Tài liệu môn sinh lớp 12 mẹo làm bài tập phả hệ hay

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ CÁCH LẤY ĐIỂM CÂU CỰC KHĨ MƠN SINH HỌC TRONG BÀI TẬP DI TRUYỀN PHẢ HỆ Bài tập di truyền phả hệ câu hỏi khó/rất khó nhằm phân loại thí sinh Điểm khác biệt di truyền phả hệ đối tượng người động vật hay thực vật, tốn khơng có tỉ lệ kiểu phép lai tập quy luật di truyền, thay vào kiểu hình mối liên hệ thành viên phả hệ để giải toán Di truyền phả hệ thường dạng tập sau: xác định kiểu gen cá thể phả hệ tìm xác suất kiểu gen cá thể phả hệ (cá thể sinh dự đoán cá thể sinh ra) dạng tập mức độ khó, học sinh cần nắm phương pháp chung để tiến hành làm toán Thầy giáo Đinh Đức Hiền nhấn mạnh, khó khăn làm tập di truyền phả hệ khơng nằm tính tốn mà mấu chốt gây nhầm lẫn Bài tập di truyền phả hệ đề thi cho hình thức: lời văn sơ đồ phả hệ cho sẵn, lời văn, cách tốt em nên vẽ lại thành sơ đồ phả hệ cách cẩn thận vào nháp, vẽ sai khơng giải tốn không vẽ rối thông tin mối quan hệ họ hàng cá thể phả hệ Để làm tốt tập di truyền phả hệ, thầy Đinh Đức Hiền lưu ý chủ điểm kiến thức mà học sinh cần nắm vững, sau: Thứ nhất, Quy luật Mendel lai cặp tính trạng: nắm vững dấu hiệu nhận biết trội lặn hồn tồn hay khơng hồn tồn tính trạng để từ suy alen gây bệnh alen trội hay lặn, đương nhiên không bỏ qua tỉ lệ phép lai bản, em cần nắm rõ bảng cửu chương Thứ 2, Di truyền liên kết với giới tính: Các em học tính trạng phân bố khơng đồng hai giới chủ yếu biểu đực gen quy định tính trạng nằm NST X (khơng có alen tương ứng Y), tn theo quy luật di truyền chéo, nhiên nhầm lẫn hay bẫy nằm đây, người không sinh sản nhiều, số lượng cá thể phả hệ mà em áp dụng theo tỷ lệ đực: dễ dẫn đến sai lầm, trường hợp dấu hiệu di truyền chéo tuyệt vời nhất: gen X từ bố phải truyền cho gái, gen X trai tất nhiên phải nhận từ mẹ Nếu gen gây bệnh nằm NST giới tính Y (khơng có alen tương ứng X) tuân theo quy luật di truyền thẳng (luật di truyền chéo cho 100 % cá thể có tổ hợp kiểu gen XY), thường dạng gặp đề thi rõ ràng Thứ 3, Quy luật di truyền liên kết hoàn toàn hoán vị gen: tập liên quan đến phần có đề thi hơn, thơng thường đề cho tính trạng liên kết với tính trạng rồi, cho khoảng cách gen NST từ tính tần số HVG, em khơng phải chứng minh, việc lại tìm kiểu gen thể theo yêu cầu đề Các em cần lưu ý thêm dạng để tránh bỡ ngỡ thi Di truyền phả hệ thường dạng tập sau: xác định kiểu gen cá thể phả hệ tìm xác suất kiểu gen cá thể phả hệ (cá thể sinh dự đoán cá thể sinh ra) Để giúp thí sinh làm tốt phần thi kỳ thi THPT quốc gia 2016, thầy Hiền bước tập Di truyền phả hệ, cụ thể: Bước 1: Xác định gen gây bệnh gen trội hay gen lặn (nếu đề chưa cho) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Dựa vào dấu hiệu quy luật phân li mà em học: ví dụ bố mẹ bình thường sinh bệnh tính trạng bệnh tính trạng lặn, tính trạng bình thường trội Bước 2: Xác định gen gây bệnh nằm NST thường hay giới tính - Nếu NST có tỷ lệ mắc bệnh đồng giới mẹ mắc bệnh (tính trạng lặn) trai lại khơng bị bệnh… gen nằm NST thường; - Nếu NST giới tính mang đặc điểm gen NST giới tính như: gen bị bệnh biểu trai, có di truyền chéo… Kết thúc bước em hoàn thành dạng thứ Như tốn u cầu tìm kiểu gen cá thể phả hệ học sinh hồn tồn làm dễ dàng Bước 3: Tính xác suất xuất kiểu gen kiểu hình đời (nếu đề yêu cầu) Đây phần dễ nhầm lẫn nhất, thí sinh dễ tính tốn sai Trong phả hệ ln có cá thể biết chắn kiểu gen, cá thể chưa biết rõ kiểu gen mà biết kiểu hình nên cần xác định rõ cá thể nào, tỉ lệ kiểu gen Cơng thức chung mà em áp dụng cho xác suất cần tìm phả hệ sau: Xác suất kiểu gen (kiểu hình) cá thể cần tìm = [tỉ lệ kiểu gen bố] x [tỉ lệ kiểu gen mẹ] x [tỉ lệ kiểu gen (kiểu hình) cần tìm phép lai] x [xác suất sinh trai (gái)] x [số trường hợp xảy ra] Trong đó: • Tỉ lệ kiểu gen bố (nếu có): xác suất bố mang kiểu gen (ví dụ bố bình thường kiểu gen AA Aa với xác suất loại bao nhiêu); • Tỉ lệ kiểu gen mẹ: xác suất mẹ mang kiểu gen (ví dụ mẹ bình thường kiểu gen AA Aa với xác suất loại bao nhiêu); • Tỉ lệ kiểu gen (kiểu hình) cần tìm phép lai: ví dụ kiểu gen aa phép lai b m Aa x Aa l ẳ; Xỏc sut sinh trai (gái): xác suất cần linh hoạt đề khơng u cầu khơng tính, đề u cầu phải xem tính trạng xét nằm NST thường cần nhân 1/2 lần sinh, nằm NST giới tính thỡ chỳng ta khụng cn nhõn thờm ẵ; S trường hợp xảy ra: đề hỏi xác suất cá thể sinh trở lên (ví dụ đề nói sinh trai, gái có trường hợp: sinh trai trước, gái sau sinh gái trước, trai sau) Cặp vợ chồng (1) (2) hệ thứ II mong muốn sinh hai người có trai, gái khơng bị bệnh Cho khơng có đột biến xảy ra, khả để họ thực mong muốn bao nhiêu? A 5,56% B 12,50% C 8,33% D 3,13% Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hướng dẫn giải: + Xét trội – lặn: Bố mẹ hệ I bị bệnh sinh hệ II có bệnh khơng nên tính trạng bệnh tính trạng trội (A), tính trạng bình thường lặn (a) + Xét gen nằm NST thường hay NST giới tính: Bố hệ I mang gen trội, gái sinh hệ II bình thường (aa), gen nằm NST thường + Cá thể II-1 bị bệnh có bố mẹ kiểu gen Aa nên kiểu gen II-1 là: (1/3AA : 2/3 Aa) + Cá thể II-2 bình thường nên có kiểu gen aa (100%) + Để cặp II-1 II-2 sinh khơng bị bệnh (aa) II-1 phải có kiểu gen Aa (2/3) Vậy ta có phép lai: Aa x aa → 1/2 Aa : 1/2 aa Tỉ lệ sinh bình thường phép lai 1/2, sinh đứa bình thường tỉ lệ 1/2 1/2 = 1/4 + Bài tốn cần tìm xác suất sinh người trai gái không bị bệnh, gen nằm NST thường nên xác suất sinh trai gái lần sinh 1/2 Nhưng có trường hợp trai trước, gái sau gái trước, trai sau Như xác suất sinh người có trai gái là: C12 1/2 1/2 = 1/2 → Vậy xác suất tốn cần tìm là: 2/3 100% 1/4 1/2 ≈ 8,33% (Đáp án C) Ví dụ 2: Cho sơ đồ phả hệ sau: Cặp vợ chồng III-2 III-3 sinh đứa trai bình thường Xác suất để đứa trai khơng mang alen gây bệnh là: A 41,18% B 20,59% C 13,125% D 26,25% Hướng dẫn giải: - Đây tập phả hệ tính trạng bệnh, nguyên tắc xét riêng bệnh - Xét bệnh mù màu: bệnh biết gen lặn nằm NST X khơng có alen tương ứng quy định nên đứa trai IV-1 bình thường chắn 100% có kiểu gen XBY (B: khơng mù màu, b: mù màu) - Xét bệnh điếc bẩm sinh: Muốn tìm kiểu gen IV-1 cần phải biết kiểu gen III-2 III-3 + Ta thấy I-5 I-6 kiểu hình bình thường sinh II-5 bị điếc bẩm sinh điếc bẩm sinh tính trạng lặn, bình thường tính trạng trội Mặt khác bố I-5 trội sinh gái II-5 lặn nên khơng thể có di truyền chéo đây, gen nằm NST thường + I-5 I-6 phải có kiểu gen Aa: Aa x Aa → AA : Aa : aa Cơ thể II-4 bình thường nên có kiểu gen AA Aa, mấu chốt tỉ lệ kiểu gen bao nhiêu, em đưa nguyên 1/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ AA : 2/4 Aa sai Đây điểm hay nhầm lẫn Các em cần viết lại tỉ lệ thành (1/3 AA: 2/3 Aa), đơn giản bình thường khơng thể có kiểu gen aa + I-4 có kiểu gen aa, sinh II-3 bình thường nên II-3 chắn có kiểu gen Aa Như ta có phép lai II-3 II-4: 100% Aa x (1/3 AA: 2/3 Aa) ↔ (1/2 A: 1/2 a) x (2/3 A: 1/3 a) → 2/6 AA: 3/6 Aa: 1/6 aa Do cá thể III-3 bình thường có kiểu gen (2/6 AA: 3/6 Aa) hay (2/5 AA: 3/5 Aa) + Cá thể III-2 có kiểu hình bình thường, có mẹ II-2 điếc bẩm sinh (kiểu gen aa) nên III-2 chắn có kiểu gen aa + Ta có phép lai III-2 III-3 sau: Aa x (2/5 AA: 3/5 Aa) ↔ (1/2 A: 1/2a) x (7/10 A: 3/10 a) → (7/20 AA: 10/20 Aa : 3/20 aa) + Người IV-1 có kiểu hình bình thường nên có kiểu gen (7/20 AA: 10/20 Aa) ↔ (7/17AA : 10/17 Aa) - Ở đề hỏi xác suất để đứa trai IV-1 không mang alen gây bệnh, người phải có kiểu gen AAXBY với xác suất 7/17 ≈ 41,18% (Đáp án A) Thầy giáo, ThS Đinh Đức Hiền, Viện Công nghệ Thực phẩm – Bộ Công thương ... kiểu gen cá thể phả hệ học sinh hồn tồn làm dễ dàng Bước 3: Tính xác suất xuất kiểu gen kiểu hình đời (nếu đề yêu cầu) Đây phần dễ nhầm lẫn nhất, thí sinh dễ tính tốn sai Trong phả hệ ln có cá thể... đề hỏi xác suất cá thể sinh trở lên (ví dụ đề nói sinh trai, gái có trường hợp: sinh trai trước, gái sau sinh gái trước, trai sau) Cặp vợ chồng (1) (2) hệ thứ II mong muốn sinh hai người có trai,... mong muốn bao nhiêu? A 5,56% B 12, 50% C 8,33% D 3,13% Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hướng dẫn giải: + Xét trội – lặn: Bố mẹ hệ I bị bệnh sinh hệ II có bệnh khơng nên tính trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 mẹo làm bài tập phả hệ hay , Tài liệu môn sinh lớp 12 mẹo làm bài tập phả hệ hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay