Ôn tập phần tiếng việt lớp 9

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:16

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài: ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Hệ thống kiến thức khởi ngữ, thành phần biệt lập, liên kết câu liên kết đoạn, nghĩa tường minh hàm ý - Kĩ năng: - Rèn kĩ tổng hợp hệ thống hoá số kiến thức phần Tiếng Việt - Vận dụng kiến thức học giao tiếp, Đọc - hiểu tạo lập văn 3- Thái độ: Sử dụng tốt nội dung vào nói viết II.CHUẨN BỊ: - GV: Sách GK, giáo án - HS: Đọc trước bài, soạn III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG * Hoạt động 1:Hệ thống hố kiến thức I/ Hệ thống hóa kiến thức Khởi ngữ thành phàn biệt lập 1/ Khởi ngữ thành phần biệt lập - GV: gọi HS nhắc lại khỏi niệm khởi ngữ a/ Khởi ngữ: - HS: Phát biểu Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để - GV: Yêu cầu HS kể tên thành phần biệt nêu lên đề tài nói đến câu lập học - HS: Phát biểu b/ Các thành phần biệt lập - GV: Nhận xét, nhắc lại khái niệm - Thành phần tình thái thành phần - Thành phần cảm thán - Thành phần gọi- đáp * Hoạt động 2: - Thành phần phụ Liên kết câu đoạn văn 2/ Liên kết câu liên kết đoạn văn - GV: Nêu phép liên kết câu, đoạn văn? a/ Nội dung: - HS: phát biểu - Liên kết chủ đề - Liên kết lơ- gic b/ Hình thức - Phép lặp từ ngữ * Hoạt động 3: - Phép đồng nghĩa, trái nghĩa liên tưởng Nghĩa tường minh hàm ý 3/ Nghĩa tường minh hàm ý - GV: Yêu cầu HS nhắc lại khỏi niệm a/ Khái niệm - HS: Phát biểu - Nghĩa tường minh phần thông báo - GV: Nhận xét, gọi HS nêu điều kiện sử diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu dụng hàm ý - Hàm ý phần thông báo không - HS: diễn đạt trực tiếp từ ngữ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Người nói có ý thức đưa hàm ý + Người nghe có khả giải đốn hàm ý GV: Nhận xột * Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập - Giáo viên tổ chức cho h/s ôn tập khái niệm ?Hãy cho biết từ ngữ in đậm đoạn trích sau thành phần câu - HS trình bày, nhận xét - GV tổng kết ?Ghi kết vào bảng tổng kết? ? Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn “Bến q”của Nguyễn Minh Châu, có câu chứa khởi ngữ, câu chứa thành phần tình thái? GV: Mỗi thành phần biệt lập câu văn sau có tác dụng việc diễn đạt nội dung ý nghĩa câu Hãy nối dòng cột trái với dòng cột phải cho phù hợp Giáo viên đánh giá chất lượng làm học sinh Tiết * Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập - Giáo viên tổ chức cho h/s làm tập tiếp ?Cho biết phép liên kết đoạn trích a,b,c? ?Chỉ rõ từ ngữ thực phép liên kết đó? - HS trình bày, nhận xét - GV tổng kết ?Đọc truyện cười tập 1, cho biết người ăn mày muốn nói điều với người nhà giàu qua câu nói in đậm cuối truyện ? - HS trình bày, nhận xét câu suy từ từ ngữ b/ Điều kiện sử dụng hàm ý: - Người nói có ý thức đưa hàm ý - Người nghe có khả giải đoán hàm ý II luyện tập Bài tập 1: a) “Xây lăng “ – Khởi ngữ b) “Dường “- Thành phần tình thái c) “Những người gái …nhìn ta “Thành phần phụ d) “Thưa ông “- Thành phần gọi đáp ”Vất vả “- Thành phần cảm thán *Học sinh điền vào bảng tổng kết Bài tập 2: Học sinh viết đoạn văn Giáo viên +Học sinh kiểm tra, sửa chữa VD: Bến quê (KN - truyện làm ta xúc động tình cảm con) người Có lẽ (TT), độ trải, người ta có tình cảm ấy… Bài tập 2: (bồ sung) a Bác ơi, cho cháu hỏi chợ Đông Ba đâu ? b Vâng, cháu nghĩ cụ ! c Chắc chắn tụi trở lại 1.Khẳng định thái độ tin cậy Duy trì quan hệ giao tiếp Tạo lập quan hệ giao tiếp II luyện tập 1.Bài tập 3: a) Nhưng, rồi, và: Phép nối - Mưa, tơi: phép lặp - Mưa, mưa đá, ướt, gió: Phép liên tưởng b) –Cơ bé Nó: Thế c)- Thế: phép - Cười kháy, người… đến tơi: Phép lặp - Bất bình, khinh bỉ, cười kháy: Liên tưởng Bài tập 4: SGK Học sinh đọc truyện - Người ăn mày muốn nói (bằng hàm ý) với Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt - GV tổng kết ?Tìm hàm ý câu in đậm , cho biết trường hợp, hàm ý tạo cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào? - HS trình bày, nhận xét - GV tổng kết ? Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nối phép thế? - HS trình bày, nhận xét - GV tổng kết ? Viết đoạn văn ngắn có sử dụng thành phần biệt lập thành phần cảm thán? - HS trình bày, nhận xét - GV tổng kết https://giasudaykem.com.vn người nhà giàu rằng: “Địa ngục chỗ ông” Bài tập 5: SGK a) Tớ thấy họ ăn mặc đẹp -> Đội bóng huyện chơi khơng hay - Tơi khơng muốn bình luận việc Người nói cố gắng vi phạm phương châm quan hệ b) Hàm ý câu in đậm “tớ chưa báo cho Nam Tuấn” - Người nói có ý vi phạm phương châm lượng Bài tập 6: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nối phép thế: Bài tập 7: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng thành phần biệt lập thành phần cảm thán: 4.CỦNG CỐ- HD HS HỌC Ở NHÀ *Củng cố: Tại gọi thành phần (…) thành phần biệt lập? *HD: Chuẩn bị viết số ... II luyện tập Bài tập 1: a) “Xây lăng “ – Khởi ngữ b) “Dường “- Thành phần tình thái c) “Những người gái …nhìn ta “Thành phần phụ d) “Thưa ông “- Thành phần gọi đáp ”Vất vả “- Thành phần cảm... Bài tập 6: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nối phép thế: Bài tập 7: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng thành phần biệt lập thành phần cảm thán: 4.CỦNG CỐ- HD HS HỌC Ở NHÀ *Củng cố: Tại gọi thành phần. .. văn ngắn có sử dụng thành phần biệt lập thành phần cảm thán? - HS trình bày, nhận xét - GV tổng kết https://giasudaykem.com.vn người nhà giàu rằng: “Địa ngục chỗ ông” Bài tập 5: SGK a) Tớ thấy họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập phần tiếng việt lớp 9 , Ôn tập phần tiếng việt lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay