Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn văn lớp 10

16 35 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:13

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Thi Kiểm Tra Học Kỳ Môn văn Lớp 10 Đề I Phần Đọc hiểu: (3,0 điểm) Đọc ca dao sau thực yêu cầu từ câu đến câu 4: MƯỜI CÁI TRỨNG Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn Đi vay dạm, quan tiền Ra chợ Kẻ Diên mua gà mái Về nuôi ba tháng; đẻ mười trứng Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung, Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung, Bảy trứng: ung Còn ba trứng nở ba Con diều tha Con quạ quắp Con mặt cắt xơi Chớ than phận khó ơi! Còn da lơng mọc, chồi nảy (Ca dao Bình Trị Thiên) Câu 1: Chỉ biện pháp nghệ thuật sử dụng câu ca dao sau: Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung, Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung, Bảy trứng: ung Câu 2: Nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật vừa câu Câu 3: Nêu nội dung hai câu ca dao: Chớ than phận khó ơi!/Còn da lơng mọc, chồi nảy cây? Câu 4: Trình bày suy nghĩ anh/chị thông điệp gợi từ hai câu ca dao sau (viết khoảng đến dòng): Chớ than phận khó ơi! Còn da lơng mọc, chồi nảy II Phần Làm văn: (7,0 điểm) Cảm nhận anh/chị thơ Tỏ lòng (Thuật hồi) Phạm Ngũ Lão …………… Hết…………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cách Chấm Đề Thi Phần Điểm - Liệt kê/lặp từ/ lặp cấu trúc ngữ pháp (cú pháp)/tăng cấp (tăng tiến)/ẩn I Đọc Yêu cầu cần đạt Câu Hiểu (3đ) dụ… (HS kể biện pháp tu từ trên) 0.25 - Tác dụng liệt kê, lặp từ, lặp câu trúc, tăng cấp: Liệt kê nhấn 0.75 mạnh nỗi khổ người lao động xưa - Biện pháp ẩn dụ: “Trứng ung” – mát liên miên xảy đối người lao động => Hình ảnh tượng trưng nỗi khổ người lao động xưa … (HS chọn biện pháp nghệ thuật, biện pháp nghệ thuật nêu tác dụng) - Câu ca dao lời tự động viên người lao động xưa - Là lời nhắn nhủ người lạc quan, tin tưởng dù sống nhiều khó khăn (HS trình bày theo nhiều cách khác đảm bảo hai nội dung trên) - Nội dung: HS nói thơng điệp sau: + Tinh thần lạc quan sống; 1.0 1.0 + Biết chấp nhận khó khăn để tìm cách vượt qua… - Hình thức: + Khoảng – dòng (có thể dòng), + Đúng tả, ngữ pháp (HS trình bày theo nhiều cách khác cần đảm bảo thể suy nghĩ sâu sắc, chân thành, tích cực thơng điệp gợi từ câu ca dao) II Phầ n Tập làm văn (3đ) HS trình bày theo nhiều cách khác cần đảm bảo yêu cầu sau: Đảm bảo cấu trúc văn nghị luận: có đủ phần mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề nghị luận, thân triển khai vấn đề, kết kết luận vấn đề Xác định vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận thơ Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; thể cảm nhận 0,25 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn sâu sắc vận dụng tốt thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng Có cách diễn đạt sáng tạo, thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận MB - Giới thiệu tác giả Phạm Ngũ Lão; giới thiệu tác phẩm: Tỏ lòng (Thuật hồi) 0.5 - Nêu vấn đề nghị luận: Bài thơ Tỏ lòng TB - Sơ lược nhà Trần + Trong triều đại phong kiến nhà Trần triều lại nhiều dấu ấn lịch sử đáng ghi nhớ + Thời đại hun đúc nên người vĩ đại trở lại, người 0.5 lại làm vẻ vang cho thời đại sản sinh - Nội dung: + Vẻ đẹp người: Hình tượng người kì vĩ (Hai câu đầu) Vẻ đẹp tư tưởng nhân cách (Hai câu sau) + Vẻ đẹp thời đại (HS trình bày lồng vào vẻ đẹp người) Chân dung thời đại phản ánh qua hình tượng người trung tâm Hình ảnh người trầm tư suy nghĩ ý chí lí tưởng, hồi bão 3.0 1.0 khúc xạ tuyệt đẹp chân dung thời đại - Nghệ thuật: + Thể thơ thât thất ngôn tư tuyệt Đường luật ngắn gọn, đạt tới độ súc tích cao + Từ ngữ hình ảnh to lớn để miêu tả tầm vóc người thời đại nhà Trần 0.5 KB - Nhận xét đánh giá: Con người thời đại nhà Trần (Thời đại Đông A) thật gần gũi, đẹp đẽ 0.5 Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận 0,25 Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo quy tắc tả, dùng từ, đặt câu tiếng Việt 0,25 ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10, 00 điểm SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Ngữ văn ; Lớp: 10 (Chương trình bản) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Họ tên:………………………… Lớp:…………… Câu (4,0 điểm) Cho đoạn thơ sau thực u cầu bên dưới: Hồnh sóc giang sơn kháp kỉ thu, Tam qn tì hổ khí thơn ngưu Nam nhi vị liễu cơng danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu a (1đ) Hãy xác định tên thơ, tên tác giả đoạn thơ trên? b (1đ) Chỉ biện pháp nghệ thuật nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật câu thơ sau: Tam qn tì hổ khí thơn ngưu c (2đ) Từ hai câu thơ sau: Nam nhi vị liễu cơng danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu Viết đoạn văn ngắn (10 đến 15 câu) suy nghĩ em lí tưởng sống niên xã hội Câu (6,0 điểm) Cảm nhận em thơ Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới số 43) Nguyễn Trãi Hết Cách Chấm Đề Thi Câu Ý ĐÁP ÁN Cho đoạn thơ sau thực yêu cầu bên dưới: Hồnh sóc giang sơn kháp kỉ thu, Tam qn tì hổ khí thơn ngưu Nam nhi vị liễu cơng danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu a (1đ) Hãy xác định tên thơ, tên tác giả đoạn thơ trên? b (1đ) Chỉ biện pháp nghệ thuật nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật câu thơ sau: Tam quân tì hổ khí thơn ngưu Điểm 4.0 đ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c (2đ) Từ hai câu thơ sau: “Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu” Viết đoạn văn ngắn (10 đến 15 câu) suy nghĩ em lí tưởng sống niên xã hội a b - Tên thơ: Tỏ lòng (Thuật hoài) 0,5đ - Tên tác giả: Phạm Ngũ Lão 0,5 đ - NT: so sánh, phóng đại: ba quân hổ báo, khí hùng dũng nuốt 0,25đ trơi trâu - Tác dụng: + Cụ thể hoá sức mạnh vật chất 0,75 + Khái quát hoá sức mạnh tinh thần -> Hình ảnh qn đội nhà Trần lên sơi sục khí chiến thắng, sức mạnh đoàn kết dân tộc ta (HS diễn đạt thêm) c HS viết thành đoạn văn phải đảm bảo nội dung sau: - Chí làm trai hai câu thơ: “Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu” + Sống có trách nhiệm, hy sinh nghĩa lớn + Khát vọng đem tài trí để tận trung báo quốc, lẽ sống lớn người đầy tài hồi bão - Lí tưởng sống niên xã hội nay: + Vai trò tầng lớp niên có lí tưởng đời sống cá nhân, 1,0 1,0đ xã hội? + Lẽ sống, niềm tin đóng góp niên nay? + Những kì vọng gia đình xã hội Phân tích thơ “Cảnh ngày hè” (Bảo kính cảnh giới số 43) Nguyễn Trãi Yêu cầu chung Yêu cầu kĩ năng: - Biết cách làm văn nghị luận văn học tác phẩm thơ - Bố cục phần rõ ràng - Lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu lốt, khơng mắc lỗi tả, dùng từ 6.0đ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ngữ pháp Yêu cầu kiến thức: Trên sở kiến thức nhà văn, tác phẩm, thí sinh trình bày theo nhiều cách khác nhau, nêu ý sau: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: - Nguyễn Trãi nhà thơ lớn dân tộc, để lại nhiều sáng tác có giá 0,5đ trị - Bài Cảnh ngày hè thơ tiêu biểu tập Quốc âm thi tập, thơ tranh thiên nhiên sinh động ngày hè bật lên vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi thơ: yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu sống lòng yêu nước thiết tha, cháy bỏng * Bức tranh thiên nhiên ngày hè: - Với tình yêu thiên nhiên nồng nàn, với tâm hồn tinh tế, nhạy cảm tác giả đón nhận thiên nhiên giác quan: thị giác, thính 1,0đ giác, khứu giác… + Các hình ảnh: hoa hòe, thạch lựu, hoa sen + Âm thanh: tiếng ve + Mùi hương: hoa sen - Nghệ thuật: 1,0đ + Các động từ: đùn đùn, phun + tính từ tiễn + Hình ảnh gần gũi, dân dã với sống -> Nhận xét: Bức tranh chân thực mang nét đặc trưng mùa hè 0,5 đ thơn q, kết hợp hài hòa đường nét màu sắc Bức tranh thiên nhiên sinh động, tràn đầy sức sống (nguồn sống tạo từ thúc tự bên trong, ứ căng, tràn đầy lòng thiên nhiên vạn vật, khiến chúng phải “giương lên”, “phun” hết lớp đến lớp khác * Bức tranh sống sinh hoạt lòng với dân, với nước - Hướng sống lao động, sống sinh hoạt nhân dân: 0,25đ + Hình ảnh: chợ cá làng ngư phủ –> sống tâp nập, đông vui, ồn 0,5 đ ào, no đủ + Âm thanh: lao xao –> Từ xa vọng lại, lắng nghe âm 0,5 đ sống, quan tâm tới sống nhân dân -> Bức tranh miêu tả cuối ngày không gợi cảm giác ảm đạm 0,25đ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bởi ngày tàn sống không ngừng lại, thiên nhiên vận động với sống dồi dào, mãnh liệt, tranh thiên nhiên rộn rã âm tươi vui - Mong ước khát vọng cho nhân dân khắp nơi có sống 0,25đ ấm no, hạnh phúc: + Ước muốn có đàn vua Thuấn để gẩy lên khúc nam phong ca ngợi sống no đủ nhân dân Tấm lòng ưu với nước 0,5đ + Câu cuối: câu lục ngôn ngắt nhịp 3/3 âm hưởng đặn thể 0,25đ khát vọng mạnh mẽ Nguyễn Trãi Bài thơ cho thấy vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi - người anh hùng dân tộc: yêu thiên nhiên ln nặng lòng với dân với nước .Hết Đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm): Đọc văn sau trả lời câu hỏi từ đến 4: Có hai hạt lúa giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau hai hạt lúa tốt, to khỏe mẩy Một hôm, người chủ định đem chúng gieo cánh đồng gần Hạt thứ nhủ thầm: “Dại ta phải theo ơng chủ đồng Ta khơng muốn thân phải nát tan đất Tốt ta giữ lại tất chất dinh dưỡng lớp vỏ tìm nơi lý tưởng để trú ngụ” Thế chọn góc khuất kho lúa để lăn vào Còn hạt lúa thứ hai ngày đêm mong ông chủ mang gieo xuống đất Nó thật sung sướng bắt đầu đời Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ bị héo khô nơi góc nhà chẳng nhận nước ánh sáng Lúc chất dinh dưỡng chẳng giúp ích - chết dần chết mòn Trong đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan đất từ thân lại mọc lên lúa vàng óng, trĩu hạt Nó lại mang đến cho đời hạt lúa (Hạt giống tâm hồn, Hai hạt lúa) Xác định phong cách ngôn ngữ văn (0,5 điểm) 0,5đ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu văn “Còn hạt lúa thứ hai ngày đêm mong ơng chủ mang gieo xuống đất Nó thật sung sướng bắt đầu đời mới” sử dụng biện pháp tu từ gì? (0,5 điểm) Nêu ý nghĩa văn (1,0 điểm) Nếu lựa chọn, anh/ chị chọn cách sống hạt lúa thứ hay hạt lúa thứ hai? Vì sao? (trả lời khoảng từ đến dòng) (1,0 điểm) II LÀM VĂN: Câu 1: (2,0 điểm) Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ anh/chị ý nghĩa câu văn “hạt lúa thứ hai dù nát tan đất từ thân lại mọc lên lúa vàng óng, trĩu hạt” Câu 2: (5,0 điểm) Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp người thời đại nhà Trần thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) Phạm Ngũ Lão Cách Chấm Đề Thi PHẦN CÂU NỘI DUNG Phong cách ngôn ngữ văn bản: nghệ thuật Biện pháp tu từ sử dụng câu văn: nhân hóa (hạt lúa ngày đêm mong thật sung sướng) ĐIỂM 0,5 0,5 Ý nghĩa văn bản: từ lựa chọn cách sống hai hạt lúa, I câu chuyện đề cập đến quan niệm sống người: bạn chọn cách sống ích kỉ, bạn bị lãng quên; ngược lại, bạn chọn cách sống biết cho đi, biết hi sinh, bạn nhận lại đời 1,0 Học sinh đưa quan điểm thân lí giải thuyết phục 1.0 Viết 01 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ anh/chị ý nghĩa câu văn “hạt lúa thứ hai dù nát tan đất từ thân lại mọc lên lúa vàng óng, trĩu hạt” 2,0 a Đảm bảo cấu trúc đoạn văn: Có nêu vấn đề, triển khai vấn đề, kết luận vấn đề theo phương thức nghị luận 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt b https://giasudaykem.com.vn Xác định vấn đề cần nghị luận: sống, khơng nên thu vỏ bọc bình n mà phải biết vươn ra, chấp nhận thử thách, chông gai để đóng góp cho đời Triển khai vấn đề nghị luận việc vận dụng tốt thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng, rút học II 0,25 1,0 nhận thức hành động… - Sự hi sinh hạt lúa (nát tan đất) lại đem đến hồi sinh, mang lại cho đời vô số hạt lúa mới; từ liên tưởng c đến dấn thân, chấp nhận gian khó, thử thách, dám sống hành động mục đích cao cả, tốt đẹp người - Phê phán lối sống ích kỉ, thu vỏ bọc khép kín, biết nghĩ đến quyền lợi thân - Bài học nhận thức hành động: sống phải biết vươn lên chấp nhận thử thách, khó khăn để làm đóng góp cho đời d e Sáng tạo: HS có cách diễn đạt sáng tạo, thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ thân, văn viết sáng, diễn đạt mạch lạc Chính tả, dùng từ, đặt câu: khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp người thời đại nhà Trần thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) Phạm 0,25 0,25 5,0 Ngũ Lão a Đảm bảo cấu trúc nghị luận: Có đầy đủ phần mở bài, thân bài, kết Mở đầu nêu vấn đề, thân triển khai vấn đề thành luận điểm, kết 0,5 kết luận vấn đề b c Xác định vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp người , thời đại nhàTrần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão 0,5 Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; vận dụng tốt 3,0 thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng - Giới thiệu khái quát tác giả Phạm Ngũ Lão thơ “Tỏ lòng” - Nêu phân tích luận đề: vẻ đẹp người thời đại nhà Trần thơ: *Vẻ đẹp người trai thời Trần: + Hình ảnh người tráng sĩ vệ quốc thuở bình Nguyên cầm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ngang giáo bền bỉ bảo vệ non sông với tư hiên ngang, uy dũng, mang tầm vóc vũ trụ + Hình ảnh người anh hùng với quan niệm chí làm trai, tự ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm công dân với đất nước hồn cảnh có giặc xâm lăng (cơng danh nam tử vương nợ) + Nỗi thẹn cao cả, khiêm nhường cho thấy tâm nhân cách lớn, hồi bão lớn: mong có tài cao chí lớn để đóng góp nhiều cho đất nước *Vẻ đẹp thời đại nhà Trần: + Bằng thủ pháp so sánh phóng đại sử dụng hình ảnh ước lệ, Phạm Ngũ Lão khắc họa vẻ đẹp sức mạnh đội qn mang hào khí Đơng A “Ba qn khí mạnh nuốt trơi trâu” → sức mạnh thể chất vô địch, phi thường; sức mạnh tinh thần với khí “xung thiên”, chiến thắng kẻ thù xâm lược - Đánh giá chung vẻ đẹp người vẻ đẹp thời đại nhà Trần , đặc sắc nghệ thuật d e Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể ý nghĩa sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận, văn phong khoa học, giàu cảm xúc Chính tả, dùng từ, đặt câu: khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu (trừ 0,25 điểm mắc – lỗi; lỗi trừ 0,5 điểm) ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,00 ĐIỂM 0,5 0,5 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề I PHẦN ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) Đọc ngữ liệu sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: "Thật vậy, Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc viết: “Sách đầy bốn vách/ Có không vừa” Đáng tiếc, sống dường “cái đạo” đọc sách dần phôi pha Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất đóng cửa thua lỗ, đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt phương tiện nghe nhìn ti vi, Ipad, điện thoại Smart, hệ thống sách báo điện tử Internet Nhiều gia đình giàu có thay tủ sách tủ rượu loại Các thư viện lớn thành phố hay tỉnh hoạt động cầm chừng, cố trì tồn Bỗng nhớ xưa bé, với sách giấu áo, tơi đọc sách chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn vườn, vắt vẻo cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus Hay hình ảnh công dân nước Nhật người sách tay lúc ngồi chờ tàu xe, xem hát, v.v khiến thêm yêu mến khâm phục Ngày nay, hình ảnh bớt nhiều, thay vào máy tính hay điện thoại di động Song sách cần thiết, thiếu sống phẳng ” (Trích “Suy nghĩ đọc sách” – Trần Hoàng Vy, Báo Giáo dục & Thời đại, thứ hai ngày 13.4.2015) Câu Đoạn trích trình bày theo phương thức biểu đạt nào? (0,5 điểm) Câu Nội dung đoạn trích gì? Ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề đoạn trích (1.0 điểm) Câu Hãy giải thích tác giả lại cho rằng: “cuộc sống dường “cái đạo” đọc sách dần phôi pha”? (0,5 điểm) Câu Theo anh/chị, đọc sách có tác dụng sống người? (Nêu hai tác dụng việc đọc sách) (1,0 điểm) II PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 100 chữ) bày tỏ suy nghĩ anh/chị ý kiến: Một sách tốt người bạn hiền Câu (5,0 điểm) Hãy kể lại Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy lời anh/chị với cách kết thúc khác với kết thúc tác giả dân gian - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………SBD:…………………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cách Chấm Đề Thi * Yêu cầu chung: - Giám khảo phải nắm nội dung trình bày làm học sinh để đánh giá cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm cách hợp lí, khuyến khích viết có cảm xúc sáng tạo - Học sinh làm theo nhiều cách riêng đáp ứng yêu cầu đề, diễn đạt tốt cho đủ điểm * Yêu cầu cụ thể: Câu I Đọc – hiểu Phương thức biểu đạt: Nghị luận 0,5 - Nội dung đoạn trích: Thực trạng văn hóa đọc sách thời đại bùng nổ công nghệ thông tin khẳng định vai trò khơng thể thiếu việc đọc sách sống - Câu văn nêu khái quát chủ đề đoạn trích: “Song sách ln cần thiết, thiếu sống phẳng nay.” 0,5 Tác giả cho “cuộc sống dường “cái đạo” đọc sách dần phơi pha” vì: Ở thời đại công nghệ số, người cần gõ bàn phím máy tính 0,5 Nội dung Điểm Phần 0,5 điện thoại di động tiếp cận thông tin nhiều phương diện đời sống, nơi đâu, thời gian nào, nên việc đọc sách dần trở nên phôi pha II Làm văn Học sinh nêu hai tác dụng việc đọc sách - Về hình thức: Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận (khơng hình thức đoạn văn trừ 0,5đ); Trình bày hệ thống ý đoạn văn rõ ràng, mạch lạc, hợp lý; lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục; khơng sai tả, cách dùng từ, viết câu 1,0 - Về nội dung: Học sinh cấu trúc đoạn theo nhiều cách bản, cần đảm bảo nội dung sau: * Giải thích: + Sách tốt: Là sách có nội dung tích cực, có tác dụng cung cấp cho ta tri thức lĩnh vực sống, giúp ta bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách… 0,5 + Bạn hiền: người bạn giúp ta chia sẻ buồn vui, giúp ta vượt qua thử thách, khó khăn để vươn lên học tập, sống * Bàn luận: + Sách tốt người bạn đồng hành với ta đường học tập, trau dồi tri thức để 1,0 0,25 làm chủ sống “Sách mở trước mắt ta chân trời mới” + Sách tốt người bạn giúp ta biết phân biệt xấu – tốt, – sai; dạy ta biết yêu thương, trân trọng điều tốt đẹp, biết căm giận, lên án xấu, ác, biết sẻ 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn chia, cảm thơng, biết trọng nghĩa tình + Sách tốt người bạn nâng đỡ tâm hồn ta lúc ta buồn + Sách tốt khơi gợi cho ta ước mơ, hoài bão đẹp * Bài học nhận thức hành động: + Biết trân trọng sách tốt việc đọc sách + Phê phán quan điểm lệch lạc việc đọc sách chọn sách phận giới trẻ 0,25 0,25 0,5 - Yêu cầu kỹ năng: + Biết cách làm văn tự sự, có sử dụng kết hợp với yếu tố miêu tả biểu cảm, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng + Bài văn có đủ ba phần: Mở (phần mở đầu)– thân (Phần nội dung) – kết luận (Kết thúc truyện) + Không mắc lỗi tả, dùng từ, viết câu - Yêu cầu nội dung: Học sinh dùng lời văn cách linh hoạt, sáng tạo nội dung câu chuyện phải đảm bảo trung thành với tác giả dân gian Riêng phần phần kết thúc câu chuyện, yêu cầu học sinh sáng tạo, nội dung sáng tạo phải đảm bảo hợp lý, có sức thuyết phục Có thể có nhiều cách kể khác cần đảm bảo nội dung sau: * Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy câu chuyện An Dương vương kế tục nghiệp dựng nước 18 đời Hùng Vương; đổi tên 0,5 nước Văn Lang thành Âu Lạc, dời đô từ Phong Châu xuống Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội ngày nay) * Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện + An Dương Vương bắt tay vào việc xây thành, gặp nhiều khó khăn + Nhờ sứ Thanh Giang (Rùa vàng) giúp đỡ, sau nửa tháng thành xây xong + Rùa vàng cho An Dương vương vuốt để làm lẫy nỏ + Triệu Đà mang quân sang xâm lược, An Dương Vương nhờ có nỏ thần bắn phát chết hàng vạn giặc nên Triệu Đà thua to, rút quân nước + Triệu Đà giả vờ cầu hòa, cầu hôn cho trai Trọng Thủy An Dương Vương chủ quan, cảnh giác nên mắc mưu + Trọng Thủy lấy cắp lẫy thần (Tráo đổi lẫy nỏ làm từ móng thần Kim Quy thành lẫy giả) + Triệu Đà công Loa Thành, An Dương Vương mang Mị Châu lên ngựa bỏ chạy phương Nam * Kết bài: Kết thúc câu chuyện Yêu cầu học sinh sáng tạo kết thúc khác với kết thúc tác giả dân gian Các em tưởng tượng cách kết thúc khác 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nhưng cần đảm bảo logic, phù hợp có sức thuyết phục Điểm toàn tổng điểm câu cộng lại, làm tròn đến 0,25 Đề I Phần đọc hiểu (4,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực cac yêu cầu từ cấu đến câu 4: Trung thực thường tiêu chí hàng đầu để nhà tuyển dụng đánh giá, lựa chọn ứng viên Có định nghĩa thú vị trung thực Tổ chức Giáo dục giá trị sống toàn cầu giới thiệu “Trung thực thống suy nghĩ, lời nói hạnh động” Trong giao tiếp, suy nghĩ bên qua lời nói mà “xuất hiện” qua cử chỉ, nét mặt, âm giọng, tư ngồi,… Thông thường ngôn ngữ thể khơng biết nói dối! Vì thế, nhà tuyển dụng khơng lắng nghe điều bạn nói mà qua sát để “đọc” tính trung thực lời nói qua thứ “ngơn ngữ khơng lời” mà bạn thể (Trích Nói thật lời khơng lời, Theo Tuoitreonline, Bài tập Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr 122) Câu Đoạn trích thuộc pgong cách ngôn ngữ nào? (0,5 điểm) Câu 2: Hãy biểu “ngôn ngữ không lời” đoạn trích (0,5 điểm) Câu 3: Tại tác giả cho rằng: “Nhà tuyển dụng không lắng nghe điều bạn nói mà quan sát để “đọc” tình trung thực lời noi qua thứ “ngôn ngữ không lời” mà bạn thể hiện”? (1,0 điểm) Câu 4: Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng ½ trang giấy thi) trình bày suy nghĩ anh/ chị ý kiến: “Trung thực thống suy nghĩ, lời nói hành động” (2,0 điểm) II Phần làm văn (6,0 điểm) Cảnh thu – tình thu Câu cá mùa thu Nguyễn Khuyến CÂU CÁ MÙA THU Áo thu lạnh lẽo nước veo, Một thuyền câu bé tẻo teo, Sóng biếc theo gợn tí, Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ngõ trúc quanh co khách vắng teo Tựa gối buông cần lâu chẳng được, Cá đâu đớp động chân bèo (Ngữ văn 11, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.22) Cách Chấm Điểm Đề Thi Phần 1: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Câu 1: Đoạn trích thuộc phong cách ngơn ngữ báo chí Câu 2: Những biểu “ngơn ngữ khơng lời” đoạn trích cử chỉ, nét mặt, âm giọng, tư ngồi, Câu 3: “Nhà tuyển dụng khơng lắng nghe điều bạn nói mà qua sát để “đọc” tính trung thực lời nói qua thứ “ngơn ngữ khơng lời” mà bạn thể hiện”, vì: - Suy nghĩ bên khơng cỉ thể qua lời nói mà qua cử chỉ, nét mặt, âm giọng, tư ngồi… - Thơng thường, ngơ ngữ thể khơng biết nói dối Câu 4: - Ở câu này, giám khảo chấm điểm linh hoạt Chỉ cho điểm tối đa học sinh viết thành đoạn văn hồn chỉnh; diễn đạt trơi chảy, bảo đảm tính liên kết; khơng mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp - Học sinh trình bày suy nghĩ với thái độ chân thành, nghiêm túc, hợp lí, thuyết phuc Có thể theo định hướng sau: + Hiểu biểu thống suy nghĩ, lời nói hành động người + Khẳng định thống suy nghĩ, lời nói hành động trung thực với người Đó đức tính cần thiết quý báu giúp ta nâng cao phẩm giá, người tin yêu, kính trọng; làm lành mạnh mối quan hệ xã hội + Rút học nhận thức hành động phù hợp với thân Phần 2: LÀM VĂN (6,0 điểm) a Yêu cầu kỹ Học sinh biết cách làm nghị luận văn học Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, văn viết có cảm xúc, diễn đạt trơi chảy, bảo đảm tính liên kết; khơng mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp b Yêu cầu kiến thức Trên sở hiểu biết tác giả Nguyễn Khuyến thơ Câu cá mùa thu, học sinh làm theo cách khác nhau, phải đảm bảo yêu cầu kiến thức Sau la số gợi ý: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt - - - https://giasudaykem.com.vn Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm Cảnh thu: gợi lên từ hình ảnh quen thuộc làng quê đồng Bắc Bộ (chiếc ao, thuyền, vàng, mây, ngõ trúc…) với đuờng nét sơ cảnh vật, màu sắc trang nhã: mước veo, sóng biếc, trời xanh ngất; chuyến động nhẹ nhàng: sóng gợn tí, vàng khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng,… -> Cảnh mùa thu mang nét sơ, tĩnh lặng Đó tranh mùa thu đẹp, thơ mộng đượm nỗi buồn Tình thu: Qua dáng vẻ cảm nhạn thiên nhiên nhân vật trữ tình, thấy đằng sau cảnh tâm hồn nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên nỗi niềm tâm trĩu nặng (sự ưu tư thân, lòng nước dân…) -> Tình u thiên nhiên, lòng yêu quê hương đất nước Nghệ thuật: ngôn ngữ giản dị, giàu sứ gợi hình; thủ pháp nghệ thuật (lấy động tả tĩnh, tả tĩnh ngụ tình…) Khái quát chung ... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 - 2 017 Mơn: Ngữ văn ; Lớp: 10 (Chương trình bản) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề. .. chẳng được, Cá đâu đớp động chân bèo (Ngữ văn 11 , tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2 012 , tr.22) Cách Chấm Điểm Đề Thi Phần 1: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Câu 1: Đoạn trích thuộc phong cách ngơn ngữ báo... tập Quốc âm thi tập, thơ tranh thi n nhiên sinh động ngày hè bật lên vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi thơ: yêu đời, yêu thi n nhiên, yêu sống lòng yêu nước thi t tha, cháy bỏng * Bức tranh thi n nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn văn lớp 10 , Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn văn lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay