Ôn tập môn văn lớp 8 học kỳ 2

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:13

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ =============================================== ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HỌC KÌ II - LỚP I Lí thuyết: Câu nghi vấn: Câu1 Ngồi mục đích hỏi-nêu điều chưa biết để trả lời- câu nghi vấn dùng với mục đích khác? Cho ví dụ Câu Khi khơng dùng để hỏi người viết dùng dấu câu cho câu nghi vấn? Những từ dùng để hỏi có dùng sử dụng câu nghi vấn với mục đích gián tiếp không? VD Câu cầu khiến: Câu Câu cầu khiến có chức gì? Đặc điểm câu cầu khiến? Câu Khi sử dụng câu cầu khiến cần ý điều gì? Cảm thán: Câu 1: Mục đích câu cảm thán gì? Những dấu hiệu hình thức câu cảm than? Câu 2: Những từ cảm than tạo thành câu đọc lập làm thành phần biệt lập câu nào? Cho VD minh họa Vì dùng câu cảm than cần ý đến hoàn cảnh giao tiếp? Cho VD Câu trần thuật: Câu 1: Phân biệt câu trần thuật với câu nghi vấn, cảm thán, cầu khiến hình thức chức Câu 2: Những chức khác câu nghi vấn gì? Câu phủ định: Câu 1: Thế câu phủ định? Những từ ngữ phủ định thường dùng? Câu 2: Khả phủ định câu phủ định nào? Câu 3: Các loại câu phủ định Câu 4: Khi câu phủ định dùng để khẳng định? VI Hành động nói - Hội thoại: Câu 1: Em hiểu hành động nói? Cho ví dụ? Căn để xác định hành động nói? Hành động nói chia làm nhóm? Câu 2: Hành động nói thực kiểu câu nào? Câu 3: Thế vai XH hội thoại? Cách xác định vai XH hội thoại? Cách thể vai XH hội thoai Câu 4: Người tham gia hội thoại cần ý để hội thoại thân mật lịch sự? Những dấu hiệu thường dung tham gia hội thoiaj để thể hết lượt lời? VII Lưa chon trật từ câu: Câu 1: Vì phải lựa chọn trật tự từ câu? VD Câu 2: Việc lựa chọn trật tự từ câu nhằm đạt mục đích gì? VD B Thực hành: Câu nghi vấn: Câu1: Các câu nghi vấn sau có chức gì? a) Ơng tưởng mày chết đêm qua, sống à? (Ngơ TấtTố) b) Anh bảo có khổ khơng? (Cao Xn Hạo) c) Bài khó mà làm được? d) Nếu khơng bán lấy tiền đâu mà nộp sưu? (Ngô Tất Tố) e) Mụ vợ trận lơi đình tát vào mặt ơng lão: - Mày cãi à? Mày dám cãi bà phẩm phu nhân à? Đi biển,nếu không tao cho người lơi đi.(Ơng lão đánh cá cá vàng) -1 - Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ =============================================== g) Bạn cho hỏi thăm đường đến siêu thị không? h) Cụ tưởng sướng chăng? ( Nam Cao) i) Tôi cười dài tiếng nấc hỏi cô tôi: - Sao biết mợ có con? ( Ngun Hồng) Câu 2: Đặt câu nghi vấn để biểu thị chức sau: - Hỏi đường - Bộc lộ cảm xúc nhân vật học - Đề nghị bạn giúp việc - Phủ định việc - Khẳng định việc Câu 3: Hãy biến câu nghi vấn thành kiểu câu khác có ý nghĩa tương đương Câu 4: Viết lại đoạn hội thoại cho Ai đưa đến Thưa thầy bố đưa đến a Tên Thưa thầy tên Lui-i Pa-xtơ Con muốn học Thưa thầy Bao học Thưa thầy, Câu 5: Trong câu nghi vấn sau, câu đặt khả khca cho người trả lời? A Các em làm đầy đủ chưa? B Chúng ta có nên tham quan tuần khơng? C Hay xem phim? D Chúng ta xem phim hay xem kịch II Câu cầu khiến: Câu 1: Trong trường hợp sau, câu câu cầu khiến? Hãy đặc điểm hình thức câu cầu khiến - Mẹ đưa bút cho cầm - Các em đừng khóc Trưa em nhà mà Và ngày mai lại nghỉ ngày ( Thanh Tịnh) - Con nín đi! Mợ mà ( Ngun Hồng) - U khơng nói thế! Người ta đánh khơng sao, đánh người ta phải tù, phải tội ( Ngơ Tất Tố) Câu 2: Điền cụm từ ( Mệnh lệnh, chúc tụng kêu gọi, yêu cầu, mời mọc, thúc giục, khuyên răn) vào cột A cho phù hợp với cột B A Nội dung câu cầu khiến B Từ thường dùng yêu cầu, mời, xin mời, cho phép, đề nghị… hãy, chớ, đừng, không nên, không được, cấm, phải… hãy, cứ, … nào, đi,… chúc, ước gì, tiến lên… Câu 3: Đặt câu trần thuật, sau dùng hình thức cần thiết để chuyển thành câu cầu khiến III Câu cảm thán: Câu 1: Gạch chân câu cảm thán đoạn văn sau: Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết…Một người ấy! Một người khóc chó! Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma khơng muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng…con người đáng kính theo gót Binh Tư để có ăn ư? …Cuộc đời thật ngày thêm đáng buồn… ( Nam Cao- Lão Hạc) Câu 2: Những câu dùng dấu chấm cảm đoạn văn câu có phải câu cảm khơng? Vì sao? Câu 3: Viết đoạn văn khoảng 10 câu có hai câu cảm thán dạng: -2 - Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ =============================================== - Câu cảm thán đặc biệt - Câu cảm thán làm phần biệt lập đứng đầu câu Nội dung đoạn văn tự chọn IV Câu trần thuật: Câu 1: Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Ba yếu tố rượu, hoa, trăng thiếu hai Nhưng với tâm hồn lớn, Bác đủ để cảm xúc vói phần ba lại, cảm xúc đến bối rối Trăng đẹp quá, biết làm bây giờ? Câu thứ nói hồn cảnh người tù, câu thú hai đẫ tâm trạng thi nhân hiền triết ( Vũ Quần Phương) a) Trong đoạn văn, câu câu trần thuật?Nội dung trần thuật gì? b) Chuyến câu nghi vấn đoan văn thành câu trần thuật mà giữ nguyên ý Câu 2: Chuyển câu sau thành câu trần thuật mà mục đích trực tiếp câu, bản, giữ Mẫu : Anh uống nước đi!  Tôi mời anh uống nước a Anh đóng cửa sổ lại đi! b Ơng giáo hút trước ! c Nhà sung sướng mà giúp lão ? V Câu phủ đinh: Câu 1: a Các câu sau có phải câu phủ định khơng? - Ông đồ ngồi Qua đường không hay - Năm đào lại nở Không thấy ông đồ xưa ( Vũ Đình Liên- Ơng đồ) b Nếu thay từ “khơng” từ “chẳng” ý nghĩa câu sau có thay đổi khơng? Vì sao? Câu 2: Biến đổi câu sau thành câu phủ định mà giữ nguyên ý người viết: Với cảm thông sâu sắc, Nguyên Hồng viết ấn tượng người phụ nữ trẻ em Câu 3: Qua tập “Nhật kí tù” thấy hầu hết khơng lúc người không đau đáu nỗi niềm đất nước a Cách đặt câu phủ định có đặc biệt? Nhằm diễn tả điều gì? b Biến đổi câu phủ định thành câu khẳng định mà giữ nguyên người viết Câu 4: Viết đoạn văn nói hổ thơ “Nhớ rừng” Lữ, đoạn văn có câu phủ định để khẳng định VI Hành động nói - Hội thoại: Câu 1: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi Tôi bật cười bảo lão: - Sao cụ lo xa thế? Cụ khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ để tiền mà ăn, lúc chết hay! Tội bay đói mà tiền để lại? - Không, ông giáo ạ! Tôi ăn hết đến lúc chết lấy mà lo liệu? - Đã đành thế, tơi bòn vườn bao nhiêu, tiêu hết Nó vợ chưa có Ngộ khơng lấy lo được, lại bán vườn sao? Tơi rơm, cắn cỏ tơi lạy ơng giáo! Ơng giáo có nghĩ tình tơi già nua tuổi tác mà thương ơng giáo cho tơi gửi Thấy ơng lão nằn nì mãi, tơi đành nhận Lúc lão về, tơi hỏi: - Có đồng , cụ nhặt nhạnh đưa cho cụ lấy mà ăn? Lão cười nhạt bảo: - Được ạ! Tôi liệu đâu vào đấy…Thế xong ( Lão Hạc -Nam Cao) a) Chỉ hành động nói mục đích hành động đoạn văn -3 - Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ =============================================== b) Em hiêu “cười nhạt” câu nói “Được ạ! Tơi liệu đâu vào … Thế xong” lão Hạc nào? c) Với hành động nói khơng chứa dấu hiệu ngơn ngữ đặc trưng người nghe phải dựa vào ngữ cảnh nắm mục đích chúng Ý kiến có khơng? Ví dụ Câu 2: a) Câu câu ghép, vế câu thực hành động nói nào? - Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem! b) Hành động nói nêu VN vế câu diễn chưa người thực hiện? Câu 3: Chỉ khác hành động nói hai câu: - Em học đi! - Em học à? Câu 4: Viết đoạn văn khoảng câu có thực hành động nói hỏi hành động điều khiển ( Nội dung tự chọn) Câu 5: Những câu sau thực hành động nói thực cách nào? a) Thầy em cố ngồi dậy húp cháo cho đỡ xót ruột ( Ngơ Tất Tố) b) Nào đâu biết lại nông nỗi ( Tơ Hồi) c) Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày khơng? (Ngun Hồng) d) Kính chào nữ hồng (Ơng lão đánh cá cá vàng) e) Cô muốn em chăm học hành g) Bác giúp tơi đường Bưởi không? Câu 6: Những câu sau thực hành động nói theo cách nào? Tác dụng cách nói đó? a) Cậu tự làm b) Tự làm tập tốt cho cậu chăng? c) Theo tơi, câu nên tự làm tập tốt Câu 7: Cách xưng hô Dế Mèn với Dế Choắt thay đổi hai đoạn hội thoại sau? Cách xưng hô thay đổi nói lên điều gì? a) - Sợ gì? Mày bảo tao sợ gì?Mày bảo tao biết sợ tao nữa! b) - Nào tơi có biết lại nông nỗi này! Tôi hối hận lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết tội ngông cuồng dại dột Tôi biết làm bây giờ? ( Tơ Hồi - Dế Mèn phiêu lưu kí) Câu 8: Đoạn văn: Cơ tơi đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị: - Vậy mày hỏi cô Thông- tên người đàn bà họ nội xa kia- chỗ mợ mày, đánh giấy cho mợ mày, bảo dù phải Trước sau lần xấu, chả lẽ bán xới sao? Tỏ ngậm ngùi thương xót thầy tơi, tơi chập chừng nói tiếp: - Mấy lại rằm tháng giêng giỗ đầu cậu mày, mợ mày dù đỡ tủi cho cậu mày mày phải có họ, có hàng người ta hỏi đến chứ? a) Đọc đoạn văn trên, em hiểu có tham gia vào hội thoại trên? b) Trong hội thoại đó, nguyên tắc lượt lời bị vi phạm nào? Vì có vi phạm đó? ( Ngun Hồng- Những ngày thơ ấu) Câu 9: Viết đoạn văn hội thoại khoảng lượt lời trình bày với giáo nguyện vọng VII Lưa chon trật từ câu: Câu 1: Đọc khổ thơ: Nay xa cách lòng tơi ln tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, buồm vơi Thống thuyền rẽ sóng chạy khơi Tôi thấy nhớ mùi nồng mặn quá! (Tế Hanh - Quê hương) a) Câu thơ in đậm thay đổi trật tự từ câu nơi dung giá trị biểu cảm có thay đổi? b) Viết đoạn văn khỏng mười câu phân tích nỗi nhớ nàh thơ với quê hương xa quê Trong đoạn văn có câu trật tự từ xếp để thể mức độ tăng dần cảm xúc -4 - Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ =============================================== Câu 2: a) Hãy giải thích cách lựa chon trật tự từ từ ngữ câu thơ in đậm đoạn thơ trên: Nhớ cảnh sơn lâm bóng già Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi Với thét khúc trường ca dội Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hồng Lượn thân sóng nhịp nhàng Vờn bóng âm thầm, gai, cỏ sắc ( Thế Lữ - Nhớ rừng) b) Viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cảm nghĩ em hình ảnh hổ câu thơ Trong đoạn văn có câu trật tự từ thay đổi theo cách đảo ngữ nhằm nhấn mạnh điều muốn nói Câu 3: So sánh câu sau nội dung, ngữ pháp giá trị biểu cảm, Điều làm nên khác đó? - Dưới bóng tre ngàn xưa, thấp thống mái đình, mái chùa cổ kính - Dưới bóng tre ngàn xưa, mái đình, mái chùa cổ kính thấp thống - Thấp thống, bóng tre ngàn xưa, mái đình, mái chùa cổ kính - Mái đình, mái chùa cổ kính, hấp thống, bóng tre ngàn xưa Câu 4: a) Em viết đoạn văn khoảng câu, nôi dung diễn đạt tâm trạng em gặp lại người thân sau nhiều ngày xa cách b) Chọn câu đoạn văn viết thay đổi trật tự từ câu c) Em nhận xét hai đoạn văn chứa hai từ giá trị gợi cảm VIII Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô gic): Câu 1: Vì câu sau lại sai logic? a) Hồ Xuân Hương, Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến nhà thơ trung đại tiếng b) Trong rừng có chim lạ, lông cánh trắng muốt Câu 2: Hãy phát nguyên nhân lỗi sai lô gic câu sau chữa lại cho a) Nó lững thững bước tên bắn b) Vì nhà xa trường nên em không học muộn c) Em thích vẽ tranh hội họa d) Tơ Hồi nhà văn lớn có nhiều thơ hay e) Trong vai trò người chủ gia đình nói chung, người cán xã nói riêng, ơng gương mẫu -5 - ... buồn… ( Nam Cao- Lão Hạc) Câu 2: Những câu dùng dấu chấm cảm đoạn văn câu có phải câu cảm khơng? Vì sao? Câu 3: Viết đoạn văn khoảng 10 câu có hai câu cảm thán dạng: -2 - Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng... đồ ngồi Qua đường không hay - Năm đào lại nở Khơng thấy ơng đồ xưa ( Vũ Đình Liên- Ông đồ) b Nếu thay từ “không” từ “chẳng” ý nghĩa câu sau có thay đổi khơng? Vì sao? Câu 2: Biến đổi câu sau... mà giữ nguyên ý người viết: Với cảm thông sâu sắc, Nguyên Hồng viết ấn tượng người phụ nữ trẻ em Câu 3: Qua tập “Nhật kí tù” thấy hầu hết không lúc người không đau đáu nỗi niềm đất nước a Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập môn văn lớp 8 học kỳ 2 , Ôn tập môn văn lớp 8 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay