Bài tập tiếng việt nâng cao lớp 1

9 32 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:08

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP ĐỀ 1: C©u : Khoanh vào áp án :(2đ) Âm k , với âm: A e, a, o B a, i, u C ê, ơ, ă D i, e, ê 2, Trong câu sau câu viết sai tả câu: A Bạn Nga có cặp gia đẹp B Nam cậu học sinh ngoan lớp, cậu đ-ợc ng-ời tin iêu C Cả lớp lắng nghe cô giáo giảng D Cô i tá tr-ờng em thật chu đáo E Chủ nhật em ăn dỗ ông nội Tự luận : Câu :a, Đặt câu có tiếng chứa vần :uya ;oăt (2đ) B,Đặt câu có tiếng chứa vần : uc ; uyu (2đ) Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Câu 2: Em xếp từ thành câu văn (2,5đ) A, Nô đùa, sân tr-ờng, học sinh, trên, vui, B, Em viết tiếp vào câu sau: Tháp Rùa cảnh đẹp (1,5đ) Câu 3: Điền từ : tính nết, mình, sáng tr-ng vào chỗ trống cho phù hợp:(1,5đ) - Em đến tr-ờng mẹ dắt tay -Ban đêm đ-ờng phố đèn điện - Chữ đẹp ng-ời trò ngoan Câu :nối ô chữ cột A với ô chữ cột B cho phù hợp.(1,5đ) B A Chào từ biệt lớp Đứng boong tàu Em thích Các em chuẩn bị Ngắm mặt biển rộng Sống ngôI nhà đẹp Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Câu 5::ĐIền dấu hỏi ngã vào chữ in nghiêng d-ới cho đúng(2đ) Gia vờ; cô kính; khăng khiu; sừng s-ng Câu :Em viết khổ thơ mà em thích thơ Ng-ỡng cửa (5đ) Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ ĐáP áN Câu : Khoanh vào áp án :(2đ) Âm k , với âm: Khoanh D A e, a, o B a, i, u C ê, ơ, ă D i, e, ê Trong câu sau câu viết sai tả câu: 2, Khoanh A;B;D,E A Bạn Nga có cặp gia đẹp B Nam cậu học sinh ngoan lớp, cậu đ-ợc ng-ời tin iêu C Cả lớp lắng nghe cô giáo giảng D Cô i tá tr-ờng em thật chu đáo E Chủ nhật em ăn dỗ ông néi Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Tù luËn : Câu :a, Đặt câu có tiếng chứa vần :uya ;oăt (2đ) HS đặt câu chứa vần có nghĩa B,Đặt câu có tiếng chứa vần : uc ; uyu (2đ) HS đặt câu chứa vần có nghĩa Câu 2: Em xếp từ thành câu văn (2,5đ) A, Nô đùa, sân tr-ờng, học sinh, trên, vui, Trên sân tr-ờng, học sinh nô đùa vui B, Em viết tiếp vào câu sau: Tháp Rùa cảnh đẹp Hà Nội (1,5đ) Câu 3: Điền từ : tính nết, mình, sáng tr-ng vào chỗ trống cho phù hợp:(1,5đ) - Em đến tr-ờng mẹ dắt tay -Ban đêm đ-ờng phố đèn điện sáng tr-ng - Chữ đẹp tính nết ng-ời trò ngoan Câu :nối ô chữ cột A với ô chữ cột B cho phù hợp.(1,5đ) A B Đứng boong tàu Chào từ biệt lớp Em thích Ngắm mặt biển rộng Các em chuẩn bị Sống ngôI nhà đẹp Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Câu 5::ĐIền dấu hỏi ngã vào chữ in nghiêng d-ới cho (2đ) Giả vờ; cổ kính; khẳng khiu; sừng sững Câu : Em viết khổ thơ mà em thích thơ Ng-ỡng cửa ( điểm) HS viết đ-ợc khổ thơ : Ng-ỡng cửa Sai lỗi trõ 1®iĨm ĐỀ 2: Câu (2 điểm): a Tìm tiếng có chứa vần oăt b Đặt câu có tiếng chứa vần oăt vừa tìm (có 10 chữ trở lên nhé!) Câu (1,5 điểm): Chọn vần để điền vào chỗ chấm ( ) cho thích hợp a Tiếng xoong nồi va chạm vào kêu l…… x……… b Mới vừa tối, gà ch… lên chuồng nằm c Tiếng hót dìu d… chim họa mi vang vọng khắp không gian Câu (1 điểm): Em viết tên trường em học tên thầy Hiệu trưởng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu (1 điểm): Nói hoa mà em yêu thích M: Em thích hoa hồng Hoa hồng có nhiều cánh Cánh hoa đỏ rực Câu (2 điểm) Viết câu chứa tiếng có vần sau: Câu (2,5 điểm): Em nhớ viết lại dòng thơ mà em học thuộc BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP MỘT Câu 1: (2đ): a) Tìm tiếng 0,25đ; tiếng 0,5đ, tiếng 1đ b) Đặt câu 0,5đ, biết ghi chữ hoa đầu câu 0,25đ, viết dấu chấm cuối câu 0,25đ Câu 2: (1,5đ): Điền vần câu 0,5đ (oang; ui ; ăt) Câu 3: (1đ): Trường Tiểu học Duy Trung (0,5đ) – Huỳnh Văn Tâm (0,5đ) Câu 4: (1đ): Viết theo mẫu ý 0,25đ; hoàn toàn ghi điểm tối đa Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 5: (2đ): Viết câu 0,5đ, ý ghi hoa dấu câu, khơng ghi nội dung ½ số điểm Câu 6: (2,5đ): Cứ sai lỗi trừ 0,5đ; trừ đến điểm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ... Viết câu chứa tiếng có vần sau: Câu (2,5 điểm): Em nhớ viết lại dòng thơ mà em học thuộc BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP MỘT Câu 1: (2đ): a) Tìm tiếng 0,25đ; tiếng 0,5đ, tiếng 1 b) Đặt câu... trừ 1 iĨm ĐỀ 2: Câu (2 điểm): a Tìm tiếng có chứa vần oăt b Đặt câu có tiếng chứa vần oăt vừa tìm (có 10 chữ trở lên nhé!) Câu (1, 5 điểm): Chọn vần để điền vào chỗ chấm ( ) cho thích hợp a Tiếng. .. chuồng nằm c Tiếng hót dìu d… chim họa mi vang vọng khắp không gian Câu (1 điểm): Em viết tên trường em học tên thầy Hiệu trưởng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu (1 điểm): Nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng việt nâng cao lớp 1 , Bài tập tiếng việt nâng cao lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay