Đề cương ôn thi tiếng việt

10 45 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:00

Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN THI TIẾNG VIỆT Câu Chọn từ ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh Tán bàng xòe giống như… (Cái ơ, mái nhà, lá) Câu Điền tiếp vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh Những bàng mùa đông đỏ như… ……………… ( lửa, , mặt trời) Câu Những câu có hình ảnh so sánh A Những gà chạy lăn tròn B Những gà chạy nhanh C Những gà chạy tung tăng Câu Điền tiếp từ ngữ vật để dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh vật với - Tiếng suối ngân nga như…………………… Câu Điền tiếp từ ngữ vật để dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh vật với - Mặt trăng tròn vành vạnh như……………… Câu Điền tiếp từ ngữ vật để dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh vật với - Trường học là………………… Câu Điền tiếp từ ngữ vật để dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh vật với Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Mặt nước hồ tựa như………… Câu Chọn từ ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh Sương sớm long lanh …… (những hạt ngọc, mưa, hạt cát) Câu Chọn từ ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh Nước cam vàng như…………… ( mật ong,lòng đỏ trứng gà, bơng lúa chín) Câu 10 Chọn từ ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh Hoa xoan nở chùm như………… (những chùm sao,chùm nhãn , chùm vải) Câu 11 Gạch chân phận câu trả lời câu hỏi „‟thế nào‟‟ Chợ hoa đường Nguyễn Huệ đông nghịt người Câu 12 Gạch chân phận câu trả lời câu hỏi „‟thế nào‟‟ Bạn Tuấn khiêm tốn thật Câu 13 Tìm từ đặc điểm câu sau: Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm ………………………………………………………………………………………… Câu 14: Câu: “Người xưa ví bờ biển Cửa Tùng giống lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim sóng biển.” viết theo mẫu câu nào? a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? d Cái nào? Câu 15: Câu „ Em giặt bít tất‟ thuộc mẩu câu a Ai làm gì? b Ai nào? C.a, b d a, b sai Câu 16: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm : Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả ………………………………………………………………………………………… Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17: Câu “ Ông lão đào hũ bạc lên, đưa cho con” thuộc mẫu câu em học? a Ai làm gì? B.Ai gì? C.Ai nào? d Cả a, b, c sai Câu 18: Trong câu „Có làm lụng vất vả người ta biết quý đồng tiền‟‟,từ hoạt động : a Vất vả b Đồng tiền c Làm lụng Câu 19: Câu văn viết theo mẫu Ai làm gì? là: a) Anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn b) Bé đâu sớm thế? c) Già ơi! Ta thơi! Về nhà cháu xa đấy! a) Nào, bác cháu ta lên đường! c) Mắt giặc tráo trưng mà hóa thong manh Trả lời xong, Kim Đồng quay lại Câu 21: Câu văn có hình ảnh so sánh là: a) Ơng ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng phai, bợt hai tay b) Lưng đá to lù lù, cao ngập đầu người c) Trông ông người Hà Quảng cào cỏ lúa Câu 22: Đặt câu theo mẫu Ai nào? nói anh Kim Đồng: Câu 23: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau: Tháng mười vừa qua trường em tổ chức hôi thi văn nghệ thể thao để chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 Câu 24 Trong câu văn: “Bố niềm tự hào gia đình tơi” Là kiểu câu nào? a Ai gì? B Ai nào? C.Ai làm gì? Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 25 Dòng thể khái niệm từ “cộng đồng” a Những người làm chung công việc b Những người sống tập thể khu vực, gắn bó với c Những người nòi giống Câu 26 Tìm cặp từ trái nghĩa với nhau: A Thông minh - sáng b.Cần cù - chăm c.Siêng - lười nhác Câu 27 Dòng viết tả? a Cư xử, lịch xự B.Cơm chín, chiến đấu c.Dản dị, huơ vòi Câu 28 Dòng thể tính tốt người học sinh: a Trong học hay nói chuyện b Chưa làm đầy đủ, chưa học thuộc trước tới lớp c Ngoan ngoãn, học tập chuyên cần Câu 29 Tìm cặp từ trái nghĩa với nhau: a Siêng - lười nhác b.Thông minh - sáng c.Cần cù - chăm Câu 30 Gạch chân phận câu trả lời câu hỏi “làm gì?” Hòa giúp mẹ xếp ngơ lên gác bếp Câu 31 Gạch từ ngữ hoạt động so sánh câu văn đây: Ngựa phi nhanh tên bay Câu 32 Điền từ so sánh ngoặc vào chỗ trống câu sau cho phù hợp: Đêm ấy, trời tối đen …… mực ( như,là, tựa ) Câu 33 Chọn từ ngữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống để tạo câu có hình ảnh so sánh Tiếng trống ngày tựu trường rộn rã như… (một đàn ong ca, tiếng trống hội , tiếng ve kêu) Câu 34 Chọn từ ngữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống để tạo câu có hình ảnh Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn so sánh Giọng cô ấm như… (nắng mùa thu, đàn ong ca, tiếng thác) Câu 35 Chọn từ ngữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống để tạo câu có hình ảnh so sánh Tiếng ve đồng loạt cất lên như……………………………………………………… ( dàn đồng ca, đàn ong ca, đàn chim hót ) Câu 36 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Ơng ngoại đèo tơi đến trường Câu 37 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Ông ngoại dẫn mua vở, chọn bút Câu 38 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Mẹ âu yếm nắm tay dẫn đƣờng làng (Ai âu yếm nắm tay dẫn đường làng?) Câu 39 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân Câu 40 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Em hội viên câu lạc thiếu nhi phường Câu 41 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Câu lạc thiếu nhi nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tập Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 42 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát múa Câu 43 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Em thường đến câu lạc vào ngày nghỉ Câu 44 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm Ba mẹ dẫn chơi Câu 45 Câu “Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm” thuộc kiểu câu nào? a Ai làm gì? B.Ai nào? C.Ai gì? Câu 46 Gạch chân phận câu trả lời câu hỏi “làm gì?” Đàn chim én sải cánh bầu trời xanh Câu 47 Gạch chân phận câu trả lời câu hỏi “làm gì?” Bà nội dẫn mua vở, chọn bút Câu 48 Đàn cá tung tăng bơi lội Từ hoạt động là? a Đàn cá b tung tăng c bơi d tung tăng bơi lội Câu 49 Câu có vật so sánh ? a.Trẻ em búp cành b.Biết ăn biết ngủ học hành ngoan Câu 50 Gạch chân vật so sánh câu sau: Câu 51 Tìm từ hoạt động câu: “ Nước cá đớp cá Trăng tròn dĩa Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trời nắng chang chang người trói người” a nước, cá, người b nắng chang chang, nước đớp, trói d a,b,c sai Câu 52 Tìm từ gộp người gia đình Câu 53 Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu Ông em bố em em thợ mỏ Câu 54 Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm : Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân Câu 55 câu “ Ngoài Hồ Tây, dân chài tung lưới bắt cá” thuộc mẫu câu: a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? Câu 56 Câu sau cấu tạo theo mẫu câu a Người mẹ không sợ Thần Chết c Người mẹ người dũng cảm d a,b,c sai i gR ” b Người mẹ hi sinh tất d Tất sai Câu 57 Bộ phận gạch chân câu : “ Anh Kim Đồng bình tĩnh nhanh trí ” Trả lời cho câu hỏi ? a Là ? b Làm ? c Thế ? d Tất sai Cậu 58 Câu “ Thành phố vào thu” thuộc mẫu câu nào? a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? d a, ,c sai Câu 59 Trong câu „Có làm lụng vất vả người ta biết quý đồng tiền‟‟,từ chỉhoạt động : Gia Sƣ Tài Năng Việt a.Vất vả b Đồng tiền https://giasudaykem.com.vn c Làm lụng Câu 60 Trong câu: Đàn sếu sải cánh cao d biết a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? d Cả a, b, c sai Câu 61 Gạch chân từ trạng thái câu sau: Ông buồn Câu 62 Những từ ngữ gộp người gia đình? a Cơng nhân, nơng dân, trí thức b Ơng bà, cha mẹ, anh chị c Thầy giáo, cô giáo, học sinh d Chú bác, thầy, Câu 63 Gạch gạch trả lời phận “Ai”, gạch gạch trả lời cho phận “Làm gì”? Ơng ngoại dẫn mua vở, chọn bút Câu 64 Gạch hình ảnh so sánh câu sau: Nhìn từ xa, Bảo tàng Hồ Chí Minh giống bơng sen trắng khổng lồ Câu 65 Câu sau khơng có hình ảnh so sánh a) Hoa cau rụng trắng hè b) Tiếng suối tiếng hát xa c) Tiếng mưa rừng cọ ào trận gió Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Câu a , c Câu 66 Thêm vào chỗ trống để hồn chỉnh câu có hình ảnh so sánh a) Những cánh diều liệng trời b) Mắt mèo nhà em tròn xoe c) Những đám mây trắng nõn Câu 67 Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh Ơng lão cƣời vui nhƣ……………………… Câu 68 Trong câu “ Có làm lụng vất ngƣời ta biết quí đồng tiền.” từ hoạt động là: a Đồng tiền b vất vả c làm lụng d Cả ý dều Câu 69 Câu “Quỳnh khẽ gật đầu chào lại” thuộc mẫu câu ? a Ai – làm ? b Ai – ? b Ai – ? d Cả câu a c e âu 70 Câu dƣới viết dấu phẩy? a Ếch con, ngoan ngỗn chăm thơng minh b Ếch ngoan ngỗn, chăm thơng minh c Ếch con, ngoan ngỗn, chăm thơng minh d Các câu a, b, c sai Câu 71 a Viết câu có hình ảnh so sánh Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Viết câu có hình ảnh nhân hóa ... so sánh Tiếng trống ngày tựu trường rộn rã như… (một đàn ong ca, tiếng trống hội , tiếng ve kêu) Câu 34 Chọn từ ngữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống để tạo câu có hình ảnh Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn... Câu 65 Câu sau hình ảnh so sánh a) Hoa cau rụng trắng hè b) Tiếng suối tiếng hát xa c) Tiếng mưa rừng cọ ào trận gió Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Câu a , c Câu 66 Thêm vào... lại Câu 21: Câu văn có hình ảnh so sánh là: a) Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng phai, bợt hai tay b) Lưng đá to lù lù, cao ngập đầu người c) Trông ông người Hà Quảng cào cỏ lúa Câu 22: Đặt câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi tiếng việt , Đề cương ôn thi tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay