Bài viết số 6 môn ngữ văn lớp 10

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:12

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ Năm học 2016- 2017 Môn: Ngữ Văn - Lớp 10 Thời gian làm bài: 90 phút I Đọc hiểu (3.0 điểm) Chuyện hai ngựa “Ngựa Cái ngày đêm khơng làm lụng hết tha thẩn cánh đồng, Ngựa Đực thả ăn, ban ngày phải cày đất Thấy Ngựa Cái bảo Ngựa Đực: - Anh việc phải kéo cày? Giá tơi địa vị anh tơi khơng có chịu Chủ mà lấy roi quật tơi, tơi tung vó đá lại Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực nghe lời Ngựa Cái Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, đóng Ngựa Cái vào vai cày.” Văn có câu văn? (0.75đ) Tìm câu nghi vấn văn (0.75đ) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) học rút từ câu chuyện (1.5đ) II Làm văn (7.0 điểm) Cảm nhận anh (chị) nhân vật Ngô Tử Văn Chuyện chức phán đền Tản Viên Nguyễn Dữ ……… HẾT Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN MỤC I Đọc – hiểu Văn có câu văn 0,75 - Anh việc phải kéo cày? 0,75 Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại (Đây ý gv để chấm) 1,5 a Yêu cầu kĩ - Biết cách làm văn nghị luận tác phẩm văn xi - Có luận điểm, luận rõ ràng - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp b Yêu cầu kiến thức Trên sở kiến thức văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” II Làm văn Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn 0,5 Thân - Luận điểm 1: Con người Ngô Tử Văn 1,5 - Luận điểm 2: Tính cách phẩm chất + Cương trực, yêu nghĩa + Dũng cảm kiên cường 3,5 + Giàu tinh thần dân tộc - Luận điểm 3: Nhận xét đánh giá chung nghệ thuật xây dựng nhân vật Ngô tử Văn – kẻ sĩ có khí tiết cao 1,5 - Kết bài: Kết thúc vấn đề, nhận thức từ nhân vật Ngô Tử Văn Nêu liên tưởng thực tiễn 0,5 ... lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp b Yêu cầu kiến thức Trên sở kiến thức văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” II Làm văn Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn 0,5 Thân - Luận... Đọc – hiểu Văn có câu văn 0,75 - Anh việc phải kéo cày? 0,75 Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại (Đây ý gv để chấm) 1,5 a Yêu cầu kĩ - Biết cách làm văn nghị luận tác phẩm văn xi - Có... đánh giá chung nghệ thuật xây dựng nhân vật Ngô tử Văn – kẻ sĩ có khí tiết cao 1,5 - Kết bài: Kết thúc vấn đề, nhận thức từ nhân vật Ngô Tử Văn Nêu liên tưởng thực tiễn 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài viết số 6 môn ngữ văn lớp 10 , Bài viết số 6 môn ngữ văn lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay