Bài tập tiếng việt lớp 3 nâng cao hay

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:59

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP NÂNG CAO HAY Đề Câu 1: Cho từ sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn, trẩy quân, chiến đấu, réo rắt, hy sinh, hoạ sĩ, dũng cảm a Hãy xếp từ ngữ thành hai nhóm: Nhóm từ bảo vệ Tổ quốc nhóm từ nghệ thuật b Đặt câu với từ sau: Dũng cảm, mở Câu 2: Hãy đặt dấu phẩy cho vào câu sau: a Xa xa núi nhấp nhô nhà thấp thoáng vài cánh chim chiều bay lững thững tổ b Một biển lúa vàng vây quanh em hương lúa chín thoang thoảng Câu 3: a)Tìm từ gần nghĩa với từ: Khai trường, cần cù giang sơn b)Tìm từ ghép có : “quốc” đứng trước giải nghĩa từ Câu 4: Viết đoạn văn (7 đến 10 câu) tả quang cảnh trường em vào buổi sáng đầu mùa hè Đề 1/ Tìm từ màu sắc, đặc điểm đoạn văn sau: Trong vườn nhà tơi có nhiều loại cây.Cây xum xuê tán lá, tạo thành khung trời xanh tươi Tôi yêu khế mọc gần ao Cành khế loà xoà xuống mặt nước vắt Quả khế chín mọng, vàng rộm vẫy gọi bọn trẻ a) Từ màu sắc:…… b) Từ đặc điểm:… 2/ Đọc câu văn sau gạch gạch phận trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, gì)?”, gạch gạch phận trả lời câu hỏi “Thế nào?” a) Nước hồ mùa thu vắt Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Trời cuối đông lạnh buốt c) Dân tộc Việt Nam cần cù dũng cảm 3/ Viết câu sau dùng dấu phẩy chỗ câu: a) Nói kết học tập em học kì I b) Nói việc làm tốt em mục đích việc làm 4/ Đọc câu sau: Một rừng cờ đỏ bay phấp phới sân vận động ngày khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng Từ rừng câu có ý nghĩa gi? 5/ Tập làm văn: Kể lại việc tốt em làm góp phần bảo vệ mơi trường./ Đề Bài 1: (3 điểm) Viết lại câu văn cho sinh động, gợi cảm cách sử dụng hình ảnh so sánh a) Mặt trời mọc đỏ ối b Con sông quê em quanh co, uốn khúc Bài 2: (3 điểm) Trong đoạn văn đây, người viết quên không đặt dấu câu Em viết lại đoạn văn cho tả sau đặt dấu câu vào chỗ thích hợp: Sáng mẹ tơi dậy sớm mẹ nhóm bếp nấu cơm sau mẹ quét dọn nhà cửa giặt quần áo khoảng gần 6giờ mẹ gọi anh em dậy ăn sáng chuẩn bị học yêu mẹ Bài 3:(10 điểm) Hãy viết đoạn văn (từ 7- câu) kể việc tốt em làm lớp (hoặc nhà) mà em cảm thấy phấn khởi thích thú ĐỀ Bài (1 điểm): Gạch chân hình ảnh so sánh câu sau? a, Trăng tròn đĩa b, Má em bé hồng cà chua Bài (1 điểm): Điền vào chỗ trống chiều hay triều? Buổi , thuỷ , đình, chuộng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài (2 điểm): Đặt hai câu câu có sử dụng dấu hai chấm câu sử dụng dấu chấm than? Bài (2 điểm): Đọc đoạn thơ sau : Cây bầu hoa trắng Cây mướp hoa vàng Tim tím hoa xoan Đỏ tươi râm bụt Tìm ghi lại từ đặc điểm vật câu thơ Bài (4 điểm): Viết đoạn văn ngắn khoảng đến câu kể lồi hoa mà em u thích có sử dụng hình ảnh nhân hố hình ảnh so sánh ĐỀ Bài Cho từ: Cây đa, gắn bó, dòng sơng, đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, núi, bùi ngùi, tự hào Xếp từ thành nhóm đặt tên cho nhóm - Nhóm 1: Đặt tên: - Nhóm 2: Đặt tên: Bài Đặt câu theo mẫu Ai gì? Ai làm gì? Ai nào? Về chủ đề gia đình Bài Tìm từ hoạt động, trạng thái thích hợp để điền vào chỗ chấm - Con thuyền trôi nghỉ ngơi sông - Bé tập ti vi Bài Tìm hình ảnh so sánh vật với người người so sánh với vật Đặt câu có hình ảnh so sánh vật với người, câu có hình ảnh người so sánh với vật Bài Ngày học Em nước mắt nhạt nhồ Cơ vỗ an ủi Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chao ôi! Sao thiết tha … Nguyễn Ngọc Thiện Ngày học với người kỷ niệm khó quên Em kể lại ngày đến trường em ...Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Trời cuối đông lạnh buốt c) Dân tộc Việt Nam cần cù dũng cảm 3/ Viết câu sau dùng dấu phẩy chỗ câu: a) Nói kết học tập em học kì I b) Nói... anh em dậy ăn sáng chuẩn bị học yêu mẹ Bài 3: (10 điểm) Hãy viết đoạn văn (từ 7- câu) kể việc tốt em làm lớp (hoặc nhà) mà em cảm thấy phấn khởi thích thú ĐỀ Bài (1 điểm): Gạch chân hình ảnh so sánh... tròn đĩa b, Má em bé hồng cà chua Bài (1 điểm): Điền vào chỗ trống chiều hay triều? Buổi , thuỷ , đình, chuộng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài (2 điểm): Đặt hai câu câu có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng việt lớp 3 nâng cao hay , Bài tập tiếng việt lớp 3 nâng cao hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay