Bài tập môn tiếng việt lớp 3

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:59

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TIẾNG VIỆT Đề Số A KIỂM TRA ĐỌC: I Đọc thành tiếng: (5 điểm) Có đề kèm theo II Đọc thầm làm tập: (5 điểm) BÀI ĐỌC: CHUYỆN CỦA LỒI KIẾN Xưa kia, lồi kiến chưa sống thành đàn Mỗi lẻ mình, tự kiếm ăn Thấy kiến bé nhỏ, loài thú thường bắt nạt Bởi vậy, lồi kiến chết dần chết mòn Một kiến đỏ thấy giống nòi diệt, bò khắp nơi, tìm kiến sót, bảo: - Loài kiến ta sức yếu, chung, đồn kết lại có sức mạnh Nghe kiến đỏ nói phải, kiến lẻ bò theo Đến bụi lớn, kiến đỏ lại bảo: Loài ta nhỏ bé, bị chim tha, mặt đất bị voi chà Ta phải đào hang đất Cả đàn nghe theo, chung sức đào hang Con khoét đất, tha đất bỏ Được hang rồi, kiến đỏ lại bảo tha hạt cây, hạt cỏ hang để dành, mưa nắng có ăn Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để bắt nạt Theo TRUYỆN CỔ DÂN TỘC CHĂM Đọc thầm đọc làm tập Câu 1: Khoanh vào chữ trước ý trả lời a) Ngày xưa, loài kiến sống nào? A Sống lẻ B Sống theo đàn C Sống theo nhóm b) Kiến đỏ bảo kiến khác làm gì? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Về chung, đào hang, kiếm ăn ngày B Về chung, sống cây, dự trữ thức ăn C Về chung, đào hang, dự trữ thức ăn Vì họ hàng nhà kiến không để bắt nạt? A Vì họ hàng nhà kiến biết đồn kết lại B Vì họ hàng nhà kiến cần cù lao động C Vì họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm Câu có hình ảnh so sánh? A Người đông B Đàn kiến đông đúc C Người đông kiến Câu Gạch chân từ đặc điểm câu văn sau: Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để bắt nạt Câu Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào cuối câu sau cho thích hợp: Ơng tơi thích đọc báo Bạn An có nhiều cố gắng học tập Bao lớp kiểm tra học ky Huy có thích học đàn khơng Câu 4: Tìm ghi lại câu theo mẫu “Ai nào?” B KIỂM TRA VIẾT: I Chính tả: (5 điểm) Nhà rơng Tây Nguyên (Tiếng Việt 3- tập 1- trang 63) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (Giáo viên đọc cho học sinh viết từ “Gian đầu nhà rông dùng cúng tế.”) II Tập làm văn (5 điểm) Đề bài: Em viết đoạn văn để kể quê hương em Đề Số PHẦN ĐỌC (40 PHÚT) 1/ Đọc thầm, trả lời câu hỏi tập: Dựa nội dung tập đọc: "Người liên lạc nhỏ" (sách Tiếng việt 3, tập 1, trang 112 113) Hãy khoanh trước ý trả lời thực câu hỏi theo yêu cầu: Câu 1: Anh Kim Đồng giao nhiệm vụ gì? A Đưa thầy mo cúng cho mẹ ốm B Bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán đến địa điểm C, Dẫn đường đưa cán đến gặp giặc Tây Câu 2: Vì bác cán phải đóng vai ơng già Nùng? A Bác cán thích cách ăn mặc người Nùng B Bác cán ln u núi rừng Việt Bắc C Để dễ hòa đồng với người, làm địch tưởng bác cán người địa phương Câu 3: Cách đường hai bác cháu nào? Câu 4: Sự nhanh trí dũng cảm Kim Đồng giúp hai bác cháu điều gì? A Khiến bọn giặc vui mừng nên hai bác cháu khỏi vòng vây địch Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Khiến bọn giặc không nghi ngờ nên để hai bác cháu qua C Khiến nơi người Nùng bị giặc công Câu 5: Trong câu đây, câu có hình ảnh so sánh? A Ơng ké ngồi xuống tảng đá, thản nhiên nhìn bọn lính B Ông ké dừng lại, tránh sau lưng tảng đá C Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên vui nắng sớm Câu 6: Đặt câu theo mẫu Ai nào? Để miêu tả hoa vườn II/ Đọc thành tiếng: Giáo viên cho học sinh bốc thăm, sau em đọc thành tiếng (mỗi học sinh đọc đoạn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập khoảng: phút 45 giây – phút 00 giây) trả lời câu hỏi giáo viên chọn theo nội dung quy định sau: Bài 1: "Cơ giáo tí hon"; đọc đoạn: "Bé treo nón, mớ tóc mai." (trang 17 18 ) Bài 2: "Bài tập làm văn"; đọc đoạn: "Tôi cố nghĩ tập làm văn." (trang 46) Bài 3: "Nhớ lại buổi đầu học"; đọc đoạn: "Hằng năm , hôm học." (trang 51) Thời gian kiểm tra: Đọc thầm, trả lời câu hỏi tập giấy: 30 phút Đọc thành tiếng: tùy theo tình hình lớp, giáo viên tổ chức cho em kiểm tra chấm lớp PHẦN VIẾT (40 phút) I/ Phần tả: (nghe – viết) bài: "Ông ngoại" Sách Tiếng việt 3, trang 34) Viết đoạn từ: "Thành phố chữ đầu tiên." II/ Phần Tập làm văn: Em viết đoạn văn (khoảng đén câu) kể điều em biết nông thôn (hoặc thành thị) theo gợi ý sau: Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nhờ đâu em biết (em biết chơi, xem ti vi, nghe kể .)? Cảnh vật, người nơng thơn (hoặc thành thị ) có đáng u? Điều làm em thích đáng nhớ nhất? Tình cảm em cảnh vật người nông thôn (hoặc thành thị)? Đề Số A/ Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập I – trang 127 đọc thầm bài: "Nhà rông Tây Nguyên" khoảng 08 - 10 phút B/ Dựa vào nội dung đọc, em khoanh tròn chữ trước ý trả lời cho câu hỏi đây: (0.5đ) Vì nhà rơng phải cao chắc? a Vì để già làng họp để bàn việc lớn b Vì nhà rơng dùng cho nhịều người c Vì cao để đàn voi qua mà không đụng sàn múa rông chiêng sàn giáo không vướng mái (0.5đ) Gian đầu nhà rơng trang trí nào? a Treo nhiều hình ảnh b Trên vách treo giỏ mây đựng đá thần Xung quanh đá thần, người ta treo cành hoa đan tre, vũ khí, nơng cụ chịêng trống dùng cúng tế c Treo nhiều hình ảnh trang trí nhiều hoa (1đ) Gian nhà rông dùng làm gì? a Là nơi thờ thần làng b Là nơi già làng họp bàn việc lớn nơi tiếp khách làng c Là nơi trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình ngủ để bảo vệ bn làng Trên phần trích dẫn 10 trang đầu tài liệu hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy đủ tài liệu gốc ấn vào nút Tải phía ... tập giấy: 30 phút Đọc thành tiếng: tùy theo tình hình lớp, giáo viên tổ chức cho em kiểm tra chấm lớp PHẦN VIẾT (40 phút) I/ Phần tả: (nghe – viết) bài: "Ông ngoại" Sách Tiếng việt 3, trang 34 )... Đề Số PHẦN ĐỌC (40 PHÚT) 1/ Đọc thầm, trả lời câu hỏi tập: Dựa nội dung tập đọc: "Người liên lạc nhỏ" (sách Tiếng việt 3, tập 1, trang 112 1 13) Hãy khoanh trước ý trả lời thực câu hỏi theo yêu... nào? Để miêu tả hoa vườn II/ Đọc thành tiếng: Giáo viên cho học sinh bốc thăm, sau em đọc thành tiếng (mỗi học sinh đọc đoạn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập khoảng: phút 45 giây – phút 00 giây)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn tiếng việt lớp 3 , Bài tập môn tiếng việt lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay