Đề cương ôn tập môn văn lớp 7 học kì 2

13 46 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:08

Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VĂN I Phần văn Định nghĩa tục ngữ - Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, đúc kết học nhân dân về: + Quy luật thiên nhiên + Kinh nghiệm lao động sản xuất + Kinh nghiệm người xã hội Tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất a Nghệ thuật: - Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc - Sử dụng cách diễn đạt theo kiểu đối xứng, nhân quả, tượng ứng xử cần thiết - Tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng b Ý nghĩa văn bản: Khơng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất học quý giá nhân dân ta Tục ngữ ngƣời xã hội a Nghệ thuật - Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc - Sử dụng phép so sánh, ẩn dụ, đối, điệp từ, ngữ, - Tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng b Ý nghĩa văn bản: Khơng câu tục ngữ kinh nghiệm quý báu nhân dân ta cách sống, cách đối nhân xử Tinh thần yêu nƣớc nhân dân ta (Hồ chí Minh) a Nghệ thuật: - Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tồn diện, tiêu biểu, chọn lọc theo phương diện: + Lứa tuổi + Nghề nghiệp + Vùng miền - Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh (làn sóng, lướt qua, nhấn chìm ), câu văn nghị luận hiệu (câu có quan hệ từ đến ) Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Sử dụng biện pháp liệt kê nêu tên anh hùng dân tộc lịch sử chống ngoại xâm đất nước, nêu tên biểu lòng yêu nước nhân dân ta b Ý nghĩa văn Truyền thống yêu nước quý báu nhân dân ta cần phát huy hoàn cảnh lịch sử để bảo vệ đất nước Đức tính giản dị Bác Hồ (Phạm Văn Đồng ) a Nghệ thuật: - Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục - Lập luận theo trình tự hợp lí b Ý nghĩa văn - Ca ngợi phẩm chất cao đẹp , đức tính giản dị chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài tập việc học tập, rèn luyện nói theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh Ý nghĩa văn chƣơng (Hoài Thanh) a Nghệ thuật : - Có luận điểm rõ ràng, luận chứng minh bạch đầy sức thuyết phục, Cóa cách dẫn chứng đa dạng : Khi trước sau, hòa với luận điểm, câu truyện ngắn - Diễn đạt lời văn giản dị, giàu hình ảnh cảm xúc b Ý nghĩa văn : Văn thể quan niệm sâu sắc nhà văn văn chương Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) a Nghệ thuật: + Xây dựng tình tương phản- tăng cấp kêt thúc bất ngờ, ngôn ngữ đối thoại ngắn gọn, sinh động + Lựa chọn kể khách quan + Lựa chọn kể, tả, khắc họa chân dung nhân vật sinh động b Ý nghĩa văn bản: Phê phán thói bàng quan vơ trách nhiệm, vơ lương tâm đến mức góp phần gây nạn lớn cho nhân dân viên quan phụ mẫu- đại diện cho nhà cầm quyền Pháp thuộc ; đồng cảm xót xa với tình cảnh thê thảm nhân dân lao động thiên tai thái độ vô trách nhiệm kẻ cầm quyền gây nên Ca Huế sông Hƣơng (Hà Ánh Minh) a Nghệ thuật Ngơn ngữ giàu hình ảnh, giàu biểu cảm, giàu chất thơ - Yếu tố miêu tả tái âm thanh, cảnh vật người cách sinh động b Ý nghĩa văn Qua ghi chép buổi ca Huế sơng Hương, tác giả thể lòng u mến, tự hào ca Huế, di sản văn hóa độc đáo Huế, di sản văn hóa dân tộc, nhắc nhở phải biết giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ III/ Phần tập làm văn A Văn chứng minh ĐỀ 1: Ít lâu nay, số bạn lớp có phần lơ học tập, em viết văn để thuyết phục bạn: Nếu trẻ ta khơng chịu khó học tập lớn lên chẳng làm đƣợc việc có ích Dàn ý: Mở bài: - Việc học hành có tầm quan trọng lớn đời người - Không có tri thức khơng làm việc có ích - Chúng ta phải hiểu rằng: Nếu trẻ ta khơng chịu khó học tập lớn lên chẳng làm việc có ích Thân bài: a Giải thích học: - Học tập tiếp thu tri thức vốn có nhân loại: + Học nhà trường: Kiến thức bản: Toán, Lý tự học thêm bổ sung kiến thức chuyên sâu + Ngoài xã hội: lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn - Mục đích việc học tập để khơng ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhầm phục vụ cho công việc đạt hiệu cao +Thời đại khoa học thuật phát triển, không học lạc hậu, không theo kịp công nghệ +Học tất yếu b Giải thích trẻ mà khơng chịu học hành lớn lên chẳng thể làm việc có ích: - Khơng học hành đến nơi đến chốn khơng có kiến thức để bước vào đời + Cơng việc cần trình độ + Tư nhạy bén - Trình độ học vấn thấp dẫn đến trình độ suy nghĩ, tiếp thu kém, khơng có khả làm tốt công việc + Không đáp ứng nhu cầu công việc - Trong thời đại khoa học phát triển nhanh chóng nay, khơng học, đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội + Không đủ kiến thức bị đào thải Hiện trạng: -Một số học sinh lơ học hành: ham chơi, giao du bạn xấu, bỏ học -Mất nhân cách, khơng có khả làm việc, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội Mỗi cá nhân tự ý thức tầm quan trọng việc học: - Vận dụng kiến thức phổ thông vào thực tiễn đạt thành về: + Tinh thần + Vật chất + Làm giàu cho sống thân, gia đình, xã hội Kết bài: -Học nghĩa vụ, quyền lợi người -Khi trẻ cần phải ý thức rõ tầm quan trọng việc học hành -Học trường lớp xã hội -Nghe theo lời khuyên Bác, Lê Nin… -Học để có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu xã hội hôm mai sau Đề Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hãy chứng minh bảo vệ rừng bảo vệ sống a Mở bài: - Giới thiệu rừng khái quát vai trò rừng sống người: đối tượng quan tâm, đặc biệt thời gian gần - Sơ lược vấn đề bảo vệ rừng: nhiệm vụ cấp bách, liên quan đến sống nhân loại, năm trở lại b Thân bài: * Nêu định nghĩa rừng: hệ sinh thái, có nhiều cối lâu năm, nhiều lồi động vật quý * Lợi ích rừng: - Cân sinh thái: + Là nguồn chủ yếu cung cấp ơ-xi cho người, làm khơng khí + Là nhân tố tự nhiên chống xói mòn đất, bảo vệ đất * Bảo vệ rừng bảo vệ sống chúng ta: - Bảo vệ rừng bảo vệ nguồn dưỡng khí cho sống - Bảo vệ rừng bảo vệ người khỏi thiên tai - Bảo vệ rừng gìn giữ cho lợi ích lâu dài cộng đồng * Rút học bảo vệ rừng: - Trong năm gần rừng bị tàn phá nghiêm trọng - Bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ cấp bách - Cần bảo vệ rừng nhiều biện pháp: chống phá rừng, trồng rừng c Kết bài: - Trách nhiệm thân việc bảo vệ rừng: trách nhiệm tất người Đề 3: Dân gian có câu tục ngữ “ Gần mực đen, gần đèn sáng” Chứng minh nội dung câu tục ngữ a Mở bài: - Nhân dân ta rút kết luận đắn mơi trường xã hội mà sống, đặc biệt mối quan hệ bạn bè có tác dụng quan trọng nhân cách người - Kết luận đúc kết lại thành câu tục ngữ: “ Gần mực đen, gần đèn sáng” b Thân bài: 1/Lập luận giải thích Mực có màu đen thường tượng trưng cho xấu, điều không tốt Một bị mực dây vào dơ khó tẩy vơ (Nói rỡ mực mục Tàu thỏi mà người Việt thường dùng, viết phải mài nên dễ bị dây vào) Khi sống kết bạn với người thuộc dạng “mực” người ta khó mà tốt Đèn tỏa ánh sáng đến nơi, ánh sáng xua điều tăm tối Do đèn tượng trưng mơi trường tốt, người bạn tốt mà tiếp xúc ta noi theo gương để cố gắng Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 2/ Luận điểm chứng minh + Luận 1: Nếu ta sinh gia đình có ơng bà, cha mẹ người không đạo đức, làm gương cho cháu ta ảnh hưởng + Luận 2: Khi đến trường, học, tiếp xúc với bạn mà chưa tốt rủ rê chơi bời + Luận 3: Ra ngòai xã hội, trò ăn chơi, cạm bẫy khiến ta sa đà Thử hỏi ta tốt Khi dính vào khó từ bỏ xóa Ngày xưa, mẹ Mạnh Tử chuyển nhà lần để dạy con, bà nhận thấy rõ: “sống môi trường xấu làm ta trở thành người xấu-là gánh nặng xã hội” - Ngược lại với “mực” “đèn”-ngừoi bạn tốt, môi trường tốt Khi sống môi trường tốt, chơi với người bạn tốt đương nhiên, ta có đạo đức người có ích cho xã hội Bởi ơng cha ta có câu: “Ở chọn nơi, chơi chọn bạn” - Liên hệ số câu ca dao, tục ngữ có nội dung tương tự - Có lúc gần mực chưa đen, gần đèn chưa rạng Tất ta định c Kết bài: - Chúng ta cần phải mang đèn chân lý để soi sáng cho giọt mực lầm lỗi, nên bắt chước đèn tốt để người ta hoàn thiện hơn, cơng dân có ích cho xã hội” - Ý nghĩa chung câu tục ngữ đói với em moi người Đề 4: Hãy chứng minh sống bị tổn hại lớn ngƣời khơng có ý thức bảo vệ mơi trƣờng sống a.MB: -Dẫn dắt: mối quan hệ môi trường vs đời sống người - Nêu vấn đề: Trích câu đề b TB: +Luận điểm 1: Môi trường sống tất có tự nhiên tất thân thuộc đối vs sống ng Dẫn chứng: -Bầu trời -Nước -Thảm thực vật -> Môi trường sống định sống người Trái Đất người làm cho mơi trường làm cho thân họ +Luận điểm 2: Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng Luận 1: thứ ô nhiễm bầu không khí N/ nhân: - Nguồn độc hại xả từ phương tiện giao thơng - Khói độc chất thải từ nhà máy Hậu quả: -trước mắt: ng hít phải blal blal tự suy nghĩ -Lâu dài: hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozon Luận 2: Sự ô nhiễm nguồn nước nguyên nhân: - Người dân xả rác - Các nhà máy xí nghiệp xả nước thải khơng qua xử lí - Dầu tràn từ tàu ven biển Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hậu quả: - với sức khỏe người - Ô nhiễm môi trường cảnh quan đẹp Luận 3: Thảm thực vật ngày co hẹp lại Nguyên nhân: - q trình thị hóa diễn nhanh - nạn chặt phá rừng ngày nghiêm trọng Hậu quả: - Mơi trường khơng khí ngột ngạt - Lũ lụt, xói mòn đất, hạn hán - Tác động xấu đến bầu khơng khí, nguồn sống ng => Môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng => Cuộc sống cong ng trở nên khó khăn phải đối đầu vs vấn đề, ảnh hưởng từ môi trường lên sống họ + Luận điểm 3: Giải pháp thân thiện vs môi trường -Nhận thức - Hành động: - Tuyên truyền cho tất người ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường, chăm sóc nhà cửa khu phố - Tích cực trồng gây rừng => Những hành động nhằm cải tạo môi trường phát triển điều kiện sống c KB: -Khẳng định - Kêu gọi ý thức giữ gìn, bảo vệ mơi trường Đề 5: Chứng minh bảo vệ môi trƣờng thiên nhiên bảo vệ sống ngƣời Môi trường sống người ngày bị ô nhiễm nặng nề, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Em bày tỏ hiểu biết vấn đề trên? a.Mở Vấn đề môi trường sống người trái đất bị ô nhiễm vấn đề cấp bách quốc gia Vì gây tượng biến đổi khí hậu dẫn đến thảm hoạ thiên tai khủng khiếp Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường báo động Chúng ta cần nhận thức vấn đề nào? Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp để giải vấn đề nào, bàn luận b.Thân Môi trường sống người khái niệm rộng Nó bao gồm tất yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người, có ảnh hưởng đến sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người sinh vật trái đất Mơi trường có hai loại chính: mơi trường tự nhiên mơi trường xã hội Môi trường tự nhiên: bao gồm thành phần tự nhiên địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật, Mơi trường xã hội: tổng thể mối quan hệ người với người, quan hệ cá nhân với cộng đồng thể luật pháp, thể chế, cam kết, quy định, * Hiện trạng môi trường sống - Ơ nhiễm nguồn khơng khí: nhà máy thải mơi trường khơng khímột nguồn cacbonnic khổng lồ, loại axit, loại khí gây hiệu ứng nhà kính, khói bụi xe loại động khác, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ chất lượng sống người, gây nhiều bệnh đường hơ hấp, - Ô nhiễm nguồn nước: giới đặc biệt Việt Nam bị ô nhiễm nguồn nước, nhu cầu nước uống nước sinh hoạt nhiều vùng miền bị thiếu nghiêm trọng, số lượng người sử dụng nước chiếm tỉ lệ không lớn Các nguồn nước: ao, hồ, sông, suối, biển đại dương, nguồn nước ngầm, nước mưa, - Ô nhiễm nguồn đất: đất đai ngày bị thoái hố, bị rửa trơi, rác thải cơng nghiệp, rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện, làm cho nguồn đất đai bị cạn kiệt, khô cằn Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Ô nhiễm ánh sáng, âm tiếng ồn đô thị lớn dịp lễ tết VN&TG tải cường độ loại ánh sáng gây bệnh lí mắt: âm loại động lớn đặc biệt đô thị lớn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống người * Nguyên nhân - Hậu Nguyên nhân khách quan: - Tình trạng nóng lên trái đất gây biến động lớn khí hậu tồn cầu dẫn đến hiểm hoạ thiên tai ngày khủng khiếp: lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, nhiệt độ cao thấp - Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, diện tích bao phủ bị giảm ngiêm trọng, gây biến đổi khí hậu: ví dụ bão lũ tỉnh miền Trung Việt Nam tháng 10 năm 2009 gây hậu nghiêm trọng người tài sản quốc dân - Luật pháp chưa thực nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Nguyên nhân chủ quan: - Ý thức người không tôn trọng luật pháp bảo vệ mơi trường - Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà cơng ti, nhà máy xí nghiệp bất chấp luật pháp thải môi trường, nước thải cơng nghiệp chưa qua xử lí, rác thải cơng nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt không phân huỷ được, - Nhận thức người nhiễm mơi trường hạn chế Hậu - Ơ nhiễm mơi trường nước – sản xuất, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng Nhiều loại dịch bệnh xuất - Ơ nhiễm mơi trường đất ảnh hưởng xấu đến trồng, vật nuôi người - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí: gây nhiều lọai bệnh đường hô hấp * Giải pháp - Khắc phục nguyên nhân (phân tích dẫn chứng) - Nêu số quốc gia, thành phố, vùng miền giới Việt Nam có mơi trường xanh - - đẹp để lấy làm mơ hình áp dụng cho nơi có mơi trường nhiễm - Hệ thống pháp lí, chế tài nghiêm minh để xử phạt thích đáng cho cá nhân tổ chức vi phạm - Giáo dục ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường c Kết - Việt Nam - nước phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề cấp bách - Cần phải thực giải pháp cách đồng bộ, thường xuyên để khắc phục hậu ô nhiễm môi trường, tạo mt sống lành cho người, - Bài học cho người dân Việt Nam Đề 6:Hãy trình bày bật lối sống vô bạch giản dị Bác Hồ I/Mở - Giới thiệu vấn đề: Lối sống vô giản dị, bạch Bác Hồ - Hoàn cảnh: Thời chống Pháp, Mỹ, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc II/Thân Lí lẽ: Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thừơng vô giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Dẫn chứng: a) Dẫn chứng 1: Con người Bác, đời sống Bác giản dị nào, người biết: bữa cơm, đồ dùng, nhà, lối sống Bữa cơm có vài ba đơn giản, lúc ăn Bác khơng để rơi vãi hột cơm, ăn xong, bát thức ăn lại xếp tươm tất Ở việc làm nhỏ đó, thấy Bác quý trọng kết sản xuất người kính trọng người phục vụ Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b) Dẫn chứng 2: Cái nhà sàn Bác vẻn vẹn có vài ba phòng lúc tâm hồn Bác lộng gío thời đại, nhà nhỏ ln ln lộng gió ánh sáng, phảng phất hương thơm hoa vườn, đời sống bạch tao nhã biết bao! c) Dẫn chứng 3: Trong đời sống mình, việc Bác tự làm khơng cần người giúp, bên cạnh Bác người giúp việ phục vụ đếm đầu ngón tay, Bác đặt cho số đồng chí đ1o tên mà gộp lại ý chí chiến đấu chiến thắng: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi! d)Dẫn chứng 4: Những câu ca ngợi lối sống vô giản dị Bác Hồ: "Nhà Bác đơn sơ mộ góc vườn Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn Giườing mây chiếu cói đơn chăn gối Tủ nhỏ vừa treo áo sờn Bác để tình thương cho chúng Một đời bạch chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi lới mòn" Trong thơ mình, Bác nhiều lần nói lên quan niệm cách sống giản dị thế: " Sống quen đạm nhẹ người Việc làm tháng ruộng ngày dài ung dung" III/Kết - Nêu nhận xét chung vấn đề: Lối sống vô giản dị, bạch Bác Hồ - Rút họic (họăc mở rộng): Kính yêu sống theo gương Bác Văn giải thích Đề 1:" Mùa xuân tết trồng Làm cho đất nƣớc ngày xuân" Bác Hồ khuyên điều qua hai dòng thơ này? Vì việc trồng mùa xuân đất nƣớc lại góp phần tạo nên mùa xuân đất nƣớc? 1.MB: - Dẫn dắt vấn đề: Cứ vào mùa xuân năm, khắp miền đất nước, phong trào trồng vào mùa xuân trở thành truyền thống tót đẹp dân tộc VN - Giới thiệu vấn đề cần giải thích: dẫn lời kêu gọi Bác 2.TB: a L Đ 1: Nội dung lời khuyên Bác ( Hiểu lời khuyên Bác thề nào?) - Mùa xuân đất trời tươi đẹp, dịp để người vui chơi sau năm làm việc vất vả Mùa xn mùa có khí hậu phù hợp cho cối phát triển, thích hợp cho việc trồng - Trên sở đó, Bác Hồ mong muốn người vui xuân cần thời gian dành cho trồng cây, làm cho ngày xuân trở thành ngày hội trồng nước - Khi việc trồng trở thành ngày hội đầu năm, đất nước giàu đẹp hơn, mùa xuân có ý nghĩa b.L Đ 2: Ý nghĩa lời khuyên ( Vì Bác muốn việc trồng vào mùa xuân trở thành ngày Tết? ) - Tổ chức ngày hội trồng vào mùa xuân vùa tranh thủ sức LĐ người hồn thành cơng việc năm cũ, chưa bước vào công việc năm - Trồng vào mùa xuân dễ sống, dễ phát triển tạo nên sức sống - Khi trồng trở thành truyền thống, việc trồng giúp cho phổi xanh đất nước thêm dồi sức Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ sống, bầu khơng khí thêm lành, môi trường sống người thêm tốt đẹp - Trồng nhiều cây, nhân dân ta có thêm nhiều nguyên liệu phục vụ cho đời sống * Tạo “ Tết trồng cây”, sống nhân dân ngày thêm tốt đẹp, đất nước ngày giàu mạnh, đát nước ngày xuân KB: - Để lời kêu gọi trồng có sức thuyết phục, BH người gương mẫu việc trồng cây, chăm bón mà khu vườn Bác hình ảnh tiêu biểu - Hiểu ý nghĩa lời kêu gọi Bác, người, thân, tích cực tham gia trồng chăm sóc cây, vào dịp Tết Đề “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương cùng” Em hiểu ngƣời xƣa muốn nhắn nhủ điều qua câu ca dao ấy? a Mở bài: - Giới thiệu truyền thống tương thân, tương dân tộc: truyền thống lâu đời, thể đạo lí tốt đẹp dân tộc - Giới thiệu, trích dẫn ca dao b Thân bài: Giải thích ý nghĩa câu ca dao - Nghĩa đen: Nhiễu điều: vải đỏ, nhiễu điều phủ lấy giá gương vải đỏ che phủ, bao bọc, bảo vệ gương - Nghĩa bóng: Lời khuyên dân gian: Mọi người phải biết đoàn kết, thương yêu Tinh thần đoàn kết thương yêu truyền thống dân tộc 2/Tại lại phải sống đoàn kết, thương yêu nhau? - Đề chia sẻ khó khăn sống lao động: chống bão lũ, hạn hán - Để chống giặc ngoại xâm - Để chia sẻ khó khăn sống sinh hoạt: người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em ung thư ( dẫn số câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự) 3/Cần phải làm để thực lời dạy người xưa? - Thương yêu đùm bọc sống có trách nhiệm với người thân u gia đình, hàng xóm - Sống có trách nhiệm với cộng đồng: tham gia phong trào ủng hộ, hoạt động từ thiện Liên hệ thân: - Là học sinh, em làm để thực lời khuyên dân gian ( yêu thương đoàn kết với bạn bè lớp, tham gia hoạt động ủng hộ, quyên góp ) c Kết bài: - Khẳng định giá trị ca dao: Thể truyền thống tương thân tương quý báu dân tộc Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Khẳng định truyền thống tốt đẹp hệ trẻ hôm tiếp nối phát huy Đề :Hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: Thất bại mẹ thành công I/MB: - Giới thiệu vấn đề: Thất bại mẹ thành công Trong sống ko gặp thất bại Có người khơng thể tự đứng lên sau lần vấp ngã thân Để khun nhủ, động viên, nhắc nhở, tục ngữ có câu:"Thất bại mẹ thành cơng" II/TB: Giải thích: - Giải thich nghĩa đen: * Trước hết, ta phải hiểu “thất bại” gì? Thất bại lần vấp ngã, cơng việc ta gặp khó khăn, khơng có kết tốt mong đợi * Còn thành cơng lại trái ngược lại Thành cơng có nghĩa đạt kết mà ta mong muốn hồn thành cơng việc cách thuận lợi tốt đẹp * Mẹ người sinh con, nhờ có mẹ có có thất bại có thành cơng - Giải thích nghĩa bóng luận điểm: * Trong đời, phải có đơi lần thất bại.Thực chẳng có muốn thất bại Nhưng thất bại thường có loại người với phản ứng khác : - Có người bỏ chim trúng tên sợ cung - Có người lại tâm làm lại.Chính bắt đầu làm lại người ta phân tích, mổ xẻ nguyên nhân thất bại để tránh bị thất bại lần nữa.Và qua người ta có học kinh nghiệm quý báu để công việc trở nên tiến triển tốt * Từ ý nghĩa trên, ông cha ta muốn nhắn nhủ với rằng: Chính thất bại sống giúp ta thành công đường đời Tại thất bại lại mẹ thành công? - Sự mâu thuẫn: Mới đầu ta thấy câu nói mâu thuẫn với Thất bại thành công hai chuyện trái ngược hồn tồn, khơng có liên hệ với Nhưng sau hồi suy ngẫm, ta thấy câu tục ngữ chẳng vô lý chút mà trái lại, liên kết với - Ngun nhân:Bởi sau lần thất bại, ta tìm nguyên nhân dẫn đến sai sót ta, từ rút kinh nghiệm quý báu, giúp ta tránh phạm sai lầm ngày tiến tới bước đường thành công Tác dụng thất bại ng` ko có ý chí ng` có y’ chí: * Đối với người dễ nản chí câu nói sai người kiên trì bền chí chắn Để đạt thành cơng vấp ngã thiếu sót khơng thể tránh khỏi Đó điều tất yếu Thất bại giúp ta rèn luyện ý chí, giúp ta tự tin lĩnh * D/c: - Khi thơ bé, lần chập chững biết đi, té ngã lần ư? Trong lúc tập chạy xe đạp, có phải bạn té xe đến độ trầy chân sao? Nếu lúc ta bng xi có lẽ đến chưa biết đi, chưa biết lái xe đạp Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Để phát triển khái niệm lợi ích thất bại, Trường đại học Penn State có khóa học cho sinh viên trường gọi “Thất bại 101” Sinh viên gặp rủi ro làm thí nghiệm Và gặp nhiều thất bại, họ nhành chóng lấy chứng loại A; - Nhà bác học Loius Pasture lúc nhỏ học sinh trung bình Về mơn Hố, ơng đứng hạng 15 tổng số 22 học sinh Sự thất bại khơng làm ơng nản lòng mà động lực để giúp ơng vươn cao, trở thành nhà bác học tiếng; - Nhà bác học Edíson thất bại hang nghìn lần trước phát minh bóng đèn điện; - Soichiro Honda, người sáng lập hãng Honda nói rằng: “Nhiều người mơ ước thành cơng Nhưng hẳn người hiểu thành cơng đến với bạn sau nhiều thất bại liên tiếp tự xem xét nội quan Thành công đại diện cho số 1% kết công việc mà bạn đạt từ 99% khác gọi thất bại” III/KB: - Khẳng định tính đắn vấn đề - Bài học cho thân: Vậy xin lo sợ thất bại Điều đáng sợ bạn tự đứng dậy sau vấp ngã Đề 4: dân gian taq có câu ”Lời nói gói vàng” đồng thời lại có câu “Lời nói chẳng tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” … + MB: - Lời nói cơng cụ giúp người giao tiếp với nhau, làm cho người gần người - Dân gian đúc kết câu nói hay tầm quan trọng lời nói “ Lời nói goi vàng”, “ Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” +TB: Nghĩa đen - Lời nói chuỗi âm người phát hoạt động giao tiếp - Vàng thứ kim loại quý giá, xem tài sản người Câu tục ngữ so sánh lời nói có giá trị thứ cải, tài sản quý giá người Vì lời nói lại q giá đến vậy? - Lời nói trước hết phương tiên để đánh dấu bước tiến hóa lồi người - Nhờ có lời nói mà người diễn đạt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng thân cho người khác biết mà không cần phải ghi chép nhiều thời gian - Lời nói quan trọng Nó khiến người thành cơng hay thất bại công việc Dẫn chứng: việc thuyết phục đối tác hợp đồng phải cần có lời nói khơn khéo thuyết phục Lời nói thước đo trình độ văn hóa người Sẽ chẳng đánh giá cao người ăn nói hàm hồ, thơ tục Ngược lại, lời nói ngào, vừa lòng đẹp ý người nghe đánh giá người có học thức, có văn hóa Người ta thường nói: “ Đất xấu trồng khẳng khiu Những người thơ tục nói điều phàm phu Đất tốt trồng rườm rà Những người lịch nói dịu dàng.” Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Người Việt Nam xem trọng lễ nghĩa, nên gặp người ta thường chào hỏi lịch sự: “ Lời chào cao mâm cỗ” Chúng ta phải làm để phát huy giá trị lời nói? - Lời nói thứ cải vơ giá người mà khơng phải có tiền mua Đó tài sản vơ hình, khơng nhìn thấy được, khơng thể mua bán được; “ Lời nói chẳng tiền mua” - Một lời nói khơng thể thu hồi lai Chính mà phải cẩn thận việc phát ngơn : “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” - Nói dễ nói cho vừa lòng đẹp ý người nghe nghệ thuật khơng phải tự nhiên mà có được, mà đòi hỏi phải trải qua q trình rèn luyện lâu dài Người xưa thường dạy “ Trước nói phải uốn lưỡi bảy lần” khơng sai Đề 5: Giải thích lời khuyên Lê-nin: “Học, học nữa, học mãi” a Mở bài: - Giới thiệu vai trò việc học tập người: Là công việc quan trọng, không học tập thành người có ích - Đặt vấn đề : Vậy cần học tập nào? - Giới thiệu trích dẫn lời khuyên Lê-nin b Thân bài: 1/Học, học nữa, học nghĩa nào? - Lời khuyên ngắn gọn hiệu thúc giục người học tập Lời khuyên chia thành ba ý mang tính tăng cấp: + Học: Thúc giục người bắt đầu cơng việc học tập, tìm hiểu chiếm lĩnh tri thức + Học nữa: Vế trức thúc giục ta bắt đầu học tập, vế thứ hai thúc giục ta tiếp tục học tập, học mang hàm ý học rồi, cần tiếp tục học thêm + Học mãi: Vế thứ ba khẳng định vấn đề quan trọng công việc học tập Học tập công việc suốt đời, mãi, người cần phải luôn học hỏi có vị trí định xã hội 2/Tại phải Học, học nữa, học - Bởi học tập đường giúp tồn sống tốt xã hội - Bởi xã hội luôn vận động, sinh ra, khơng chịu khó học hỏi, ta nhanh chóng lạc hậu kiến thức - Bởi sống có nhiều người tài giỏi, ta không nỗ lực học tập ta thua họ, tự làm vị trí sống 3/ Học đâu học nào? - Học lớp, sách vở, học thầy cơ, bạn bè, sống - Khi khơng ngồi ghế nhà trường, ta học thêm sách vở, sống, công việc - Có thể học lúc làm việc, lúc nhàn rỗi Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 4/ Liên hệ: Bản thân bạn bè vận dụng câu nói Lê-nin ( khơng ngừng học tập, học lẫn nhau, tìm sách bổ trợ ) c Kết bài: - Khẳng định tính đắn tiến lời khuyên Lê-nin: lời khun đắn có ích người, đặc biệt lứa tuổi học sinh - “Đường đời thang khơng nấc chót Việc học sách không trang cuối” Mỗi người coi học tập niềm vui, hạnh phúc đời ... tục học thêm + Học mãi: Vế thứ ba khẳng định vấn đề quan trọng công việc học tập Học tập công việc suốt đời, mãi, người cần phải luôn học hỏi có vị trí định xã hội 2/ Tại phải Học, học nữa, học. .. cấp: + Học: Thúc giục người bắt đầu công việc học tập, tìm hiểu chiếm lĩnh tri thức + Học nữa: Vế trức thúc giục ta bắt đầu học tập, vế thứ hai thúc giục ta tiếp tục học tập, học mang hàm ý học. .. sai Đề 5: Giải thích lời khun Lê-nin: Học, học nữa, học mãi” a Mở bài: - Giới thiệu vai trò việc học tập người: Là công việc quan trọng, không học tập khơng thể thành người có ích - Đặt vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn văn lớp 7 học kì 2 , Đề cương ôn tập môn văn lớp 7 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay