Cách làm bài văn thuyết minh lớp 10

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:12

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh I DÀN Ý BÀI VĂN THUYẾT MINH Bố cục ba phần làm văn nhiệm vụ phần a Mở bài: Giới thiệu nội dung viết (tuỳ theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) b Thân bài: Lần lượt thực yêu cầu trọng tâm: Kể chuyện, biểu cảm, miêu tả hay nghị luận c Kết bài: Khái quát vấn đề hay nêu cảm xúc, suy nghĩa trưốc câu chuyện kể đối tượng miêu tả Bố cục ba phần có phù hợp với đặc điểm vản thuyết minh không? Vì sao? Phù hợp Bởi lẽ văn thuyết minh kết thao tác làm văn Cũng có lúc người viết phải miêu tả, nêu cảm xúc trình bày việc So sánh phần mở kết văn tự văn thuyết minh có điểm tương đồng khác biệt nào? - Mở văn tự yêu cầu giới thiệu thờigian, địa điểm xảy câu chuyện, giới thiệu nhân vật chính, góc nhìn (người chứng kiến) Mở văn thuyết minh giới thiệu đối tượng, mục đích thuyết minh Như vậy, điểm giống là: có chức giới thiệu Tuy nhiên, cách giới thiệu văn thuyết minh linh hoạt lớn, có ngắn, gồm 1, câu - Kết văn tự gắn với thân bài, giải vân đề (mở nút xung đột) câu chuyện kết thúc Trong làm HS hay số sáng tác có phần cuối, dùng để nêu lên suy nghĩ cảm xúc, song cách kết thúc có phần gượng ép Kết văn thuyết minh đơi khơng nhận thấy được: đồng thời phần cuối nội dung thuyết minh Chừng người đọc cảm nhận thấy thoả mãn, chừng văn thuyết minh kết thúc Như vậy, kết văn tự văn thuyết minh có điểm giống nhau: Chúng biến hoá động nhiều phần ci nội dung Các trình tự xếp (cho phần thân bài) (mục 1.4 SGK trang 169) có phù hợp với văn thuyết minh khơng? Vì sao? Ba loại trình tự khơng phù hợp với văn thuyết minh Vì: - Trình tự thời gian phù hợp với văn tự - Trình tự khơng gian phù hợp với văn miêu tả - Trình tự nhận thức phù hợp với văn nghị luận Riêng trình tự chứng minh - phản bác cần phải lập luận để thuyết phục người nghe (ngưòi đọc) II LẬP DÀN Ý BÀI VĂN THUYẾT MINH Đọc mục II (SGK, tr 169) thực thao tác: Xác định đề tài HS đọc mục (SGK, tr 170) trình bày dự định (những ý chính) cho viết thực hai yêu cầu SGK (1) Tìm hiểu để viết giới thiệu nhà khoa học vĩ đại Anh-xtanh Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tham khảo “Trong số nhà khoa học vĩ đại mang đến cho nhân loại tranh vũ trụ có cơng cải tạo giới tự nhiên, An-be Anh- xtanh một, khơng nói nhà sáng tạo khoa học tự nhiên vĩ đại nửa đầu thê kỉ XX Những cơng trình Anh-xtanh đạt tói đỉnh cao vật lí học đại, cơng trình mà người ta diễn đạt trọn vẹn với cơng cụ tốn học tơi tân, đồ sộ Anh-xtanh không nhà khoa học, ơng người u thương chân lí nghĩa Ơng thấy trách nhiệm trước xã hội đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa phát xít chủ nghĩa đế quốc Khơng có thế, Anh-xtanh hình ảnh sáng tâm hồn, người khinh miệt đến cực bạo, tham vọng tầm thường Con người Anh-xtanh trí có sáng tâm hồn sáng tư Trên điểm mà muốn nhấn mạnh Anh-xtanh” (Theo Nguyễn Hồng Phương - Lòi giới thiệu An-be Anh-xtanh, NXB Giáo dục Hà Nội, 1996) (2) Viết giới thiệu danh nhân đất Việt HS tự chọn danh nhân mà u thích để giới thiệu Có thể dựa viết khái quát vể Nguyễn Trãi, Nguyễn Du SGK, dựa sách tham khảo để viết nhân vật Hưng Đạo Vương Trần Qc Tuấn, Hồi văn hầu Trần Quổc Toản, nhà sử học Lê Văn Hưu Lập dàn ý a Mở (đọc câu hỏi mục a SGK, trang 170) thực yêu cầu: - Để nêu đề tài viết (như giới thiệu danh nhân nào, tác giả nào, nhà khoa học nào? ) cần gọi tên đề tài đưa đặc điểm bật - Để người đọc nhận kiểu văn (thuyết minh), cần sử dụng ngôn ngữ đặc trưng thuyết minh nêu trực tiếp mục đích thuyết minh - Để thu hút ý ngưòi đọc, cần trình bày trung thực, hấp dẫn b Thân - Muốn tìm ý, chọn ý, cần lựa chọn tri thức, xem xét độ xác tầm quan trọng thơng tin đốì vối bạn đọc - Muốn xếp ý, cần nghiên cứu cấu trúc viết cách phù hợp, cho trật tự trước sau, trật tự logic ý tạo vẻ đẹp cân xứng có ý nghĩa c Kết - Muốn trở lại với đề tài thuyết minh, cần khái quát toàn nội dung thuyết minh phần thân bài, dùng câu văn liên kết để chuyển ý, chuyển đoạn - Muốn lưu lại suy nghĩ cảm xúc lâu bền lòng độc giả cần có từ ngữ ấn tượng, lịch sử, xã giao kết thúc LUYỆN TẬP Xây dựng dàn ý (tham khảo) cho đề văn thuyết minh Câu Giới thiệu tác giả văn hoc a Mở Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi (1380 - 1444) - Vị trí Nguyễn Trãi văn học b Thân - Một vài nét đòi Nguyễn Trãi - Sự nghiệp văn học Nguyễn Trãi + Các tác phẩm + Giá trị nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi c Kết Khẳng định vị trí tư tưởng văn học Nguyễn Trãi lịch sư văn hoá văn học Việt Nam Câu Giới thiệu môt gương học tốt a Mở bài: Giới thiệu số nét gương học tốt: tên, nơi học tập b Thân - Hồn cảnh sống - Những thành tích bật học tập - Phương pháp học bạn c Kết Nêu cảm nghĩ, nhận xét gương học tốt Câu Giới thiệu phong trào trường (lớp) a Mở - Giới thiệu lớp, trường - Giới thiệu hoạt động nơi bật lớp (của trường) (Ví dụ: phong trào học tập, phong trào văn nghệ, phong trào thể dục - thể thao, ) b Thân - Nguyên nhân dẫn đến phong trào - Diễn biến phong trào + Bắt đầu + Phát triển + Kết - Ý nghĩa phong trào c Kết - Khẳng định lại tác động phong trào lớp (trường) - Những học rút từ phong trào Câu Trình bày quy trình sản xuất (hoặc bước trình học tập) a Mở bài: Giới thiệu việc đọc tác phẩm tự b Thân - Nêu bước việc đọc tác phẩm tự sự: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Đọc phần + Đọc kết hợp với suy ngẫm + Chú ý đến phát triển tuyến hân vật mối quan hệ nhân vật tác phẩm + Tóm tắt tác phẩm + Tìm nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm - Ý nghĩa việc đọc tác phẩm tự c Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa cách thức đọc tác phẩm tự ... đề tài đưa đặc điểm bật - Để người đọc nhận kiểu văn (thuyết minh) , cần sử dụng ngôn ngữ đặc trưng thuyết minh nêu trực tiếp mục đích thuyết minh - Để thu hút ý ngưòi đọc, cần trình bày trung... viết cách phù hợp, cho trật tự trước sau, trật tự logic ý tạo vẻ đẹp cân xứng có ý nghĩa c Kết - Muốn trở lại với đề tài thuyết minh, cần khái quát toàn nội dung thuyết minh phần thân bài, dùng... Nguyễn Trãi - Sự nghiệp văn học Nguyễn Trãi + Các tác phẩm + Giá trị nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi c Kết Khẳng định vị trí tư tưởng văn học Nguyễn Trãi lịch sư văn hoá văn học Việt Nam Câu Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài văn thuyết minh lớp 10 , Cách làm bài văn thuyết minh lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay