Luyện tập về liên kết trong văn bản

5 64 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:13

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hướng dẫn soạn : LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN Hãy kể tên phép liên kết hình thức học Trung học sở Lấy ví dụ phép liên kết Gợi ý: Chú ý phép liên kết lặp, nối, thế,… Chỉ thiếu liên kết nội dung đoạn văn sau: Cắm bơi đêm Đêm tối bưng khơng nhìn rõ mặt đường Trên đường ấy, xe lăn bánh êm Khung xe phía gái ngồi lồng đầy bóng trăng Trăng bồng bềnh lên qua dãy Pú Hồng Dãy núi có tính chất định đến gió mùa đơng bắc nước ta Nước ta ta rồi, đời bắt đầu hửng sáng Gợi ý: - Sự liên kết nội dung thể thống đề tài, chủ đề câu, đoạn văn triển khai đề tài, chủ đề hợp lí, lơ gích, thuyết phục,… - Các câu đoạn văn nối tiếp phương thức liên kết hình thức Nhưng nội dung câu lại hướng đề tài, chủ đề khác Các yếu tố liên kết hình thức phải gắn bó chặt chẽ với liên kết mặt nội dung So sánh hai đoạn văn sau rút nhận xét tính lơ gích lập luận hai cách xếp Đoạn Kết học tập học kì vừa qua lớp 10 A4 tốt: 100% đạt điểm trung bình từ 7, trở lên, có 16 bạn đạt điểm tối Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn đa tất mơn thi học kì Song, lớp tượng học muộn, có bạn nói chuyện riêng học Lớp 10 A4 đề nghị nhà trường khen thưởng tập thể lớp Đoạn Lớp 10 A4 tượng học muộn, có bạn nói chuyện riêng học, kết học tập học kì vừa qua lớp tốt: 100% đạt điểm trung bình từ 7, trở lên, có 16 bạn đạt điểm tối đa tất môn thi học kì Lớp 10 A4 đề nghị nhà trường khen thưởng tập thể lớp Gợi ý: - Hai đoạn văn có đề tài, chủ đề giống nhau; - Hai đoạn văn có trình tự xếp ý khác Đoạn trình bày ưu điểm trước, nhược điểm sau Đoạn trình bày nhược điểm trước, ưu điểm sau Trong trường hợp người viết muốn đến kết luận đề nghị nhà trường khen thưởng cách xếp đoạn hợp lí, thuyết phục Xác định phương tiện liên kết câu đoạn văn ra: Chúng thuộc phép liên kết nào; Chúng có tác dụng a) Hơm sau, vua cửa đông chờ đợi, thấy rùa vàng từ phương đơng lại, lên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng xứ Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần Vua mừng rỡ nói: “Điều cụ già báo cho ta biết trước” Bèn dùng xe vàng rước vào thành (Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thuỷ) Gợi ý: - Phương tiện liên kết “Vua” dùng theo phép lặp - Tác dụng: Liên kết câu, tập trung ý vào nhân vật nói đến lời kể Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Văn học dân gian nằm tổng thể văn hoá dân gian đời từ xa xưa tiếp tục phát triển ngày (…) Ở Việt Nam, văn học dân gian có vị trí vai trò quan trọng Trong hàng nghìn năm Bắc thuộc thời kì dân tộc chưa có chữ viết chữ viết chưa phổ cập, văn học dân gian đóng góp to lớn việc gìn giữ, mài giũa phát triển ngôn ngữ dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn nhân dân (Tổng quan văn học Việt Nam qua thời kì lịch sử) Gợi ý: - Phương tiện liên kết “Văn học dân gian” dùng theo phép lặp; - Tác dụng: Liên kết câu, tập trung ý vào đề tài đoạn c) Một nhà có hai anh em, cha mẹ sớm Họ chăm lo làm lụng nên nhà đủ ăn Rồi hai anh em lấy vợ Nhưng từ có vợ, người anh sinh lười biếng, công việc nặng nhọc trút cho vợ chồng em Hai vợ chồng người em thức khuya, dậy sớm, cố gắng làm lụng Thấy người anh sợ em tranh công, liền bàn với vợ cho em riêng Người anh chia cho em gian nhà lụp xụp trước cửa có khế Còn người anh có ruộng cho làm rẽ, ngồi hưởng sung sướng với vợ Thấy em không ca thán, lại cho đần độn, không lại với em (Cây khế) Gợi ý: - “Rồi”, “nhưng”, “còn” dùng theo phép nối; tác dụng liên kết, “rồi” diễn đạt trình tự trước sau việc, Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn “nhưng”, “còn” diễn đạt quan hệ đối chiếu, tương phản nghĩa câu - “Họ”, “thấy thế” dùng theo phép thế; tác dụng liên kết làm cho lời văn ngắn gọn, không bị trùng lặp từ ngữ - “Người anh”, “người em”, “hai anh em” dùng theo phép lặp; ngồi tác dụng liên kết trì ý vào nhân vật nói đến lời kể Lựa chọn phương tiện liên kết thích hợp với vị trí […] phép liên kết sử dụng a) Trong suốt thời kì đấu tranh chống ách thống trị đế quốc phong kiến xâm lược, nhân dân ta nhiều phen lật đổ quyền bọn đô hộ […] với chiến thắng Bạch Đằng Ngơ Quyền năm 938 chấm dứt ách thống trị phong kiến phương Bắc mở đầu thời kì quốc gia độc lập (Theo sách Văn học Việt Nam kỉ X – nửa đầu kỉ XVIII) b) Văn học dân gian kho tàng quý báu chất mà phong phú lượng Sự phát triển mạnh mẽ […] nước ta có sở từ điều kiện lịch sử định (Tổng quan văn học Việt Nam qua thời kì lịch sử) c) Văn học chữ Hán có số lượng tác phẩm lớn […] tác phẩm văn học luận văn học hình tượng thuộc đủ loại, viết theo thể tản văn, biền văn vận văn (Tổng quan văn học Việt Nam qua thời kì lịch sử) Gợi ý: - (a): Nhưng – dùng theo phép nối - (b): văn học dân gian - dùng theo phép lặp - (c): Đó - dùng theo phép Phân tích bình diện phương tiện liên kết sử dụng viết số anh (chị) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gợi ý: - Các bình diện: + Bài viết thể liên kết nội dung nào? + Bài viết thể liên kết hình thức sao? - Các phương tiện liên kết: Bài viết sử dụng phương tiện để thể liên kết nội dung liên kết hình thức? Tác dụng phương tiện liên kết gì? ... liên kết nội dung nào? + Bài viết thể liên kết hình thức sao? - Các phương tiện liên kết: Bài viết sử dụng phương tiện để thể liên kết nội dung liên kết hình thức? Tác dụng phương tiện liên kết. .. thời kì lịch sử) c) Văn học chữ Hán có số lượng tác phẩm lớn […] tác phẩm văn học luận văn học hình tượng thuộc đủ loại, viết theo thể tản văn, biền văn vận văn (Tổng quan văn học Việt Nam qua... điểm sau Trong trường hợp người viết muốn đến kết luận đề nghị nhà trường khen thưởng cách xếp đoạn hợp lí, thuyết phục Xác định phương tiện liên kết câu đoạn văn ra: Chúng thuộc phép liên kết nào;
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về liên kết trong văn bản , Luyện tập về liên kết trong văn bản

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay