Tài liệu môn sinh lớp 11 câu hỏi ôn tập sinh lý động vật

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu hỏi ôn tập sinh học 11 - Sinh Động vật theo chương (có lời giải ) Câu hỏi ơn tập sinh học 11 Hệ thống câu hỏi tự luận ôn tập kiến thức Sinh học 11 Tài liệu tham khảo cho giáo viên tư liệu tự học cho học sinh Hệ thống câu hỏi gồm phần : Cảm ứng động vật Bài 1: Hãy nêu chiều hướng tiến hố hình thức cảm ứng động vật? Lời giải + Về quan cảm ứng: từ chỗ chưa có quan chuyên trách đến chỗ có quan chuyên trách thu nhận trả lời kích thích động vật có hệ thần kinh, từ dạng thần kinh lưới đến dạng thần kinh chuỗi, thần kinh hạch cuối dạng thần kinh ống + Về chế cảm ứng (sự tiếp nhận trả lời kích thích): từ chỗ biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin gây nên vận động chất nguyên sinh (ở động vật đơn bào) đến tiếp nhận dẫn truyền kích thích trả lời lại kích thích (ở sinh vật đa bào) + động vật có hệ thần kinh: từ phản xạ đơn đến phản xạ chuỗi, từ phản xạ khơng điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ mà thể thích ứng linh hoạt trước đổi thay điều kiện mơi trường Sự hồn thiện hình thức cảm ứng kết trình phát triển lịch sử, bảo đảm cho thể thích nghi để tồn phát triển Bài 2: Điện nghỉ gì? Điện nghỉ hình thành nào? Lời giải Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, phía màng tế bào tích điện âm so với phía ngồi màng tích điện dương Điện nghỉ hình thành chủ yếu do: + Nồng độ ion kali bên cao bên ngồi tế bào + Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc K +) nên K + sát màng tế bào đồng loạt từ tế bào tập trung sát mặt ngồi màng tế bào, làm cho mặt ngồi màng tích điện dương so với mặt màng tích điện âm + Bơm Na - K vận chuyển K + từ phía bên ngồi trả vào phía bên màng tế bào giúp trì nồng độ K + bên tế bào cao bên tế bào Bài 3: Trình bày vai trò bơm Na - K ? Lời giải Bơm Na - K chất vận chuyển (bản chất prơtêin) có màng tế bào Bơm có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngồi trả vào phía màng tế bào làm cho nồng độ K+ bên tế bào cao bên ngồi tế bào, trì điện nghỉ Hoạt động bơm Na - K tiêu tốn lượng Năng lượng ATP cung cấp (hình 27.3) Bơm Na B - K có vai trò chế hình thành điện hoạt động Bơm chuyển Na+ từ phía trả phía màng tế bào trường hợp điện hoạt động xuất Bài 4: Điện hoạt động gì? Điện hoạt động hình thành ? Lời giải - Điện hoạt động biến đổi nhanh điện nghỉ màng tế bào, từ phân cực sang phân cực, đảo cực tái phân cực - Khi bị kích thích, cổng Na + mở rộng nên Na + khuếch tán qua màng vào bên tế bào gây phân cực đảo cực Tiếp đó, cổng K + mở rộng hơn, cổng Na + đóng lại K + qua màng tế bào dẫn đến tái phân cực Bài 5: Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh khơng có màng miêlin khác có màng miêlin nào? Tại xung thần kinh lan truyền sợi thần kinh có màng miêlin theo cách nhảy cóc ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Lời giải - Trên sợi thần kinh khơng có màng miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên - Trên sợi thần kinh có màng miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh so với sợi khơng có màng miêlin - Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc phân cực, đảo cực tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Bài 6: Nêu khái niệm xi náp Cấu tạo xi náp hoá học ? Quá trình chuyển giao xung thần kinh qua xináp gồm giai đoạn ? Lời giải - Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến ) - Xináp gồm: màng trước, màng sau, khe xináp chuỳ xináp Chuỳ xináp có túi chứa chất trung gian hố học - Các giai đoạn q trình chuyển giao xung thần kinh qua xi nap + Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp làm Ca ++ vào chuỳ xináp + Ca++ làm cho túi chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước vỡ Chất trung gian hoá học qua khe xináp đến màng sau + Chất trung gian hoá học gắn vào thụ quan màng sau gây xuất điện hoạt động màng sau Điện hoạt động hình thành lan truyền tiếp Bài 7: Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh khác cung phản xạ nào? Lời giải Truyền xung sợi thần kinh Hưng phấn truyền sợi thần kinh dạng xung thần kinh theo hai chiều (kể từ nơi kích thích) Truyền xung cung phản xạ Trong cung phản xạ hưng phấn dẫn truyền theo chiều định từ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến quan đáp ứng Bài 8: Dựa vào đặc điểm cấu tạo dẫn truyền hưng phấn qua xinap Hãy giải thích tác dụng loại thuốc atrôpin, aminazin người dipterex giun kí sinh hệ tiêu hố lợn Lời giải - Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xinap làm khả nhận cảm màng sau xinap với chất axetylcholin, làm hạn chế hưng phấn làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau - Thuốc aminazin có tác dụng tương tự enzim aminoxidaza làm phân giải adrenalin, làm giảm bớt lượng thông tin não nên dẫn đến an thần - Thuốc tẩy giun sán dipterex lợn uống vào ruột thuốc ngấm vào giun sán phá huỷ enzim cholinesteraza xinap Do đó, phân giải chất axetylcholin khơng xảy Axetylcholin tích tụ nhiều màng sau xinap gây hưng phấn liên tục, giun sán co tetanos liên tục làm chúng cứng đờ không bám vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân ngồi Bài 9: Tập tính ? Phân biệt cho ví dụ tập tính bẩm sinh tập tính học ? Lời giải Tập tính chuỗi phản ứng động vật trả lời lại kích thích từ mơi trường (bên bên ngồi thể) nhờ động vật thích nghi với mơi trường sống tồn + Tập tính bẩm sinh hoạt động động vật, sinh có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho lồi Ví dụ: Nhện thực nhiều động tác nối tiếp để kết nối sợi tơ thành lưới Tập tính phóng lưỡi bắt mồi cóc, tập tính sinh sản động vật, tập tính di cư, ve sầu kêu vào ngày hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản + Tập tính học loại tập tính hình thành q trình sống, thơng qua học tập rút kinh nghiệm, thay đổi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ví dụ: Một số động vật vốn không sợ người bị đuổi bắt, chúng học kinh nghiệm chạy trốn thật nhanh nhìn thấy người, chuột nghe tiếng mèo kêu bỏ chạy Bài 10: Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, tập tính chúng hầu hết tập tính bẩm sinh, sao? Lời giải Động vật bậc thấp hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít, nên khả học tập thấp, việc học tập rút kinh nghiệm khó khăn, thêm vào tuổi thọ chúng thường ngắn nên khơng có nhiều thời gian cho việc học tập Do khả tiếp thu học khơng có nhiều thời gian để học rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên động vật sống tồn chủ yếu nhờ tập tính bẩm sinh Bài 11: Tại động vật có hệ thần kinh phát triển người có nhiều tập tính học được? Lời giải Động vật có hệ thần kinh phát triển thuận lợi cho việc học tập rút kinh nghiệm.Tập tính ngày hồn thiện phần học tập bổ xung ngày nhiều chiếm ưu so với bẩm sinh Ngoài động vật có hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hồn thiện tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống biến đổi Bài 12: Hãy cho biết ưu điểm nhược điểm tập tính sống bầy đàn động vật Hướng dẫn - ưu điểm tập tính sống bầy đàn kiếm ăn, tự vệ, bảo vệ non, xây dựng nơi ở: + Kiếm ăn: chó sói chung sức săn đuổi mồi, đầu đàn hươu hướng dẫn đàn tìm đến nơi nhiều thức ăn + Tự vệ: gặp nguy hiểm, nhiều bầy đàn bò rừng đực quây thàng vòng tròn bảo vệ non + Xây dựng nơi ở: kiến, mối, ong hợp sức xây tổ - Nhược điểm: tập trung số lượng lớn nhiều dẫn đến khó khăn thức ăn Bài 13: số lồi chó sói, cá thể thường sống thành đàn chiếm vùng lãnh thổ định, chúng săn mồi bảo vệ lãnh thổ, đàn có chó sói đầu đàn Con đầu đàn có đầy quyền lực ăn mồi trước sau thừa đến có thứ bậc Không thế, đầu đàn quyền sinh sản Khi đầu đàn chết già yếu khoẻ mạnh thứ đứng đầu đàn lên thay Các tượng mơ tả hai loại tập tính xã hội quan trọng lồi sói Hãy cho biết loại tập tính tập tính mang lại lợi ích cho lồi? Lời giải - Cả hai loại tập tính xã hội tập tính lãnh thổ thứ bậc góp phần hạn chế tăng trưởng mức quần thể - Nhiều lồi sinh vậttập tính lãnh thổ tập tính thứ bậc hạn chế tăng trưởng quần thể mức sức mang mơi trường Các tập tính làm giảm tỷ lệ sinh cách hạn chế số đực phép tham gia sinh sản - Tập tính thứ bậc có ý nghĩa quan trọng quần thể đảm bảo trì vốn gen tốt tập trung đầu đàn Bài 14: Thế hành động rập khn? Hành động rập khn có liên quan tới năng? Lời giải Khi vật phản ứng lại tín hiệu mơi trường loạt hành động mà hành động khơi mào xảy hành động tự động diễn Tập tính đặc thù cho lồi Người ta gọi tập tính kiểu hành động rập khuôn Bản loạt hành động rập khn mang tính di truyền Khi vật lần gặp tín hiệu mơi trường phản ứng lại hành động mang tính rập khn đặc thù cho lồi tập Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn tính gọi Sinh trưởng phát triển thực vật Bài 1: Khái niệm sinh trưởng, phát triển, sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật Lời giải - Sinh trưởng thực vật q trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) thể tăng số lượng kích thước tế bào - Phát triển trình biến đổi chất lượng cấu trúc chức sinh hoá tế bào làm hoa, kết quả, tạo hạt - Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng theo chiều dài thân rễ hoạt động mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ - Sinh trưởng thứ cấp thân gỗ tầng phát sinh mạch dẫn (mô phân sinh bên) hoạt động tạo Sinh trưởng thứ cấp tạo gỗ lõi, gỗ dác, mạch rây Bài 2: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp điểm ? Lời giải Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày (đường kính) hoạt động mơ phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài mô phân sinh đỉnh thân mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên Bài 3: Trình bày mối liên quan sinh trưởng phát triển thực vật Lời giải Sinh trưởng phát triển hai trình liên tiếp trình trao đổi chất Sự biến đổi số lượng rễ, thân, dẫn đến thay đổi chất lượng hoa, hạt Hai trình gọi pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc hoa) Một quan hay phận sinh trưởng nhanh phát triển chậm hay ngược lại hai nhanh hay chậm Bài 4: Hoocmôn thực vật gì? Nêu đặc điểm chung chúng Lời giải Hoocmôn thực vật chất hữu thân thể tiết có tác dụng điều hoà hoạt động phần khác Đặc điểm chung: - Là hợp chất hữu tạo nên phần thể di chuyển đến phần khác, gây tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng - Với nồng độ thấp gây biến đổi lớn thể - Trong cây, hoocmon thực vật di chuyển mô mạch gỗ mạch libe - Phitơhoocmoncó tính chun hố thấp nhiều so với hoocmon động vật bậc cao - Khác biệt với enzym chất xúc tác cho phản ứng sinh hố, hoocmon hoạt hố chương trình phát sinh hình thái kíc thích hạt chồi nảy mầm bao gồm nhiều trình nhiều phản ứng hố sinh Bài 5: Có nhóm hoocmơn thực vật Nêu tên hoocmơn nhóm ví dụ chúng Lời giải Auxin: kích thích rễ cành giâm (chiết) kích thích thụ tinh tạo hạt Gibêrêlin: pha ngủ cho mầm hạt, củ khoai tây tạo không hạt Xitôkinin: Nuôi cấy tế bào mơ thực vật (nhân giống vơ tínha) kích thích sinh trưởng chồi non Êtilen: Thúc xanh chóng chín cảm ứng hoa dứa (tạo dứa trái vụ) Axit abxixic: ức chế hạt nảy mầm kích thích rụng Bài 6: Một ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn hoa Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn cho đúng? Cho ví dụ quang chu kì cụ thể để hoa Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cây hoa khơng quang chu kì: 12 chiếu sáng / tối / bật sáng tối / tối? Lời giải Phải hiểu số đêm dài ngày dài Vì tất quang chu kì có số đêm làm cho ngày dài hoaP Ví dụ 16 chiếu sáng /8 tối Ra hoa thời gian ban đêm R (thời gian tối định trình hoa ta cắt đêm dài 12 tối thành đêm ngắn (6 tối) Ví dụ long hoa trái vụ vào mùa đông ta thắp đèn ban đêm Sinh trưởng, phát triển động vật I- Bài tập có lời giải Bài 1: Dưới sơ đồ phát triển không qua biến thái, qua biến thái hồn tồn qua biến thái khơng hồn tồn Em thích cho sơ đồ phân biệt phát triển qua biến thái không qua biến thái? Phát triển qua biến thái hồn tồn khơng hồn tồn? Lời giải - Chú thích hình: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Hình 1: Phát triển khơng qua biến thái + Hình 2: Phát triển qua biến thái hồn tồn + Hình 3: Phát triển qua biến thái khơng hồn tồn - Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh trình sinh trưởng phát triển động vật gọi biến thái - Phát triển không qua biến thái (sinh trưởng phát triển trực tiếp) kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh gần giống với trưởng thành - Phát triển qua biến thái (sinh trưởng phát triển gián tiếp) kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh hoàn toàn khác với trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu sinh trưởng phát triển mà non có hình dạng, cấu tạo sinh lí hồn tồn khác với trưởng thành, trải qua giai đoạn biến đổi trung gian non biến đổi thành trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái khơng hồn tồn kiểu sinh trưởng phát triển mà non chưa phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác non biến đổi thành trưởng thành Bài 2: Tại thiếu iốt thức ăn nước uống, động vật non trẻ em chậm ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhăn, trí tuệ thấp? Lời giải Iốt hai thành phần cấu tạo nên tirôxin Thiếu iốt dẫn tới thiếu tirôxin Thiếu tirôxin dẫn đến làm giảm q trình chuyển hố giảm sinh nhiệt tế bào nên động vật người chịu lạnh Thiếu tirơxin làm giảm q trình phân chia lớn lên tế bào, hậu trẻ em động vật non chậm ngừng lớn, nếp nhăn, trí tuệ thấp Bài 3: Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển động vật nhiệt động vật biến nhiệt nào? Lời giải - Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rétt) làm thân nhiệt động vật giảm theo, q trình chuyển hố thể giảm chí bị rối loạn, hoạt động sống động vật sinh sản, kiếm ăn giảm Điều làm trình sinh trưởng phát triển chậm lại - Đối với động vật nhiệt, nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rétt), thân nhiệt cao nhiều so với nhiệt độ môi trường nên động vật nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh Để bù lại số lượng nhiệt trì thân nhiệt ổn định, chế chống lạnh tăng cường, q trình chuyển hố tế bào tăng lên, chất bị ơxy hố nhiều hơn, không ăn đầy đủ để bù lại chất bị ơxy hố (tăng phần ăn so với ngày bình thườngt) động vật bị sút cân dễ mắc bệnh, chí chết Tuy nhiên, vào ngày trời rét, ăn uống đầy đủ động vật tăng cân thể tăng cường chuyển hố tích luỹ chất dự trữ chống rét Bài 4: Tại cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm chiều tối (khi ánh sáng yếu) có lợi cho sinh trưởng phát triển chúng? Lời giải - Tắm nắng cho trẻ ánh sáng yếu (giàu tia tử ngoại g) giúp đẩy mạnh trình hình thành xương trẻ Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D có vai trò chuyển hố canxi để hình thành xương qua ảnh hưởng lên q trình sinh trưởng phát triển trẻ - Không nên tắm cho trẻ ánh sáng mạnh nhiều tia cực tím có hại cho phát triển của trẻ II- tập tự giải: Bài 1: Tại gà trống sau bị cắt bỏ tinh hoàn phát triển khơng bình thường: mào nhỏ, khơng có cựa, gáy, sinh dục, béo lên? Bài 2: Vào thời kì dậy nam nữ loại hoocmôn tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất tâm sinh lí? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Tại thức ăn lại ảnh hưởng mạnh lên sinh trưởng phát triển động vật? Bài 4: Tại sâu bướm phá hoại cối, mùa màng ghê gớm, bướm trưởng thành thường khơng gây hại cho trồng? Bài 5: Điều xảy cắt bỏ tuyến giáp nòng nọc? Bài 6: Tuổi dậy có đặc điểm tác động hoocmon nào? Bài 7: Cho vài ví dụ yếu tố môi trường sống ảnh hưởng lên sinh trưởng phát triển động vật người Bài 8: Hãy tìm số ví dụ thực tiễn cải tạo di truyền tạo giống vật ni có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh, suất cao Sinh sản A- sinh sản thực vật I- tập có lời giải: Bài 1: Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản vơ tính Lời giải *Sinh sản vơ tính có ưu điểm: + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu Vì vậy, có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp + Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh + Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ đặc điểm di truyền + Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn + Cho phép tăng hiệu suất sinh sản tiêu tốn lượng cho việc tạo giao tử thụ tinh *Sinh sản vơ tính có nhược điểm: Tạo hệ cháu giống mặt di truyền điều kiện sống thay đổi, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết Bài 2: Khi ghép cành phải cắt bỏ hết cành ghép phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép? Nêu ưu điểm cành chiết cành giâm so với trồng mọc từ hạt Lời giải - Phải cắt bỏ hết ghép để giảm nước qua đường thoát nước nhằm tập trung nước nuôi tế bào cành ghép, tế bào mô phân sinh, đảm bảo - Phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghéph) vào gốc ghép nhằm để mô dẫn (mạch gỗ mạch libem) nhanh chóng nối liền bảo đảm thơng suốt cho dòng nước chất dinh dưỡng từ gốc ghép đến tế bào cành ghép mắt ghép dễ dàng ưu điểm cành chiết cành giâm so với trồng mọc từ hạt: - Giữ nguyên tính trạng người mong muốn - Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn từ cành giâm cành chiết sớm hoa, kết quả: 2-5 năm tuỳ loài cây, tuỳ tuổi sinh cành Bài 3: Nêu vai trò sinh sản vơ tính chu trình sống thực vật vai trò hình thức sinh sản sinh dưỡng ngành nơng nghiệp Lời giải Sinh sản vơ tính giúp trì nòi giống, sống qua mùa bất lợi dạng thân củ, thân rễ, hành Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn phát triển nhanh gặp điều kiện thuận lợi Vai trò hình thức sinh sản sinh dưỡng ngành nông nghiệp: trì tính trạng tốt cho người, nhân nhanh giống cần thiết thời gian ngắn, tạo giống trồng bệnh, giống khoai tây bệnh, phục chế giống trồng q bị thối hố nhờ ni cấy mơ tế bào thực vật, giá thành thấp, hiệu kinh tế cao Bài 4: Sinh sản hữu tính gì? thực vật có hoa sinh sản hữu tính diễn nào? Lời giải Sinh sản hữu tính hợp giao tử đực S (n) (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thể Sinh sản hữu tính thực vật có hoa thực hoa: + Sự hình thành giao tử thực vật: giao tử hình thành từ thể giao tử, thể giao tử lại sinh từ bào tử đơn bội qua giảm phân + Thụ tinh kép tượng nhân tham gia thụ tinh, hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n) Thụ tinh kép có thực vật Hạt kín (thực vật có hoa) Bài 5: Nêu đặc trưng sinh sản hữu tính? Lời giải Sinh sản hữu tính có đặc trưng sau: - Trong sinh sản hữu tính ln có q trình hình thành hợp tế bào sinh dục (các giao tử), có trao đổi, tái tổ hợp hai gen - Sinh sản hữu tính ln gắn liền với giảm phân để tạo giao tử Sinh sản hữu tính ưu việt so với sinh sản vơ tính: + Tăng khả thích nghi hậu môi trường sống biến đổi + Tạo đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên tiến hoá Bài 6: Tại nói sinh sản hữu tính làm tăng khả thích nghi giúp cho quần thể tồn môi trường biến động? Lời giải Cơ sở sinh sản hữu tính phân bào giảm nhiễm mà điểm mấu chốt hình thành giao tử đực (tinh trùng) giao tử (noãn) kết hợp chúng Sinh sản hữu tính làm tăng tính biến dị di truyền hệ Thông qua giảm phân thụ tinh ngẫu nhiên, nhiều tổ hợp gen khác hình thành từ số gen ban đầu Mức biến dị di truyền quần thể lớn khả khả thích nghi với mơi trường biến động ngày cao Trên nguyên tắc mơi trường thay đổi hồn tồn đột ngột, cá thể có mang tổ hợp di truyền biến dị khác lạ có nhiều may, thích nghi cá thể có kiểu gen đồng giống hệt bố mẹ Bài 7: Trình bày trình hình thành hạt? Lời giải - Hình thành hạt Noãn thụ tinh (chứa hợp tử tế bào tam bội) phát triển thành hạt Hợp tử phát triển thành phôi Tế bào tam bội phân chia tạo thành khối đa bào giàu chất dinh dưỡng gọi nội nhũ Nội nhũ (phôi nhũ) mơ ni dưỡng phơi phát triển Có hai loại hạt: hạt nội nhũ (hạt Một mầm) hạt khơng nội nhũ (hạt Hai mầm) - Hình thành + Quả bầu nhuỵ phát triển thành Bầu nhuỵ dày lên, chuyên hoá túi chứa hạt, bảo vệ hạt giúp phát tán hạt + Quả khơng có thụ tinh nỗn (quả giả) gọi đơn tính Quả khơng có hạt chưa đơn tính hạt bị thoái hoá Bài 8: Nêu nét đặc trưng giống khác trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đựct) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn túi phôi (thể giao tử cáit) Lời giải * Giống nhau: Từ tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân hình thành nên giao tử đơn bội (n) Bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân hình thành nên thể giao tử: Thể giao tử đực (hạt phấn) thể giao tử (túi phôi) * Khác nhau: Tất cá tiểu bào tử (bào tử đực n) thực lần nguyên phân để tạo nên hạt phấn (thể giao tử) Trong lúc đó, từ đại bào tử đơn bội (bào tử cái) tiêu biến, có đại bào tử xếp sống sót tiến hành lần nguyên phân để tạo nên tíu phơi thể giao tử cái) Bài 9: Thụ tinh kép gì? ý nghĩa phát triển cây? Lời giải + Thụ tinh kép tượng nhân tham gia thụ tinh, hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n) Thụ tinh kép có thực vật Hạt kín (thực vật có hoa) + Vai trò thụ tinh kép đảm bảo chắn dự trữ chất dinh dưỡng nỗn thụ tinh để ni phơi phát triển hình thành non tự dưỡng đảm bảo cho hậu khả thích nghi với điều kiện biến đổi mơi trường sống để trì nòi giống II- Bài tập tự giải Bài : Nêu lợi ích phương pháp nhân giống vơ tính Bài : Tại ăn lâu năm người ta thường chiết cành? Bài : Sinh sản gì? Thế sinh sản vơ tính? Vì cá thể sinh sản vơ tính giống hệt thể mẹ? Bài 4: Nêu hình thức sinh sản vơ tính thực vật Sinh sản động vật I- Bài tập có lời giải: Bài 1: Cho biết điểm giống khác hình thức sinh sản vơ tính động vật? Lời giải * Điểm giống nhau: + Từ cá thể sinh nhiều cá thể có nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, khơng có kết hợp tinh trùng trứng mới.m * Điểm khác nhau: + Phân đôi dựa phân chia đơn giản chất tế bào nhân (tạo eo thắt để phân chia nhân chất tế bào) + Trinh sản dự phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể có nhiễm sắc thể đơn bội + Mọc chồi dựa phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành chồi con, sau chồi tách khỏi mẹ tạo thành cá thể + Phân mảnh dựa mảnh vụn vỡ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo thể Bài 2: Quá trình sinh sản hữu tính động vật gồm giai đoạn nào? Lời giải Sinh sản hữu tính hầu hết lồi động vật q trình bao gồm giai đoạn nối tiếp nhau, là: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Giai đoạn hình thành tinh trùng trứng + Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với tạo thành hợp tử) + Giai đoạn phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành thể mới) Bài 3: Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu động vật lưỡng tính? Lời giải - Động vật đơn tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục Động vật lưỡng tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục - ưu động vật lưỡng tính cá thể sau thụ tinh sinh con, trong cá thể đơn tính có cá thể sinh Bài 4: Nêu ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài? Lời giải ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài: Thụ tinh ngồi có hiệu thụ tinh thấp tinh trùng phải bơi nước để gặp trứng, giải thích động vật thụ tinh thường đẻ nhiều trứng Thụ tinh hình thức thụ tinh đưa tinh trùng vào quan sinh dục nên hiệu thụ tinh cao Bài 5: Nêu ưu điểm nhược điểm đẻ trứng? Lời giải ưu điểm đẻ trứng: + Động vật mang thai nên không gặp khó khăn di chuyển động vật đẻ mang thai + Trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phơi thai nước, ánh sáng mặt trời mạnh, xâm nhập vi trùng Nhược điểm đẻ trứng: + Phôi thai phát triển đòi hỏi nhiệt độ thích hợp ổn định, nhiệt độ môi trường thường xuyên biến động, tỉ lệ trứng nở thành thấp Các loài ấp trứng (các loài chim) tạo nhiệt độ thuận lợi cho phơi thai phát triển nên thường có tỉ lệ trúng nở thành cao + Trứng phát triển thể nên dễ bị loài động vật khác ăn Bài 6: Nêu ưu điểm nhược điểm đẻ con? Lời giải ưu điểm đẻ con: + động vật có vú, chất dinh dưỡng từ thể mẹ qua thai để nuôi thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp cho phát triển phơi thai + Phôi thia bảo vệ tốt thể mẹ, không bị động vật khác ăn + Nhờ nên tỉ lệ chết phôi thai thấp Nhược điểm đẻ con: + Mang thai gây khó khăn cho động vật bắt mồi, chạy chốn kẻ thù Thời kỳ kỳ mang thai động vật phải ăn nhiều để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, không kiếm đủ thức ăn động vật suy dưỡng, phát sinh bệnh tật, non sinh yếu nhẹ cân Bài 7: Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản hữu tính? Lời giải ưu điểm sinh sản hữu tính: + Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền, động vật thích nghi phát triển điều kiện sống thay đổi + Tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nhược điểm sinh sản hữu tính: + Khơng có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp Bài 8: Trong q trình tiến hố, động vật tiến từ nước lên sống cạn gặp trở ngại liên quan đến sinh sản? trở ngại khắc phục nào? Lời giải Những trở ngại liên quan đến sinh sản: + Thụ tinh ngồi khơng thực khơng có môi trường nước + Trứng đẻ bị khô dễ bị tác nhân khác làm hư hỏng nhiệt độ cao thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập Khắc phục: + Đẻ trứng có vỏ bọc dày phơi thai phát triển thể mẹ + Thụ tinh Bài 9: Nêu chiều hướng tiến hoá sinh sản hữu tính động vật? Lời giải * Chiều hướng tiến hố sinh sản hữu tính động vật: - Về quan sinh sản: + Từ chỗ chưa có phân hố giới tính đến có phân hố giới tính (đực, cái) + Từ chỗ chưa có quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có quan sinh sản rõ ràng + Từ chỗ quan sinh sản đực nằm thể (lưỡng tính) đến chỗ quan nằm thể riêng biệt: cá thể đực cá thể (đơn tính) - Về phương thức sinh sản: + Từ thụ tinh ngồi mơi trường nước đến thụ tinh với hình thành quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao không lệ thuộc vào môi trường + Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phốig), bảo đảm cho đổi vật chất di truyền Thụ tinh chéo chủ yếu xảy động vật đơn tính, nhiên số động vật lưỡng tính xảy thụ tinh chéo chín không đồng giao tử qaun sinh dục đực nằm xa thể - Về bảo vệ phơi chăm sóc con: Càng lên cao bậc thang tiến hoá, điều kiện đảm bảo cho phát triển phôi từ trứng thụ tinh tỏ hữu hiệu: + Từ chỗ trúng phát triển hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc + Từ chỗ sinh không bảo vệ chăm sóc, ni dưỡng đến chỗ bảo vệ, chăm sóc ni dưỡng Chính đặc điểm tiến hố hình thức sinh sản động vật đảm bảo cho tỉ lệ sống sót cá hệ ngày cao tỉ lệ sinh ngày giảm Sự giảm tỉ lệ sinh dấu hiệu tiến hoá sinh sản Bài 10: Có thể điều hồ sinh sản động vật chế nào? Lời giải Quá trình sinh sản động vật diễn bình thường nhờ động vật có chế điều hồ sinh sản Cơ chế điều hoà sinh sản chủ yếu chế điều hoà sản sinh tinh trùng sản sinh trứng Quá trình sản sinh tinh trùng trứng chịu chi phối hệ nội tiết, hệ thần kinh yếu tố mơi trường, hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng Tuyến nội tiết tăng hay giảm tiết hoocmon sinh dục tác động trực tiếp lên trình sản sinh tinh trùng tinh hoàn sản sinh trứng buồng trứng Hệ thần kinh chi phối trình sản sinh tinh trùng trứng thơng qua hệ nội tiết, yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến q trình sản sinh tinh trùng trứng thông qua tác động lên hệ thần kinh hệ nội tiết Bài 11: Cho biết tên hoomon ảnh hưởng lên trình phát triển, chín, rụng trứng tác động chúng đến trình Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Lời giải Các hoocmon tham gia điều hoà sản sinh trứng hoocmon FSH LH tuyến yên Vùng đồi tiết yếu tố giải phóng GnRH điều hồ tuyến n tiết FSH LH FSH kích thích phát triển nang trứng (nang trứng bao gồm tế bào trứng tế bào hạt bao quanh tế bào trứngn, nang trứng sản xuất estrơgen) LH kích thích nang trúng chín rụng trứng, hình thành trì hoạy động thể vàng Thể vàng tiết hoocmon prơgestêron estrơgen Hai hoocmon kích thích niêm mạc phát triển (dày lên) chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng đồi tuyến yên tiết GnRH, FSH LH Bài 12: Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prơgestêron prơgestêron + estrơgen tổng hợp) tránh thai Tại sao? Lời giải Uống viên thuốc tránh thai ngày làm cho nồng độ hoocmon máu cao gây ức chế lên tuyến yên vùng đồi giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng, giúp tránh thai Bài 13: Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch biện pháp nào? Lời giải Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch biện pháp như: - Điều chỉnh số động vật cách sử dụng hoocmôn (tự nhiên tổng hợp), thay đổi yếu tố mơi trường, xử lí giao tử, thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi - Điều khiển giới tính cách sử dụng hoocmơn, tách tinh trùng, - Sinh đẻ có kế hoạch điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình xã hội - Có nhiều biện pháp sinh đẻ có kế hoạch hiệu dùng bao cao su, dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai, triệt sản nam nữ, tính vòng kinh, xuất tinh âm đạo Bài 13: Giả sử thể amip hồn tất q trình phân đơi ngày Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 103 cá thể ban đầu? Lời giải Từ thể sau lần phân đôi (3 ngày3) tạo thể => Số cá thể tạo thành sau 18 ngày (tương ứng với 18t/3=6 lần phân đôi) 26 => Số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 103 ban đầu 26x103 Bài 14: Trong lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có trọng lượng trung bình, người ta thu 8000 hợp tử, sau nở thành 8000 cá Biết hiệu suất thụ tinh trứng 50%, tinh trùng 25% Hãy tính số tế bào sinh tinh trùng sinh trứng cần thiết để hàon tất trình thụ tinh? Lời giải - Số trứng thụ tinh = số tinh trùng thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 8000 Hiệu suất thụ tinh trứng 50% nên => Số trứng cần thiết = (8000x100)/50= 16000 trứng => Số tế bào sinh trứng cần thiết = số trứng cần thiết = 16000 tế bào - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 25%=> Số tinh trùng cần thiết = (8000x100)/25= 32000 tinh trùng Vì tế bào sinh tinh sinh tinh trùng => Số tế bào sinh tinh trùng cần thiết = 32000/4=8000 tế bào II- tập tự giải: Bài 2: Tầm quan trọng khả sinh sản động vật Bài : So sánh sinh sản vơ tính thực vật động vật? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài : Phân biệt sinh sản vơ tính tái sinh phận thể Bài : Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh đuôi; tôm, cua chân bị gãy tái sinh đựoc chân có phải hình thức sinh sản vơ tính khơng? Vì sao? Bài : Vì trinh sinh hình thức sinh sản đặc biệt coi hình thức sinh sản vơ tính? Bài 7: Vì ghép mơ, dạng dị ghép khó thành cơng? Bài : Nhân vơ tính gì? ý nghĩa nhân vơ tính Bài : Trong hình thức sinh sản hữu tính, hình thức tiến hố nhất? Bài 10 : Vì đẻ tiến hố đẻ trứng? Bài 11 : So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật? Bài 12 :Tại trình sinh trứng lại diễn theo chu kỳ? Bài 13: Nêu hình thức sinh sản vơ tính động vật sở sinh học sinh sản vơ tính? Bài 14 : Tại nữ 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmơn sinh dục nữ biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng biện pháp tránh thai khác? Bài 15 : Tại nạo hút thai không xem biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? Bài 16 : Tại động vật bậc cao khơng có khả sinh sản vơ tính cách phân đơi, nảy chồi phân mảnh? (Nguồn sưu tầm) ... Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu động vật lưỡng tính? Lời giải - Động vật đơn tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục Động vật lưỡng tính động vật cá thể... sinh dấu hiệu tiến hố sinh sản Bài 10: Có thể điều hoà sinh sản động vật chế nào? Lời giải Quá trình sinh sản động vật diễn bình thường nhờ động vật có chế điều hoà sinh sản Cơ chế điều hoà sinh. .. hoá đẻ trứng? Bài 11 : So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật? Bài 12 :Tại trình sinh trứng lại diễn theo chu kỳ? Bài 13: Nêu hình thức sinh sản vơ tính động vật sở sinh học sinh sản vơ tính?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 câu hỏi ôn tập sinh lý động vật , Tài liệu môn sinh lớp 11 câu hỏi ôn tập sinh lý động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay