Bài tập tiếng việt lớp 1 mới nhất

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:08

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP Câu : a Tìm tất từ có chứa vần bảng chữ ghép vần b Mỗi từ tìm em viết câu (chú ý đầu câu viết hoa ,cuối câu có dấu chấm.) Câu : Tìm từ màu sắc: VD (xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, xanh xanh, xanh mát , xanh thẫm, xanh da trời, đo đỏ, đỏ rực, đỏ ối, hồng nhạt, trắng hồng, ngăm ngăm đen, đen láy, vàng rực, vàng ối, vàng nhạt, … ) Đặt câu với từ tìm Câu 3: Tìm từ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, tròn trĩnh, vng vắn, béo tốt, gầy gầy, xương xương, nặng nề, múp míp, dong dỏng, … ) Đặt câu với từ tìm Câu 4: Tìm từ tính nết: VD (ngoan, ngoan ngỗn, hiền, hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, lười, lười nhác, dằn, … ) Đặt câu với từ tìm Câu 5: Tìm từ tả âm thanh: VD (lảnh lót, róc rách, líu lo, thánh thót, râm ran, véo von, rì rào, ào, ầm ĩ …) Đặt câu với từ tìm Câu 6: - Em kể tên vật mà em biết Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Em tả hình dáng vật - Bộ lơng vật nào? - Em tả đơi mắt vật Đơi mắt vật to hay bé xíu? Có đen khơng? giống với vật mà em biết? - Đơi tai vật nào? - Con vật có lợi ích gì? - Em có u vật khơng? Em chăm sóc nào? - Em mong điều vật đó? Câu 7: - Em kể tên lồi hoa mà em biết - Trong lồi hoa em thích hoa nào? - Em nói rõ đặc điểm lồi hoa (cánh hoa, màu hoa, đài hoa, nhị hoa … ) - Hương thơm lồi hoa nào? - Loại hoa dùng làm gì? - Em làm để hoa đẹp thơm? Câu 8: - Trong mùa Xn Hạ Thu Đơng em thích mùa nhất? - Mùa tháng đến tháng nào? - Mặt trời mùa nào? Tiết trời mùa sao? - Mùa em ăn chín ? Quả có ngon khơng? có khơng? - Điều khiến em nhớ mùa gì? - Em có thích mùa khơng? Vì sao? Câu 9: - Gia đình em gồm có người? Đó ai? - Hãy kể công việc hàng ngày người gia đình em? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Trong gia đình người thường quan tâm em nhất? Người giúp cho em? - Những người gia đình em có u thương khơng? - Em có u gia đình khơng? Em mong muốn điều gia đình mình? - Em phải làm để tất người gia đình em vui? Câu 10 : Điền vào chỗ ( … ) - ch hay tr: …ường học ; kể …uyện ; …ắng tinh ; …ong suốt ; …ăm …ỉ ; …ú ý Con …im …âu ; ; …ật tự ; …anh vẽ ; …im chích …òe …ủ nhật ; ; …ú mưa ; ; cá …ê - gi , d hay r: …a đình em ; …a trắng hồng ; …íu rít ; …ao ; …ao tập nhà ; …ặt áo ; ca ao ; tiếng …ao bán hàng ; Cô …áo ; …ịu dàng ; nhảy …ây ; …òng sơng ; …ủ bạn học ; tiếng ve …âm ran suốt trưa hè ; …úp đỡ ; - s hay x: Cây …oan ; nước …ôi ; ăn …ôi ; …uất sắc ; …iêng ; …anh thẫm ; …oài ; dòng …ơng ; …ách ; túi …ách ; …ạch ; …âu kim ; hoa …en ; buổi …áng ; …ây dựng ; Câu 10: Tìm từ so sánh với từ sau : ; Gia Sư Tài Năng Việt Trắng … https://giasudaykem.com.vn/ ; Đỏ … Bộ lông mèo mượt … ; ; Đen … ; hai mắt thỏ hồng …; Đôi mắt em bé đen láy … ; Đôi chân chim sâu nhỏ …; ... đình em ; …a trắng hồng ; …íu rít ; …ao ; …ao tập nhà ; …ặt áo ; ca ao ; tiếng …ao bán hàng ; Cô …áo ; …ịu dàng ; nhảy …ây ; …òng sơng ; …ủ bạn học ; tiếng ve …âm ran suốt trưa hè ; …úp đỡ ; - s... kể công việc hàng ngày người gia đình em? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Trong gia đình người thường quan tâm em nhất? Người giúp cho em? - Những người gia đình em có u thương... …ách ; túi …ách ; …ạch ; …âu kim ; hoa …en ; buổi …áng ; …ây dựng ; Câu 10 : Tìm từ so sánh với từ sau : ; Gia Sư Tài Năng Việt Trắng … https://giasudaykem.com.vn/ ; Đỏ … Bộ lông mèo mượt … ; ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng việt lớp 1 mới nhất , Bài tập tiếng việt lớp 1 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay