Đề thi tiếng việt lớp 1 học kỳ 2

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI TIẾNG VIỆT LỚP HỌC KỲ ĐỀ : Học sinh bốc thăm đoạn sau: Đọc trả lời câu hỏi  Đọc thành tiếng: điểm + Đọc: điểm + Trả lời câu hỏi: điểm  Cách đánh giá, cho điểm: - Phát âm rõ âm, vần khó cần phân biệt: điểm - Đọc trơn, tiếng, từ, cụm từ, câu ( không đọc sai 10 tiếng): điểm - Âm lượng đọc vừa dủ nghe: điểm - Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( tối thiểu 30 tiếng/1 phút): điểm - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ: điểm - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc: điểm Đoạn 1: Sự tích mùa xuân Ngày xưa, trái đất có ba mùa: hạ, thu, đơng Mùa xn ấm áp đến có cầu vồng xuất mn hoa chào đón Mỗi chuyển mùa, thỏ mẹ lại bị ốm Câu hỏi đoạn 1: Ngày xưa, trái đất có mùa? Đó mùa nào? - Ngày xưa, trái đất có ba mùa: hạ, thu, đơng Mùa xn ấm áp đến có điều xuất hiện? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Mùa xuân ấm áp đến có cầu vồng xuất mn hoa chào đón Mỗi chuyển mùa, thỏ mẹ nào? - Mỗi chuyển mùa, thỏ mẹ lại bị ốm Đoạn 2: Sự tích Hồ Gươm Đầu kỉ mười lăm, giặc Minh xâm lược nước ta Chúng tàn sát dân lành, vơ vét cải đem nước Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn để đánh giặc Câu hỏi đoạn 2: 1.Ai xâm lược nước ta ? - Giặc Minh xâm lược nước ta Ai dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn để đánh giặc? - Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn để đánh giặc Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa đâu ? - Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn Đoạn 3: Đi tàu sông Vôn - ga Tơi nhớ rõ ngày thu vơ đẹp đẽ Suốt từ sáng đến tối, bà đứng tàu, bầu trời sáng, đơi bờ mùa thu vàng óng Câu hỏi đoạn 3: Những ngày thu nào? - Những ngày thu vô đẹp đẽ Tôi bà đứng đâu? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Tôi bà đứng tàu Bầu trời nào? - Bầu trời sáng Đoạn 4: Văn hay chữ tốt Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu nên nhiều văn dù hay bị cho điểm Một hơm, bà cụ hàng xóm nhờ ông viết đơn kêu oan Câu hỏi đoạn 4: Thuở học, viết chữ xấu? - Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu Cao Bá Quát viết chữ ? - Cao Bá Quát viết chữ xấu Ai nhờ ông viết đơn kêu oan? - Bà cụ hàng xóm nhờ ơng viết đơn kêu oan ĐỀ : 1.Viết tả (8 điểm) Giáo viên đọc cho HS viết đoạn tả sau: Bài học q Chích kiếm mồi tìm hạt kê gói cẩn thận vào tìm người bạn thân Chích vui vẻ đưa cho Sẻ nửa Sẻ ngượng nghịu nhận quà Chích Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài tập ( 2điểm) Câu 1: Nối ô cho nghĩa (1 điểm) Bầu trời sưởi nắng Con mèo xanh Câu 2: Điền ngh hay ng? (1 điểm) …….e nhìn Bắp …….ơ Ngẫm ………ĩ …….ồi sân Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ... Bài tập ( 2 iểm) Câu 1: Nối ô cho nghĩa (1 điểm) Bầu trời sưởi nắng Con mèo xanh Câu 2: Điền ngh hay ng? (1 điểm) …….e nhìn Bắp …….ơ Ngẫm ………ĩ …….ồi sân Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/... Thuở học, viết chữ xấu? - Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu Cao Bá Quát viết chữ ? - Cao Bá Quát viết chữ xấu Ai nhờ ông viết đơn kêu oan? - Bà cụ hàng xóm nhờ ông viết đơn kêu oan ĐỀ : 1. Viết... Bài học quý Chích kiếm mồi tìm hạt kê gói cẩn thận vào tìm người bạn thân Chích vui vẻ đưa cho Sẻ nửa Sẻ ngượng nghịu nhận quà Chích Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài tập ( 2 iểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng việt lớp 1 học kỳ 2 , Đề thi tiếng việt lớp 1 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay