gió hồ b.Điền vần ua vần ưa vào ô trống: ( 1điểm ) Lưỡi c… Trời m… Con c… II Kiểm tra viết: Thời gian 40 phút (10điểm) ( Gi o viên ọ tiếng ọ sin viết vào giấy ô ly) Viết vần: , ao , ươi , ây , iêm , ôn , uông , inh , um , ăt Viết cá thu, từ sau: vầng trăng, bồ câu, gập ghềnh 3.Viết ài văn sau: NHỚ BÀ Bà quê Bé nhớ bà Bà già,mắt loà, mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm Bà ham làm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút A PHẦN ĐỌC: 10 điểm I Đọc thành tiếng: ( điểm ) ( GV gọi em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu ) Đọc thành tiếng vần: oi am iêng ut Đọc thành tiếng từ ngữ: ố mẹ quê ương ngoại già yếu Đọc thành tiếng câu: Đi ọ t ật vui Cô gi o giảng ài Nắng ỏ sân trường Điểm mười t ắm trang II Đọc hiểu: (4 điểm) Nối câu ( theo mẫu ): điểm Đi họ giảng Cô giáo sân trường Nắng ỏ thắm trang Điểm mười thật vui Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 Điền vần ua vần ưa vào ô trống: ( 1điểm ) Lưỡi … on … B PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM Tập chép ( Gi o viên viết lên ảng ằng ữ viết t ường p ần viết òng ọ sin n n ảng tập p vào giấy ô ly ) Các vần: ( điểm ) ay eo uôm ưt iêng êch Các từ ngữ: ( điểm ) àn g ế út mự ọ sin cô giáo Câu: ( điểm ) Làng em vào ội ồng iêng Kiểm tra đọc (10 điểm) a- Đọc thành tiếng vần sau : an , eo , yên , -ơng , -ơt b- Đọc thành tiếng từ ngữ : rặng dừa, đỉnh núi, s-ơng mù, cánh buồm, trang c- Đọc thành tiếng câu sau : Chim én tránh rét bay ph-ơng nam Cả đàn thấm mệt nh-ng cố bay theo hàng d- Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống : - -ơn hay -ơng : l ; yêu / - ăt hay ăc : cháu ch ; m ¸o Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang 10 kiÓm tra viÕt (10điểm) a Viết vần : uôm, ênh, ăng, ân, -ơu thành dòng b Viết từ sau thành dòng : đu quay, thành phố, súng, đình làng c Viết câu sau : bay cao cao vút chim biến tiếng hót làm xanh da trêi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 13 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút P ần ọ t àn tiếng Câu / Đọc thành tiếng vần sau : 2đ on iêng ươt im ay Câu / Đọc thành tiếng từ ngữ sau : 2đ cầu treo cá sấu dừa xiêm cưỡi ngựa kì diệu Câu / Đọc thành tiếng câu sau : 2đ Những bơng cải nở rộ , nhuộm vàng cánh đồng Trên trời bướm bay lượn đàn P ần viết Câu / Đọc cho học sinh viết vần (2đ) âm ươm ong ơt ênh Câu / Đọc cho học sinh viết từ ngữ (4 đ) rừng tràm lỗi hái nấm lưỡi xẻng chẻ lạt xin Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 14 0933 050 267 Câu / Tập chép (4 đ) Ban ngày , sẻ mải kiếm ăn cho nhà Tối đến sẻ cĩ thời gian âu yếm đàn P ần viết Câu / Đọc cho học sinh viết vần (2đ) âm ươm ong ơt ênh Câu / Đọc cho học sinh viết từ ngữ (4 đ) rừng tràm hái nấm lưỡi xẻng chẻ lạt Câu / Tập chép (4 đ) Ban ngày , sẻ mải kiếm ăn cho nhà Tối đến sẻ cĩ thời gian âu yếm đàn P ần Đọ iểu Câu / Nối ô chữ cho phù hợp : 2đ Chị Na gánh ăn cỏ Con hươu chăm Cả nhà lúa nhà Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 15 0933 050 267 vắng Em làm Câu / Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống : 2đ ´ oi hay : kh … c… ăm hay âm : ch … m … cơm ù Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 16 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút 1/GV oi t i Ôm iên 2/Gv o ọ sin lên ảng uông o ọ sin ung ăng ọ Rau muống Trung t u P ẳng lặng o ọ sin vần sau: (3 ) an từ sau (3 ) C ó ốm 3/GV ọ ọ Càn an Viên p ấn âu sau (4 ) Con ò mà i ăn êm Đậu p ải àn mềm lộn ổ xuống ao Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 17 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) I ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) Đọ vần: Ua, ưu, ươu, ong, uông, anh, inh, uôm, ot, ôt Đọ từ: Mũi tên, mưa phùn, viên phấn, cuộn dây, vườn nhãn, vòng tròn, vầng trăng, bay liệng, luống cày, đường hầm Đọ âu: + Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng + Trên trời, bướm bay lượn đàn II ĐỌC HIỂU: (3 điểm) * Đọ t ầm làm ài tập: Nối A/ Vườn nhãn từ ột A với từ ột B ể tạo t àn B/ Đều cố gắng Từng đàn Tung bờm Ngựa phi Bướm bay lượn Bé bạn Sai trĩu B/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Viết ụm từ ó ng ĩa từ: ghế đệm, nhuộm vải, sáng sớm, đường hầm (7 điểm) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt Trang 18 0933 050 267 Làm https://giasudaykem.com.vn/ ài tập: (3 iểm) Chọn vần, phụ âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống: a C ọn vần t í ợp iền vào ỗ on …… ong hay ông: C ọn p ụ âm ầu x , s , ngh, ng t í L …en ây t … ợp iền vào ỗ trống (1 iểm) … e ạp …….ĩ ngợi ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I P ần kiểm tra ọ ( 10 ) Đọ vần :( ) - âu , ôn , oi , ia , ua - Ây , ươi iu , âu - Eo , ay , , iên , ut - Ưu , iêu , ưng, in , ên - An , ăn , un , ươu, ưu 2.Đọ t àn tiếng từ ( ) - rổ r , n ổ ỏ , gồ g ề , giỏ mùi t ơm, on vượn - mua mía , trỉa ỗ , mùa ưa , ôi ũa , ối xay ,vây - k o , , tr i , s u sậu, vườn n ãn Đọ t àn tiếng âu ( ) Sau ơn mưa Gà mẹ ẫn àn on i kiếm ăn Nối ữ ot í ợp ( ) Siêng làng Trường Năng ……ửi mùi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 19 0933 050 267 Điền vần t í ợp vào ỗ - om ay am số t… - im ay um xâu k … II PHẦN KIỂM TRÁ VIẾT: ấm ( ) ống n … … N ãn Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 20 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10 MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút Kiểm tra đọc (10 điểm) a/ Đọ t àn tiếng vần: âu , an , ung , om , ươm / Đọ t àn tiếng từ ngữ: m i ngói, ây au, k en t ưởng , ông súng, / Đọ t àn tiếng uối ín âu: Mùa è vừa ến, p ượng vĩ trổ ông tô ỏ sân trường.C /Nối ô ữ n o p ù ợp: iều ăn t ó Gió t ổi n mẹ iền giáo rì rào gà no gió e/ C ọn vần t í ợp iền vào ỗ trống: -ôm ay ơm: gối …… , ó r…… -n ay ng: ………………, ……… 2/Kiểm tra viết(10 điểm) a/Vần: /Từ ngữ: ui , âu , an , ươn, iêt òng kên , ây àng, măng tre , ươu nai c/Câu: Gió từ tay mẹ n ạn ẻ xuống làm ướm ay Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 Ru T ay ngủ say o gió trời Giữa trưa oi ả https://giasudaykem.com.vn/ Trang 21 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 22 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 11 MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút A PHẦN KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thành tiếng (7 iểm) Đọ vần Họ sin (2 iểm) 10 điểm ọ sai vần trừ 0,1 iểm ay uôn ươn iu ưu ươu iên uôm ươm iêt ân uôt ang anh iêng ưng ênh eng yêm ương Đọ từ ngữ(2 iểm) Họ sin mưu trí ọ sai, ngọng từ ngữ trừ 0,5 iểm nhà rông ầu rượu buôn làng Đọ oạn, ài (3 iểm) Họ sin ọ sai tiếng trừ 0,2 iểm tuỳ mứ ọ sin mà gi o viên o iểm p ù ợp N ững ông ải nở rộ n uộm vàng ả ay lượn àn II Bài tập (3 iểm) Thời gian 15 phút Bài (1 iểm) Đúng iền , sai iền s vào ô trống n ộ ọ ồng Trên trời, ướm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 23 0933 050 267 im iến g ế ệm nóng nự i iềng Bài (1 iểm) Nối ô ữ ột A với ô Rửa tay sạ bán hoa ợ ưa Quả gấ ín trướ k i ăn ơm Bài (1 iểm) Điền s ay x vào nướ …ôi ỗ Gi o viên ọ ấm t í ợp ĩa …ơi PHẦN KIỂM TRA VIẾT C ữ viết, tr n o p ù ợp ọ mơn Tiếng Việt B t í Mẹ i ữ ột B iểm Thời gian 20 phút o ọ sin viết 10 vần ầu oạn văn ài ày iểm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang 24 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 25 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 12 MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút A Kiểm tra đọc I Đọc thành tiếng (6đ) II Bài tập : (4 ) -C ọn vần t í ợp iền vào ỗ trống : ( ) + uôm hay uôn : + iên hay iêng : Điền ng ay ng : vào -Nối ô ữ tạo t àn ỗ âu ` nắng nh…… vàng bay l…………; h… … ngang ấm:…………e……… óng; ……… ĩ….…….ợi o p ù ợp : ( ) Vườn ải n em i kiếm mồi Đàn sẻ ngon miệng Bữa ơm trưa nở rộ Con suối ảy r rầm B Kiểm tra VIẾT 1/Viêt tả (5đ) Em tự ; p lại ốn âu văn ài tập o úng l…… lách Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 26 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 13 MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I Kiểm tra đọc (10 điểm ) A Đọc thành tiếng (6 điểm) B Đọc thầm làm tập (4 điểm) 1/ (2 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp: C n ồng líu lo Chim hót bát ngát L gợn sóng Mặt ỏ t ắm (2 điểm) Chọn vần, phụ âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 a C ọn vần t í ợp iền vào https://giasudaykem.com.vn/ Trang 27 ỗ trống (1 iểm) - ong hay ông : on …….; ây t … - iên hay iêng : Hà T … ; Sầu r … .C ọn p ụ âm ầu x , s , ngh, ng t í ợp iền vào - L ……en , …e ạp - …….ĩ ngợi , ……ửi mùi II Kiểm tra viết ( 10 điểm ) a Vần : iêu , uông , anh , iêt, ac b.Từ ngữ: kiếm, kết bạn, đường hầm, hiểu biết c Câu : Khơng có chân có cánh Sao gọi on sơng ? Khơng có có cành Sao gọi gió ? ỗ trống (1 iểm) ... biÕn mÊt tiếng hót làm xanh da trời Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 11 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút Kiểm tra đọc (10 điểm)... https://giasudaykem.com.vn/ Trang 20 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10 MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút Kiểm tra đọc (10 điểm) a/ Đọ t àn tiếng vần: âu , an , ung , om , ươm / Đọ t àn tiếng từ ngữ: m i ngói, ây... Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 17 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) I ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) Đọ vần:
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bộ đề thi tiếng việt lớp 1 , 10 bộ đề thi tiếng việt lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay