Đề thi học kì 1 tiếng việt lớp 1

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ 1: I Kiểm tra đọc: (10 điểm) Đọc thành tiếng: (7 điểm) a Đọc thành tiếng vần sau: ua, ôi, uôi, eo, yêu, ăn, ương, anh, om, ât b Đọc thành tiếng từ sau: khách sạn, cá mập, đại bàng, dưa chuột c Đọc thành tiếng câu sau: HOA MAI VÀNG Nhà bác khải thật hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp khu đất Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, hoa mai vàng Đọc hiểu: (3 điểm) a Nối ô chữ cho phù hợp Chị ngã ý Vạn em nâng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Mưa thuận gió hồ b Điền vần ua vần ưa vào ô trống: (1 điểm) Lưỡi c… Trời m… Con c… II Kiểm tra viết: Thời gian 40 phút (10 điểm) (Giáo viên đọc tiếng học sinh viết vào giấy ô ly) Viết vần: ơi, ao, ươi, ây, iêm, ôn, uông, inh , um, ăt Viết từ sau: cá thu, vầng trăng, bồ câu, gập ghềnh Viết văn sau: NHỚ BÀ Bà quê Bé nhớ bà Bà già,mắt loà, mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm Bà ham làm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 2: A PHẦN ĐỌC: 10 điểm I Đọc thành tiếng: (6 điểm) (GV gọi em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu) Đọc thành tiếng vần: oi am iêng ut Đọc thành tiếng từ ngữ: quê hương bố mẹ bà ngoại già yếu Đọc thành tiếng câu: Đi học thật vui Cô giáo giảng Nắng đỏ sân trường Điểm mười thắm trang II Đọc hiểu: (4 điểm) Nối câu (theo mẫu): điểm Đi học giảng Cô giáo sân trường Nắng đỏ thắm trang Điểm mười thật vui Điền vần ua vần ưa vào ô trống: (1 điểm) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Lưỡi c… c… B PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM Tập chép (Giáo viên viết lên bảng chữ viết thường phần viết dòng, học sinh nhìn bảng tập chép vào giấy ô ly ) Các vần: (3 điểm) ay uôm eo iêng ưt êch Các từ ngữ: (4 điểm) bàn ghế bút mực cô giáo học sinh Câu: (3 điểm) Làng em vào hội cồng chiêng ĐỀ Kiểm tra đọc (10 điểm) a- Đọc thành tiếng vần sau: an, eo, yên, ương, ươt b- Đọc thành tiếng từ ngữ: rặng dừa, đỉnh núi, sương mù, cánh buồm, trang c- Đọc thành tiếng câu sau: Chim én tránh rét bay phương nam Cả đàn thấm mệt cố bay theo hàng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ d- Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống : - ươn hay ương : l ; yêu / - ăt hay ăc : cháu ch ; m áo kiểm tra viết (10 điểm) a Viết vần : uôm, ênh, ăng, ân, ươu thành dòng b Viết từ sau thành dòng : đu quay, thành phố, bơng súng, đình làng c Viết câu sau : bay cao cao vút chim biến tiếng hót làm xanh da trời : ... Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ 2: A PHẦN ĐỌC: 10 điểm I Đọc thành tiếng: (6 điểm) (GV gọi em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu) Đọc thành tiếng vần: oi am iêng ut Đọc thành tiếng. .. Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Mưa thuận gió hồ b Điền vần ua vần ưa vào ô trống: (1 điểm) Lưỡi c… Trời m… Con c… II Kiểm tra viết: Thời gian 40 phút (10 điểm) (Giáo viên đọc tiếng học. .. điểm) bàn ghế bút mực cô giáo học sinh Câu: (3 điểm) Làng em vào hội cồng chiêng ĐỀ Kiểm tra đọc (10 điểm) a- Đọc thành tiếng vần sau: an, eo, yên, ương, ươt b- Đọc thành tiếng từ ngữ: rặng dừa, đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 tiếng việt lớp 1 , Đề thi học kì 1 tiếng việt lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay