Đề cương sinh học lớp 8 trọn bộ

9 26 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:51

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP SINH HỌC KÌ I Câu 1: Máu gồm thành phần cấu tạo nào? Tại phải xét nghiệm máu trƣớc truyền? Nêu chức huyết tƣơng hồng cầu Trả lời: * Máu gồm thành phần: - Huyết tương: lỏng, suốt, màu vàng chiếm 55% thể tích - TB máu : Chiếm 45% thể tích, đặc quánh màu đỏ thẫm Gồm : Bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu * Khi truyền máu cần phải xét nghiệm trước để lựa chon loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu người cho bị kết dính huyết tương người nhận gây tắc mạch) tránh bị nhận máu nhiễm tác nhân gây bệnh * Chức huyết tương : - Duy trì máu trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng mạch - Tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng, chất cần thiết khác chất thải * Chức hồng cầu: Vận chuyển O2 CO2 Câu 2: Hãy đề biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân có hại? Trả lời: - Biện pháp + Trồng nhiều xanh + Xây dựng môi trường + Không hút thuốc + Đeo trang lao động nơi có nhiều bụi Câu 3: Em hiểu nhƣ nghĩa đen (theo mặt sinh học) câu thành ngữ “ nhai kỹ no lâu”? Vậy ăn em cần ý điều gì? Trả lời: - Nhai kỹ có tác dụng biến đổi thức ăn thành phần tử nhỏ, tăng diện tích tiếp xúc với enzim dịch tiêu hóa làm trình biến đổi thức ăn xảy triệt để hơn, hiệu xuất tiêu hóa cao, thể hấp thụ nhiều - No lâu việc no sinh lí Do nhai kỹ hiêu xuất tiêu hóa cao, thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu - Cần ăn chậm nhai kỹ Câu 4: Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ruột non ? Những loại chất thức ăn cần đƣợc tiêu hóa ruột non? Trả lời: - Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ruột non biến đổi hóa học thức ăn tác dụng enzim dịch tiêu hóa ( dịch mật, dịch tụy,dịch ruột ) - Những chất thức ăn cần tiêu hóa tiếp ruột non là: Gluxit ( tinh bột, đường đôi ), protein, lipit Câu 5: Nêu tác nhân gây hại cho tim mạch? Theo em cần có biện pháp rèn luyện nhƣ để bảo vệ tim hệ mạch? Trả lời: - Các tác nhân gây hại cho tim mạch: Có nhiều tác nhân bên ngồi có hại cho tim mạch: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Khuyết tật tim, phổi xơ, sốc mạnh, máu nhiều, sốt cao, chất kích thích mạnh, thức ăn nhiều mở động vật + Do luyện tập thể thao sức, số vi rut, vi khuẩn - Biện pháp bảo vệ rèn luyện tim mạch: + Khắc phục hạn chế nguyên nhân làm tăng nhịp tim huyết áp khơng mong muốn, khơng sử dụng chất kích thích, tạo sống tinh thần thoải mái, vui vẽ + Cần kiểm tra sức khỏe định kì, tiêm phòng bệnh có hại cho tim mạch, hạn chế thức ăn có hại cho tim mạch mở vật - Các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch: Lựa chọn cho hình thức rèn luyện cho phù hợp Câu 6: Các chất thức ăn đƣợc phân nhóm nhƣ nào? Nêu đặc điểm nhóm? Trả lời: - Căn vào đặc điểm cấu tạo hóa học: + Các chất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin, vitamin, axit nuclêic + Các chất vô cơ: Muối khoáng, nước - Căn vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa + Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prơtêin, axit nucleic + Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, mối khống, nước - Các tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến vị Câu 7: Trình bày quan hệ hấp ngƣời nêu chức chúng? Trả lời: Hệ hô hấp gồm quan đường dẫn khí phổi - Các quan đường dẫn khí: Mũi  Họng  quản  khí quản  phế quản Chức dẫn khí vào ra; làm ẩm, làm ấm khơng khí - Hai phổi: Chức trao đổi khí giũa thể mơi trường ngồi Câu 8: Giải thích tim hoạt động suốt đời mà khơng mệt mỏi? Trả lời: Vì nhờ có thời gian nghỉ ngơi mà tim phục hồi khả làm việc Nên tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi Câu 9: Cấu tạo tế bào hoạt động sống tế bào: Trả lời: - Cấu tạo tế bào gồm: + Màng sinh chất: Bao bọc bên thực trao đổi chất + Chất tế bào: Chứa nhiều bào quan khác + Nhân: Điều khiển hoạt động tế bào - Hoạt động sống: Trao đổi chất, lớn lên sinh sản Câu 10: Các loại mơ: Trả lời: Có loại mơ - Mơ biểu bì: Gồm TB xếp sít nhau, phủ ngồi thể, lót quan rỗng, có chức bảo vệ, tiết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Mô liên kết: Gồm tế bào liên kết nằm rải rác chất nền, có sợi đàn hồi sợi liên kết da, chức tạo khung thể, neo giữ quan chức đệm - Mô cơ: Gồm loại vân, trơn, tim Chức co dãn tạo nên vận động - Mô thần kinh: Gồm TB thần kinh (Nơron) nằm xen kẽ với TB thần kinh đệm Câu 11: Cấu tạo chức nơ ron: Trả lời: - Cấu tạo: + Thân nơron: Gồm nhân nhiều sợi nhánh ngắn + Sợi trục: Dài, bên bao bọc bao miêlin, cuối sợi trục sợi nhánh, tận xináp - Chức năng: Cảm ứng dẫn truyền xung thần kinh Câu 12: Cung phản xạ vòng phản xạ: Trả lời: - Cung phản xạ: Gồm yếu tố là: Cơ quan thụ cảm > Nơron HT > Nơron TG > Nơron LT > CQPƯ - Vòng phản xạ: cung phản xạ có thêm đường thơng tin ngược từ quan phản ứng TƯTK Câu 13: Các phần xƣơng ngƣời khớp xƣơng: Trả lời: - Có phần + Xương đầu gồm: Xương sọ, Xương mặt + Xương thân gồm: Xương cột sống, Xương sườn + Xương chi gồm: Xương tay, Xương chân - Có loại khớp xương: Khớp động, khớp bán động khớp bất động Câu14: Cấu tạo chức phận xƣơng dài: Trả lời: CÁC PHẦN CẤU TẠO CHỨC NĂNG - Sụn bọc đầu xương Làm giảm ma sát khớp Đầu xương Mô xương xốp gồm nang xương Phân tán lực tạo ô chứa tủy Màng xương Giúp X lớn lên bề ngang Thân xương Mô xương cứng Chịu lực Khoang xương Chứa tủy Câu 15: Cấu tạo bắp tế bào cơ: Trả lời: - Cấu tạo bằp gồm nhiều bọc màng liên kết - Cấu tạo tế bào gồm nhiều tơ dày xen kẽ với tơ mảnh TC mảnh K O có mấu sinh chất, tơ dày có mấu sinh chất Câu 16: Máu gồm huyết tƣơng tế bà máu Môi trƣờng thể: Gồm máu, nƣớc mô bạch huyết Trả lời: - Huyết tương: Gồm 90% nước, 10% chất khác (chất dinh dưỡng chất thải) - Các tế bào máu: Gồm Hồng cầu, Bạch cầu Tiểu cầu Câu17: Bạch cầu – Miễn dịch Trả lời: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Các hoạt động chủ yếu bạch cầu: gồm hoạt động: + Thực bào: Do đại thực bào, Bạch cầu trung tính tham gia, theo dòng máu đến chỗ viêm, chui qua thành mạch máu bắt nuốt Vi khuẩn + Tế bào limphô B: Tiết kháng thể Mỗi loại Kháng thể vô hiệu hóa loại Kháng nguyên + Tế bào limphô T: Tiết Prôtêin đặc hiệu phá hủy bị nhiễm bệnh - Miễn dịch: + Miễn dịch tự nhiên: có loại * Miễn dịch bẩm sinh: Là sinh không bị mắc số bệnh * Miễn dịch tập nhiễm: Là Bị mắc bệnh sau khơng mắc bệnh + Miễn dịch nhân tạo: Con người chủ động tiêm văcxin phòng bệnh Văcxin chế phẩm sinh học chế từ mầm bệnh mà người muốn phòng Câu 10: Các nhóm máu sơ đồ truyền máu: A A Trả lời: A A - Ở ngưới có nhóm máu O AB + Nhóm máu O O AB + Nhóm máu A B B + Nhóm máu B B B + Nhóm máu AB Câu 11: Vòng tuần hồn: Trả lời: - Vòng tuần hoàn lớn: Máu đỏ tươi từ Tâm thất trái theo Động mạch chủ khỏi tim chia làm nhánh đến tất quan thể Tại xảy trình Trao đổi chất Biến máu đỏ tươi thành máu đỏ thẫm sau theo Tĩnh mạch chủ Tĩnh mạch chủ trở Tâm nhĩ phải Chức vòng tuần hồn lớn: Đến tất quan thể thực q trình trao đổi chất - Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu đỏ thẫm từ tâm thất phải theo động mạch phổi khỏi tim chia làm nhánh đến Phổi Tại xảy trình trao đổi khí biến máu đỏ thẫm thành máu đỏ tươi Rồi sau theo tĩnh mạch phổi trở tâm nhĩ trái Chức vòng tuần hồn nhỏ: Đến phổi thực q trình trao đổi khí Câu 12: Cấu tạo tim hoạt động tim Trả lời: - Cấu tạo: Gồm ngăn: tâm nhĩ nằm có thành mỏng, tâm thất nằm có thành dày, Tâm nhĩ Tâm thất có van nhĩ thất , Tâm thất với Động mạch có van Động mạch - Hoạt động tin theo chu kỳ pha với khoảng thời gian 0,8 giây + Pha nhĩ co: đẩy máu xuống TT với thời gian 0,1s + Pha thất co: đẩy máu vào ĐM với thời gian 0,3s + Pha dãn chung: Toàn tim giãn nghỉ ngơi với thời gian 0,4s Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 13/ Các chất thức ăn đƣợc phân nhóm nhƣ nào? Nêu đặc điểm nhóm? Trả lời: - Căn vào đặc điểm cấu tạo hóa học: + Các chất hữu cơ: gluxit, lipit, prơtêin, vitamin, axit nuclêic + Các chất vơ cơ: Muối khống, nước - Căn vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa + Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prơtêin, axit nucleic + Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, mối khống, nước - Các tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến vị Câu 14/ Cho biết đƣờng vận chuyển, hấp thu chất dinh dƣỡng vai trò gan ? Trả lời: - Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường : + Vận chuyển theo đường máu : Lipit, vitamin tan dầu (A, D, E, K) + Vận chuyển theo đường bạch huyết : đường, axit béo, axit amin, vitamin tan nước, muối khoáng, nước Câu 15/ Chu kì co giãn tim? Giải thích tim hoạt động suốt đời mà khơng mệt mỏi? Trả lời: - Tim co giãn theo chu kỳ, chu kỳ gồm pha: Pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn chung phối hợp hoạt động thành phần cấu tạo tim qua ba pha làm cho máu bơm theo chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất từ tâm thất vào động mạch - Vì nhờ có thời gian nghỉ ngơi mà tim phục hồi khả làm việc Nên tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi Câu 16/ Nêu tác nhân gai hại cho tim mạch? Theo em cần có biện pháp rèn luyện để bảo vệ tim hệ mạch? Trả lời: - Các tác nhân gây hại cho tim mạch: Có nhiều tác nhân bên ngồi có hại cho tim mạch: + Khuyết tật tim, phổi xơ + Sốc mạnh, máu nhiều, sốt cao + Chất kích thích mạnh, thức ăn nhiều mở động vật + Do luyện tập thể thao sức + Một số vi rut, vi khuẩn - Biện pháp bảo vệ rèn luyện tim mạch: + Khắc phục hạn chế nguyên nhân làm tăng nhịp tim huyết áp khơng mong muốn + Khơng sử dụng chất kích thích + Tạo sống tinh thần thoải mái, vui vẽ + Cần kiểm tra sức khỏe định kì + Tiêm phòng bệnh có hại cho tim mạch + Hạn chế thức ăn có hại cho tim mạch mở vật - Các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Lựa chọn cho hình thức rèn luyện cho phù hợp + Cần rèn luyện thường xuyên để nâng dần sức chiu đựng tim mạch thể Câu 17 Nêu biện pháp chống cong vẹo cột sống học sinh? Trả lời: Những biện pháp chống cong vẹo học sinh : - Ngồi học tư thế, không nghiêng vẹo - Mang vác đồ vật vai, tay - Không làm việc nặng sức chịu đựng thân Câu 18 Mơ tả đƣờng máu vòng tuần hồn nhỏ vòng tuần hồn lớn? Trả lời: * Đường máu vòng tuần hồn nhỏ: - Máu đỏ thẫm ( Giàu cácbônic ) từ tâm thất phải theo động mạch phổi lên mao mạch phổi để thực q trình trao đổi khí - Máu nhường khí cacbơnic cho phổi lấy khí oxi nên máu chuyển sang màu đỏ tươi - Máu đỏ tưoi theo tĩnh mạch phổi đổ tâm nhĩ trái * Đường máu vòng tuần hồn lớn - Máu đỏ tươi ( giàu oxi ) từ tâm thất trái theo động mạch chủ tới mao mạch phần thể mao mạch phần thể để thực trình trao đổi chất trao đổi khí - Máu nhường oxi chất dinh dưỡng cho quan, lấy khí cácbơnic chất thải nên máu chuyển sang màu đỏ thẫm - Máu đỏ thẫm theo tĩnh mạch chủ tĩnh mạch chủ đổ tâm nhĩ phải Câu 19.Trình bày trình biến đổi thức ăn dày? Trả lời: Quá trình biến đổi thức ăn dày * Biến đổi lí học - Sự tiết dịch vị giúp hồ lỗng thức ăn - Sự co bóp dày giúp thức ăn đảo trộn thấm dịch vị * Biến đổi hoá học - hoạt động enzim pepsin phân cắt prôtêin chuỗi dài thành prôtêin chuỗi ngắn từ – 10 axitamin Câu 20 Tóm tắt q trình trao đổi khí phổi tế bào? Trả lời: Sự trao đổi khí phổi tế bào theo chế khuyếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp * Sự trao đổi khí phổi - Nồng độ oxi phế nang cao nồng dộ oxi mao mạch máu nên oxi từ phế nang khuyếch tán vào mao mạch máu - Nồng độ cacbôncic mao mạch máu cao phế nang nên cacbônic khuyếch tán từ máu vào phế nang * Trao đổi khí tế bào - Nồng độ oxi mao mạch máu cao tế bào nên oxi khuyếch tán từ máu vào tế bào - Nồng độ cacbônic tế bào cao máu nên cacbônic khuyếch tán từ tế bào vào máu Câu 21 Giải thích thành tâm nhĩ mỏng thành tâm thất Thành tâm thất trái dày thành tâm thất phải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trả lời: Thành tâm nhĩ mỏng thành tâm thất tâm nhĩ phải co bóp đẩy máu xuống tâm thất đường ngắn Còn tâm thất dày máu phải đến quan Tành tâm thất trái dày tâm thất trái phải co bóp đẩy máu đến nơi thể Câu 22 Những đặc điểm cấu tạo quan đƣờng dẫn khí có tác dụng làm ấm, làm ẩm khơng khí vào phổi đặc điểm tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi tác nhân có hại? Trả lời: - Làm ấm khơng khí lớp mao mạch máu dày đặc, căng máu ấm nóng lớp niêm mạc, đặc biệt mũi phế quản - Làm ẩm khơng khí lớp niêm mạc tiết chất nhày lót bên đường dẫn khí - Tham gia bảo vệ phổi + Lông mũi giữ lại hạt bụi lớn, chất nhầy niêm mạc tiết giữ lại hạt bụi nhỏ, lớp lông rung quét chúng khỏi khí quản + Nắp quản đậy kín đường hô hấp cho thức ăn khỏi lọt vào nuốt + Các tế bào limphô hạch Amiđan, tuyến V.A tiết kháng thể để vơ hiệu hố tác nhân gây nhiễm Câu 23: Giải thích luyện tập thể dục thể thao cách, dặn từ bé có dung tích sống lý tƣởng? Trả lời: - Dung tích sống thể tích khơng khí lớn mà thể hít vào thở - Dung tích sống phụ thuộc vào tổng dung tích phổi dung tích khí cặn Dung tích phổi phụ thuộc vào thể tích lồng ngực, mà dung tích lồng ngực phụ thuộc vào phát triển khung xương sườn độ tuổi phát triển, sau độ tuổi phát triển không phát triển Dung tích khí cặn phụ thuộc vào khả co tối đa thở ra, cần luyện tập từ bé -> Cần luyện tập thể dục thể thao cách, thường xuyên đặn từ bé có dung tích sống lý tưởng (tổng dung tích phổi tối đa lượng khí cặn tối thiểu) Câu 24: Kháng nguyên gì? Kháng thể gì? Trả lời: - Kháng nguyên phân tử ngoại lai có khả nangf8 kích thích thể tiết kháng thể Các phân tử có bề mặt tế bào vi khuẩn, bề mặt vỏ virus, hay nọc độc ong, rắn… - Kháng thể phân tử protein thể tiết để chống lại kháng nguyên - Tương tác kháng nguyên kháng thể theo chế chìa khóa ổ khóa, C©u 25 :Những đăc điểm x-ơng ng-ời thích nghi với t- đứng thẳng hai chân ? Nêu biện pháp rèn luyện ? Tr li: - Những đặc điểm x-ơng ng-ời thích nghi với tthế đứng thẳng chân : cột sống, lồng ngực, phân hoá tay chân, đặc điểm khớp tay chân - Nêu biện pháp rèn luyện Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ + Th-êng xuyªn tËp TDTT Câu 26/ Vẽ sơ đồ q trình đơng máu Qua cho biết vai trò tiểu cầu? Trả lời: Các tế bào máu (HC,BC) Tiểu Cầu Vỡ Khối Máu đông Máu lỏng Ezim Chất sinh tơ máu Tơ máu Ca Huyết tương 2+ Huyết - Tiểu cầu vỡ giải phóng Ezim giúp hình thành tơ máu để tạo thành khối máu ụng Câu 27 Có hàng rào bảo vệ thể ? Trình bầy hàng rào bảo vệ thể - Có hành rào bảo vệ thĨ + Sù thùc bµo + TÕ bµo B + Tế bào T Câu 28 : Hệ tuần hoàn máu gồm thành phần ? Mô tả đ-ờng máu vòng tuần hoàn nhỏ Tr li: - Hệ tuần hoàn máu gồm : tim hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn + Tim ngăn (2 tâm nhĩ, tâm thất), nửa phải máu đỏ thẫm, nửa trái máu đỏ t-ơi + Hệ mạch : - Động mạch : dẫn máu từ tim đến quan - Tĩnh mạch : dẫn máu từ quan đến tim - Mao mạch : Nối động mạch tĩnh mạch (đ-ờng kính mao mạch nhỏ) - Vòng tuần hoàn nhỏ : Máu đỏ thẫm (nhiều CO2) từ tâm nhĩ phải đến động mạch phổi, tới mao mạch phổi (trao đổi khí O2, CO2) hoá máu đỏ t-ơi, tới tĩnh mạch phổi, tới tâm nhĩ trái Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 29 Khi gặp ngƣời bị ngã gãy xƣơng cách tay, em cần làm để sơ cứu băng cho ngƣời ? Trả lời: Gặp người tai nạn gãy xương cẳng tay, ta sơ cứu băng sau : - Sư cứu : Đặt nẹp gỗ hay tre vào bên chỗ xương gãy, đồng thời lót nẹp gạc hay vải gấp dày chỗ đầu xương Buộc định vị chỗ đầu nẹp bên chỗ xương gãy - Băng cố định : Dùng băng y tế băng vải băng cho người bị thương, băng từ cổ tay Băng cần quất chặt làm dây đeo cẳng tay vào cổ Câu 30 Hãy giải thích máu mạch không đông, khỏi mạch đông ngay? Trả lời: -Khi máu khỏi mạch tiểu cầu va vào vết rách thành mạch máu vết thương giả phóng enzim -Enzim kết hợp với chất sinh tơ máu huyết tương ion Ca tạo tơ máu -Tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ tế bào máu tạo thành khối máu đơng Câu 31 Máu có tính chất bảo vệ thể nhƣ ? Trả lời: Máu có tính chất bảo vệ thể : - Trong máu có bạch cầu có khả tiêu diệt vi khuẩn thực bào tiết chất kháng độc (kháng thể) - Tiểu cầu tham gia vào q trình đơng máu, bảo vệ thể chống máu bị thương ... vẹo cột sống học sinh? Trả lời: Những biện pháp chống cong vẹo học sinh : - Ngồi học tư thế, không nghiêng vẹo - Mang vác đồ vật vai, tay - Không làm việc nặng sức chịu đựng thân Câu 18 Mơ tả đƣờng... dịch bẩm sinh: Là sinh khơng bị mắc số bệnh * Miễn dịch tập nhiễm: Là Bị mắc bệnh sau khơng mắc bệnh + Miễn dịch nhân tạo: Con người chủ động tiêm văcxin phòng bệnh Văcxin chế phẩm sinh học chế... khỏi tác nhân có hại? Trả lời: - Làm ấm khơng khí lớp mao mạch máu dày đặc, căng máu ấm nóng lớp niêm mạc, đặc biệt mũi phế quản - Làm ẩm không khí lớp niêm mạc tiết chất nhày lót bên đường dẫn khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương sinh học lớp 8 trọn bộ , Đề cương sinh học lớp 8 trọn bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay