Tài liệu môn sinh lớp 12 những câu hỏi thường gặp trong đề thi

3 43 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ NHỮNG CÂU HỎI DỄ NHẤT THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI SINH HỌC THPT QUỐC GIA Đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia thường từ dễ đến khó, câu hỏi để dành “cứu” điểm thi thí sinh khơng làm câu hỏi khó Tuy nhiên, với câu hỏi dễ thí sinh khơng nên “coi thường” nhầm Dưới dạng câu hỏiđề thi THPT quốc gia, mời thí sinh thử sức! Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế gia tăng loại khí sau khí quyển? A) Khí nitơ B) Khí heli C) Khí neon D) Khí cacbon điôxit Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 11 nm? A) Crômatit B) Sợi C) Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) D) Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) Trong thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu di truyền tính trạng số lồi cá cảnh, cơng thức lai sau nhóm học sinh bố trí sai? A) Cá kiếm mắt đen × cá kiếm mắt đỏ B) Cá mún mắt đỏ × cá kiếm mắt đen C) Cá mún mắt xanh × cá mún mắt đỏ D) Cá khổng tước có chấm màu × cá khổng tước khơng có chấm màu Loại nuclêơtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A) Timin B) Uraxin C) Xitôzin D) Ađênin Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Loại đột biến sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể? A) Mất đoạn nhiễm sắc thể B) Lặp đoạn nhiễm sắc thể C) Đảo đoạn nhiễm sắc thể D) Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khác Công nghệ tế bào đạt thành tựu sau đây? A) Tạo giống lúa có khả tổng hợp β-carôten hạt B) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất cao C) Tạo cừu Đôly D) Tạo chủng vi khuẩn E coli có khả sản xuất insulin người Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A) Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y B) Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn C) Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ → 5’ D) Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người xuất ở: A) đại Trung sinh B) đại Thái cổ C) đại Cổ sinh D) đại Tân sinh Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A) Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm B) Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống C) Tỉ lệ giới tính quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu sinh sản quần thể D) Khi kích thước quần thể đạt tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể lớn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 10 Khi nói ưu lai, phát biểu sau đúng? A) Ưu lai trì củng cố phương pháp tự thụ phấn giao phối gần B) Ưu lai xuất phép lai dòng chủng có kiểu gen giống C) Ưu lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có kiểu gen lai D) Ưu lai biểu cao đời F1của phép lai khác dòng 11 Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A) Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài giống B) Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinhsinh vật C) Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt D) Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật tồn 12 Đối với q trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên có vai trò: A) làm phong phú vốn gen quần thể B) làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C) định hướng trình tiến hóa D) tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi ... hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A) Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài giống B) Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật C) Trong khoảng thuận lợi, sinh. .. đơn hoàn chỉnh Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người xuất ở: A) đại Trung sinh B) đại Thái cổ C) đại Cổ sinh D) đại Tân sinh Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát... lí sinh vật C) Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt D) Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật tồn 12 Đối với q trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên có vai trò: A) làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 những câu hỏi thường gặp trong đề thi , Tài liệu môn sinh lớp 12 những câu hỏi thường gặp trong đề thi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay