Bài tập tiếng việt lớp 3 hay

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:59

Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TIẾNG VIỆT Đề Số A Đọc (6 điểm) I Đọc thành tiếng (2,5 điểm) HS bốc thăm đọc đoạn khoảng 50 tiếng/ phút trả lời câu hỏi tập đọc sau: Nắng phương nam (TV tập trang 94) Luôn nghĩ đến miền Nam (TV tập trang 100) Người Tây Nguyên (TV tập trang 103) Cửa Tùng (TV tập trang 109) Người liên lạc nhỏ (TV tập trang 112) Hũ bạc người cha (TV tập trang 121) Đôi bạn (TV tập trang 130) Đọc hiểu (3,5 điểm) Đọc thầm bài: "Cửa Tùng" sau khoanh tròn vào ý trả lời cho câu hỏi sau Cửa Tùng Thuyền xi dòng Bến Hải – sơng in đậm dấu ấn lịch sử thời chống Mĩ cứu nước Đơi bờ thơn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng rặng phi lao rì rào gió thổi Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu số gặp biển mênh mơng Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi Cửa Tùng Bãi cát ngợi ca "Bà chúa bãi tắm" Diệu kì thay ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển Bình minh, mặt trời thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt Trưa, nước biển xanh lơ chiều tà đổi sang màu xanh lục Người xưa ví bờ biển Cửa Tùng giống lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim sóng biển Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Theo Thuỵ Chương Đọc thầm Cửa Tùng, sau khoanh vào ý trả lời nhất: Cảnh hai bên bờ sơng Bến Hải có đẹp? (0,5 điểm) a Thơn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, rặng phi lao rì rào gió thổi b Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ c Những thuyền cặp bến hai bờ sông Những từ ngữ miêu tả ba sắc màu nƣớc biển ngày? (0,5 điểm) a Xanh thẫm, vàng tươi, đỏ rực b Xanh nhạt, đỏ tươi, vàng hoe c Hồng nhạt, xanh lơ, xanh lục Bờ biển Cửa Tùng đƣợc so sánh với hình ảnh nào? (0,5 điểm) a Một dòng sơng b Một vải khổng lồ c Một lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim Trong từ dƣới đây, từ từ hoạt động? (0,5 điểm) Thuyền Thổi Đỏ Bộ phận câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nƣớc biển." trả lời câu hỏi Ai (con gì, gì)? a Cửa Tùng Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Có ba sắc màu nước biển c Nước biển Câu 6: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi "là gì?" câu: "Câu lạc thiếu nhi nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tâp." (0,5 điểm) Câu 7: Đặt câu "Ai nào?" (0,5 điểm) II Viết ( điểm) Chính tả ( điểm) Nghe – viết: Nhà rơng Tây Nguyên Gian đầu nhà rông nơi thờ thần làng, vách treo giỏ mây đựng đá thần Đó đá mà già làng nhặt lấy chọn đất lập làng Xung quanh đá thần, người ta treo cành hoa đan tre, vũ khí, nơng cụ cha ơng truyền lại chiêng trống dùng cúng tế Tập làm văn (2 điểm) Em viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) kể điều em biết nông thôn (hoặc thành thị) Gợi ý: Nhờ đâu em biết (em biết chơi, xem ti vi, nghe kể .)? Cảnh vật, người nông thôn (hoặc thành thị) có đáng u? Em thích điều gì? Tình cảm em cảnh vật người nông thôn (hoặc thành thị)? Đề Số KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm) Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) - Đọc thầm đọc sau: Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đƣờng bờ ruộng sau đêm mƣa Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn đổ mỡ Tan học về, bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà Các bạn phải lần bước để khỏi trượt chân xuống ruộng Chợt cụ già từ phía trước lại Tay cụ dắt em nhỏ Em bé bờ cỏ bà cụ mặt đường trơn Vất vả hai bà cháu quãng ngắn Chẳng bảo ai, người tránh sang bên để nhường bước cho cụ già em nhỏ Bạn Hương cầm lấy tay cụ: Cụ lên vệ cỏ kẻo ngã Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ: Cụ để cháu dắt em bé Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói: Các cháu biết giúp đỡ người già tốt Bà cảm ơn cháu Các em vội đáp: Thưa cụ, cụ đừng bận tâm Thầy giáo cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già trẻ nhỏ (Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978) Dựa vào nội dung đọc, khoanh tròn vào ý hoàn thành tiếp tập sau: Câu (0,5 điểm): Hương bạn gặp bà cụ em bé hoàn cảnh nào? A Hai bà cháu đường trơn đổ mỡ B Bà mặt đường trơn em bé bờ cỏ C Hai bà cháu dắt bờ cỏ Câu (0,5 điểm): Hương bạn làm gì? A Nhường đường giúp hai bà cháu qua quãng đường lội B Nhường đường cho hai bà cháu C Không nhường đường cho hai bà cháu Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu (1 điểm): Câu chuyện khuyên điều gì? A Phải chăm học, chăm làm B Đi đến nơi, đến chốn C Biết giúp đỡ người già trẻ nhỏ Câu (1 điểm): Gạch chân từ hoạt động câu: "Tay cụ dắt em nhỏ." Từ đặc điểm câu "Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn đổ mỡ." là: A đổ B mỡ C trơn Câu (1 điểm): Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ" cấu tạo theo mẫu câu: A Ai gì? B Ai làm gì? C Ai nào? Câu (1 điểm): Ghi lại câu có hình ảnh so sánh B - KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả: (5 điểm) - 15 phút Nghe - viết: Bài Vầng trăng quê em (Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 142) Tập làm văn (5 điểm) - 25 phút Hãy viết đoạn văn giới thiệu tổ em ... KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả: (5 điểm) - 15 phút Nghe - viết: Bài Vầng trăng quê em (Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 142) Tập làm văn (5 điểm) - 25 phút Hãy viết đoạn văn giới thiệu tổ em... dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già trẻ nhỏ (Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978) Dựa vào nội dung đọc, khoanh tròn vào ý hoàn thành tiếp tập sau: Câu (0,5 điểm): Hương bạn gặp bà cụ em bé hoàn cảnh... thành thị)? Đề Số KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm) Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) - Đọc thầm đọc sau: Gia Sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đƣờng bờ ruộng sau đêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng việt lớp 3 hay , Bài tập tiếng việt lớp 3 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay