Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng việt lớp 1

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:08

Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ 1: I Kiểm tra đọc: (3 điểm) Bài 1: Đọc thành tiếng: Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc đọc đoạn văn Bài 2: Đọc hiểu: điểm Đọc thầm đoạn văn sau khoanh vào ý trả lời đúng: Mỗi năm có bốn mùa: Xn, Hạ, Thu, Đơng Mùa Xuân tiết trời ấm áp, cối đâm chồi nảy lộc Mùa Hạ nóng bức, ve sầu kêu inh ỏi Thu đến, bầu trời xanh mát mẻ Đông rét rét Mỗi năm có mùa? A Hai mùa B Bốn mùa C Ba mùa D Năm mùa C Nóng D Ấm áp Mùa Hạ tiết trời nhƣ nào? A Mát mẻ B Rét II Phân tích ngữ âm: (2 điểm) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm đưa vào mơ hình: (lan, ca, oan) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm đệm âm đưa vào mơ hình: (hoa, chia, lăn) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm âm cuối đưa vào mơ hình: (quang, ban, xoăn) Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm âm cuối đưa vào mơ hình: (cƣơng, mình, xoan) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có ngun âm đơi đưa vào mơ hình: (bay, miệng, bóng) III Viết: Bài Viết tả nghe viết): (3 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Trâu ơi” (Viết dòng đầu " Trâu quản công") (SGK Tiếng Việt công nghệ giáo dục, tập 3, trang 18) Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài Điền vào chỗ trống (1 điểm) a Điền chữ c/k/q: .uê hương ủ nghệ .im uà b Điền chữ ng/ngh: Bé a chơi nhà bà .iêm Bà .ồi bên bé kể chuyện cho bé .e ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT ĐÁP ÁN TT I Đọc điểm ĐIỂM Bài 1: Đọc đúng, to, rõ ràng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng việt lớp 1 , Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng việt lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay