Đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 1

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ 1: Bài 1: Đọc thành tiếng : Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc đọc đoạn văn Bài 2: Đọc hiểu: (1 điểm) Nối ô chữ phù hợp Chim én làm hoa đào khoe sắc Mẹ em Các cầu thủ đá bóng Mùa xn I bay liệng Phân tích ngữ âm: (2 điểm) Đọc thầm tiếng sau: quý, li , kiên hoàn , son Khoanh vào ý trả lời đúng: Bài Tiếng chứa vần có âm : A Quý B.Li C.Kiên D.Son Bài Tiếng chứa vần có âm đệm âm chính: A Li B.Son C.Kiên D.Quý Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài Tiếng chứa vần có âm âm cuối: A Li B.Son C.Kiên D.Hoàn Bài Tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm âm cuối A Li B.Son C.Kiên D.Hoàn C.Kiên D.Hoàn Bài Tiếng chứa vần có ngun âm đơi: A Li B.Son III.Viết: Bài 8.Viết tả (nghe viết): (3 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: "Vượn mẹ ” (Bác thợ săn tim vượn mẹ) (SGK Tiếng Việt công nghệ giáo dục, tập 3, trang 38) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài Điền vào chỗ trống (1 điểm) a Điền chữ ch/tr: chẻ .e ồng giò ả Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b Điền chữ r/d/gi: hàm ăng đơi ép trò ỏi ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN TT I.( Đọc) điểm Bài ĐIỂM Đọc đúng, to, rõ ràng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 1 , Đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay