Cách làm bài văn nghị luận lớp 9

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:16

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cách Làm Bài văn nghị luận lớp Để làm tốt văn nghị luận xã hội khơng khó bạn nghĩ Nếu có phương pháp học tập cách làm tốt, việc bạn nắm tay số điểm tối đa câu đơn giản Phương pháp học tập Trước hết bạn tạo cho thói quen phân tích vấn đề ngày Trước việc, hay câu nói ln cố gắng để phân tích ý nghĩa, hàm ý khả thân bạn Đồng thời việc cập nhật thông tin cách thường xuyên thiếu, ý theo dõi chương trình thời Chuyên mục kĩ sống ngày, ln để tầm kiểm sốt Cố gắng nhớ hiểu ý nghĩa câu nói, hay châm ngơn sống Đọc sách tham khảo giúp khơi gợi sáng tạo bạn, đồng thời tích lũy cách hành văn phương pháp làm Học đôi với hành bạn Hãy tự đặt bút viết phân tích, sau đọc lại đối chiếu với đáp án Điều giúp bạn nhớ lâu hiểu sâu sắc vấn đề Phương pháp làm Về tư tưởng đạo lý Trước hết cắt nghĩa từ khóa, từ then chốt theo ý hiểu bạn Giải thích ý nghĩa câu nói Khẳng định câu nói đúng, sai hay chưa hồn tồn Phân tích câu nói, thường dùng lời lẽ lật lại vấn đề Lấy ví dụ, phân tích ví dụ để chứng minh ý nghĩa câu nói (ví dụ tiếng, có đóng góp lớn) Liên hệ với thân bạn Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Rút học cho thân người Phê phán người ngược lại với chân lý tư tưởng đạo đức Về tượng đời sống Nêu lên tượng sống Hiện tượng có phổ biến hay khơng Phân tích tượng đời sống thực tế Chỉ nguyên nhân hậu Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh Liên hệ với thân bạn Rút học cho thân người Phê phán đưa lời khuyên LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN DỰA THEO CÔNG THỨC Các công thức cần nhớ làm văn nghị luận bắt nguồn từ luận điểm, luận văn nghị luận Từ công thức dễ nhớ mà người viết tìm ý, xây dựng khung ý tưởng dồi cho viết Mỗi văn nghị luận bao gồm phần: mở bài, thân kết Sau cơng thức để học sinh viết tốt ba phần Mở Phần mở chìa khóa cho tồn văn Phần mở gây ấn tượng cho người đọc phong cách nghị luận, phong cách ngôn ngữ riêng người viết Phần mở gồm có phần, theo công thức: gợi - đưa - báo, đó:  Gợi: Gợi ý vấn đề cần làm  Sau Gợi đưa vấn đề  Cuối Báo - tức phải thể cho người viết biết làm Trong đó, khó phần gợi ý dẫn dắt vấn đề, có cặp/6 lối để giải sau: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cặp 1: Tương đồng/tương phản - đưa vấn đề tương tự/hoặc trái ngược để liên tưởng đến vấn đề cần giải quyết, sau tạo móc nối để ĐƯA vấn đề ra, cách thường dùng cần chứng minh, giải thích, bình luận câu nói, tục ngữ, suy nghĩ Cặp 2: Xuất xứ/đại ý - dựa vào thông tin xuất xứ/ đại ý để dưa vấn đề ra, cách thường dùng cho tác phẩm/tác giả tiếng Cặp 3: Diễn dịch/ quy nạp - cách rõ ý nghĩa Thân Thân thực chất tập hợp đoạn văn nhỏ nhằm giải vấn đề chung Để tìm ý cho phần thân dùng công thức sau để đặt câu hỏi nhằm tìm ý nhiều dồi tốt, sau sử dụng tồn phần ý tưởng để hình thành khung ý cho văn: Đối với Giải thích: Gì - Nào - Sao - Do - Ngun - Hậu Trong đó: Gì: Cái gì, gì? Nào: nào? Sao: sao? Do: đâu? Nguyên: nguyên nhân nào? Hậu: hậu gì? Hãy tưởng tượng vấn đề vào khung câu hỏi trên, tìm cách giải đáp câu hỏi với vấn đề cần giải bạn có lơ lốc ý tưởng Đối với Chứng minh: Mặt - Không - Giai - Thời - Lứa Mặt: mặt vấn đề? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Không: không gian xảy vấn đề (thành thị, nơng thơn, việt nam hay nước ngồi ) Giai: giai đoạn (vd giai đoạn trước 1945, sau 1945 ) Thời: thời gian - nghĩa hẹp so với giai đoạn (có thể là, mùa thu mùa đơng, mùa mưa mùa nắng, buổi sáng buổi chiều ) Lứa: lứa tuổi (thiếu niên hay người già, niên hay thiếu nữ ) Hình thành đoạn văn từ khung ý tưởng Sau dựa vào cơng thức bạn hình thành khung ý tưởng, điều từ ý tưởng ta triển khai đoạn văn hồn chỉnh Cách triển khai đoạn văn dùng công thức Nào - Sao - Cảm Nào: nào? Sao: sao? Cảm: cảm xúc, cảm giác, cảm tưởng thân? Cứ bạn có nhiều đoạn văn, đoạn văn hợp lại thân Kết Có cơng thức Tóm - Rút - Phấn để thực phần này: Tóm: tóm tắt vấn đề Rút: rút kết luận Phấn: hướng phấn đấu, suy nghĩ riêng thân ... cho thân người Phê phán đưa lời khuyên LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN DỰA THEO CÔNG THỨC Các công thức cần nhớ làm văn nghị luận bắt nguồn từ luận điểm, luận văn nghị luận Từ công thức dễ nhớ mà người viết... Mỗi văn nghị luận bao gồm phần: mở bài, thân kết Sau cơng thức để học sinh viết tốt ba phần Mở Phần mở chìa khóa cho tồn văn Phần mở gây ấn tượng cho người đọc phong cách nghị luận, phong cách. .. thiếu nữ ) Hình thành đoạn văn từ khung ý tưởng Sau dựa vào cơng thức bạn hình thành khung ý tưởng, điều từ ý tưởng ta triển khai đoạn văn hồn chỉnh Cách triển khai đoạn văn dùng công thức Nào -
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài văn nghị luận lớp 9 , Cách làm bài văn nghị luận lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay