Tài liệu môn văn lớp 11,cách làm bài văn nghị luận xã hội

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Soạn lớp 11: Tóm tắt văn nghị luận I Kiến thức chung Tóm tắt văn nghị luận - Tóm tắt viết, kể lại cách ngắn gọn, khách quan nội dung văn Khi tóm tắt, rút ngắn, cần giữ nội dung bản, quan trọng văn gốc - Tóm tắt văn nghị luận hình thức làm văn kết hợp kĩ đọc – hiểu với kĩ diễn đạt, đáp ứng nhu cầu học tập suy nghĩ thực tế Mục đích, u cầu tóm tắt văn nghị luận - Mục đích + Giúp ta có hiểu biết khái qt, xác sâu sắc văn gốc + Tích lũy tư liệu kiến thức cần thiết làm tài liệu + Học tập cách tư diễn đạt văn nghị luận + Rèn luyện kĩ đọc – hiểu, tiếp nhận văn tóm tắt văn nghị luận - Yêu cầu + Phản ánh trung thành tư tưởng, luận điểm văn gốc; không tự ý thêm bớt + Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, loại bỏ thơng tin khơng phù họp với mục đích tóm tắt II Cách tóm tắt văn nghị luận - Bước 1: Đọc kĩ văn gốc Dựa vào nhan đề,phần mở đầu kết thúc àlựa chọn ý, chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt - Bước 2: Đọc đoạn phần triển khai (thân bài) nắm luận điểm, luận làm sáng tỏ vấn đề - Bước 3: Lập dàn ý trình bày lại cách hệ thống luận điểm văn tóm tắt - Bước 4: Dùng lời văn để thuật lại nội dung văn tóm tắt cần giữ lại bố cục câu văn quan trọng văn gốc III Luyện tập Bài tập Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Chủ đề nghị luận: Bàn đặc trưng tổng thể đất nước Indonesia b) Chủ đề nghị luận: Nói tài Xuân Diệu việc nghiên cứu , phê bình văn học Bài tập a Vấn đề nghị luận: Tình trạng sử dụng nguồn nước khơng hợp lý tình trạng nguồn nước ngày bị cạn kiệt nhiễm b Mục đích nghị luận: Nhằm nhắc nhở người nhân thức giá trị tầm quan trọng tài nguyên nước èkêu gọi người tiết kiệm tránh làm ô nhiễm nguồn nước c Các luận điểm - Luận điểm 1: Đặt vấn đề: Nước tài sản quý báu bị hủy hoại lãng phí nhiều - Luận điểm 2: Chứng minh phân tích: Tài nguyên nước tương lai không đáp ứng đủ cho yêu cầu đời sống người - Luận điểm 3: Chứng minh: Tình trạng khan nhiễm mơi trường nước giới - Luận điểm 4: Lời kêu gọi Liên Hợp Quốc việc bảo vệ nguồn nước ngọt, chống nhiễm mơi trường d Tóm tắt văn nghị luận ba câu - Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị lãng phí hủy hoại nước - Các nhà khoa học chứng minh nguồn nước trái đất có hạn ngày cạn kiệt dần - Chúng ta giữ gìn tiết kiệm nước cho cho mai sau ...Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Chủ đề nghị luận: Bàn đặc trưng tổng thể đất nước Indonesia b) Chủ đề nghị luận: Nói tài Xuân Diệu việc nghiên cứu , phê bình văn học Bài tập... người tiết kiệm tránh làm ô nhiễm nguồn nước c Các luận điểm - Luận điểm 1: Đặt vấn đề: Nước tài sản quý báu bị hủy hoại lãng phí nhiều - Luận điểm 2: Chứng minh phân tích: Tài nguyên nước tương... a Vấn đề nghị luận: Tình trạng sử dụng nguồn nước khơng hợp lý tình trạng nguồn nước ngày bị cạn kiệt nhiễm b Mục đích nghị luận: Nhằm nhắc nhở người nhân thức giá trị tầm quan trọng tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn văn lớp 11,cách làm bài văn nghị luận xã hội , Tài liệu môn văn lớp 11,cách làm bài văn nghị luận xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay