Đề cương ôn tập tiếng việt lớp 1 học kì 1

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:08

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP HỌC ĐỀ 1: I KIỂM TRA ĐỌC Đọc thành tiếng âm: d, s, m, qu, ngh, kh Đọc thành tiếng vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi Đọc thành tiếng từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười Đọc thành tiếng câu sau: - Cây bưởi sai trĩu - Gió lùa qua khe cửa Nối chữ cho phù hợp (3 điểm) cò bớ lái dì na đố bé chữ tha cá xe ô tô II KIỂM TRA VIẾT: (GV đọc hướng dẫn HS viết chữ ) Âm: m : l, m, ch, tr, kh Vần : ưi, ia, oi, ua, uôi Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi Câu: bé chơi nhảy dây ĐỀ 2: I/ KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thành tiếng: a Đọc vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em b Đọc từ ngữ: Cái võng, măng tre, súng, chùng, làng xóm c Đọc câu: Q em có dòng sơng rừng tràm Con suối sau nhà rì rầm chảy Đọc hiểu: a Nới chữ cho phù hợp: Sóng vỗ bay lượn Chuồn chuồn rì rào b Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trớng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ? eng hay iêng : Cái x ; bay l / ong hay âng : Trái b ; v lời? II KIỂM TRA VIẾT: Viết vần: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông Viết từ: nhà tầng, rừng hươu, củ riềng, cành chanh, nuôi tằm, tôm Viết câu: Vầng trăng lên sau rặng dừa Đàn cắm cúi gặm cỏ đồng ĐỀ 3: Phần A Kiểm tra đọc I Đọc thành tiếng - điểm Đọc vần: en ương ôm ươu iu at iêu au ưu ưng on iêm ân âm ôn ơn im ên yêm ot iên ênh ât ươn eng ăt ăng et yên uôm ăn iêng êt om ang anh inh an uông am Gia Sư Tài Năng Việt yêu ơt https://giasudaykem.com.vn/ uôn ơm ut um ưt ôt un 2) Đọc từ: câu cá gió bão líu lo già yếu trái lựu đò khăn rằn ơn dế mèn lươn hồ sen xe tăng rau ngót lương khơ bánh mì kênh cưa rơm rạ trẻ em mũm mĩm âu yếm gõ kẻng lốt vịt 3) Đọc câu: Trong vòm chồi non Chùm cam bà giữ đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào II Đọc hiểu - điểm(10 phút): Nối (1,5 điểm) Bé ln ln ngồi lòng mẹ Trong phớ nghe lời thầy Chú bé Có nhiều nhà cao tầng Điền vào chỗ chấm (2,5 điểm) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a Điền c hay k ? .ái .éo .ua bể b Điền anh hay inh ? tinh nh k sợ Phần B Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly) Giáo viên đọc cho học sinh viết: ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông Con suối sau nhà rì rầm chảy Đàn cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ...Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi Câu: bé chơi nhảy dây ĐỀ 2: I/ KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thành tiếng: a Đọc vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm,... viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly) Giáo viên đọc cho học sinh viết: ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông... ênh ât ươn eng ăt ăng et yên uôm ăn iêng êt om ang anh inh an uông am Gia Sư Tài Năng Việt yêu ơt https://giasudaykem.com.vn/ uôn ơm ut um ưt ôt un 2) Đọc từ: câu cá gió bão líu lo già yếu trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập tiếng việt lớp 1 học kì 1 , Đề cương ôn tập tiếng việt lớp 1 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay